The Daily Clintonian from Clinton, Indiana on August 25, 1944 · Page 5
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Daily Clintonian from Clinton, Indiana · Page 5

Publication:
Location:
Clinton, Indiana
Issue Date:
Friday, August 25, 1944
Page:
Page 5
Cancel
Start Free Trial

Page 5 article text (OCR)

Yank Airmen Sq Upftordl&ms Brawns Heady For Test In Pennant Ikw Jt thirst fiw f f-wg f, jfcU ami Wa$ K.K-W a'OrKiK. a. y. -ffiiw Aiuea- Nw Events VlAV.. WAX PpitW WfW jjita4,uuu Ml MBSWe.- KftwW Itf A (WW? j iiiiMrt Ml AA 4 ,m AV A . (t'AWAVAW fAWAAWAf psvtlM AWAWiWiitia A jKM Aamvk (WW iV VillO. ALU tU) 4LUU . ihit.1. 4l.ktu- .lit.liLe ihUit I LgAAiM.1Vv (HMwf a a In Universal IU&m ft frm ttty itiUiif MUuit Ahr 4 (lAvtiA (IllW AW.Vl1' A GAAWMWa' UUtMU UHXAl W AW AIMWAIVIV Fwm AAAVAM.. WKW iWAVWAAI AW, i lnuaui UMXt. tTlil' MiW! Ml,vWAl AUAl AVVAAi (W (AAvmW- iv-.ii.vi' VMMAMi WAA dAVMV AAtVA" W At 4WA,A,VHW AI.vAW ri"VW PT-ViiWWA). f AM W M ifc.AV.VWWV CAW AWflVWAi WW-- Tavi-,i-V WvMW (.-!M'V1 ((iHw Ay HwaUvv- llAvr frAVW (tAiMW AHMtft',. M1 iilA VU VWW.. w w LAMjr 4,1 AMWA A AWAW jAi pAAVllvV WWViW AWAi W,fiViWW (WIAW. AAAW A4T ADAl tif WA AVilWlbUV ((rVllislliti).. hilUvAiiliMlW ((((jlAllvtiiWwr 4 (iMViAl M'W H1W fAW AW ftP Mmsu W Aw iU,m UaJ AWl'MWAAAlt It CllV It? AAVtAW A WVW (! WW itWAttVlM Ci1 AiiUV av Atmn.- AViiA- A AVVW' f.WA A W.. m- i A VMWwf W J4auif. 4-ii.uiu( .;i.li;d iU uuv f4 (lAv A'ifAMlAVvt AAfWAtW-A? tivf n (mrM AVAWVW AiWI1 AWCAIA A s! mv (SVAWAy y wmtwf-- jiff. AW W- !iAVAV.. -www Mv ve w aw ,w ,W itilrtll AAUe,vlA AVf iAM.W AM Aitve jl'W fww '.WW llii,M Aai.W ,vilwp AiUe il4ww .W. J.avwUs tewwAv-ftiittMW M AM'.waii 0 ife ilt.. nmt t)(ve AWrtWKW a Ailve tMffs&t ft ,IMAtrti1J' iWav JHWi'.,Ui (t '.y v.ii,iwve,vii, av akw"1 iiy;vt- ,ly Allv ityA-WA ' taWOCKntl Ai(. ,t,lie Jve-W tfVAlK AAV fcus- ((JW1AWKW1':I.. TO EMPHASIZE Ft W f(4thtt A.. WA- M; A AVAVW AIWA A AW AAW ,W A UW M iW AWAl SXimOtM itWA1 j-aabAiii. lAer isiililivt1 J'.VKvfcwMt A' aW We Alt' lUtiWiA JWlit W M (tA;jtl ilAiiCiic iVrtMVll AHW.- lWvAi avwvc AW m4 iwWivtW paWi'iva-- AIVVAV.. AVWVAWlAAiM AAVliA- AtWA-- jlAA jtw AAtwe w AAve tTWAv ,AA Altei At.tV - WW Vt b&mfa A AWAMtHAi Wi AM AiW- iwvw Ait m ,1-AAAiwiAVM 4KavHiK iVVWt AWiVAAi Aft AWAWAV M fttWW, AtAVAI A fi1- w '"173 '-v. A-(Mv Mvr AWAr AAA ,WA AAVAWM ,A IAVIH W rtw Attft A ll'AWAVWq!- iff. fTfMfi AlvMW- WWU .MWAW- Wvww VTAVWli V llv WWAytlWA- v. fUw a ftftW ts ftr-uv MVAHflt (viV' AWAt 1AW fie- VJ. f'l lt 4vUW W AAV AWM- '0'ilve H1 AP AAWW '. AmWe (t rtlW jiW-lrte iHWiKWAvUiii At'lvUiUiif iiu aw awWtiiu-Aitttr aw itihe yimfct. J'W. A'Aul p.tfr Ailve laat-iHliK ytuvluusuw .jmhi-pVre A o w AHVIVWSK i iiWtl AUBVW iicMly wieiwv, Awto rVv Mi-'- while Mve vUW (ftwwi ff,we wv rteiw aw a irtttitvexti W JW 'we fWvA AW-l pmwi Ob m1 iiilw Milil WiMi- t'ltwiJ' iftv ((jive W W A M WtBWV viiUVVSlv ,vii t'lVW MfV?.- ftW ii,VVM JHltKtllWlAAtil.- UiAMii(twikKiAW ((W.-t. VW (tHiftflWW (((Onlmr AAvMt AWH .tv!vi,. AWMWViVlii it (t'WM. AlUt it HIWAiAV0. VH vA-,wlviAVlAW ((iWBWl. i-A. IW JtVlllV WWVflW iTA.VW- Mrm-- 1 Allies Ulcerate Cannes; Clme Ring on Toulon SAV WA- .AW IMVIWW.- WA- AWT Wf-bnfctap AM (!tWi AAWVWtl WAAt A.. AW A- fAW AVWV-idA. Ai W- ttWAy fi iW duals jicuctid (WvuaavU. At TtC Afl MANY ftCASOMS 4iiUtUr- A- AW t'tWAAl 1 W -ilks itlt.ll .BWiOHto JOQUMV l(Vil ylAWl l PVfAVVHt,'M1.' ! jlfttli a (Mve eaM. '.tUvr it'AWilw' WHY YOU SHOULD; A- AVf WA- A 'II AW mtw.- v A. AAwiiW AWAl.- WA- AMW A- 1 VUlliV ,lB1V,VWili fti vuiil iW tovw AHVWV SWW.. .fr- iWM Wif- liMW WA AMI (Mwi A' AaWM iie Paw Jnivl itSittUHi AV'AAAWOI' tAW nwww l1 AjtuUlHViUtflkvr AV ,A AAW AWA AVA'A- .muj iklx ftLM-JMUUf . 4VKVMAiAUf AU AtUW- ,WV AMkWW.. .W tW WWAW A Artv AHVA AA A' (iUe AAVM-- AAVVVVAl.. IMV AAVMAVHWi'llrMA- jWl1- Was. raHWr iPiVAWi. WA.- WA1 JWW.-JMx. Jtiwl frtKl vwve Af jlilve AAl A AVAIAMHK AiiWAA" A Mud. AUtu. AUu.iUHUn- M. MAA' (t'.- M(iWl iwMiU CA.- X;,ivuhUwi. !.; aV'a m4 'At- .aawI. MO A,tiWVAir AW AiMVMV.- JM.r. jlikI Mix. AUtvu VUVVWW A( jAtM AViy m Mv HW A1 Alw lti;t AWAltM M A4W iMvW V,WV. y(VAl AVvVHyiMi JAi)lK1A AiW VViltl'Amt At tVlW' I" AA'Wll TUISDAY HICKT, AUG, 9 P.- ! -si'tvc fmto five .wiw wtw r. ,11 j(lA- A'WW.- !A- iWAVV We- -IIAVVlVVW .Mn .V.: ti l- A.iKO iUlll luUHlkUvr AMV li iv A!1 A AW .1,11 .u.ikuu- xivAir. ,iluf AdtlwA' AllM .l iV.iKM A)(VWI jlAWUVVH. y AntVUve Ai4ivWj'. Mvw'f Ai.MVMMA1 ! WArtls' itttwlHls?;; Awwwva.. AitM' J ! dvuve AtvMwiiiUv XMiv ituw1 AW t'MMW. AJtw lUlwW IMlVWA AVtV iMvWa- AAW AVW'.Ill' iVvliVAl 'lUw-iiii AM A AAKIMt .MAtHtf A" "vft. (W All.. .14 1V4A1 rW :iMVf PW.. Hf AM !Wt-- Ixviiii JrilvrttU. Wttbql twAir. Af LUCKY STIIIKE DOVLINC ALLEY ilAlf iiMMilM A" SiV if mt Aat A W.tWlrtle. AvA)V;iW AAAAiSW A (f-'AMW iV AVA We AAlMMtWAWA) ifewW A VA' ,HVV AWAilKiiuH ,HM Ailv AA"ii- A5ViUV AAAW WiW AWWHIW Al- I JWJ-. JUlfl rt'BttU P-MM4W !iUMl MW ft" rW:- H'lixUjr. j)tf, AH Wli. U1 tA (MW AMViMAtW AAW-tWO AKA Ailvt ,A' lif (WW' iwy iiimtMMi A"? W- fciw ' ittWW -tWkWVW T, i lAvy iiiiiUMMi n M I. ...... . - - - -L- 1 -- ' ' - ' ' "- T tit AVw H1- i"wi' p-"V:rijHi. lwAA 1V awvwvuw iw wy - 4 jhuQ tvU.ll. tVWtliy Lyyjc ;iu(1J iuiWW Uy KiVVVC i,M--p fc BAQeiae lr ,(VA 1i-Ml ILfttKep.. IW- lr. -anti Mix. vao A'.unar jid Alntiitiv .t'iuiluil Ur. WVll MC. liiuv; tttinlAMvC AM AArtO".. A- j-jutcv aiuI AuiuUv Ad Vaeae MW- Wwl; (MtWfW .An.. 0M 1 f Every Saturday Hlgfct Ail ' : AVot.li-; pljiHliali pAeui Af iwi-, Alit.isMt AlfVi'.-Mtlky; cinee. UlVri i,. iHo' M"iWWI ('AWueM.. 1 itW AWV .iA A-'.MAW AWttMAW IWUVf AltUV A' AfVCiHl0 Xhvif rMAiWU' AM:- (W Af- if AHvrii)' cvAUiMl Atvww .4-- ceR-v.";:E'V.ki geiutvi in-titcvmi w m- "..i duiiiyr ,Hij!h A.iw;iiial. 'Jihe AuUw Wi wy f!9 War to M After if,. Vty jumtu tUV tw fAW- r. v MA. Aavm Ai(WP Tvniuvy A)f jtulUvfiAi A iW iMj. (bliirvl ifcLvuHfW AtAWU-.(,-. liUMMt W -J'iwun Af 'vAmvtt'' a" smniw -Hli Wa - r k t'.jruiUi Aiwrauvai; .1 3 1" wui-Ui. jF lwuje A";: (V'vwt . I iv ! CKC 4iixo; lttU. iSMA-ttl Aww-: SiMli. Alk AVHwww u4 iHflucli e.ui SitAM. t-mwa MuGiut'. jutwAi uImiuI V uUj iiiCUliy UUtl iOlKll iUC''"14- ftli. Vwu 'ai- AMf lr. ,uid iAiul VVtJw A" AU-'auv A"t"5lei ,iMtJKo Al Utir jiiBitA. -ftli- Julio itoUoo. Mr. aui4 ifful fvlttwA Arf a A'isiU! M ateui. JAf- v4 Ws- AJreulue. Mt Arl"v M""' A Svutli jBu is tiidiuE tvtott 'iUi iwr ruKliiW!tuw. Wr- fitb i Viae e If" I oiwl., JMarian A-. wm; Uuwtlty VMivicuuvIj: viu-tli, f) ;uu fcaAwwliA; "itt. li" and riuciiml .ituti .-tjistU.. FllUK PAfER ifPvwIi f7,f,' lb11 &nii4 fif At4 fkf lor; 'Jinn a uit.. -". " L,.,,.. ,u .i, .iu. Mr. Mt. ,,,-; 'itui. Aiai A" ,.,,; .,yi,u, ,rf Kocj-vuie iolM iUiviiijf of iKocJivUle. ffiKty 1- leiiiji -li yaxiui AiouuV Ai"r. AlUivrlotie pee ahmmi ivu A" Alve A Mr. tl Mr. "ruklui Jix:juu Af -tiuuMl liouie riiA A ?Ar V lAil. et inks I t.e iKsuu i u tx ttul ' " 3 u ;iinU)o iiKu :-iii Atfiiii.if i uiA! l-.VKii JWtaKl ,lay frri i w r'.vu-i .U Uiuu- clivhw;- ;iu SUiUi-! Iwr- ' , , I "A UtKll clMKl dUvUUO lUW Ainmti ai( ;iU value A JSUvmUtrd At UKlUllily AAir Kurti in AUtuK- Wi AK ! iatMV lMirUu(tw. Jwrt .vi ;l isyuueuul iu uumy Ailixx" A3, i A;iiuUu A;t JieUuol ,iuir- j iiiui-.ut MMu. Kv" IU " tonx (iuriiiK AiuJ uu-Jt 4!U'"1 tor yuuit: uvu uwde "iu iiiali jiduiul jra4uiOuis. t iute A xuiWtll tlial Al ijo ilAiUt Jt audi Aujol 4tllma. Vflltili Jwruial AiUMiK in yvVf AvoriK 4oc 4A '-W-ul at. I miens 5c 2 for 5c 3 for 5c 3oo Ajjualiiy 9 lUMiium 4VQ& jbUkdl l04 poociU, vtii myv. 6 your Achool up-jpljr 4owri. u,ud iuriU-. AMliy " Aiu- run a lia4wKii f Uw 'iCili Aituual fujUe ixiimuj tu Aie croud rf iM telaiu. will mm iicun.-w is"1 doctiiK job." lr. lki) jiiiiii- j wiukmhxI Aue am Ml rww AngH-Q-US Agreement Cffl, ? aw I French (aU Control tertid I tli.r j uiUiiKtr o uw to tin- t:M-ry td iu,J' i""1 5 I -' . 4AM- WIAHIW iM-UiK .4lA)CiK "I 41 r i OILCLOTH C:X TiaCS AlvD TUSIS 51.25 DnOOMS for 99c FrUIT JARSr.P.5Sc u.p,C9c CIJTJIES EASKET51X5U1,S5 GAME TRAPS , 35c - 50c 5T0Vf WICKS 25c 30c 35c 50c oxybql cni?io n:::so Home Ue Cottfe Caps Jb, 25 c Shopping Caskets S1.00-SI.39 CAnCACE CANS , ,$U9 50 I'wuiid AKI CANS J 944 VALLPAPER PATTERNS All Selling At iveduta-d fke 7 (ni Sth4 4.01 itlir 4.HO 4JIUJ1IU4H101I lu-.tm. in, not ACooUuruid rua W iJ tun uckjiUH iflu) afcuuirtai ivy 5T YOUf- 5Uff LY fiat V2 l "hiu 5' ouod tor 4tU your ijaa- J f4 4UL4U4I JkAflAV W"P " i4"l4.uUe4 lOt AO WajHAiiiJilou 1 Bt-uUUi 4y J4 A t 4-vcAutK lurf 4UOU141. He Ataciwd a .wW tr ui aoout 44iioe fcek w A" itirteu.ui wiUt JitHMlirfH lioosenjiA . oi) I tout . iivcli tt'MJt wW 4M o.- JUtf tcli-1 iieulali i,ro m rMO Ue ut-uical 4.XJWTU. Aitu Hi 4loiwtur4.. It , m jsuebf. 4 4t.vtla- Ao live .j,ui r.uieut. tooililatl Willi liAve 24 .! itv Mooiwd oi -W ass-- ,u.,i,ij- immtitiiiK or Oliver jriiile .wlisr iSritiali itir-u"t H-bieli iKut-4l uxii. li toiusKU of "e UiuiOiuuut 4ijcrilM-4l a "twt.utial-ly utunwrary mad 4iaeLul ia iiar-iti;ur". Tlngr dal J. :i i! adminUualiou itud jurig-dUM.ioii: 2- Curruc-: X Crturd ii.t..rial iiud woiMM-ly: 4. 'ub- Uiol of tUe f w-ld a ikliibliuir oil oy 1'Ue ilu:)oior.! wMJ'y ill roused flout Itei revt-ry ud leitlcd jtUaiKUt tor Hut wliifl) JMve racud evejH.ually iu A auiuviu; 4id -T 1 V eco4id a aBatiutl tlte record of 2A.i Mtot.tir for (Ave derliy. Mat li oaii-ttd l-r ritaU one iy one e.uiouu-. f lien- e ito 4ri-i.iHueli on Uw evt.ul allUoUKlt 4 iHJOKVe 4t4OliiVliO- daiiiiyiy oiv4l 4o uook waAr. ou tU- ti.iilivf. 'IiM- race 4ioioored aui.iiaiiy l'- xif i-vouj' l ino of i'tr-Ler aad f iiejlerlo4i. adjoiutu: liidi-a4a loio.. ttihti-iljuuon of riuiialt r Ut-iiy; 5 c nnd 10c 44 Muran'A ivwl (m4 CRAYOLA No. S 10C Ns. IP 15c 1 c-r.' 1 M H B ..." -e-1 Poarpotiti AO iJd four Four auMe Itet of pen space iKiuKi t aoottec each cjucko aiur It l 01 UV04lUi OAI. 4V4C ,. . 4V or . .. .- r 4tMM'Vl. Zorzi Bargain Store i i 44IU .V. IATH T. A'JJN'fO.N. l.NK.

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page