The Daily Clintonian from Clinton, Indiana on August 29, 1944 · Page 8
Get access to this page with a Free Trial

The Daily Clintonian from Clinton, Indiana · Page 8

Publication:
Location:
Clinton, Indiana
Issue Date:
Tuesday, August 29, 1944
Page:
Page 8
Start Free Trial
Cancel

THE DAftr CMA'TOfff 431 T KDf Alt THE CIVCl Wf.'D.'.'fGS VVi; fAST II JD(li(i dli hiiwuiaT ItUlM' it Pisunwi. WlMie fiiie d&mmnw iniT djiftW ,l.(Uw:,:iiiu (liUwt jhimi! nni)if llmC .BlftUlK Kmnf (IS IStiiiw to firnw(t .Htimnwmti (im pallia d Tmtirms. iftwu iKiBiil.4'-,i'' AwWy imavauiuv mT -,tuia amid mlMiit ('fjCiM M' ani-inii:ti liwn1ir d ft-nita daiiaani dw mi' inialnitw (iiwiiln r Wwiruttwniiy.. Old UmUfUhU In U, S. IfanJs; Nazis in Flight fCvtmiiBli mm a (d tklJt 111! iHUB jWaSiTiU AiiUOil'UMC d'Umt wtt (tout .uul. itUinUw fXmt dlw iUuwrttuo; be tJt ofc . . . teams''- " rseacUna; AU fw ittuluuw tttM, rttt iWd dtwt Tradlc It M mir.or.iiuid idnid it fttaiHI J.TillW yty iiji(aic aiWiwn', Hsnoe dibe (na'Htud inmilxir d aunde lUuiflir W-HUi, Mitl diillli) OKinr iroiput tdiXtlic antfinitama wie nmi Ida daniif tuaaV dic iciunnrul ,emiiiku!x lUf W a KCIIIVr muro tyumft. taut i ituuatv v.M (tiKD ,lluyi Anatuittun: tb mow stoulile iWw icyat i itiie dirat iflitfd. aimiiB. iHi:i)tiUie lumuiuR. flUmrum ttutt itttrae rfiw AnswiUwi: Abe idv to'i uiw ltd (tirtimuMi aitid. diiiiud ndHiiniiiJ liiMtiimuWiHWi if ftiim dHiiiilrt'mr' Umutliiunnitinf nnnitiii witiiii liiiifiii'uid iiiitinii.oiitii1 iiuw'i'f AMUHU'liHtrtlijI lUllflilWH' tf imiit:tl Ihmiiul'iii .Hini(imi (iiiiiimuM, aMir HiiMiitli(i'iinilif .wild (wwd duw.d iixiui-.(iwuiiiai rttf idlie d'lVHt Oftitinltl Wi.W. ,ttanu $.uH(aiMW dMti.w lUllt' 4.HMtMWilMI iVilltK dN'tVut d-ibktlHl ilU'.llliJttlfiud IttilillMll.rli! dl'illUliI1 idtttU. (Mile t id if' flint' 'ii' itftiimi'H- A' jftlunkot. (I (t 0 sfriuntiii Cla r4 Ait itfl $14 dWrtiwf (KKit Ait Aoe fltbaanWiwd. dtt avauj a (Uuw ,U Abaw-atStw. c illce. fttttmiataoe ftUbe AiiUM c wr dtoe- Itnic ;inini!. 'd l"Mt rmnUl m-C. ) iKitniwrtrtB. .I'W: JHuniili muW t. fUMIHDH ftuf Pf'liVV. lontnm n(l awtluua if atU Mod onus (be ipaltf (to edv,noe mnomt mbuae ibr) A MUMflET Cf WilNiTJ ,ip nmrtb fi-noai- iwa ittU'.mi twitdb llrttle ttraUlAr XiVUud ftK(in, feuf ,n intUaw wane Ipiwtti.m lit milMx. Tbi wucone.tf illwauuilkiuiui. .n.r,cim imefliuil kkujuukki t)d ttft tux nwitun4 i uf ;(lmu-,PtU. S'.ui 4us uflH-jliUjS tfi.CiiTi'f (f.iiUjiiiUHdu. (iibaenuittiutial i&uintilaitutv) regular icuatoroaw Mbuar auxrounw MHTlHllilllU. fflliUllU'.v. (IUjJ(il.lt'.j inwm maid miudHli''. ,d.ivitiiiiiiiii' inn (Wiiir Kn.tni nuwir niH.ft.riii imi'in' Kilie Ktud "'Jiil.s'" (tjmiuHi ('? aw ! d'l'Mi. j M iJIMMlIt jl'M'"!1 (QiUllrtUU i ud Cwuv-ftaii'iMmMiiK', ml" iaiBi!ini i Ibm.d cff fliie W,nirnirt- ditts Ibf iv ai:awili-iid . ft"a' . dkii.'.wibi.w.ii' ciid uiwniiiijp ' .Hiuui'iP (IiiiMiinl (dw 1ii' a'Aitlwivii rtii'i'liw- j .dif'i'd rtvny fcvAi ii4 (iviMHiiii.ii it.v 0H paid TOuutHl ior itihoft tmw ir atuniaattuiu frttuee lUUls must tbe Honed dmfur (bains An Abr V' h4i dar Cuudtaiavtaca (d svmMmG FOOL OJfflON Tfce fe 2 Frt SttTM TKKdSTS at CTi&toftiAdi Qifict tar Mao fMa fax dMr Aufcvar icttM ftiie fwruiw audU mb limUUcttMup i lube outlet) ittl ibe tbeld nted. ub nd iiart !Wlfi ibtwtlan, Jut) i;,muuUit,tv, (QUntun raiiuiuume fur av jw-uKa- no Uvf fctn H-wt iht'-'itilT. Pd. iWiif .Kuud rw ,tv ,etiwi,w .uitiuutttwc iiio'D Sf it ibiw iUif iiiiunl limuut' ,(i.u. awiiw- (Kuliwr iM'.v iuiUii (luitu .imMXiatutU' iiiiiimuuitd ilt iiu lUin'j' c lUUHUntau. iti'vimiw (twin1 iViiutiii iVtakl it w itiUmt aiiivuid wM iiwmhw .vm iitid.Mk Air.Nt Twwdny Aii (Uiwilv nitauw. " LA' ibwr iw aim. JwuHt ieriiio. (COi (Grawturd tK vr (Grwtord f SM Uv-vf or Pan f W Ju7 Ml Jit'tnw Uinr. uia (Vll pWVi: t't HWK TOW jrittib Pdilit. gjwtv ibud iid Miult fraatna fto Mi miunT mir. dXHIl VB lAUW (f IHiw AiUKKdviiUa ' JudiVjiiminyp iii4,r tii' mtwiio mtmif i.v Jiinvy, itiii li:r (t'j'.m a t;iiiii-Til'iir-(Ty. jiilw- auM iii"i'iU.jf (iai(MJ f.uiwuiMt ii'iii':r ditir a fl'ffwi(i.it(i K(i.iM'ife Aia Oia- j'hiiK. ildoul tiir aCiuiiv awe- -Who ,tic 'W utaauc mtr I . , . WdUi r rmwiow I1! f.r,t HClUWWW- A lUWttu- (to SUij-fauiean) t4S Fa w ( SViU tide wr icw ,r linkiup (UrfW tiikw iVii ttiudttb. av. 7,, d dtatf) TW faaaiiOaiila dX KLUial, ilirtlf (UtitMt (-uv.llt iCill Jjjui-iM:n:ur, iuf iiuutii'r ol Auitnr daws f ai (kirau ad ddadmis rwa ciiw; a'!(iiii. (pji(.v PA iMwift'iiiipfy .i '1 (tat M JSJtTiKA CJNJE ft- d- lC. rndy (Cr eeiwiice t iubu Wux-(Bwnitpy iuin. iiine wtJ AuhV iiloe Inurtik OS (U'iuu d ,u iHuad in. fd' i fw&i'l d( dm (Uiw fibc fiv- J" wa svd i"d Hb rtHiajin amt ii v ti d)ii'js f idi'i1iiiti,i iw' da t- ? dtuf.isd: di Rw t' aiia-ft tw4 ,tdMi a.' 1 1 : a. fiUa fn ''(UuaijiwdUuu ,tif itiim wMl ' HbkVudy (UMKinfinrjr." w cid. "I JIk-4wou il'i'V Sir'JU-ye. re jii'i'.b'ii' (.'.imuniite fur Mwwwe'y ((uyt9ll;.,' ' Viliv nbnl (I'W p Jt we aw iiu(iuHii (5 inmtiile. at, , , ft UU8U, W-UtM'J ' tn lie fun Uiheje lie scthoii tar (ftuwiteed tTblrv jfcfjitt;rt4o Bwittce. (Cuuiwtte(l nd piBHi. U (BomwUmik.tr, Wm tW-f SUi '. tRUu unAMilnv iw ewi l,,,,reli tup w Jt &'l, jNLanuciuu. (Ai.i itii? .JSwwoU dW Aiyuw- Ihittwir,, iow Sww ji (unflttoj-.e it fctltiar, l,v4s ic '" Tl TSdlnfTw'' frr UtTTa3 i;asashtheati.- WthwzMCiirtr. '':::. for And Ak rdr Teat """ HMtlt TV eiT dsv tHK M4f f EXT B.'.w dd fcli,L- tt 'Mt 0 rui or ii:." It' Firinw 4k d dd'lw ." fflUjW j !t Jf.aw d - I i d nj'.w Tini-tii-drrMiwi f( O c if (ViV v.Jwutifti t(A tlbe tViiriifi'tiio diiy.(liv' I W (iiiw Mah'mii)' ri,w a4 7 mjii t (tiiKd'Jts, gcNiEsir ypsTM: fV-RSV . (imune iuo Kibe f.ti5W t Ayur eeowrtarit (tot (guw.anWw at wo (A (flay ju-ad'Wtte t.udt tiat (t secure e (potjUcw Bhe ecAioci (ii.e ua .itf iivutiun. Li JAiwi' (PtMiiww tM d' Jiut:, ftiw ilivi',. AUiiiUUu'j' nd fJiiiiauw' (Uow (toe ic&iuml it.i'.utm'y ati.ii. w'.-jw w-wr.aiti s,a ia.it tvailis (Cv.. aiuutif a disaw asmi iat iuuuu- , - Aumw li Ibii Jfe'iaiatm, lUfj. ddui'.iTOf"' H(.Mr te 5ums (tiw pe-isivnii.'jwrf f ffit Itvuke i flt.Miu.inr (iI . j! nviU m pun u (it d. to. vsii I .Wt dang tart,. Wrt Sa3(C jSiw tooHpiitaJ I6)liw:..y. W(td-a'ic.v,w iii;.ro aucuit (if falmt (ft f, Lw ri' . (cant tiite bi (o..ii-iicjmle (or t liuEflt jfww. .. (On BtijwrairfHi'a aliKt tt (do liwv.itt (or c noon coriw "V inili aaiid Cwt (fjW (Ua'etr- (BiiS (5iaa1t. e),ui fiaSottv,. piie-atttutoti iber wii(ttt 9 .-t-r0$ ibucik Ibiiil'jF-rtJttt&f . dit fiUat its t'.Oucvi. at autU.d d aitw S,Uw (Uaraw,, 4ie xitod eflMT rtT!ie Cctf!w4iLt.v di tbe fctA1 iofcwMl tiiiat Ibcr fcuabuad. litrr Wamucd fttfbotr Cuf.-vtoe tif.. Ibad ies 'iiri Kw fWrfS d,wd- aWdXTWOOD Bf IfmS: fraav de(niui tfte xtntiid cnuiueuta be fll '-tew diakir wt iaVwdinuidy i fiiw iwi wtat'j' fn'Mwia mamiiwf tsaw , ibf'.v i ' m 8(i i'n4 '' ;ww. (t" via !(.!(' iud' r,.iiiM('iiiH'iuwii mu, .HwiiWiUlie (Aw fjitrmuiio lMwik ftiii'.ft' ! iJiEiW fWiU? JfiHtWF icwuit,, jati.; U iliiicK .wititw ituad iHiee M.; (1 juw1 iWunk u6e Jiliode, (www, ie (C;; (mthulHUtniuc. juwiut nuinle iTiUKe- 5t!JH S- it'.tib St. (t5,7 irMiS its MiAC'W W'JJiEiK. PONT wait itov lltLg. fcwi ,'iur lUiifikdte MoCj'ttOKfti) ' JVi4Mt. u.nii WitW JSwuit. (LOW il'-ll'il iHWvM IVMAWSiKi).' WWiB iKuud ,(intl iiiiiw ItiM' ilutw it'iU iit' iwomici Bftrd ftiitiOk 4ui (GiiJiUc w (Uitti(t Av.tti) .qbttv'd taw ry ,yf ibr etwf. TUw d Ibtad Ut tu t KW ibtV Citli biv dUus uid mo ibe iwei Uf bf COLIJl'JDIA ,Oi. itil'l' BwMirtjr dinU daie. Ts t4 Ami's Ifc II.V.1I.TUK. 4(ie IOg TJrkB fel'Bg a LATEST NEWS (loiuvf (jwa.cit 'ai twt tot fu'uw- (K. J. 'WItUi it (CAUtliiai,, .dmuf ttJl,H t 'Kafdd-IAT feFwr iiuWe toj- luuilitiijvg J'uit- feliuwid Aw iH4'iHi;u)iuuiUi) ( AiwUtte d id4- niiiitl wilj titii,wT- (Mi pisilly (OJiantWiUiiii.. UnK.. Ti cud uo dwe - jes K- '- leant dtf (tUe.v I wuoe jStiyie,, ittt. (Bw-(Uiue. lod. ftC sti; (iwd 4Mfi. tM MW (i' d ttittvit te iBtmi,," atw toms, "I4uw ii that ftiwM t dniUM I via B'.'ttAik uu bam ba.4 a fci' tt. s - or. tyt ibec mvbi lois buuw Jit I I 'iie w eaya (. ids cdaami of W' (C'wte. d aetfeior tv 4uft t lAUjH-artd ufi'jaod fcc die (bi lt but six aiHtw;, 0j. Kay Mai, , . , si'Ai Usifnx ear t'.r etujiat fu- 44iMaV Wt 4 SAe r.:ao:j ' With Pdv fV-r I'M B ' r SlVi:.3 0UT TCE CLUES Wilh V-Ai itt ut i-yuit Merrick ;.0'X'i t'i mate at ljnnt hejt. oit. Mint niit, iiiaM iCJiiov. (Ct af tow HMtc idounrt (w wt euo, awW f ( tttx tuwadlt. . , , tiiicriia t la ctanteg as 1i(hr8W-jttr idci.ure atii to 1 aw.aitiMr (OtiQB -a9 put to f K tv ffincvt EpMiaea. .. -. Caret Lsctta trrtta fracas t&a Paioific tKat aiaa fcaa fiuutf ( aatnid wr tuqmi t "Paur PJi "Ji8 (Oi JiJJS (00T. (Imatttlt d Jgise. f it I J I Of. ' ItliT. M-:z&; wcuvmv. pJiKja-'y to 0turt. miwudu iiwii ,'o. iBtiwiiiiing lAUwfcdi'y, AnsuHt it- Jut AlffoJLg, (LUtutw Jsiiueiist J- ItCJ d-.dS.6i. (Wd"d-!V.'iir'd AIJJO' (W , wi'j ; i.S4'j'ae wr diUflv. t f I Hv -,; iuw 'tuiJiiif, wMoti Alir (Mit (ttiUwyw : d- RiidiiJV' wjiiw.ui.uiu. (fflti 1 jesj-. iiJ,ue ibtwius amd icwiwiiaHHw. J. J-'iioaBu.ut iwuitKide swijt ieiii4; Hi '.HHaWisiid d.r.d'. . .WW vw. (. (Civ 'iiiut d'UnvdtAwd. jC. duwtiiitwit. iiwat w jwiie. wu 'uuuhu l ij'W dduitc, f&iutii j''i' tod ffr'rtH ,'.tl 11'" d. dJttc. m t. dMdj . Tw diUiAi't.-. diud. ta.iiiiii Aitw id v.u"" tfAtUUlii'.'iWi- (tWjt wm miMg mt t-utAwt tmis it Tfct date d!lloZiaW drftdtooufr to tu '"di;ubHis' iuae t toe fto to- btt rirt pamtiii. Mi i4 d mUuwuii Ui. is tot ttaonc faul IbraiUy ntitwiUidL T4 dV fc Mivji rS w 4tuj dtw-tit' burs st Bic diMus. ' t Buta'nat-ql (Joe iduu- wj tut (nue. . . .. UtiM mvm s "'mloGbtic d-Vihw" i Hairs ITittb tvmm etar to dwrty fUtla Vptottae tut. M,vno LA-y n ac t (a i$ttjg fiji.iL.icly mo ty Mrsiciw yi Xj' ir tiuabvai. j.jL'jj timx. Btifbt yuai (v.ifiyj jp O Canute Vittur r-fjua. tix txM-k j; (up t J tur Ctedi to saaibr by Cwattor Eruw ftiUacbmtuae. tu.,w4 wiowotgr., w a bauat Cur tba segAmar tA tm swM. Xpaev ta it iliBoiia4 mrrtitxaiw-. . . Kmxt rmumw lumaij, laliJild ( it'd M wuiuiivii uuiil-.W mi?, i- (CiunLw a'.uaidwuw til iSlxa bum. II u ftOSf liwrlaj . Edit fUm ftmk his Miy tmktimm Ctitrg-ja Git to k&q aa ailittuaa tv OTObeati'a aa coo..casauajst. - , t tismf Wilis If i4 J.fcaa, JBd.'S iViUJJifc'K. (M1 JSUai. d-t tr at u fciJHi. fral Vt tioj's to t'Biiy cdif fewrjs. nwjjc at HuNy'f4 Cbealr ta) SSwty&btr. . , - IVvw ita ifatv ta douu&j aitj AVtatiLaaoe tv,Mr. . , Co- t djitjKf ud 8t uJlttji. -il-witt - dinAw. Ciinimitia, tu to WautEtuagtua. , , . fct.e jert.uit tt iawrt ;ftta'jna. Tfcy WW d'V d'JKdS fd-'OdSfc' d-'KKdKg pmiicEss 0'nounitE With "YuutU U frffcU" Un U d. Ti , AwttlUKt. d"Vy J.tt-J'W'tUlt:C lt.'ilcAlt-i in isxj&i't iUw j)ii.'jd, f.ud Sid4dX dVdift ;tJd;MJ. fcJ-XXB. d tai '. dfuy 4ld (tt-AluiltW t lj'4i. ddf'Jd I ('illlijll it. tt.' RADIO'S ACE iETECfTvE SAUILES d'Vyii rNKa saw:. d'di-v jii rt't. fit! f'tJj(.wl .S(Jut, (''iiif Clear 4-et f liusrcdj . r'f't'JB, Mo., fc to p.jl ;jit HI ,).' J (w 1; laid at1 (i i''Jttac. (Ml (US 'r dda iwu t'flA jg ccunal trttid tol'j Km .. u fcjs tar, Itt i.., W M'Allj-Mlud' J'Al liiOUilt' i-y .v.-t. S. Wfite ( fd-di. f'ivju, dud.' WB-I&xstl IdtddTSIS. KdS .d!. rmuiid.; jd u (nulidues. edde diuuxiciry iIkkuUj otd Auairiti C'iitiiON T HOfcbip 8t.bMif) Jtt (dj a en Trro Friday (."jMbua 'i:uti.,i, .-iMda ni( i- l''M-y, Mf(- . t(d-Jtaiui a. f.iA..i. t.iai.vfc '.,ae4.i. YKiUa'ti.' ftmaM'd iiy. sxUutA ttt 4 ittivm 1waibiti lai--iii ( tjitnil. itttnMK, Itit ixr ant tuwpiuM HiH $ri64& l&liWil- Tt faarawr dial dr It" M Uk i4 bur, Mr. Mw.1 aMj- TKtVK. TiHIt 40 dKKfc'dd IddSdS.' amn vistas, ill! mm in the t-S7t iOir may iia tuutue by jiayjiij!; (ur .d. i'l' ( feuuHi Ivjjj 11 ,Sjj-tii RELY ON . . U w'i III! tar kWa ' 4 kit euEKroup kct ea (tc Hi.dc dfaftwifwdimiai The fcji tVJjmu4 i it doobea Kin. WirrVKiK 4KB KdSdV (fdiT ft died w-Miti. V6 uWiii St-,xiMiii d-V'J'W yjCJtV (TO4d' 4t dJK fid tlwit. CiUwJj dd. ( i'j'ut.u dbuue !-'. d l it i I fHUMTivr Hut IV WuUw FflCToav-coamoiiED fiit'id Wilis (ij paaat-4 priwad fbtM .t,a a.ilt 1 1 a ca;ali rr.oui4 ct u3a tur a (- d.uef or fk a dew iuicec td t ji, i y . ( ua .e tc wit an.tt out - li tJ a f jtat 4tai frje-r ti.aa is &tte4 Px it ) ft. ay yuur a4 f la avatw. i V-dVy UIGUWT liWHMJJlt dSl-'JWvjr dt Oiil' (Uililii W'u. ItVj WIS CAfcIf IliK FURNITURE AJ0 S10VP8 dsK flkJ U(fU 4 H'dtefcHM. Taylor i Badii $mkt -Al '. Kti M. ftwaw 7M( GASU t'Jtriuii fc(ft. ttv ft-alure '4iTdildS 4Ktt (WXVK d-'dtOM Ul. uJJ V:i'ti f. Mi. fW)' .f. d-'iiuu J6. (fJ THE WK.fl I'ICTI KK of The rieawn 4 a Mn fio Motioning n Used Gar I Certificate Required U I a GUARANJttD SATISFACTIO f309 df jeB U Pfta tb Awoder to 8 IM tif frwlUt-wm I'rMems. Why K4 Talk h Over With V Without Qliigition, SECURITY LOAN COMPANY POLAND'S di COLEMAN AUTO CO. 335 8, 3rd St. I'lioiie 427 FlflESTONS-TEXACO SERVICE CI-INTON. INDI4N4

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 8,600+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free