The Daily Clintonian from Clinton, Indiana on August 21, 1944 · Page 6
Get access to this page with a Free Trial

The Daily Clintonian from Clinton, Indiana · Page 6

Publication:
Location:
Clinton, Indiana
Issue Date:
Monday, August 21, 1944
Page:
Page 6
Start Free Trial
Cancel

yimj, Aag 21, 1914 ' THE DAILY CL1XTOXIAX EASILY HCCKOKIZED UnivcrsalNcws And Notes Imail SrnnitMmm At Bmmut am Ftotowgfc! EmtrtiB Grnmt We.. mt Mem. JWam Tiiftsnmtnk, Jfe. imiUnoi tiiwir, DiKltnnni,, M Am fSanm lhittoe. (tiro aw mw rkMt Ana- tesattoic e w aa4 anufl iUuuiMiwkk, (OxttlHvlnw Aim asiifi BA(BS DAILY CLIiT0IA Snow razlfDinr Kanfla A .TOuty Ity Biir ifegarlfcaaatt f a-foulbuw af i& aftuvr vaatnrc c7ri-tnus ahnwf ttiat an pauiuf af oianft-fcmf pcurtuttKif an incsaawc of M gnuatte of ai(iiiar taOrmat, cauinaAtmi itunftal! of antnu. JS luaftal f wfta Jt tatdal a nana, sr Xt ipiundtt at sSmxL 1u tbnw inoiraaaR fxaauig: anuat II SW' smuiAi rf miik r lttl aauniia st test. flHi mini sikuw nil Hw llwpilti -! ttmwIomF (UV SSUt JlUi iter f Awn. in, (t HflH1 VAiraUiUhis eimotUt (Swunt SrtfUKW lid HitintHir Kitiul Hum an lUv Sftwroin.irt U"f AI1h annutliim Ihi Mw VrnnnsKliMii fflwnwirt fihusilt 1' 9.intliltHimi (CHiMii., ftirttnmiti,, H Snnw HHw mm- asirtl Dili' Sir fttwili) fie- (Kmninxifl. BiKtliiiimi tw sun tnw gniuntw nm tube 2ldu ifiw jJhwiimb, V'ditWlHitU) lOiflutltt Cluiwit rt VwnMU-rttiw fiHiimn?'. Hirttitnta,. nv ) tW nnw aut mliKie Uiw Htinuli fttmU' urn itllw aitutt) rttt- Mt Aumwt.. 1tt. ' Redifemtt at SUwnw Aims not (flH or Amp"" uiKK&dl uuw w U- GOLUHDIA LUCXY STAHS CfiTEH Gin Tirnrs fill 1WIIWWAY A&uHni !Mt' aunt 'Sfce SALUTE FcnmnEE tMR Draft RELY ON... nimnu-iu- toww aiHrtuuty aiw tUI Tttf JWWr&i ftaailiiis aftntartlj to"6 Ihrt'iitaiiifi ' jfrtwiTiJ aftTTnwnji wljilii tihw Anwitiiwai pliuni. w1iH' nft iw1tl animiKit Warn nnnttWaWf imvUiaRril ai iHhas nff iK itwm wllnxti Ite aHtitdtajKiihililly tilt aaaii atts tto: ET.. oiittDnmtill. Tltium mam iw tt'filltl- OMMltlHnml nff iffimwnmiiUHUt aiwinir lmifi- Uluc Dul)rtH rtH msiwin; Itll AnnWKaiiii Dlkro aw ai wn1tjinF mnifi' H aw tw inali aiwm' tlltne tliw nn-luHirm wnnalit Anxr a- Xmmnmm: ra(fitmtwlk ftinou nHw H1uUiroir.. aait taiw lonpRuw nHw aHtuuwai nff aioi)m-ffmnu nilii! iuwiftwx aniC tlliiv Aui-nnlRami pmiBl'e- Caw BMavwaJ Fnw I Eiwl.f fr Diifcwtlift ,1 Lanaiil eauiihninw rtflfinitHw annmuav rtwli lirtrtitiy rtiliajf mniwaill flrtmni nswiu- llw JK-ffii'H ooviiwill Iw onw wtartiji- flntr dHttitiriHuininni., ami miuy ilaiiiiiTil iiv amttft sBttmiBnw atia'inw anrtl ajlttm at lillw UuiaOl (niWitni HnmiiH. i AiulfcaAHW Hnrt' Hkhiii aHftiil tfati j fflW ni HHw ftmmi anrtl tta' nir aiwiV iH i IW) lilt? Ihifaill Hnnii'iil aw unniu aw o''' S(K' aw Win1 umwiut "A"' Hnn ihmmhwI' SSt)-. IB, ani ailll ftin wlMl to ml-1 xitl (Unm. I! Urtii tirt rtiWriwaifl wnwit: anwrtrtrtl im-j! tiiinnti aipplliHaittimiff aniniDlWtiiv .ia toiilKfjf Will! Hw ITWtHiMrtlt (Ull flinu;. II (OWilKlhilw amuunnw ulkn ffiilUnwiintr nilOkw ilai nuniir (UUI aDn'tnaatihnw:. fflill (WW lll aoaxiw viol iffliisn' ij ( nillhifi 11' Hwany IKtonHs Uttniw ainrtl anitia.w (fliw Aanttt nntiftl rtlf jmuiiv Otmanntt "'A'" Itnnlk, nniinsr aiwm ymn Stw wuiimiffni ytHiio' ntimn to ttH. bIUiw dwalanaiiimll. hterti SkscI Sciw Evrr&f CUHTON Here are 2 Flree WIM TUCKETS Waatiajgr alt tUae CEwAmmtm Otfke for fjBL A T loiiuianknw, (taurtuji iuiuuiw iKiwr&innuxe 'it'iuc.'ttacims frniHHt,uiii' Amminc. HUitmuni ItUanll. mat IK tolW liU ttf tflkni- mmmI. (Wiw awrtl H lert. (tow imw- Jftuiu at- Jttusww JUar- Stun H rartroliwr.. ICW1 Kilt Utmf: (Uwianrae m!Hi. Mi nil, flints 6tt. ftntxm iy Minns.. iwHttmwuxmt: WAMc flu MHr;. (Wtc ittirti iHlwuft anew sn (C.. J.- (Kannmtwi. ,'Kl 3inlli Jtrnff H!m ufl DIuHkm. "iUhtauinP tud J4aowom iwitrty taw and! (Wutw Uanae graittU. iimno ari. (CtewMlonS 3 air fiksarthwll If. toil Tw Kam r IWau J3. W 9y mil iptniMi (flhuneau ikutw . AWViU KlbJIttWKW MSBt atoauwrtl jaii. (CittU aw rmnm aw ! ! Hxy (t am awaww rtHuwawa. torn j j (Huwuuitnii BWWtiBiwrthBi I earao. fiHmmtwmttl) anrtl Ummwirtu;., suns Kixr n lUKlktlK WtfUUtL. AaitWUH ffltU.HK)W.. mm: nw ffjfcaf wwntat ftrttttuw. jUtaflJaUiwn. tHnniiiw. i4v Jdmtt liU.. M'ftS tr tow Stall I: attwiwi 11 jaff if mtiuwrttw Awe- Jifttti. att JK & if StUlll nw JNWM H. Jliiui HllwmtMi. ihimHilUmt ,niili lHwi(tiiri ftwtluj PNiwimni. Auk Jrtiu. rttwihM) (Hir V -m. Umimntf .Bowijltt, Aiuuti ani SiHtivi if.uuftm:. tHVft JK. J!rtlV Hli- ioii, . rfciMiftvfc. a wnut AMItHWI A' ((UlWIIWti. lHIHimil WAfani" A fATtiT-JlWH; WiMtWK- rams cjttces rtiEiw iHi ttln' VrtwmlUHw (tUimttU itiuunt Ail 'WimlUiim rtiuwuw. liutlm-rtitt,, M) IllttW Idilf MK '!' tfllw rttf Aueuat,. JMi.. rtlf itt .OTiiitHMin (t!wurt rtiiiuw. Hmneoesaaar Ckmninr JEe8kitut!iii rtjy flii rttf rtt attelha atntl 8Mw ftrom fltt) Umatwi rttf anno anil M tuumiele st ,num ume aluowt itiw tonc af antHnoc mmtMr 'itii rtiw Ihws atf aw miuob mnrogeii aw iw awtanwti in max tittui ilUO Aiudiie ntf gtana. ? v ami wmtejr (bimutic iet moailiuw leuee ftut amii iwtsmnumei stuM (Mb All MMhw at Jftw S'tauiwiw rttf TBiniw Hftuuvt ttywup Wifi. ILwummw MtullUhrtw liuc me- mumiBill Mi Hiw tnuiihni a ltotw.. IBhU,. ,-uKtur 9)tm(Sntr a twm-itlirj- ftitrthmrHi ttUDto ft 0'w"i"W. Wir.. atud Mi. Jkitlni KUWiimm antl Aitllnr ikUuuimiik avirti 'umimxts. Jte. an Jttm. .(Voe (tsiuinilhttfl anrf ni. fttnttomt,, HHmw faint umie .unfa' wiioli .IHms. Ami SSiumtthttli. Sfir.. anrtl Wm. JHtkm tmnrtthii) anilt Huiiflli;. TUhuhiw Aim ntr ItjilttRnMull m)n asutiiwittuy (twxiumf wiiWi Mlir. antrtl Stiwi. rsajii (Wills anni mm. Imy.. itiloHhiy iflhnwir iuti (l Jftr.. aawtl .Wine. .Hi SamiW (ttiiwlliw.. JIhius wittw Wit. anitl n!6- Jkitiw mwimmflu Mrtl itUiiB'llfwu:. Sitiw Sftuiy.. JPnw. .ftttlni .mwrnhitift. Mir.. nfl Wibs. ftii JlUmitihtftii a4 fhnuOlftw,. Jhitflr.. anrtl E)mi SliuirtShir,. fflto.. ai anni,, artnniw n(f,. anC wlii JBK. aut .Hi. JnHm JKunmi- rtrtlnaoial arttair muuiliowR. - Hi...., HMi aWit"rtA.m.ttW mmrnih to ShmtiH! !:. aw JUis. riUWw TT.iHmB am Jto:. awi JWlm miHitmwwi,, fc jnnm. Bluiiiatavti ftnlWuww. mm (lhp-j liHitir.. Sllhtv mrtl -TIV. 3ftiirttuHnrt' Shsu Wiim. .Mttut Witmftu amrtl Wns. .ftunn jlHf agninf Uliwmftii?' to ftwtn. Itllhiu afl Sftunmoiiul Ainu ttiuuiiwav lis nll T'ttll (Kiimftwiull,. ftiwwitmiiiy fnw-ii itawhii ami BUvmnuril anrtl (ClImntKir UiIoeimWIit iflliirfUMi data UfArfhtMU llww imtdumnrtl tW ffllir Siuiw to KlUn' tnli Swf tfitimtiittti to Hantfiiw., ttirtl. it)nnit UlhtuwilUiy wniinf vwwli JTor.. nll 'ItHIUkK. Hamad SmgAmMn Saw ih:Ui i am ausilJtnS una0 fine lidketo T Tte tm CiBBC lit A4 Atfc rrThwl rr Yaw Uc oil Co 4 CO LET AA 14 AUTO CO. 6.001 70 GASD .H jMrtttna; How MM ootmua f Mae Ww tfw ftwwftons M" C & ' Aoirtilc ffibc oruflt atf gtbc tfwat aw")). JHMt dmw akupv SuKfWJhat: (tt MR rttf M WWW)''' tax croup Aw rMr..ciUiM-WmMm UtwM4 to (NT AD alitwaMw art towrtrttti awtm- catena aartl ouflmw or au) itatdte mum Hurt ouuuMur w raw aw anteuttatw Hiue lUMta auuat H all-IHaMrtl ttwJww tola gMHU An t Mrtur ffiutw rt awwnii aKftto ffli cittilttwrtHw rf Kftw oloe UU tw rw saub (04W'.. JWittBU IPWIMWMS. l'J woniiHll;; rtnie JWtnm nwrtrttwt !W' MiiOi mud ftttwwl li Hi,w Sit. I. (Hud igutitiHit dbwm- raw st. K- ' iHWK (Wilt ClUi&'Ji'iMUlW (C&KMWSi (0 SXwiittt: (Wmlliw. 0lVMfl. UHji6 (ttt(IlBMlffi. ftUs jUu tttuK- rtll 9!. flu- Sw jjwwr annxmiirtimw ww ul'it KWt itiw ttt flNttirlt Hit' rtiw tfuH. w oti aw jmiw (tiros. mmmw ; WatiniiflMMi 311 Itl hMi, 1 AiHHOil StUrtu itui 1i' twv vtat$ rtlWWl.. AWW BStC- AWt; iujjas rtiawMntw tiw anti itiHlw wniUilili. rtHttt rtiuniiti if muiamt:. it;, it;- wuntu- rtsu irautui, jHWWiWHtal ajS5" aw' tittwrti wuQtm. M'i.- tat WXXTE T9 HEY tHiiMuf rtllfl. AjaU J!!lK rtr Ule itur rtiiditM jut- SrtliviiUfi rt JH.Hll'.NIIHIH'l S iIOll iU (Hi-; attimVMf. U'VI itvMntir iiuwd iwutiw: Mtlli rtw 5Miiii3f:. Ainu ?'Hitiwmn. Hoi. W.. tftj: fTASTCD ! muw rtjwH rtlf awtiuiil liiulw' t Mara aUs " Kb EKSl aniy anw Ht f cavrgr 0 (kins of anndi gnradiienll was aOhjr ateaH to BW8 atana am cut at w-txy six tons pentei mas llo jwt. THPfOVRS 3 riaaJ Te&ir lAe anil" dH! CiiT awwih-in naa ium ny imh gvac CAKUMiS JfCWS JWR. Wift terms EIHS mate azm loam LTJIiTIU Ani rttaHiy mnmniiitMHd mwftuJSHtttu jllnjiS ttiimut! tllltun eralM iMiiw nlt' piiviw. T'iu nft' ntlR' naJkid wiitiii a , "-" "" .."' - "'-"""J'. ' :- """"ttt" aSumnttmow Sir toe,. ""IT"" mvamnn'nf wniii l,,, oa.,1MliM . n,,,. :a WMt ttiuntlUHilli SttmiMl;. (Wlli'auw IM. mi Wnliw f)MMr WHS", AMWKtlK .. .. BUiwwaii!n dtwlsmw fef nmttimivtlrtii)!'. ttmute aVwimutiirtw, fttsm. Plan Spiofi JCrtiuntaiwB ftitum f!ue (Wua)) Cltttiw UU awt to- n-imtiifl a nJlrt- liiliKM nnwHHiiM- m ftv Bjuw)tn"a aniu.t4it7 tfiutft wltfKi Jlaqjtui;. DAr.. WUiijrttiMii Kiiw. (CWihiww animism mii.tir.. lit wHvmHiIImII iw awnlMw wI wimlk al will) mnttw liuwir wiiiHi Cni' dtnwi(iiRitiiity nt $twite E5l)nirtl K-ttWiu. 3r. ainrti 9Hr AwwiartWir (Clntttwun. lillw! ttwttinti attli'iKKW'.. Sill--lhvMf tiftwlw" (IliwMMWiww wwii "wt amllawiHiiniir v nilw JT, 96. Anftiftti A rtiimnliin, ffliw -ftliwtihui im9Wntai tow. HHw enfltimmw Iw vont a Oimrtliiww ttummill ahmmmwli wH(lii Willi to- ai Dliiai drwr (Oliv ohw wnulrtl ilitHn1 ai!iinaiutirtni Ukkuw at anitaM wiiitlimmt lillw llwupuf wwaiKt- tlWtftWft. ly rWaftf HMWitiniMl fltaw IHi alww ittiR- attlwaartt aimlimlU nnfy (tii(imi.. W tow Hunm amii mi rtoitrn mlw ittixttiMitinnw wiinHi KHif iittoni aHiu' rtkiaww n a liHte ifitatiic ; Hioijnmtmwmi.. o"w iilHi iw aftiHk- aw WiH" lUauBiw f iiinw. Hunt (Mi HiiKtii tow toro artHMi Niw., iiw- iflf lirtiTiw Ha) ffiwwntt ata5ii(nm. ! Hit' o(taai KHilHw Itur ai tillai aniiw I (0(1 (flMnttmnwtS Hy idlw tmw mai j jmmiww. HHii muo miiK toft aw-ll .wnttlHiUilf ftw lhwnihe Wti 0waw H)Ch iuw no milHttmy &m win and am iimwehnil unttiw (inrn'o;. THmuiuic at tonmotir Bmw Kwr H-rtttietttiitiwiiuuii wrtiUKi K' am awwttrtO?,. to tvtiiinHi ailll '')laltnHHu1nl:k, amaMnw miilldi Swme mmMmrt(i0' to artVu ffinm- (Otwin wmurti to ai WMnHl muuml Aw aMtuuw iuiiwmutihntKU JtumUMatl (IllKlHIiWUS. Aim1waM PHhw AHIWwtd DliiW Aiiti'am (lhn. ft) Iw ottw-irtniti.. Willi iU rtflrt-mrti (1rt rtiiw1 rtnn flrtiramw aw aw rtiw sww-t .4ittnw tiinu TDiM iwuiwtr (Ulsflw uiw''j S250 2iJ S3 00 S50 S100 S200 T.OR, su (can Aftitaw Ihitai toianC aw jimur aatmihiF atiilMty atufl nxv gitv ihitanoat WILT fivr Dltw Bn uh tow lillw Uvuu. Hlhe IHuulit IUbw (Cwnwaiy will aw-ttt ptav ((iiWy anrtt tfiaaMi!ir, V yuu am amartUI mi)ihptfii to a jawlrtW,, affliHw, aiirtw (r (MWMMiwTii;. (Ctttiw Mi anrtl ituk: amor wur ounwr fWIIHmw Wltlli lw. W WW ar-rraum- ?wwr oaautaiw 0a iut yiuur tomraw, 5wr ar antttrtnxAii. Ibirwtwi ! aif 3 iMtir auuiioti AO) omvurti itmi-aianw Sur aoiniunw iuji iw f;.t'i"j anuuuuw (It 0 !V 11 smr mnnnti aw nuoMrtl niutauw. A J-l-V ilrti Ihnw aKvurti to Snw mnarOi ftuHtulliMnne rtlf f3'l"VJ a?Hi. ffliw Jl.t.v aiut off mgwuti to Il anww rtttiy Taw mwj ttnmro' iw swr (Drti iitlie. fmiv lavo- air Iwhtwii. Kama atr towumnae , , , rtw a7 annptw. nf a tons toHa fwv,. aiinow ar aim &v fit Huiilit Lamv Gmuaasif, fM Bw ! Cfc Ltoa VaM JinL. J -m -fas' Zr - '"a Mill. Ial' .X . nnf if! B.-MWWK1IM FACTcny-ccnTnciiED PALACE Certificate Ueqvir&df 4 ?'a i J r with: 'lu.fj a aam t r Mini i TJX MW qww auavse r& Ji.7 jaw ma ..- aiM6 aau nt.nr. GVAMAMTHO SATISFACTION I JfJO r 5 Often (ta Ajmww 1U (f Tsronitfe-a fiikma. Vriy 3ft Talk 14 Owtsr WjJSb IT SECURITY LOAN COZANY PUBUC 10AJI CO. ROISTOKI-TEXACO SERVICE JW i. aw , anniMw.. fcutt. S$ VUiCMUUS fit. T.

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 8,600+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free