The Daily Clintonian from Clinton, Indiana on August 30, 1944 · Page 3
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Daily Clintonian from Clinton, Indiana · Page 3

Publication:
Location:
Clinton, Indiana
Issue Date:
Wednesday, August 30, 1944
Page:
Page 3
Cancel
Start Free Trial

Page 3 article text (OCR)

fttedjKj-.Avgutit 30,1.911, ; ' THE DAILY CLIXTOXIAX PageTIur New Clinlonian Employe and Wife (, 1 Qfafon Social Notes iHiiitHifi fllb'iiir wiw?' Ui)w;i!!iid tliwtiiji ftriakt1b I'ihkJHm PKKMAXKXTS :i:.Ti.T. SutoiiiIi IMlaiiim t. I'httmf &$Z Frcneh Lines Sen Lp Rhone Vallfj; Yanks Sweep iorth (MTiomtiiiiuKii famui (we J itllillltiBill,, IblUflesittWifl, (V,W ftWWHUld r lliiifce Sib imwi)ie ;iu!iteimi idimmmte niiirti Mok MMKwiMmkNi. wiiius wmtolKt w .a luwlmii .iUiiK (ljni wlirtih iciwHJiiifi' irtiifilll1,. wild Miias aAiok' iiji'i ';tii PHOTOGRAPHS .twiitir ;tiiitl ivitiitip iliiul' tbiiitsiuttli iliuitl Former Cliimfoiiisan Weds Terre Haute Cirl in Pennsylvania M IUui HVSMUt, l'g u Wi'iiltliiani SUiss Wiiuglut,, rSft'iB., mw rf . u Nun. e.. k. Wfliaht n,f Sowift irii--(Priiih i,iwt irr. Wtwtc,. itumuor (CUiuiiuro jr,(ii(lt,nii... n Mine iDtmmaiMian VturXwr.. idaugli-r f Mil's. iHtuufl y.anlir f jXunuli awd KtlOl QM FA iwj-wi yriSU fliL'ttiliiiuii il'trmiKtikMr., itntiil tkidnu k .aw1 7 iCHtunUiM wilililc., v.. -im mlw Hmi it:il (M. .KiuiAuW. if iriUiraiisii.. Dim. ntuii iotlUlnuuv:iiJi iiiii nHni rtitrfmr. mt mity lb :iimiSiiilliy spuni54 wiMfti die- wtiur (to iut jptunt ttf jiUuiJhiiJtl. Winmid iRtiinitUi, Wiinh. Mum. XM Mrs. &2psnJ Tuner 'iiimtl llllie j;i!uilii, ;H1l1 h,w MMmi-Mints Lwtiihi(l rt (UUe it'fliiiittid Aimuiiiui. tlliKW431ttll1f- toll HIi6MWMtf tbn itjUe fliiirtiiiiiv atf fljumitfiiil aw 0 U it;: fc i Vr : a i' tovtti luciiir rttWf 40umt11ii.Miirt)' (til' mku' )). y.BiHlir,. Auutlhnr cf ititnc toilitie,. IDtnuiut ituuii fciUom1 iHkviMrs wilwiw nit'i :Wunul ntnt jmiwy -M lldolt v itu lowsmie.. SdXm JjiUir M. Ztiiialw ir F'Hitib fldmwt,, Venne aajbinte ,,ime iiwiii, (Of to iiuarirtnge ant iBn.e o'flUmk ,-Ktut, lUinday iwlitwnuuu, August fly ant tube S. iC. Siamiotik Miunwunil .MwubudiiHt iBhuiTOli An flUiiiUmltdiKliiw., il'!u. to (the ijmentuMie f ,gfioiiii f ,!. Mtoies awd ilinbinds., aibe iKtw, iBd.wiin P. iCtwaem ,iii;ioiuii,(l itor mbe MuvshW d -jtili pailatis nfl ntUt.d iwiiuii !til Basket f iUite liidiMlii awd wibit."1 amws.. iBradail Mti iwiwe iMl.Bd ibyi Mira. .Mw fcwlil. (Wgnmiat. fllhe tonirtp.. who , auar-1 liatse Iby Ihur ,u.nile fti. i,,w,u,,! itf koawwiltle., K-y, (flbose iatiiwl enali jsowih nf ituvaciinoii ibAue ionn)e. BW ifiitiWitf ibotiioe was aiuiftd wiWli! u v:liiH,e ihwe Auilnw awd gir tout" ."Kiusis ijwie irtJtiiuiMljiiuc rt' rtinwtw wliiUli i JNUjj.. rtu. (0'M) OfLinkil,ir. tfibtiinmiiiiiid' ibti? iuku flU-K-tl,! ni iitiir.uitiHitv ,iiKi aiwn., w.a rt;iiiVtAi!iiiJ m. lliMiri.11iirt;.fl', rtiiinnHtju iMnwiMUtni'1 tf'.M.;tiiW(ti ttiUurt rtili-w fMliHitJni,, ,iiil(t.v ; ikiittHHuui! ifimwirt munull-, tow llinu tUHhni iiiii rtiUe iJWiiurrtMiiliU' ; BACK TO SCHOOL WITH ALWAYS BETTER CLEANINC AT ', jwi4 IUhmmwi iUiMmSb, aSMHoMilB wibv iikuii'i Mbr lluituuiiw tHlKv NUi ixwi-tk. ii .wlbiK.imb ituui lUltUUAIl (iMb tiill(tii HAIilWItAtMUKC 1rfv. t'AftVwiWItylb i ffilkf MnHHtf' ItfiiMi Ahu (UMiHttiirt 4niti iW Mue rtAuif Aiwb- Ahw lbwH wliidb Awr .riiiuw Mtvi- Hiuw (jttilk Ml Ottutiuu.. DUN' lVw(ia Wb HmhUu imtsUiflniiKliiin, ewuit aunt if wlw iwiiqli Wlntte :imtiwiiies mtt lliw WMr flttfse wile Atf igimitttmiiw. ;lt Ithe (OUlWlt., ilxwfitHt ww w1 IW!U AkUt (till (OMVL'lllt UkU UVMt fl'tHt ', orvfl it HHie Hwiup it Mir. 1 Wire-1 DtiMIs Horn Miss OiMUtoioe Ktlwuud &Ihww;A. ioouain mf itflw Wednesday insteads (tHikti (WW mrnw KAtuQ 'H-HMhW axiiiii!; Tnwr(lvv fWttfliiim (Wt. itrtw limine itf. MimK ti, JSnntiii 1Pmm' Wituiic ni . Siie anmd ;8 wibiie (im.jinr ibowk llWtll . flbo'.W ll.U(lUMt f galidtlbiiuS flWss WuguiiHi ViniHliit, mm M(, lemor, m4 .Miitts ftmtity Ami ink nil Mir.. SCii. IMmeiW ttf owtAi liiftiiii ! "A. IUTTiKJ ffTIM ;t itilw (CIUWMMI IlllutiXl it il.- nu. SfiW.MlK. Oitiilly, Hlbf DMUiisAi JSirtmili AjnMiy miwKws ii Kibe jftiftnuuiiic wmur incintli luluc. IK ' iomiwifl W)h it.ntiir inliUwHite ictuk (Wiiii wiWi miiMiiiintiuiiie swiHw ami litis llwitle. ililue wuwj (fliiitwmnnikw wiit wit ,tvfliiw88iiits .mud ooiWiiie l ewAmiiius. 1l!he (Wmile inmhe (illHW Uwme ,-wt 100 f.iiibudv ,ma Uau(iMUiHf .uniUi Ulliiind tmt. 7::0 ().. TO. SS,S (Qnass S5iWiiWl BiiBsKin? 9 ft. wOS:::? ft. . 11 i. mt J)., an. 7- t,ret, SWX'. ikn W.uhipMMv, iw. it".. Xtee! ws, M.ie (xw R. Mb lWle Jte. WU8tat as fltaiiioiwiS i(jiumntao. 8.. & p.. X'.. inioujic tens lb maab-i I :imnnd iniillMiiHdvV. i m ffliw Tour Sotuji ftmo itSie FittSxtS JRoiuubMOitas 1udpe 7:::M J.. TO. (09 HMVfl Jiiwlnne ,tt J).. TO. FWSsjr (Ohli (Qldtli. .Wins, .ffmiliia JtoutjIlKllft. iKe., tttulUte (CliUflirWtt;, ArtMtfi KSittilliliiuurt)., ttiiinntiha JkiLa B""(litn, Jflrtm. Aiimi (CJnu ;8HV0 Mm- lttWrt (CJiUflWHW,, (CilUUWtlUtt .wrf Sflir. Jdnm. HAwmnid. ffinanwirti fiijpt xtiftSK (C.. sfww f tdiT. iiirtvtf Miw. WiilUlikiuw ' lWlll llWIWlbftMW M (CUbttUW l!flTfb1I ffiiilft' 50 HEAD muirtu. SlUnuibws mit art Hiiftft. err 7H4r .iftudtinu ftUwtlha. iiiiuv Sflliotid (ClliKis (Wf Wiibw(list i(:llinMiflb uet ant FALL HAT ji. TO. art dilw fliimrflli.. Sidling tanwiUwiKiliiutf jllur Miias lEklie tliiiiswni.. fliiwue ittny tl'motw utujip lEnrtlKifttft,, i EARLY OF REGISTERED ABERDEEN ANGUS CATTLE Mint. (Gmw'itieir Hhs fttsm nwiiK- iurltu,il litis MrtA-awittuh lUmtftkdaff tovnw &w tW. ttAM Mhwae vt rait itibe IfaiiwMi J4wytail iui Tw WSl y y,-. n d fEnmlly mw inr.tswioi,. J- I BtmiiW i:"im-y awd (dmwslAnr., (Ksmwul .W MW j y FffliAY, SEPT. 1,1944. idir. amid jftre. Wiwii cmmi- awvd tHiU ""ww 'm ,d,mi. ifciniiisi-. .Jiikdiv amid 'lUwy. .WMl lwii,r "WiliMlh mud Mire. '(On l.wbi'ai,v amd ,pttw. t- liwlw, tBmwW mud (' amid nKl""'",,iiv' it (Mi Jtoikw iVVmltur itiiUiimi auud AhUOmn. ti.ntai.il ' . . Utf liiv(Uiiinu,nl.is., .Wir. awd .Sdre. Mu' TTiw snnttuull KnuKiiwr Cvmtiik ien imi witu ibe ilwild SSiMaii'.. itait. art auld (Ortit'.v aijivd Hwmi;i A fswnl wd nitiw w-ns rtwjiwfwdJi'll Mir. nd Mm. Wmmw iBiuartai,, ifliglrt miilites wwt it (ClliiO' and Mir. (tiaitnw nioiMd w,miil siWts. 2 STAATXXG AT 1Z.-SO P. M. O at MrrcHnx ajvd lyday FARMS, 7 BtS . w. cf cixvtox. imma.a, 7 MILES S. E, OF DAAA, CVDtAAIA AWO 1 MILE MTH OF CENTER CHURCH. esMle awe ef fopitdar CsanaSe jmsI mH farad M&ywftwiik. McHemrjr EbrckcajM, Kaiiitw . Eladkcaps, ButtWht Mist Eicey EMbaray Eckdbtatee ik Mad Eaaa EricMb TWO VERY GOOD HERD BULLS O Biadkicap FJScr 21st, Ca!yd1 1941, Elwnnwr 19Qdb, bterataiwMtal Jonior 0 CaiaanpioiM, (feast beat faneedaae mm of EtWaaaswe 5tfc, thte CnaJ C&ao3M latiemaiaoisaj i jkivs.. Kfttw UMiiiixy ao Mm. I 'JWi (fctohuiM iluiiw tttw W (C'antatttr-aiia ilmr itiby 'iijl4 Viisit rtilmir ,s.. Mir. aknd Mira.. ffSmul tCaaaiMbfllil ainvd faiuiiily vS Miitksttale isjmnit iuub' I lKui, Jitdilf.v -bv is in it.'be Maflliw MuiUttNl (t'.ttnis art mUmwr. iGaiJiif. -itiii Mr., ftnd Mjis. Jlamiy Jflutauwn and itaiuiUy. m tJuy iBuinspas ijrt rtilw twek vd Wiiiili Jiiis iakndjiarnts,. Mir. nd M. itjkra M:WiWbii:ay utf W.aitoal. iBimwit,. Knox Champ Stetson Mallory and iKawil Jiiii'kiiuan aulsu amrtiiwiHid iin (CiuUtunnia Tly W artsy H WWMtkS. .Jauit iUiiiKbie,. if Mr. awd ffm. .lwl', Jytiudie toirmwily wr Suutli fifiih itiiiitixt. Js llvume Sor ft iew idays !bt;wi' ibamiing Ilw itib1 f.a irwtifuuj'S. H its AWttiitf M. atjnd 5l05WUL Mr, ((iuurg' Jtriist f J-bt'S MUiw awil.. fliarry liSanl akw rtbe MT' ichiutl Miwhws aund MM Joltn Bi- Mrs. .JaiK" Kilcy. K. J., Pris., 111.., was awl;nut.i.ml itu iM Kwmttjr luwttuisll H'lU'iartay aus -Biirgreal n:aaf . Ibiouald (Ome dollars.. K. (PUb-Ion ai4id Miiry TTfatartUni.. 4'edrS' burg, fljivds, aid-tii itiWtd (to ttli- ,wn ifurloui'lis. Tbntr nioUmr.. Mrs. Richelieu $,oo to $ Qoo ROSENBLATT'S TOJRE iHOl'liS : W iL)o.vg, ,C1osp At f . . 4T Saturdays. (Close :0 . Mac il-iiclutrtlson iwt iHaictord. W'attli. -iid -tlurt b' ould Jiut be witib 4mc4 o aainy pnwiMMC cttbtiW Roeam Farm A MiuyiK&eLi, Imix A fcw yftHUa bidttc ird by tiUetw two biU jmkS frM wdi bred cotwvu SALE WILL BE HELD UNDER TENT Also-Same Farm-Same Date-10:30 a. m. GEIMAL mM SALE Hoistesa , I logs, Tractar, HaaManSI, Mtscilaeott tools, 8 auadWa portalW bof Hwaes, anetsj ef CeodUar, avaiUtr (owutaas, cXtde Iixmih ad fdUrs, f,vAm trngme auad oUiirty jlioHal TTuwiday aw auwd-ical leases. ; tboui .during itiiHir if urluuU. I Sally filchak. laiLKhwr of Mr iBilly Ji.e JSowlwiK, Ji3K Soirti Eigbib trMtf a dauiHwd tt ttb-.Bounty Ibosbtuul Wtinwsday e ft avf-'i i.and Mrs. William fl''tl('hak f Cbictt- gical (Case. vinHd vit.li Mr. aiad Mrs. (Gfcra Mowbray .and on Monday owning j.at J (lit ftVahutt WMBt. Mrs. WtiKa lUartc amd Ibaib.v., 4. KudwUle aund Mrs.. Jjionwliliy lUiukif.! JJana, were idisntissHd Woto Itbc uu;ut;y AiOttHail "ITuwidaiy.. Have a "CokeTudo Vai Bern MSIRTHS bwni fiUf Vtriuillio botany Hv&- 1940 Oievroiet 3-4 Ton Truck Stake Bod Wi Crsaa Bed ajad 5Um1( Radk SO Ton baled Oof Hay, very jfod, 1 0 Tons baled Straw, ISO ImhJmJx VkUaoad Oaia. TERMS CASH Projwty t Ec Ronoved UsHil Settled Tr Wkb OeHk cf tW Sale MITCHELL S LYDAY luw iiamwd dBwuurd Kay.- Mi. jBustrtrt a iwruir Mi Virgin in Koat Mtrl.v. Jt- Jiuart j iv suttaui.iil us'U- in J'raisW itli tU t':uitti .ttUtt,s A-Muy.. Swift British Armor Rolls Toward Hitler' Rocket Bomb Coa$t tfCeatibBoeft from 1) OWNERS AUCTIONEERS FIELDMEN RCERT DUPREE, A. A- Aasoaatbiua T, RICHARD HAHNE, A. A Journal LLOYD CROUCH, Indiana Fanner CsaaJe nwaj tluld -uw iat iiihi: flood tttita-t iut-r,v luaiit," mit COL. ROY C. JOHNSOfS, Bekoa, Mo. COL. PAUL RAY, , tad. COL. CHARLES ASBLKY. Marshall, lnd. COL. "EUSTLK' ROBERTS, Cbntoo, bd. 2 I , , , r making friends in Rio Id Rio de janeiro, ito say wt "Cuke is co say We rt gUJ t net you, just s it dues iieo you offer Coca-Cola to a guest in your wo home, la many lauds arouod cue globe, the psnse tJjai rejrtslxs with ice-cold Coca-Cola bas bccocuc a friendly gceetin betweeo ocigbbors. oma UHoai aumosnr or iw cotxoia commmt r TEREE JiAL'TE CUCA-COJL4. AiyJTWNU CWMANr "Cokr" sCocaCoia LUNCH VTLL BE SERVED ON CROUNDS , TW owwnrt of the property or tbe imik awcept avo retMa33ity of any axxaoW tua auay oocar. ., . f ttifuh liie utf ALiiti iutap iditva bar fins raf is . air- ftodny 10111 (or ra,1 isrititii (Cavaitadt

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page