The Daily Clintonian from Clinton, Indiana on August 10, 1944 · Page 4
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Daily Clintonian from Clinton, Indiana · Page 4

Publication:
Location:
Clinton, Indiana
Issue Date:
Thursday, August 10, 1944
Page:
Page 4
Cancel
Start Free Trial

Page 4 article text (OCR)

till? P'AfXT 'rXfWTOSflAHf ' CSITIf OU TO PASSYAFCS Oi4 TO ST. UAZAIXE Ac iK 'iw!Hfow'iirii tbnw iw Sk, fmtormtf, Ai'aiw MAa M huw Aw itfVir.rtoii' A AiK)Ws4.. ' Quaker News Of Past Week W.. jWif. A?.- A mi ww rtX it A AAHtiMM iM dr. rtni .tmrnr Aiwww fw-rtiA f'fMw mt Hir Aflwte ttw A'' fwrUw mv4 Wiuw Wm- Keirs and Notes W- (4 AWw AHW Mt ftt tW fltWA At flhtWt ATaMKMI. ft, fcew AtoM a AAiiMw v-- fjL Mr, mi Mm- AWwwt invw JfliW.. Wwll W'lMwiW iwii, 9ri aw Wiw.- Ayw KSllwW tow M We- i imi Mm.- r, fM fw f, Ww.. A lAww W Jdir.- iA .. Wvir iwS Waw w. AA.. t, fcmuinn; Mm- it, a, MWglW Mt tMmty lW (!' Aw . Wa AH! rin1i A AfAiW Mr, mi Mm, Ay AiWwaw fctiwomi? frt I ivf f&vr imiii,. TAi.wi.- mi Mm- K, V, Aiw w )M1W ()' A Metw wA A' A' t (ysmttw.. THiy A'' tw !' AflU' or Mr AW svA AHfc4W fw AA M 4 BWi Mr, mi Mm, ia ASAiwurnAW m jM'WiiAffli aw ty irty, tHw Witfwir- StAAiw A THWitAlty fit Aaihw a ASlftn 'j'Aw)kAW, (dWAiwA mAii Aicir iptttur w1 (Hi, Ww, MS! Sw AA (BW, Vwnftw Af fc, twti(A-., ASf.v JfiW, ASAtWit JtoW a kHA, AAA-, AvA WW, , Waa-, Mr, mi Mm, AA, Af, ai !ie IIHHiiDiAWllAljii Swiiy (w (6ffl) Ift A rww w A-wi, Sa mt ASHWWW- fft (fl W A-fl A Wf Ay Ml MtttO APMrtKK mqtiw Ay Iue Mtww, mt mt A itot"!, r. drf Sw. , y. Current News fn Universal ffcw; llKef SfAf Sfv iw A ft!twir A fct--Aw Aaa m (5iAW A'amv Mr, mt Mm, stMHtHmf r4 (Cflwi' Kawv Wr, A1l Mm, tiwm A"tkini Af hi!iHii(t.. Wf, .!''- Ay Mm A(f Aawx.. AtA.v ! fetwiMflkj a oy- A'wl Af-tffttwv ig-wj',. WiMK As miiia.. Mm :ii)ti a firiiw Atoiww, .totw iftiwww A(f fxrrn timwt y fjmaf a Wit, aA Was- ssah Mm, P-af Mt fliwxmiiiitwfiii Mr, mi Mm, itHtwiU Waw,. Sir. ka IW ft4y irA'tWWW illtiWlHtiy.. jran" wr. j. .i .(vtl4Ui4t:.Ul!lrt4r ifl AilM jtk 4flr. ' W-, mi "rm- Jaw Will (IK UM- &lblMtf Whi CMML- y A HMK.. Mm, m rstrwetm mt flWM AMW, JW4W rtT KiHI' HM M (t'W uumfllw Hwr dwy nV 6at Au A.al hvi AUw.i , ita .1 - ' j B S S It f4 (or ViMUee Itotr U fm$4 i T tut A AR AUrMkf Aw iiA be Ui. a i w4Ur AatIU, M r4 wi. $m mt4 mme mm mi mvm aw1 ME A A&e dWAiftTW WAW (taUta (QMWi (j&Nt A fwnut- WwAiHt Avr iCwMW whw it a" ?pa, iwwi Mr, mil Winf, AJaHaiB AiKHAiif aw iy, AS', At Aaahi aw drti li.ft ft- a Wr mi Mm- Pr-i tf4 stJfVn U fAww- WHt'Hr, lUwtiMi ki iw, ! ftJSiftMW ftvwWA Sirt)i!i', tit-j Ax Ai, j Wir- a4 J( W'Pfl'S TSah aa Af af fdm-mm, M, awiM aw 4A jKir ?HiiAW SiwiAy IPA. Wir, aA Mm, tMiwt jfittMite iAtatwAir, X Cttuil WMWMli S!4Al- W, ypiri! HAW, VM- W'2,r' -.tunc . yis- ' NEWS Of 4. 1 4TVt fJSi IM ' LKVICC AWje" :Mt '"WW AUy fSAir (tHm, tLL.Aif ll.iu Uu,. iM4nt.. H K iBIIltjHJill! wak A Atowt v,-,ut M ' 'VtkVtti 'JTrtMtlMr iBUlrlaiW ItMHtHl lU-l-VMIS.. Ml.,, HMOt JKlfKir t41ikAl usiw aW iliji- 4 AuutiKi' p ts. jmn Aw ttuMtQtfWt to tmiti&, Ms vSM in: Ay Wiium-i tK, ftrwi if!,, ftrt. J, A,', AS, ' Cv "vufj ifjorjiOf-ltj AMtjiW (Uw, VW Aif Mm Ovy Af ,- Art, m liil.ttL-k; tMl 'Kii A' -WiAK-iivir. 4Jil. (U tuf : "W- Vfi- Am. ;iiuiv, t4ii-4r v.rAr!i; cvtitr' I B j-iiivm,. Ms JfaawAw w w ftfiv - Ai Smi IW Wriiii ikna,.. llwmf AnwnvH to, AJt, Simiiji mtwiiiAWiA ft Airtwi1 Haw m DDuii )w mrtnif rt, Ad t in w AlHWAM' IWlRwtAlW AMW Kvmomi mivti4 nvmtvn a A- Tit fAWS feiA1W!l(l W KiWfli ATA,. (A ((llrtKfttI! irt pr ia-A- A Aa tiH iWAy to Amy (lAiwiirtnj, JatwV PAi, 1fnii etAnmf AltlW, W W(f T!iiAttl aw mi J.'.. nii Ay Ai (ttwiAvw, (Sawn S-Kjn'-, Tai Cilima AtMA A miAAi knMi, , it'..,. Aiwi fftr (rtvwn iWkua' jfi dt AW IBHHl HA .HV AW WA1 A Die flVPlK- MM uMiinM A:; JM MtWg y AT. ASr, If, A5, , Jfctftbiii, toil iiicyiipAi, a aaiw erf, lf.A HnifA I A-)T MMtliAWM ft. (, Aa Af nf. m ,tfIAlilt!, WWMfl Ml : 'xMHtto, Km, AAA T--A A(ifAw, as M, r, av .. rl; e 6y iS-wliAWl, fW AiwAwtWI f f)f, SMilW fc A WiW- (iri4.- AfJ A a' I , A(a , Ai WOn, C, ., If , If, A. f $aiw aah m-.iftt A j,,.,, ,li,?ti UMuir trtm4 Akaiw (Aw Tn)fllnf wr.iA K (itwt. Aw.v w ft. tfw, ('fe, AA ( fcUtifl M iJii(lAI Wt AA'Wfcl IW ft- J1W, HAf ifiW AS Atl1tcif , .pA t-K, te--ti, K, AS, , , T, Af.v Aw, 5), X. fm S, . Miaiiaw, A1, uiff sfcii; a a4 Wire. Ct A"-, iSAta, ir,, rwt4 W A1!, Win. ?' ..ity wi iWa wwiav Pit fWllAlli tut CAW Aaww a . au.itiiftfr' tfcjiviU!f . ttf. dcib Wif. ftVF lAlA A A1!, mt ft iWif inwAiwift. Mr, f whir. ;ini P"4WlA TifT(WJ Of R AAfA t evonnoef tf AX!, fcifoMrV, K J fwr oto (it ( aS". AWroWtnAe ttl wr tby atm- M!it, orl 3? fy ens pasture, VtteHvn, fx- Aut a 4 S ImA tmr tmuei ty W , , 73 HT, f , Hsti t WmuQm tovm HiH AUMMMUMW C.1EGT CCLC3 V ott-j----r trHAutiitvi; ,Jf jMltft. itHttl .,.. M-MtHHwA MH. itlvMli---aM:. jbv -f-(tti-M(UW -HiMft MA AwW ttoitvl- J-- S-taKtUif.Mt-' iV-- VM,' jIlf-VBHM'U- ftWiJ Mf- A !ftVU--l iltl, ixum'AW MMtit-lCl Ut A WIfXf dur AHA. tijlll-fcvtt:. .Out-.. -Hlutt-it-f C.u-r VAtte. pU. I t.Jt-H-J" HU-MA JW(ii jfckUjW, tHAA, -ti-UAk -ftWAVH. 5f mm Am AAWAir.-tMi.ir.e a (owA tow W lwac marry it, tow Afiaw p Ttrirfitrtit . te cw.wiw m4 w AiwW M oi r V mm ' mti Af aim WwMt' Aw. rm W AtyritmMw'. to c. rtwut jit w iuw: ICE CO. Vhom 475 0 4hVMM tflMWaMBWVaMl' 4 ftwwwmw A A A iftij. uA mm- -tm m?m At (vA iW lAW A fit tW Ail- fi-.. iwv mf.- mww Mw iflf fttvf (t-.. AvA SwAtf' iW AW Ml W .iWVWMM i fit Anw iC tfrg. pw Awk- A- -fit (tiXKMM A MWlOW AW ( t v.tty 1 Aw AAwii j,iwiW ( .Avv ?tW wo-- atftti (beir AMK- .Aww AftW- ftr. (Mvf jr.. AAitflVA Ah1W .ntjbtiy H' to Aw w rMdr- mi .AWW .,trir W- fft Din.- Ai At f M flMH !WM(1Wj do fire AA.- Hf. mi Mf- mfto A f4 ifW. AM-, mi Mm.- ftUfWA (fA- AKVft Ht ( AKW f'Zrtw A t atvww4 tor mwm Aw itff. m- y ASwftvA iWf . mi Ow ASvAw' itK iA (two.- Ast- otioic (b A A AU. KiWOc AeoqLveA av ibv An Wiw. W A ce. flHy ih mHkyM(i K iAm- &xfi mi ift'wvn wVaw m Mi'ie Mr. mi Mr- t'rrt nt uuuv' w mf.- mi Mr. itmMMy mi ie ttUtt yjiy A uwtotie ul 4atbVM. APy Jo mt -ww AMMy 419 im4 en Abe huk jldf. ,u UHUr AW ut in, ftolj 3f Af l , f'mt JiP - 4 AWi4 A - ily ce iKH. Air. Ui &Br e SufttW Alumur UHe lr. uil ia. George Aar drf (tiiUki, jimjt JdiOl ui lr. Htm, 'M- mar jHuxtwC , . . . . , ,t i j TT" -T' r UdllCUaU litf tlr'llUKrtf. Mr. mi Mrs. f-umr jbMwVK' mi ice iCot ftJ.d Mf. m4 Mm, jimmy Mr. u4 Mm- Au Aif -iji itoriucc ui4 (UlAdyc -lnn Aruled Ul -lllfi 4 UrtU)tvii av- AtlA' Hi (MM JtUf fcitidi-j km 4aAUMi riUi iiie ih- uro. --Wi-H -U-rJ -Neli il---ni---ter. m Alanine fUr fr.--u4iUinaut;t Ab- m& Mr. joii Ktricii. MMtf wl C-Himy. jHtt? lUaKU- iUttwij Yieter ot tea Imh ttk iUi imr ptuant, Mr. mt Urn. 4. i. fciOiw. Air. ,ui4 Mrs. .Clu-rUs iuitJwr iid Ui-iU (ttittrAt iuiil-y --v-rtir-v-iiiW. f-Uiiiiii -riUivrbrc ie .W-WBliig (i-H -U-tAtl j-U i4mi--Bi-l-K tWk- fc stxm fcowuig imni, rV tet aweA (uat i-iic cere jtorHrt) c V contour Biaiwr-txj A! ftf taat of K txfore r; core pWMl tc row up oul rAowa Ml jiiitJ eci? 7 sw cot of tin " - AW Uit-ctc-L-ctd M ytmis ivy nMi tc tArfOL ad tew totvH. . Mm. Vmfoww ntw Aw!"1 Mar irH w Air AAwo It'irAA m m0 Ahwt, -fu'.utl jilrflli m t itHww ait mr- m mr (TawiM ! Aw TfW (WrWIW tW.. .-SAX yiAW iHWrtl. Me A A iw. .h4v AAi M. M AVrtV A f fli Aw MMtqt ia voflK W AW-OW ii'. - AM. ft.u !, - tMVitwd Awiw av MKtni Abe aa m AH!- Aw-" nu. Mr, m Mr- AAiH' (Km.. Mr- Ma. m.w t4 m, fw t4 Atom, Aw Aw wiwj W- mi Or.- A- AA jut. Ja nmtuA ie 0m 4 to esettfiw A fm- M. jWtMt- AAfMttlA frf (4 iMVtwotw v A' A txBit qt a mbeiy- A.KW ftfw Ad-i My ftr. ifw .AAV f!(KMt, IWVW AW ,pua t fthc Awe A .(. mi MT.-jW-nlvw Wet. Ma. fMewA Ujiky A .AM- f ,Mw Aw 0iy HiHttW. if Aw Avw WjBi. iT. .W A mi turn Ffm . KA A Mr. A4 !M- !Swtel (hi6) iqf , f..m Mr- (GwA ,lHKfi M4- ,((ieor; SM A MtnV Demit Events 4- Aaitl jtlAQk AMi"1 Aoe 4 ok j aw Ae - . jKortient f&utaav mi ioii4 -eMi Uts. fiof t4 -bittm.- jser0bl wue ialUxi )twtce AH fwwuat J4ilcj ALr. uil t'w; j&svQ do '(Chaoijiaiii, A- M I eit imi iUer ituslMuul. uy Mtx-A far J&obaft Mwum M ;Njiv' ke iauooqi 4iuM-je. AimMs M Hi liouj r Mr. ui: t. A4W A74aUiMU U41W tr. anH r. -ioH Mwllv uid litl, Ary-iiH ii-rflr-E-ii of omm pMi. Mts. 'ar Wilkuuu ui4 UutiLtir AmiWy Al- )Ke Vi'l)Kvir iU At jtUt-lr. tuu Malooe & Ad- A'muvrvs roar vtx AU U vJJ J W f..uli It. UK i'f WHO-; I wMiiii r0 0 . tviWw r $f " FihMC -US K-Mt-L-L-ll tmim -fMtl K.t luiW. ii jw tjtt-tm-nit. -r'-M-r---L AI -Ml -Ltru viwtw tMlwAl-rMAMt iia rrj car aar aa' r t jm w m m w OfTitmiKirUyv V tmrkirt aa Mt lrlririf fat! Uli p ' II T" IT'' II If 1 f - " j-1"" T"ifl-' -if 't-.i.-.-.-.-nl-----r------r---liinr.-F -- -ft tbjt. -Iiiill -nila kxur 4 Tjjmt t nK' lii II -i : t itii-t . y wil t - '- i-k-o tt,l ki t ruji tt ' ' - - iL. t.tt ii .-i-ti MWli1-ul Sift T a t A Sftw. iMVii AAHt Swl. fwtiw mi Awwy Aif ,Mi,mHHi, A.- wniiAiA MAHuy A HUHAlT, AIM).' W iku ltV'J"W lHAHl SUV. iA A A"-w4 J...i4..ir' u.Lr.li r.l..iij, 4lLii.LJ.lur Al.r.i; SHUtii' 'l 4!ir rftH8ily, Ate, lbr,lwy ijUniwv aV A4. Wir, nl .dir. ik-!! i(:i.nijU akT ikintK f4, aw aJii W.uWill.f 4IU.it. ml Ud nir jKiunkili. yMTlUlttW (tAuri- lllWuniU AW WW-- AWlr 41. -iKiriK . s& to ,iliiiii fNtw ft.vi j!. it aiS lt iiU-il M-t4Mui'-tl' ak'H, Mi jKiiflowti-ioli Jut W -A-oiw Ut-rH gfcMiCl. AO flHUrUltl' f- uliiaiM- AI- fuxii to 'v'ttKr o ft mx iloi iA ujl AJ M' Jroiil'4v( V Mtx-'iti 4 il.. v MiM- trilllH ltttt-t lit -KlUIM'UI. iM.t!l-t:ilL-B Uild 4tt X'lilHxJU tf-4 A l uU.- to All Jt. Aiootl ( ai i. 5ttl-a 4 --0 v ; ii A.-: low . tr yurtxu- H. iuiir a ml to frvs.-itott of AI. A, 'imrii Amj JjHouv ,101 J1 i Wo- Ari.- d.irj (C. MiHxr & -w- to Avow AA- Alwv 'oiiciMiiiou v JUik f. ufj iu -ti ui Is; Miliw li 4. ,H -bumiiu-: uImi lot i. l mt 'J " JA". A'- Avw 1X, a. v.. tKiiu-iiiui sby iuidiior to M-Ar,' -H-illiiijiA' iol i mt t tu lo-i i Aioiii S!iil lAiW. to JUrt-usji. fv.-f. Mar- J--illH-iN- o 'ortAtfA (Kiltlt-ui.m ax iU iol i imni Z iii jBio- if .1-k--1iM-1r-t1 iy.i.--i atad. 4u lAi--ii. (2. 4.i..ri r" I'Miriiui 40 Vi'illiaiii ' MortuLu ax ia ot. ?A-l-; A. ff 3 . Uiuui lo. Mi Uf. to tter iVioicr - u lot 5 uwj sv oroii.' Jdyiv tV M;riw .Add. o u. St. Jru-A TrutAsi yi 4 . Ja4u A. putffju et i iol v V, A-iVetAjr uii. fl, liw. A.'. A'KMce ieouu: My .Mmiik- a ii tf. -MA-w, AiuAraUiMi fb Jkboiigmt at- s ue or-H-ai (-- of Ax-avaa put ctiUVte too-oA) pnxt-w. jtoir Aoti-afJ ju AllriA, IaerUC-i fcell rejAATf.. tut cTp C J",-W 6r& ciirtnoer of ommer it orij (W ixd-srfxey- c iw runt i covri. A- ftjrowfr iof , 'o iiAuiti b.a , , . AUitJitj &d CtrJj f-tiUi ciia-r fjliltoifl-ie e4' f ' ; j . j I Center Party Held at Fain .iUir AUtnriut.: Arlr. kiid rirlr. aWMi !!(WuMiM - w'; Alf.iiunl )Kw jSHV M AM-, imi Mm. tj. tt-ij we. Anl AH-.- uic am. jKiu4uMi rww, r. iiiic IUidRw: JMiU. iulUir iUl 4df iii AlTO- y rtUUUOU " - " WUIFt iMlja Jl-it A1'-1 Utf iiDt -irtii tW CUtiJii) jB-itrW- Aili! lV?Ay- i-LU' yut. 'ltii U4-- tfiiitur. Aire. jK-Af ALuwrr. Mr. tUi(j Air. Pint. Aliili-ftiiifi iiu4 ilii4-Mvt 4-titt3l--rt WAiiUii-3i4i' 'Itii Putty AJmunon juf iw 4xviU ymHjat jUtir -iMt-r-4M--;. Mr, M-Ud Mr. iJdl n-.l Mr. A44itp Mm. tiyi iyutrai jW-4 it-Oil 'tWt 4-11 4jA40lU-iii tiUie -OM-L-4M1 .Of 41i-ir KoCikviU; i --ujitiAiifr Mm- 'ioiH iiouctUui ui1 jsiuiWy. Mr. Mrdr'. i--rl'i-At Myre Mi -ftoitf. Mr. lUiKjl Mm. --Aluir t,tiAHi ' Vnirvimiir -th-bce -bcK idiiiiittr --0'- ' ot Mr, fiat Mm. rvatWii Mro. j Mrc. Ami Siuuj, Mm. Jaiubi Bi-u-sr f-Bt-Ui Vlr. AliMrrvt JsluriAi Ui ferre ii&dijr fiatdy MtUrT-aoiMJ . ' Mr. ani Mm. fawa Mym iuuc 4-U4i-ilr jriraai Ail--, -Irir. uii Mw. cril: Msf mt A-. Mr. uiA Mai. Vv-j-lot-r iK-iUmi of .iif tit- tr-- 4--E-C-b4i dl-il--Ler t-Aurt-b of lf. au4 Mm. Jma M A- ilM--?. Mr. Mre. Artiiur teuu wi ton Ui4 -Wiilu- HuelJ of i. 4r-aux iiH buijn-- ontii Mr- mc Mm. imymowt ti&er, Jr. Mim wo J-'iaviou M Friday iuofuui? ior -C-tt-Ui,!.-! -4nti j--t -i--UiJUiUi Fori! for four tUx f iili H iui aw-trtHf. Mr. Hu4j jil. ifiiu -tf. -KANUrtVllltMJ Of WorfJlHlftttoil jW'-t- Catf-- Ui for fWar ijo Mi ftf-r put-MiU'. Mf. tri. ir4r---ii nfH Area. Aine UeK. Mr. aui Mm. Jo.ii: Me4, Mr. -Mr. Wu. iit-e -0(;iiUM- Mr ttt llUr of Hiooi-mAAht mut Mr. Mm. b.Hu Jrt-i (WAo -bort of Ivrm -Haiiu- -Wji---iii--ti-Ay iifi--wr ttimm of ir. -jc Mre. Ifloy He Mul o fr,-luri re (-aLA ui ff ri-itu--Uo-tii. Mr. -B-bid -Mr. 4'i-.MAr ii--jriwr ; j STAHTZXTG TUVUZDAY Hot -Luncheon Service CLHITOn HOTEL Ji iaAHl m' iiiwrui, W', mA I g'-riMtii IKwilw 1W, We.w Ml4 fttr, mA Wir. y A"w A iti.-rr wuriuHl rU" AU:- Abrc. A!iln- Hl Mm, t, ? AKaw Mm. Ptw AMUaw Hijy Hwi--W rA'"w Ammiw 4 Mr, m4 j AM;. (t'fViiw Awurt A Aiuw 4 f&Vf s iUni rw WlwiflU- n-liv in Aaak iwnaiHit: l Ae. A,B- A" A rms--tt4 to t. ttot, A-'i. biw1-(Uij! A46 Wl -HauMM-. iiut;litor. A1411 Mtwj' ,.ui. - ttewio -v Mr. nuiO mm AtJaitftiUH - . - - lUJcJ .Ul'J!. ' "Sin ui o. ,U4 1 4r ! Mr, -tut 5i Mr. iUHj M' oliu f-uirso aj MM-- row fwk. H.. Mr. itl Mm. . WiuMne of Mllrse ,H Kl !r, . M. Antwlv -fMtov Jet lOJiuvu Mr, niiA M-mi, jfctiifo AAle i lUuuity jAim StriouMW tduuiMioli noHAitt In iwr-buw. Mr. mt Mm Mirw -SoioM-an u4 ii'iliV Mwe iMiu ilioovvnii ui4 Cir j-r-HU- JW. lyj-Sitiiilf HI ittftiTf)'. Mi. ite ftrf-Mir iu Mr, iw Itiiujfiw fAAMH ttuiK- utw 'of n. Jixy utwi- mAnA (Muiiy of iCJiuuhi. Mr. Muom iBftum of l-niiuli littuJ Mm. riu-lui Unci- X t;- "A rtrfl" Mu:' t iskh ! liet Mf Vm " Mr. tbeu-UM f'M... UUAl Aoii JjWMA Jjllll iH Mr. IK-u(H jAMtBilt, Mr, -HiwA Mr. Ui-nt.i txoiitl. S Mr. ttud Mr. MrirrM twirl -iH4 Mr. 4U-4 Mr. JAs Jtawnf of Terr Hmuia?. Mi Mriirt olti of glye. - hia4. O. m yuiiUig tur &mHjm; Mm Mrf I-tOMl liw oUMur MHU3. itbt l--ei-iliiorii IT-OA - lie i -eupiojA4. Mr. ud Mr. iiAtriw frourr. Sr . and y. . lAdlioc Mt or 4tt-y -i-4i--4jls--r: fr'k-U fiUJi ttatuj , Al. iii Motl-W' fttfid AtOU (.ii:-. lr. jHof SI-AU-Or Atud Mm. jt-iwu-ar voiaii of f lmloli yleiu fiiir ittw. l. ii-it tirmmur , iuad Mr. ud Mr. ote Uratur d ftti--uiii riau-iiif. -Ml itsr Of lj4-iitOll , iid lurr iit-ui, Mr, nut Mm r .-f-iJ JHorwl. (, Jwjiwo! of (Bdi- i wttd Mm. Kl: ituiovifi. itd --. ) A C :J - K ' f j ijg ij J ! fOC KKtmiiCEATK fufcttjMfAujju At - mt yo Aw CLEITOII JJi JtXWUKTTJ - 1 1a on lt4ic;ii(-er of i-udi-ndi-Mitoi- iu-i 1 It!. il---t--i W -K-A-L-t., UMtM i toes ot eaoie ewi k.

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page