The Palm Beach Post from West Palm Beach, Florida on March 28, 1998 · Page 28
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

A Publisher Extra Newspaper

The Palm Beach Post from West Palm Beach, Florida · Page 28

Publication:
Location:
West Palm Beach, Florida
Issue Date:
Saturday, March 28, 1998
Page:
Page 28
Cancel
Start Free Trial

Page 28 article text (OCR)

I I ' I 1 . "L" ' ' ' f f r , 4 ITT" V V V V V"V"? -y ; . THE PALM BEACH POST SATURDAY, MARCH 28, 1 998 7B . Friday WUMy I Frktav Waaldv I Friday WeeMy I Friday Weakly Lm) Chg Chg Frkkw WWdy Lut Chg Chg Friday WaeMy Int Chg Chg Friday Weekly Chg Chg U Cng Chg Name LOW Uljj WlflJ lael Chg Crig. viq yng Mama Nasdaq NMS 7' " 72 Bellweth 93w -Vis ft ellVisin 4 Vie -ft CrySys 17 ft I Ameriwd AmesDS ElbitVisn -Vie 4ft i Honlnd 73V -Vie " Macrmdia 12 ' Macronx 17ft 7 fit -Vie Jte IcifrlAmn 14ft ft ie aw -ft ft BenJerry 19 ft 1ft Celtrx Elcom n HonzHC 23ft II it 6016 -'Vie - Bchmarq 17' ' - CemtBcp 77ft ' -1 CuraGenn 11ft V - Tvie 11? 18' -ft Elcolel HotTopicn 28ft -ft 1ft JO"- Amoace J&JSn 19 3ie -Vie ?fi -11X J.1 PiirUlth i vw ... -fie oeranns ... -i centCe 34V4 -ft 21ft. -Vie 4 Vie JD Edwr n 32'2 ElderBrn E'ectGas Howtek 1V ... -Vie HubGrp 28 ... -ft '132 ft -ft r -' -V327 ft Amresco 33 Vie Vie Berlnger n 5QV 1ft 5 kaniHrih n 23 ... ft CutterBn AmsaBn 8ft -ft -ft Berklev s 45ft. G 3" UWnrm n s lit, r.,w. 2ft 4V16 -ft JDASoft 46'e -ft -vie Macrvsn Madden Made2M n MadgeNt MadGE MagPhr 25'4 -ft -2ft 37 -'b -Vie 25ft Vie ft 8ft ' 97 -ft 6ft -V 21ft 532 -Wa ElcFuel 2ft -ft -ft HudsHotl 4ft -V ' 1ft -'fc4 4ft 34 AmlchCp S2' -Vie Bertuccis 7 ... -hi Cenlocor 43ft 1 3,8 4IV2 CvbrOot ACMren 17ft HudsonTc 3ft ElecLghtn 21ft -ft -ft -'2 JPE tt; 735- Amtran 14 4ft 4ft BestSftn 15ft ft CEurMda 27 -1ft 43ft CwtirCsh CE Toft AAON HumGen 40 V -V -2V biecMhl 46ft 4ft 42ft IPMCnn 15 16 Vie Vie -We fft -i -ft -ft flnr d-;i mi. -ft -'zie Amyl'n i , BevBanc 27 Vie -V -Vie CenGardn 38 Vie -toi Jfe CyberMd 2ft ' ElcSci Maqal Jabils 30ft -1"i6 -3"x Humbird 34ft ' '' HuntJB 28ft ... -1ft Vie V CflsLfe ABRInf 29 4tt ti6 Anac,mP If T? 7,1 5i92?Hn 7 V2 1ft CvberGrd 9'Vie -Vis -1'Vm Jacbsn 13' -Ve -ft 4ft ft 33 -V32 -32 MagSft MamSt Elctrgls Elctmg Wt -ft -1ft I Cvberonic 30 tft t6's 12ft ... V4 CvbexCPd 27 JSs 't CentBusn t'2 -2'4 CntyCm HuntBnk 36" -V -V32 HrrcneHn 6ft -32 1 JacrCmwt 7 ' -'12 JacorCm 58 ft -3ft ft 1ft MainStB 31 ACE cq ZK" Analogy 8'i ' BillConcs 26 -V Oephln ElcArt ElcRetl EFII 37ft -ft 4112 15 Vie 4V16 -'2 22 -'A -12 45'2 -ft 4" 4 25ft -ft -ft 24ft 4ft 4ft 5'2 -ft 15 -ft HutchT 26V2 12 3ft MajRty 1V -ft -V Mallon 9V -V V2 13V2 ... - CygneD ... Vw 6'2 -ft -i6 Cygnus 16'B ... -1' ACT Ml 10 3te Analyslii 30 -ft -3'; BioVasc 47A Vie Vie Cerdyn HvrdeM 19ft J FrKtty WmWv Name Lax Chg Chg FourMda 9ft 4ft 4V16 FranchMn 24'2 -'2 -ft Freds s 25 -Vf -ft FrenchF 16ft '2 4ft FreshAm 21ft 4V2 41ft FrshChc 3'e 4V 4V8 FGoldmns 3QVi6 -Vie 43W2 Friedmn 20ft Tie 7W Friendly n 20 4ft 4ft Fritz 15'2 V -V FrozenFd 9,332 -V32 -3h FuiszT 12'Vw V16 41 V FulrHB 60ft 41 41ft Futlon 32'3ie 4ft -V Funco 1712 -'A -1 Fundtchn 18 ... 4ft FusnMed 4'A -ft -Vie GSK 44ft -1ft -2ft GBCSc 67 4ft 4? . GKNHId 3'.' 4'32 -Vie GSBFncn 16ft -ft -ft i GTBicvcn 6 ft 4ft 4ft i GTInterac 7'ie -V16 -ft i GTI 4i6 4 Vie ft i GTSDrtk 12'Vie -Vie -fiT I G-lll 6ft ... 4ft I Gadzooks 23ft 4ft -4ViT I JkksPac 8V V ' Jamesnln 11 -V V viJayhwk 1 ... V32 ACT Net 11fo -' -'4 Anlybur 51' 1 ' tlft BioRlncen 16' -1' -a; CwinnT 2'ie Vte -Vw Cvlmk 15V M 2V.6 I 7 r ft; ic, !? i at. Manuoists 533153w 14ft HvbridNn 7te -V12 -1V -Vm -V Anangel 7 -Vie. -Vw BioSrco 6 I I Corner 2' AdamSII 21'2 -' -Vw Cymers 20 Vie -V l732 15T Hycor Mapics 16ft V V,-MarcSoln 7ft -ft -V , '' Eltron Embrex Emcore Emerant i, Anaren 21 Vie V BioTrans 4ft 3 i3 r.rnrhA 2516 is'ie - tifie uynx 16' ft ft .132 -VJ2 'i n AncBWIs 44ft 1Vie '4 BioPhars 23 Vie te -V Cervecer 29ft V ft Cylel 1 -1 -Vt JeffBanks 51ft -ft 2 JefSmrt 16 V - -ft JnnaLnn 9'S4 -ft -23434 JrvPeii 2 V ft ft 16V4 ft -3S2. . MarcNG 4ft 9ft -'A 1732 41V2 11ft ft 3V32 HydrTch HyprSf Hyseqn 15V Vie ft ncnulTl 8 t bl0c,rc . ' -w -V4 ChaiNaTa 1 'a te Cyloqn 17'8 4ft -1 ft -116 Emisfch EmmisBd EmplvSI 1ft Vie ""oodnuv in -7 -74 oiocrysi viz -b Champln 14V2 -ft -vs Cytolhr ADC Tel ADECp ADFlex AEREn AFCCbls AGAsc AHLSrv 19ft Wi 1ft 1ft -V32 4-'V32 3V ' -Vie 3316 -ft -18 24'2 -' -ft MarDrt MarmerH Markerl MktFct 50ft 4'e 41ft 4ft -V32 4ft I- 39vl -' "" ' t tw Dioiieio t''K ie tiJie tnancM0 8 46l;yie 1 -"Zie -1 I CylRx 5V V ' JetForm JetFaxn JevicTm n Andrew 19ft -ft -ft Biogen 4 10 'e '2 CvtVC -V -' Emulex -1 -2 32l 46 V '4 -1'V Channell 1 Vie -Vie -Vfc ChrmSh 14 ' 31ft '4 ?i AndixCo 247e -2Vie -3ft Bioied 4-316 4-'l 1ft 23' 16ft 3ft 19'2 19ft 28 58' 15 5ft 13Vl6 -1V -V 62Ve 46V16 42Wie EnPomte 9 V V -Vz 1, -' 4ft- 4 V -ft ... -1ft ... -ft- -' 4' ... -'4. " -ft 4V- 4ft 4' -ft i2 Tech 17 -3a, Anergen 1'A ... -hi Biomalr 2V32 -V52 -V32 1634 V 2'2 AMBI Enameln 10"i6 Jmar JohnstnA ft 1'4 ! 4-1 '4 lATMIt 4"-4 U '64 -1 -1ft "32 132 AMDSYS 4'V,6 ft 'Vie Anesla 16'e -3i6 -2'e Biomet 29 -ft -2ft ChtOneF 29ft 1ft -iVie Chanm 2 Vie -ais .i ChkPnln 5 66ft 25Ve 43 5'4 12W Encad '4 -ft V7ft Ja " MarksBr MarqMed MrshSB Marshlts Manek Marlnln 4'A '2 IBAH Jonlcbl rit Biomira AMLCorn 4'Vi6 -Ve -'fa An9e,on EncrMed 5ft -3ie 4 -Vl6 -l Z I DSN Fn 28 2(j -ft -1V JonelA ft ft -i A.ih mcom 19V2 '4 -ft Chkjch 17ft -' ' 36ft ft -2ft EncrM wt Tft AMXCon t'VJ 4'2 I Dll Grp s -'4 41 ft 'e Bionxl n -ft BiosDiao 22 7'B 332 2 14 9'4 12'2 9ft m4 -i 3i AnikaTh 'Vie V3P heckers 17'8 4-1 44'2 I CI EncoreWs 31ft 4'2 DM Mai 21'4 t'4 -Tft" APACT viAPSHId T5f" ii -io -t Ansofl -IV ChkFree 21 Vie -'Vie -ft 4' 38 MdFdBca 2 32 -132 -VS2 39ft -2ft -3'A JonesM JosBank JdgeGrp JunoU np .1.- .1 7ft -ft ' 5V V ' 21' ... -ft 4ft -ft -7 ' '4 Biosph 5V -Vie -' BoTcG 6ft -'e -1ft BioTGwt98 4 44 -2ft-10 ' itt -ft Cheeseck 31ft -Vie V hUrr iiiZ ,2 iZ Mastech -Vie -1V An?Vs GaiaGen -ft 18 ICO Inc 4ft ' -V EndcrdS 14 Endsonc 9ft EnqBiosy 2 Vie EgyCnv n 14 V 15ft Mastering 10" 4' 4 -V2 -7i "nlBC -'2 DSGInl 7ft 43A 41 20 V " V .1 AntiVrlsn 63V32 -" tte BirmnM 4ft 43ft 4 ... -14 ChiMmiLs 39ft MatnaH n JstFeet Justin 4' 57 ... -V 5' 4' -ft 13ft -V -ft -ft -ft 8'V 4VS v; n , ASA Hold 36V ASE Tst 49ft ASM Ml 11 ASM Litti s 93'2 ATCCom 1'2 ATLPrAn 14ft 4ft dft. 578 4' -12 Chicos Gahkw GalileoT n GameTc n GamLott t1 AnliVrlwl 2ft '4 Vie BirnDnln 15ft 30 6ft 4ft Matntch EnqeIGn n 5'2 ICOS COS Vis n ICUMed IDEC IdexxLb 15ft 20 15'2 43" 17V 3V 2"32 4'i2 -J"g ChldBrd V 49ft MatiCao n npenus ito -vie Biisirm 41'2 4'A 41 -12 -' -ft EngineAs DSP 9ft -ft -ft -1 4ft MatrxPh 4ft 41ft EnqlHm 7A ApexPC 24Vie -'V -V BiickBx 35 tft 41 7 ChkjCmp Aphlon 12ft 4ft -1'4 BlkHwkG 10 ... tlft ChiWDIs ft V DTInds DUSA 38ft 4V4 14'2 -V ft 1' 18ft K Swiss MatrxSv -ft Viz - Va2 r. 18'2 . -ft -12 10ft ... -'2 8ft 4ft 4ft 15 Vie -V 4V 41312 1132 32 IDM Env ATLUItsd 50 ATMI Inc 30ft 4' 42ft ApogeeE 13'4 4ft BobEvn 20'Vie 43 4V ChikjPlcn 9ft -732 ailevlntl KGMenss 20'2 -ft -ft KLATenc 37'Vi6 -ie 3 ft 'V32 IDTCorp 36'2 Ensclntl EntreMd Envsrc Envoy 13 ft -V -1ft GardenFr wt 9H1 . .t GafdnR 21ft 41 -ft 7ft -ft -fti ' 3 V -V -ft 6ft -ft -V 18 -ft 42V 12 4V 3s" MatthwSt Matt son MavTube 3 socani 9" 4',1 nunme BocaRj aisytk s 24l3 4V -1"i6 ATS Med 72 4'te 4l'732 ApolloG JJBie -V 13 AvTM ilT ft -5ie AppleC 26'V 4ft 4 Vie Bollen Vis 3lt ' -V Chiron . 20'3ie -'A -ft KTI 16Vi IDXSys n 42'2 ft IECEIC 9ft V16 Dakolah 1ft ... -V IV' mZ g PH II '8 -V KVHInd 1'2 Cholest 14'V16 -V 412 nak MaxcrHIt .1 -ia ppisou nie 4'e 4ie oonion 4 AascheT O' W 4T AHno, 7ft 37 ... -1ft hr .Fn n Ofa I4 ,n I KaisVent 1.1 1is 2 -V" 4ft IFRSyss 24Vi -ft IGEN 41'2 1V2 -ft .12 Applebee 22'B 4V16 4 V BoneCrea 111 viaei 11 o '1 vo 6ft 4ft 4ft Gasonics Enzon Epitope s EpixMed n EqualNet - 4ft Damaric 1213 432 4V Danka 18ft ... -ft Kaman 18'4 ' ls 13ft -ft 4ft 6'V 15ft 9ft 5'2 24ft 83te 34 4ft Maxim s 35 MaxwIISh 16ft MaxwIlT 28ft 4ft 29V2 1164 Aaslrom AavidTh Abacan GateField 4'A 4116 HPQCX" '4 tXXWMIII -'tvi 7s4 AppAnl 16ft ... -ft BooleBs IHOPCp 38'5 2ft -ft 1T Rohl oiZ 1,. DaouSys 19 47 416 -14 -12 Chronimd -ft 4IV4 Chrysalis 3K 4132 Cidco -ft 42V CienaCp -7 43' 41 41V KapsonSen 14 V ... ' KaynarTn 27 -1ft tft 10ft -V -1ft 1 112 ft 21'2 tft 1'8 27 307 -5'3 -1'V 21 l-VI .ia ii3 ApdDgtl 7ft -ft -1gi6 Borlnd MaySpeh 14' ouiMed 3710 Tlt) Y I rW,,, Dassault m -12 -2ft lr..IT... AbacusDir 50ft s 39ft -1ft 4ft -V IIS 45'2 -1 -1'2 KellOG 2ft ... -V -'it fiometr pi15 4.1M 4.i pporpn . du'2 -m -i; BorLee-rn 21 Equinox 1 Abaxis AbleTel DtBdcst 6ft 4V16 4-11116 DtaDimn 13Ve -Vie -1Vi6 4ft 4 Vie 4 Vie Kelstrmn 25 1ft 73il .lAi xlte Applmg 3V32 -to 4Vs2 BoslAc 13,, 5,6 UIMALQ 31V -ft -ft Ron. T 3 -V32 132 MazelStn 19 -ft -1 McCor 31V -V -1 McLeod 43'2 -1ft -I'M McMoRn 4;32 4V32 4112 2ft 15 Cimalm ft ' -ft EqlOil ErgoScI . ErooBilt -'2 Abraxas 6ft 4'2 478 I MP'olnov 0 ',B '4 -V4 DOSIUnX D'V32 -V16 -"32 110 I . I - .. 3ve - J 43'2 4ft 41ft 5ft 4V32 -Vie KellySA 37' ' V Kernel 18ft ft -V32 GeneMed 2i6 fa -Vie I -n Data IO DtaProc 14ft ft 13 Vie V 1"32 -3ie 16ft -V 32i2 ft 8ft -'A 10 4ft IL Fom n IMC Ml IMP INSO IPCHold IQSott 4ft Iranian n T55i Iffi TT7 ApiOMai 8 -' 4 BOStnUHTI 9I316 472 41 J16 w'llolr D 2t SrCiW 13 ft '2 r""""" " ii4 nnci. n.-fti nTTZ TTT PinCl 30'3ie -V 42" 5 -ft -12 ictel 6 4' Arrrtrnhn 411ifi lw -'A n tj-m 474 'B Draarnm -;732 4f32 -3Z uihi IM MeaVlly n MeaVly wt soft RJSS DtTrns 42 'ie - Qncom 30'2 -12 ft fiM.ni, 4ft 41ft Cintass ... -312 -ft ft -ft ft Accelr8 183ie 4'2 -1'3ie AP'cro 7ft t1'? t1 BrassEgln 16ft Kendlen 24ft 'A -V2 KdyWilss 35'2 -ft -V4 KenseyN 24 1 '2 KntckyEI 6ft -'A -'A 8 '6 4ft '32 38 -2 Vie 1'Vie 4Vw DITrNw 34"ie -'Vie 45V 4ft Brauns 27'2 1ft 2 fionWiilr 13ft -12 -1ft 26ft 41 41 ft ISG Intl ft -V 1ft -ft -ft -ft Erielnd EsatTel n Escln wtA Escln wtB EspritT 24ft" V32 -ft. 'S2 GenScan DlaWks 4'2 -ft 4ft 4ft 4'2 4ft 4V -12 -3ft 20 '2 MechDy 9' Mecklm 24'2 Mecon 10 V Medlmun 53 KeraVis 778 ft 17 16ft -'e 4V16 10'Vie -ft -13ie Cipnco 21 ... Circlelntl 11 ft 4V2 4V16 Circon 11ft -ft 4ft Cirrus 25 V16 -ft Cisco s ISSGrpn 37ft -ft ITCDltan 31ft ft 732 -732 RonSiirn I Dataflex -'V32 3'732 '8 15'2 17ft 40ft 5V16 5V32 7ft ft AccCSci 3V32 4te 41'I6 AP18 AccesHII 36'8 -Vie -1ft .pl?,?'9 Acclaim 7 4' -Vie ApdVoice Accom m ... -V W"1 Accugrph 'V32 -te -'i2 Aquagnx AceCashs 13ft 413ie 42'8 W'f8" 1U-16 -'ie -vie rttt -r -'It -1ft BrenlBks 4ft 43ft BrdqStrn 4ft 4V16 BptMach -V32 -2 BrghlHrn 4ft Brighlpls 118 78 '2 RanUi-rn -1ft Key Tech 11ft -ft ft KeyTrn 3Vie ' ' ITC Learn 5'a 1 MedalFm 28 V -V 57ft ft 4ft IS ., IS Dalascpe 25 W 55ft -1ft 4ft 4ft -ft 1 V ITEQ Inc 13ft EtecSys EthicHId 17ft -1Vib -V16 CitFeds KeysAuto 23 Vie Vie -V Medaph 11 'ft 20ft 4ft 4ft Datastr 1 Genicm -ft -Vie 41 9'A ft 10Vi8 4'ie 4'ie C'lalnCpl KeystnFn 41'2 3ie Medar 2ft -3ie -V 20'6 EuroSrv ITI Tech ITLACp -i -1 'ie Brnev ... 116 ft" 'A -'2 '2 2"32 111 -78 72 RanMa Dataware 3Vi6 -Vie Acsysn 15 4ft 4l'e T'ToI 22ft 4ft 41ft -1ft I ArabSh 18ft 4ft 42Vi6 citation 42732 y8 .a32 23A 47K 4V2 BroadVis Dtawtch -132 1'32 2?ft2 14'16 4316 Artel 4ft 14ft 36'2 11ft 19 8ft 28 5V 7ft 32ft 6 29ft 17'2 EvnSut EvqrnRs -'v Genome ft 42 Vie Genset ft .ft CitizBkgs 35 Vie 4V 4' Medarex MedCath MedfdBnc 35 -ft J'32 Arafii9m -Vie AclPerl Kimball s 21ft Kinnard 6ft -ft KittyHk 19ft 1 Klamath n 23 ft tft -ft -Vie ft V32 -ft 18 -32 12ft 4ft 4ft BrdbdTc . 7ft 2Vi6 -te -i32 BdwvSev 7" ... -ft ft 44i'ie l3 -ft -Vie -Vie CitrixSys 62ft Arakis -VI6 -VI rtaneia 14'2 4ft 421 Datum 2 ft 4'6 4Vl6 AplApp.. 25ft 20ft 60ft 10ft 15ft 7 9ft 1'V32 3 316 -719 isk Clare 13 ... -ft 18 ... -V 43V2 4V2 412 1'V -332 -V 19V4 4ft -1ft 3ft 4V32 4732 AclVoic 26Ve 4's 41 -J -f Gensym 4V2 Exabyte eW Exar 19ft Excalb 11'V ExclSwt n 23'2 Dave&B s Davel 13ft 10' KnickLL 47 -Vie -ft IXC Com IbisTech len CMTn Ikos HexOnco IlliniSup ImagEn ImoeMx n 25ft 4V2 - 3 )i4 ClareTch 15ft -ft 4'Vie ia Clarify 14ft 'i -Vie Adivisn I2 -2"l6 Gentex MediJect MediaAd MediatOO Medialk ArbrDrgs 23 Vie 4 V 4IV32 BrodStl 20ft ArborSft 46 4ft 43 BrkdleLn 22'2 Arcadis 11 "18 4V16 -Vie BrklneBn 16ft ArchCm 5'3ie 4Vie -Vie BrooksAu 15 V? 28ft -'2 116 -' -'2 -116 -ft -ft -ft -116 I73J -764 -ft 32ft 4ft -Xta Davox s ' ... ' ... 'A 'i2 V16 GentiaS V -ft r,onn Aclrade 14 4V2 41: Acxiom 25 316 7Ji 4T KnightTr KnightT Kolaxl n 20ft -ft 43 ExclTch lOVie -732 4ft 41 PayEng n'V 4ft gi6 -Ve -ft CierCBg 1V 4-32 -' SIcnh Dawson ft -ft -ft 1ft 28'2 7ft 2V32 ExclHnd n 1 -V -1ft fianTvm 32ft -1'A ArchPel 2'2 4V16 4V32 Brooksln 13'2 ArclicCal 9V -3ie -V Brooktrt 18 AdacLb 23 -'2 -1ft Ariantor 9hSs j.3(a l3i 1 V32 4' 16 Vie 4'A 13 4ft 7Vl6 -316 14 Vis -' -12 3ft 3ft 5ft Excite n 492 iCie fionyvTis -Vie 4ft -1516 DawsnP 1V2 Clearnet 14ft -' . 1b Clintrials 6ft ' 4ft 9 ' ft Komag K00KH Imatrn 2"m V16 32 2 V Vie MedAct MedAllia MedCtrl MedMgr MedResc 1ft BroGour 'V32 Execstyn 12ft Adelph h 28ft -V2 2 enlSfl 13'2 DebShp 7 -ft -' -A V -12 GenzvTr 12 V -ft ImaxCps 283 -V -V ifift 4'3is ift ClosMed 21V -Vie 4V2 17ft Vw V ArgoGp 36ft 4ft 4ft BrqhlnF n ExecTI 3"52 -'32 32 r.anToirm 5fi1.. - li. DeckOul AdeptTn 10V; Kopin Kos Phr 7 ' '16 1'A J, ustunn Z'2 -'4 41" 28 6ft 4 V 43'ft 4ft I AriadP 4V4 4 'Vie BrownTom 20ft 5ft DeCranen 16ft 4ft 45V2 -2'2 42ft ft 3i CstFedLrt 16'ie 4V16 4V2 14ft 90 ui v iik, AnelCp 9ft V32 V6 BmswkT 14 txecutone ivii '32 v QeoTk 1VS2 ' -V32 ExdsCmn 28ft ft -3 Qeoworks 77 -i -VS Exogen 4Vw -V -V QeronCp 11 -V -ft 32ft -ii 21ft -ft 2' H T .14 toDratl Kronos Kulcke KushLk Medicis Mdcore Mdirisk 4V2 -ft -ft 2' 4' 21 -7 -1" 'A -ft -ft -3 -3 -5ft V Imclne Imucor ImuLog Imunqn ImunRsp Imunex Imunmd 9ft -ft 1ft tft 1ft -te 10V -ft 68' 1V 4"16 316 13V2 1 12 tj Cocensys 3V -Vie -V Coflexip 63 -ft 44ft Delias AdobeSy Adtran AdvPara AdvA&S n AA&SwtA AASSwtB AdvCoSn iq'a ft 13 Arielyn 2V32 -' -' Buffets 4V, ft V ArisCoron 28ft 4'2 t2ft BuildT 1ft -ft -732 ''e 4Vie BldgMat 1m 3Avi 14 Arnold 16'2 -3 BullRun -12 -2ft -1 45V CAMUll.l ICT, T- -vz Qettyimn 23ft -ft -1'e ExpSoft 4 V ft -V fiianlOnt ?R! -'; -1l 8ft -' 4ft MedPlus L 4.1A -3i Coqnex 21ft 3ft 10ft 24ft 67'2 18ft 17 29V 17 -ft Exponent 10V ' GlbrStl 22'2 ft tft ExpScpt 84ft 1ft GlbsnG 26ft -ft 'e Vi iVi wnicsegn 1972 -tb 111, lAronxPh 3'2 -Vie -'2 I BurrBrn s 25 Vie LCC Intl 4'2 41 MedQst 8 38ft 4ft 4lft Megablon 9' ft -V MegoFins 5ft ' ft MeqoMrt 2 V -V -ft 19 ... -1ft 16V? Vis -ij i 3,8 Cognosg 29ft 4s 41ft lcuoimj Denali n Dendrle Denisonn 15 K7 v 1 Arowlnl 361 -ft -'V BusnObi -V 40 AdvDIn cxmasysn en - - GigaTr 6V ... '! -1 -ft -ft 23'2 36V2 11ft 15ft ArtVascs 38 4" 4V LHSGrpn 69ft 43ft -9 czcwd ii'n - " GnaiCnn -ft -ft 'A AdvEnld 14132 V3; t-1V32 -12 -ft -ft Imnet Impath ImpcoTch ImpCrdt n ImpCrd UOhert 46 -l'32 1 -VS2 Cohemts 23V -ft V al. .11.. .11 ft 18V2 Meiita n zt ArthroC 15 4' 4ft ?.i.. r-.t -'A 6ft -V LJL Bio n DnsePc 2 Vie 4IK 4V32 Advi-um 38ft v. unaioai 35'2 -'2 1ft 39 V -V -V -12 -ft ArtisanCn 1712 -12 -" R.loaH LSI Inds 21V2 4ft 13 1 AdHlthC 13 5'8 24ft -ft -ft CJJS 3HiT 38a ft 2ft gaffiaa r f MemWks MemcoSf MenWre 2'Vie ft Artsft 5Vi6 4 V 4' Dentsplys 31V -V -2V ft ft 1'2 2ft -ft -1ft -'ft -1 25'A 4' -ft -Vie Glenayre 12V -ft -ft 11 InFocu s AdvLight 30 31 38ft 26'A 10' 9 32 -42 -5'732 6'Vi6 ft 1 FDP FElCo AsahiAm 42 5ft ft 1ft 0. i"t InConlrol 12'Vi6 -Vie ff Gliatech Mentor LalnllPh 3is 13V52 V 132 FFVAF 47 -ft IJ Gtobllnd s 21ft I Tft ft 1 ft GlblMtrsp 18316 3ft ft ' MentGr AdMkSv 18ft -2 1ft ?san"m T" C-CUBE 1Sl5i6 -Vie 4 Vie S. 8" ll HZ DPoTct' AdvPoly 9V 4' V Asan, t g-Phone 3ft -ft -ft K" e25 'Z 12,?" Designs AdvRdn 16V V -V And ?7ft 4lVie 45'Vie gHRbnn 23'S-ie V A g, A Deswell AdvTiss 12V - -1ft T506"' 1U - f C3lncn 9ft .. -V rif7iin jfc 177? DetSys 4V -V Incyte s IndeNet 38 20ft LabrRdvs 3316 41V 41 2112 -'A 1 ft MerctlBks 35 V -m FUR FM Prop LacledeSt 5'2 1112 V ft -V 23 18' 19 6ft -V12 I oiDiray s 1574 !' va IndpCm n Mercer 9ft -' -ft ft -ft LaddFum 24ft 41'A 41ft 3ft -ft -ft ft GlbiTle n 49'e 5'A 33V52 4ft -1V.6 An'pHn , ICBTGT 22'2 Advanta 115345 c 1 38 FNB Corp Devcon Devon IndBkMA IndiqoW 15' Ladish n ft -V 213 7u -ft V 3Vi6 5" ' J'v ColDwns 21 4ft 10ft 59'2 -ft -1ft 13V V -V .22! Ashwrth 17ft -ft -V -rr FPAMd 16" -1V -1ft GlbVilag 2V32 'S2 -V32 FPICIns 32ft ft 12 Globalstrs 66ft -1 -5ft LadvLuck 1'A 33'2 -ft 18 -ft -ft 357 -1V 1'V 4 V ' 'V DiaqHIt MrcBnc MrcCmp n Merclntac MendDta 9V32 -V 28V -12 'TO 7M I , -,n 1 WW 1 1 1 m ft 1 0I0MED Lakelnd 44 2ft 1 "w B 4A3ib Dialogic uiaiugic FSIIntl 11V -ft -V Globecon 13 ... -1ft 12ftV yTr rsrr- 5 S sse." is "I, :s sssa -ft -ft 4V4 4IV16 Indvinv 6 V -ft Induslntln 10ft -ft indusMale 31ft 17 2ft IndusHId 14 7 1ft Tl" Diametrc 7V V -ft LamRsch 28ft FTPSft 3Vi6 V32 ft oidBear 6V -132 -'i H" ,, Jt "7" CDRadio -y - ColSprtn 21 'V 22i Uln QamM 14iv -1V -V 9ft ... ft 10ft ... -V 10V ' AdvantB AdvtRst n Advent AehrTest n AerialC AffCom s ArTTech Affymet Aftmarkt 8ft FX Ener 9ft V ft iJCdBks 4ft -I-TJ4 colmbus 27 MendDi 12ft ft 'A MeridMed 14ft 1ft 2'ft Merisel 2 ift V" 4ft -ft "svw-'J" - CDWCpt ia xfc AspenTc 41 -1 -iV rnrm. CDnown Lamar As 34 ft 4ft -1ft DmndT 25'A 4ft 3'2 10ft GoodGy 22V.6 56"2 24ft 12 14ft InHId wtC 38ft FaclCrd '32 n-Ti. 1.. oia. CFC Intl AsdBnc 53ft -ft 1 -'2 LamaurCo 2ft 10V2 -ft r . 11,.. 4S Dianon 39ft ft' 1 732 Goodmrk Slz W 1ft 5 ft ft ft 12 2ft V 21'2 44 6V2 MertMd IndHldwt Internee FamGolf FamStk s 4- LnVision AscdGpAs 38'V 4V16 7 CFMT -ft L- ocs.. i m Diatide 34ft -V 3ft .i( wyt-am Merix Cp 18 ft ft 4ft Lancastr s 42 -2 Ullll. U J3-B "IO -I-7JZ n.aWr.,.h 1'2 r uH .osi. 1. 1. Diedncn 3 17 AscdGpBs 37ft -ft 10ft ft 6 V Vw 10ft -ft 6ft lift 11 3i Gradco 20 jft 1ft 26ft Infimum 21ft CFWCm FDaves ... ' -V 1V -ft '? ... -V32 -ft ft ft 2'e 18ft 4ft 41V AsdMatl n 22'2 rue ci b iQi. ,K Ai3.o I . . . ..." . . ninanAHn Lance ft 1V Inlonau 416 Agourn s 37" 1'A -V .? , . , uomdiai 10'V -v 4V SSni JA rKRHrn 1QV 7 .1 7 t- .in,.- e,.. DlOllntl Astea -'32 Lancit Vt i Ja FaroTchn 11" -Vie -1V GrCourtn 10ft Faroudian 73', '32 1V37 GrndPr 18ft FastCm i?te 5" GrdPrx 17ft 1ft AgnNutr " , i,m H -uv n .5-71H -"IB - J1 -V -1V ... -V -ft 4lV -ft -V Landec Astec 25Vie -Vie 4'3 CMC M 27 -ft 'V 1ft -V32 -V 6"32 2 2Vy -" 4' MenllCps 19" MesaAir 93 MesabaH 29'ft MelaGp 32Vz MetaCreat 7V MetalMgt 13 V Metamor 37ft .... " , gmcBMO 72'e InfoAdvn 8Vw InfoMnqn 13ft InfMgeR 55ft InfRscEng 86 ' LndmrkS n 9ft -ft Msioriar o;7z ve -re tft ft ft 1 -Vis 1Vi6 CMG Int 44 -I? wandiei '732 Fastenl DO'" 41'B 4-V1B r.mHlrfn 5ft -V -V 7" 4V2 41V12 Landrvs 31 11'V V V 5ia GranBd -14 -ft "5" CMP Men 48 PmHIrtiiil " DgliLnk 10ft . -ft" 1 VI DigMics 14ft -ft 47 FaxSav Feathrlte 4'2 -ft 8'2 Landstr 32ft 8ft 3,8 3 branbopt CNET -Kb 4ft 29ft 5'2 16ft 25ft 3ft 7 6Vw 6ft 104ft 33Va 39,'i6 V16 ft 4' 3s AsystTchs 23 V 47 4lte cNS Lanoptic ..71 DiqtSd 1ft 4' -152 -ft -2 3ft VT -V -V - -1V ft 17 14 ' -ft -V -1V -34 3764 -V '4 ' ft -332 tft -ft -1ft - -1V ft 2 ft ft -ft -1ft CwlthBcp 21ft -'32 -ft cmwlnd 173 3h 1618 r iit. oow. 56'2 1ft -2ft WLkeAv 8'ft4 InfoRes 15ft 'A InfoStor 5Vw -ft Informx 8V42 -ft Intoseek 18V -V FdAgncC FemRx n Vie 14 Larscom 6V16 V16 ... tft 2ft V -V 33ft ft 2ft 4 -134 V 60 V2 6 .3 GrtPlns n 4ft -ft AtEntern J D'oWeo 2 4V16 4V16 1'V -We COHR 12ft 11ft ft 41ft 33ft AtHomen ft -V 4V ' EqVdtA lajDav i GlTram CPAC Ferofl 5ft 2 4ft 4l'2 -1Vj GdrBavB FidelBksh 29ft -13w 4' 4132 ComFtBk 503ft4 2fti Jl64 'H!J.",B LasrPwr n 5T16 Vie f LsrSghl 2ft 4' 4Va " CSGSys 44'V 4316 rep CSP ft ift ft 132 V 2412 'e ft 37 4 46ft 53ft -2V2 -3ft 5?8 'ft4 1W 14V 2V 9ft 43ft 33w 39ft 1. Grnstus InglMkt 13 V ' InhalTh 27'2 -'2 Innerdvn 3'A FidFdB 13 12 4l'A 43 Comms 38ft ft ft ft4 16 48 4ft 14ft -3ie 4' LsrVis 9'A 4V 4 DimeFn 4-34 I " . CM. 1. 17.. GreyAd 14ft 4ft CTB Intl n 50ft 4'V 41ft AgnBro ' AirExp 8 AirMeth AirTran Akorn AksysL Akzo AlaNBcp AladnKn Albank Aldila AlexBId Alexion AltaCp Aigma g AlgosPhm AliantCm Alico AlignR vjAtkmsn AtlBkTC n AtlCstAir Atmel AtriaCo AtrixL -ft 4ft -ft ,i,8 GristMil Vie P1B rmLti iq7 ta .s. Dionex FidelNtl 13V2 FldWrks 3 Vie FflhThrd s 84V2 -ft -V ;TCCm 5V LasrmTc 4ft -' lasrscp 23'32 -V32 -16 -V ft -ft 346 -12 14'2 Vie 16 '2 12ft -ft Methanx MethdA MetraB Metrcm MetrisCo Metrolnf MetroNtw MtroOne Metrocall MtrmdF n MetroNt n Metrolrn MelroWst ill. ..-in i - I I VIMMOOI It I J iD (D T O mnovan 14" "ie -1 ' InovGme 4ft ft 'Vi6 19ft 1111 J..IB M r-i . .-n, 2 319 Gryphon ;uno 4ft 47 4V '.St 71 .u. 11'2 19ft1ft L Q7 x,A 3" 3716 V16 1V Lason ft 16 InnoVlve n ,3g .18 ouarr-BC FiggieA 13'2 I. 4j 1 uoivmy 11 i)o to ti -B -I I riiui-ftm 441. Ki. 7V ' V 8in ia-K . r '," wTipousia ji -ft -ft -ft -'2 AuBon uilfrdPh 2016 316 -2'Vie ft 43g732 Innovex FileNet v" ' 11 .Al .1 STOU iH iH O.C-.-l 4 JL. 52 Vie -1V 2V 17 Vie -Vie -1V -3ft -ft -V32 fi ' ft & OrSolom 35's lUitarC 23ft ft rtUil f -'V tv -ri -ig 1 iv,e ,i,c ,iv.9 1 1 o.. n.. 40' 43 'A 5ft 6 Vie 'l6 -V Insight s 28ft 13ft 1712 5'V4 30 31ft 22ft 'ft 5, Glflslnds 19 V - 37 26'A 8 7 4'4 45 1Vl6 FilBsml FmeHost FinLine -V - -' -V ft p Ii5 AuraSy 3 Vie 732 -Vie 1QVJ -Vie 14 rmnTuU wil 7 DocuCpwi 9"ie ... -11Vie Vft io'v 4V 4V aPh gw." ;S wizWvg i" InsgSol n Insilco ft Lattice LawrSB Lawsn Layne LeCroy n LeadEdg LeapGrp .ft 27,6 GulfSou ... 1ft ... 4' 20ft ft 8ft Auspex -2 4'2 -ft 4' -ft 412 432 -a DocuSci 3?5y 4V32 ! x13te 3V -ft 11 12 n 1-794 764 Finlay 28 4ft 41'Z CompMS 4712 Metzler InSiteVis InsitTc Documnt 49ft -ft 3ft -v 1 CalDive n V -V IGlfMrkn 26'2 - -1'2 11' ... -ft -'! irearm 32 15ft 4ft 4ft .?r. 'a i CptNwk 4ft -V 4V32 MiamiCptr 25ft ' -ft -ft ft 25 14 -ft 20ft 6'2 -V 1ft -'32 5 22ft 5ft 58ft V DllrTree S 50ft -ft -1 jumTch 33ft 41 ft 4' 142 ' 25V2 8'V 5V 15' 47ft Inspire n 24' 4V -2V ll&Ji v 4T -m - - Alkerm HIKerm 6 ft 24'A 516 ft ft CptOutS 11ft 4 316 4ft ipiuuis in 4JI6 4! MiamSb Gymbree ' Instrlab DomBrdge 1 FstAlert FrstAlli s RATns LearBur LrnTree 332 4ft MichlF 25'A -ft -3ft 1" -ft -1V 11ft 4' . -ft ft jr" it- wm u -to -- AIIASem 1'V -V -V A"' ,5(j; " CalComp 3 V ... -Vie CmpPr 23V2 -ft V32 Alleoiants 24 -1ft 4 Auf "If" Jaiedon "32 -te Compwrs 49ft V 3ft AlirSoen 126 ft 4lVi6 Au?' Jft 4w -ft CalAmo 3ft -ft 4V16 Comshr 8V 4'A 4" AutProt 12'e 4" ft V -ft -ft 35ft -Tft -3ft UUllHCIII 979 Donkeny 2ft H- 4V Lechters MichSIr Micrel s -ft 6 Vie V16 V FrstAvi -V -V 35'2 ... -3ft 4 7 ' 4V ' InsAut Integ ItgLfSci n IntegMed -" DoralFins 30" 4V 41 Legato -ft FstCsh 8V8 CalMic 21 4 41' Comtch HBOs 57 -Vie 1V 18ft -ft -ft 4 1ft DrchHu 14ft -'A Micnon MeroCT m -'t 4' paicni. 2ft FstCtzCp 3 33ft ft 1ft HCIA 14Vl6 -ft -16 LrnHausn 84ft 2ft 3 Lesco 22 V V -7k 4'A 50 -ft Comvers Am ift 16ft 4ft 4ft Concentra 6'2 4ft 20V 4lV 42V32 X,D AutonoT Avanti Avatar InteoCirc 19" 1 -3 FtColoBcp 28ft ft V HFBco 17"s ft Dotrnix 1ft -'b 4'aj DbaClckn 34' 42ft 4 11' -ft 4' 1 4' 4' 47ft -1ft -4ft 6V 4ft ' 10' .1.. 7- a"wiu 5ft 4ft 43 7ft 4ft -ft 7V -V -V OC7fa lu LetsTalkn 18 2' 5 28 MrcFocu MeroLrn -V32 'V 14ft IntgDv ft r-umceo ' 'e -m HF Fin 29 ft 7' "2 Calkways AlliCom g AlhGam AlianPh i AlnSem AidCap AidLile AidWste -' -ft Leukosle n 9' -ft Avecor tn ... 4-rin concMngd 30ft ' 8ft - -ft ConcNetn 18ft -ft 8ft I -ft SSaS S3 -ft Draxis g 2'V -' g;'S9 2JJ -2 4 V McrThrp FCmclCp 69 V -V V HFNC Fin FstCom n . 13ft -' -ft HMTTch 'A -ft -ft 4 1Vw 19ft -V AvldTch CambHrt -ft 1 CambNe 2V 4'32 4' CcdCam 4ft V " .J CaSbTch 49ft 4V2 -Vs2 nCrdCmn 25ft S 41ft ,41! 21ft '2 1'','16 127'8 -ft -ft 6ft 39V2 24 15ft Level 8 11 'ft LevelOne s 34ft LexHIth n 3ft Aviron ... -V -1 -ft 4'2 47 -V8 -ft 373T FstCnsltn 19ft -ft HNCSft - ' V -" -ft -ft MeroWre 16 V V 'ft MicroAge 12'ft -ft ft Mrcroclln 8ft -V V IntqMed IntPack ItgPrc ItgSensr n ISSI IntSvsC -ft 4ft 4ft 8V2 ft FIDynM ft 1 :tGs -V -'32 HUBCO 38 -V 1V 24 V -ft -i3 411316 TV 7m 4V32 AllstFn T7" CamcoFn 27ft 41ft 4 CncEFS 34ft 4W rmrn4ch 11l .1. i1V r r aii 1ft Lidak ... v 4'2 28ft AvondF Avndle AwrdSB 9ft V32 4' ft -'32 -V Hadco 39 vjFEnlFn -1' 2 ft 2ft 11 74 2'' Ir 0. I ,. . ... .. 40 13ft 4ft 41 'B 11 DuPontP DualStar 23 V - HaglerBn 24ft -ft AlpMiC AlphaTch AlphaBta 19ft -' 1V V32 36 ft i ' ,- v,anui)Din a - " K,naricnn 14 -v l4'e 'e rA raivll- , .4i J7 r.i.. q .i 8ft V T'32 r.nnrtrtn 1' 4' 4V Mcrochp 21" -ft -V McroPh 8 -V V Merely 6ft 1 V Micrqfx 13 ... 1V2 Aware 21 41 41 ItgSys W - Fttsex FFBArk FstFnHrd i ;; HainFood 19V -ft - 9 4ft 2V 20 I . . c. .d. I V" 77 I Oi.'W -ft 1ft V -V -14 7 V2 '2 15ft 53'A 1 3ft Wi ft Cndlewd 8 -ft -ft Conmed ft 1ift HallKmn 23 -v ift ' ass 15' LifeFinl n LleMod LifeTech LfeUSA Lfecore LifeHoan Airenco DuraAto 32ft Axiom n b-t 'b r-.rrfi 13 i .in r ... Axiom n 5ft RT "ttt 33'2 152732 -3J2 73Z 21 -V -1V 1ft V 'e -ft 1ft ft ft V ft -ft -1 2 V32 tr:: AltaGid Microlg 5 vu.v.-w . . IOU1IIIOVI9 -ft -ft IntekGIb Intel s Inletect InteliDta IntQuest 1" 132 312 1 -3 -5 Canonlnc s 23ft -ft 1 Connetics Maomse n 20' 5 .1. I Luiam ui U7i 4' 4'A n.....,,.1 .. -1 AxsysTch AxvSPhm 3 43B 4' 78ft " 3' 7" ii V 2Z7J2 .3,2 .5,32 10'ft ... -14 3i' -8 11ft ft 1 35ft ' 1332 114 -V -V32 25ft -B- -ft -ft HamttnB -ft 2' HarcorE '4 '4 Harbngr -ft HarbrfLi -1 -1ft Harleys s 12 V V Alta.rlnt 9'2 'A -ft Aeon " S'Va ... gVi2 Altera 40" V 24-32 Cantbry 'V32 'b Consep 6V2 V -1V32 Duramed FtHaw FstHlth FtHmBc FstlNCp Frstlntl n Fsttbty FMrdBc 11ft V -ft 54lft4lVie ConsCaon 24ft -ft 9ft ft 15ft V oarjftsc Ligandwt LigandB Lqhtbrd n MeronEI Memics MrcrPrse Mcros DurbanRo 2"32 ' ft 16 -ft ft IntMedl 1Q W r ir-i .- .w- 1- 39'A 55' 31ft 27 16 34ft 42'ft 39ft 23 apAuto n 132 -VJ2 2ft ' 60ft ' 21ft -7 -1 AltResc 26'A ' -ft 14'2 ... -ft 17 '.ft 1 ft -ft I UUira'LOI -719 t4 -719 n..m n H'ifc 21ft 4ft 4ft r.nFitrn 1BV v -ii Dynamxn 11ft 7 ,732 332 V '4 CapTms ' HarmLgt InteiEl Intelligrp 15 -V -ft BCT Int 3ft 17ft -ft -1 V BE Aero 27ft 9 . -T .. r J. nwnW9h 9-. 2', 4V8 Lincare 15ft -ft -ft -ft HarmonvG 3 b V32 tft2 -'i -132 oaraecrn i fit Cmu w '4 7' r; . MicSem 16ft ' 68ft 46 68ft FstPalrn 2 HansHa 2a ft 3 '732 8'A tft '2 BEASvsn 28ft ' 42 32 Caraustr 31 -V -1 ConPolt , 7 V -V 25ft -1ft -,732 '! -ft -' 5 -ft ' UncEiAn UnearT Liposm Microtftl 17 Micsftpf 92ft AltroiT Alydaarn AlynCp Alzawt Amazon n Ambanc s ft HarveyE 14 -ft Tft FSecCps tin ' V BEIMeds ... -V CarGrpt 30" -V ' ConWal -V -ft -ft V32 5ft FrstSecFn 15 ' -ft Haskel 10 V -1V -V -ft ETrade 24 ft V 1V 85 2ft 1 I BEITcn 16 -V -1.' CardPttl 9"2 ft " CnntrMirin ft : Litelfuse s 25ft 12ft 20 10 32ft 16ft J Mrcrtest MetchSy intensva IntrTel s InterVu n IntrWBcp IntrFlln Intrcrgo Intrtcln 'A ' V -V 27V2 ft 2i'; BGS SySt . . 1'. Cardiman 4 -V2 CoorsB -ft -1V EAEna 3'-2 '' -'A -ft ft EClTel 30'5 -1 I LtSwtz 72'32 5'ft -V 17 V 14ft ft 7ft 1 CardGen n ft. -ft ft Ambin 26ft 1ft 4 A Bi Inc 10 '2 -j -4 Uwart -V EDPTMn 6j '- -V FtSierran 25 2 Hathwy 2232 'is 732 FstSoAtr 7V ' -V Hauser 7ft -ft -V FstSlBc 26 ft 1 Haverty 18ft -ft -1' FtTeam 3ft ... -V HwkrPcn 10'ft ... -V2 FstTenns 32ft ... -V HawkC 11V V -V CoDlevPh 8 ' -' 13 V 'ft Mcnnsn Mcrvsnwt Mcware n McPwr 13 447. ft 12'ft 40 7ft 8 3 5 4ft -ft 352 ','32 '.P I ETCCO 13 4 ft Lrvent LoJack LodgEnl Loehmann ft Copylele -ft -1' -ft 42ft ... -Vb -ft -ft -' 42ft V -ft -ft -ft V -ft .. -V V -V ft ft -ft CardoTh 4l"e CardiDiag ft CardvasO ''ie CareGp T,32 CarEd n 5 -74 11' ... -V 4 ' ' 6 "94 1V ' AMCOLs 14ft 4 4-'2 B:SYS 35ft Amcor 18ft -ft -ft BMC Soft 80' 4 AmcorFs 27'A ft 1ft BMJMdh 7.4 AMERCO 31 ... 1V BMC Ml n 13 AmrUhk 25 -ft 2ft BPI Pg 132 12'2 -V -15' t;sintl B- - A CorTher -9- 4 316 ' -V -3 6ft 8ft 4ft V 20ft 21ft 39 ft ift EMCORn 21ft -ft 7-i6 FrstVrtl n 32 'te 'is HayesCp 7ft V 12 Core Inc 14ft ft -ft MidAmln 27 Midlby 6ft -ft -ft toreLab s 24ft tft 3' 4 EMPI 16ft -ft -1'A FstYears 32ft 1ft 4ft Headlndn 17V 4' 4 -ft Inttrn Intgph Intrleaf InttnkCSn InlehnkEI IntrCm 22ft 2" 13 Logans LogicD Looc n 1".' 3'6 ft ... -'32 V 1"4 FstFdFns 38'2 ... 4'A wthMSys 12ft 41 -ft 1ft CoieComm 16ft 1ft 2ft EPMed BT Fin 4''e Carylntl n J56ft AmTrde 27 V 4 V MdwyAirn 18 MdwstBn 17ft 4"' 5 -1 FrstSprn 43 4'32 -ze HlthRsk ME1 -ft CarlCm 1ft CorelCoq 2'-32 -V32 -V ERLY 10 -ft ... -Tft ft -ft ft -' -ft -1ft ft -ft 15V 41V 4 46'ft -1' -1'2 IV -V -V 36 V2 4'A ft ConxaCo n T1 Logilityn 9 -V V LondonP 13ft ' - ft -ft ESCMed 34ft -1'e -2ft Mikohn 7 CamegBc 9V -V 4V BTU Int 89 V 41 1 2 V 21 V -V " ft Baans 45'3.ie -23'6 -4V CaroFsl 19' IntmetC IntlAir n Fstbkllls 44ft -ft -ft HlthCFP FstMerrts 327 -V -1V HltCrlm FstSvc 12ft 4' HlthCor ' Firstwave 4 ... -' HlthcrRcn ... ' ESGRen 25ft -ft -ft ... ft ESSTechn 632 -V -V32 iiestnSd illPhar LneSStk 23' -' 1 AFstApt AmFPr AFTxE AmSvce ABncFL AmBKn 10ft ft -ft 24ft -' -ft Corimag 5ft 23 1ft ft CoipExp 9ft 4''5 ... CoroFamn 24 19 V V 7 ft BacUSAn 16 -ft -1V CarrSrv m 11ft 12ft rraBchFn 13ft -V ' 'ft 1 IntCmptx n 7"2 ft 1ft ESSEFs 19"2 V2 3 -ft Bake' J B 2 canngtn LI Sep 63"' " -1V MillerEx n MillrHers InlLotiot a: Fiserv 61 'ft 4 44ft HIE EqlBsh 25''2 '2 4'-, 17 4' -V 22' 41 - 4 732 4"j2 "TgTi 4ft 41ft 35ft 4 4'Ve 6'A -ft -ft CoriecSv 14ft IBB -te J Ballard n iuu-2 z -iyn iamzo n ',' '3Z ft ft LIComBn 16'ft ... 'ft 8ft FlaqstrB n 25ft .. 41'ft 2'2 Hlthwrld n ' 7 EaqIFncI 59ft 1 4V Milcmln V -ft 12 Corsair n 30 -ft Wrver -ft BallyTot n ABusnB 8 13ft AmerCp n 21ft IntlManf n IntMicr intMur 5ft -ft -ft CasaOle 4"i V ft Cortech Loromx 1" -'2 V Lumisysn 4V -',32 V -ft -1ft Bancins ' bgieiieon am i FlamelT 5 ' -'32 HrstArT n Flanders 5 -ft -1ft HrtlndE 10ft ift 'ft 33ft -' ft 42ft -1ft -2ft 65 -ft V 42' -ft ' 1 V V32 311, .1 ij m yj ft -'32 -1ft 28 4 4' MindSpr MmiMd Miramr -V ft EglHrd 17ft ' -ft -ft Caseiia n 26'? -ift Corvas tunar 20'4 'ft ft 16 12ft ' 28"2 -'ft 26 ft -1' 19ft -2ft FlilntlS n 13' k -Ve HrtWire K'32 ... -Vaz 24ft -ft 15ft ' 17 Lyros 44' 17ft - 21ft -V -ft BncGale 20ft ft -1ft BankPlus 19ft " ' Bankflln 3712 1'2 BnkUntd AClasVoy AmCoinn AComS AmDisp IntlNtwk IntlTDS 8 intlTotal n Flextm 42 4ft 44 ft Heartprt 11",' t'ft -1'3 liravant -ft -3ft '2 -1ft -ft 3V -1ft -ft -1ft -ft Casevss 15ft -V CasinoAm 2ft -V ft CasinoD 3'32 -i2 CasMaqic 232 -i ft CostPlus ft Costco '. CostErw -'IS Colt Cp FlorshGp 6 'A ' Heartst 4 16 itcham 26ft 56 16ft 24ft . 5"2 . 49 tft 18 V 12 5ft 32ft 53ft 9ft 7 25'! 15 20ft 17 13 ft 1ft EgleUSA -ft -4'V Erthknkn -ft -ft ErthShll n -V -7k EstnEn -ft -1 Eatenj -' -'' EchoStrpf IntVent MoblMin 10 -ft -' Heftel s 45'2 10 7ft ft ev v -I V 3 BkCmCAs 17'A V -3 BkAtIB 14ft AEagieOs 40'V AmerEco 6'V Inlerneur -ft CasnRsc 1 -V v citrPhr M-SysFD 5'i6 ' V MARC 14''; -ft T -ft ft 59 23 V 16ft 9 1'2 2V2 25 ft 'ft HelenTrs 18 17 ' ' HelixTchs 19V 17ft ft ft HSchein 38ft 74 V -1ft 4ft - -ft - -' " ' ft CstlePnt n 11 v 1" Counsl g ... -V BnkUtd AmFrght 10 Flowlnt FlushF Foamex Focallnc n FdLioB FdLroA MblTel MdaCad MOCNs Modine - -V V -ft 5' -1 - ft -ft ' -! 49 'a ' i6 5 Intpore MCI 17ft- ft -1" EchoStar -ft -1ft ft '2 Covenant "4 1ft Bknth ft -ft tasliefcn AHIthcp S 14ft 72ft 31 6ft MCI QUIDS 25" '16 1 1ft Coventor ft 35" '4 - EclpSurg V 1ft Catalyst Interstv IntstNDS Intvoee MECH Fn 29ft T5 Cowlitz n E co Soil 10 -V -V HenryJk 34 ft 10 -V32 -V HerblteAs 25' 15V ' ft Herbl'eBn 23' 2 ft -ft ft CalaiSem 20ft V 1ft 19' -ft ft AHomPat 20 '4 -V 17 Banta AHomstrs 22'' -ft -V BanyfiT AmlnPlwt ft V ft BanynSv AmlntPt 3B ... 32 BbjsGal n 4 ". 14S MER Tie 4ft 4ft -ft 39ft 1ft -V 1 Catalvt 12V 6 ft -7 6 ' V ' 17' -'2 ' 8ft , ... 'A 9"' -V -V 7 V -V 47' -1V 2'2 25 ft ft 53 2'ft 4V 9 -ft 21ft 13 9" 24ft 13 18ft 33ft V -V CrkrBrt -ft -ft Crftmde 8 ForeSys ForeFrl ForeTch 13ft ' ft Modlec MolscOsv McacDy Mceis MolexAs "e ' Tft CathStr 7 14" ' "' HrtgeFn n 1577 V MFC Bn n 13 MGI Phr 7-- 74 ft -7M 1ft Intevac n Intuit Invacare 63- ft -23 -ft 15 CrBcMol 22 Tft I CatoCo 12ft 144, ... -' Herieys 14-x ... i' AMS 26 -7 -1' Barnetln Ecsott EdgePet EdityCp EdsnBrs n EdcMge Edusott 13ft 29ft 28ft 38ft MiMCp 40 ... 5ft Henevwt 2y32 .. 2 OeaCot ArrlSat 15 3' 6V I Barras 26ft Tft ft 1 ft ft 3 V -V -1ft V iietcod 235 -1ft ForrestR -ft 1ft CavBncpn 25 -V -" CayenneSt 2"' -ft Ceer 11ft 34'z -ft 12 HesnaCpn 13 MKGcd MMCNtn MonacoC MonacoF -ft ft ft V -ft -V ' -ft -ft 2' -'fa ' -ft -ft 'ft 3 i i AmOitDv W- 7 ift BarrngTch 12' AOncol 15ft -ft ft BsTnA 5ft InvFnSv IrVision lonaTch ft 6V Forsoft 19ft 1 1 Hibbett 28ft C'edSys 25ft ft ' 32ft 4' MrchDnt n 16ft 40ft FtBends 27 -ft 7 HiPiams 1ft CnlAcp 9ft ft CreeResh 16ft -ft index 48 72 -'It 1132 1H -132 19ft - -1ft 11 ... -ft 1ft 732 -ft 23ft ... -7 33ft ' 1' 38 ' ' 15''' 3 113' -ft V ... ft ... -ft ft ft ft -ft Egghead 10V V Eoos 18ft -ft 800JR n 21 -ft -ft 1'4 I Hiqhwym 11 -ft -ft BasExpl BassettF ft Banenes AmPac 10ft Ai'wTCrw 28 V ASfhWs n 13ft FlWayne 3 55ft FoneSfl 7'- Mondavi 41 MontBB n 26 tft i Celestial -ft -1ft Ceiqene -ft CeHGens -ft Cei'in 65ft 5ft 127. lndr"Wr n MPWkfn MRSTch MRVCm MS Can MTLInc V C'esPhn 12ft 2" 6'A -V 9V -32 14ft -V 28"2 v -' B' Hirsch 6 -V 20ft 31ft 1ft "32 34V2 IronMnt 3 X8lnc 7 7 CrescntOn 21ft MonlFas 1 4ft 7,12 4 3 FortGrp HlywdE AmSalRz - v V -' -ft V 1 Bauer wt -' ' BavVw 8 ' -V 37 10ft 1ft Cnticre trnsInN 4H - -ft I Fossa 31ft 'ft 1ft Hcogrc -1ft Cet ASoft IrwnFnp Isco is M"SS MorowSn 1" V -V Mosaii 11ft ... ft Moscom 5 -V -' 2 CrssKysn 10ft -1ft4 -1ft V -V CenPrp .", Bavonnefl 14ft 22ft 7i 13ft 25'A 4ft 36 27 -ft tft 8ft -V -ft 157-' V V 3" -'' -" 2ft -' ' 19 7- -J, - MvS;n 6'7 -ft 57- ' Hokh 24 1ft ' -' HomeBEig 171 6 -V HmeHith n 2ft Eiamei 6ft ... -ft Foster Eiantec 8ft ... -ft Fotobal ElMtld 32 -ft V FountO Crossmns 30A 11 V? 1 CeHMvPh 7- -7 IT rwnHs 4t ' MacBioeg 144 44 ft BedBatti 44 -ft BeiFus 23 ft BenCdign 2ift AmSupt AWood Annhost Amenn Armpfhn -'m -ft 132 3J2 ' ft !' -1 -ft Ceiislars 34-2 -ft 1V 1ft 1 ft I Gel H 65 ft ft 5ft tsocor isoiyser rtron 6ft Mackien -ft CrwrVnn 29'' H FountPw t 10ft ' -ft HomLnF n 15ft 4FrntTch. 1Q3' T 1 MmePrd 16 EtWdn 7 1 ft EibitSysn 12 4 'i -ft Continued next page MacroCh ft -14. 10'ft CfuiHici n 15,2 Vs Vb 7CeirTch 1ft -a -V 17'A V 1 V I BeiiSpt Palm Beach County's Onlv Authorized Mercedes-Benz Dealer LI .1-3 GMLE 55TBFAM r n l J LCl OKIICMOIII ilVO Pre-Owned Specials 1993 Mercedes 190 E 2.6 1994 Mercedes E 320 W Sedan 1995 Mercedes S 500 C Coupe 1995 Mercedes E 320 A Cabriolet 1998 Mercedes SLK 230 199S Mercedes CLK 320 : Guif Stream Motors rurti dosed end axwoi leas Dut incepton, $9 rJon pay- ConvemenBy kxated between the Fl Turnpike 1 1-95 on the souOi o o CectVef BVd ment or fade exju. 1st moos- payment of S399 c $695 actjustwi tee. pkattxandajs iVcfias option it lease end S2C.61 150 Basedx,3?.M0 rues ovet m. $C 2C a ovraoe tor (rst 5 MO mtes, $Ci5 Iveatef. Total i (Wry panels Ji7.95j 30 S'l MSjfSe Mon. - Fn. SAM - 7PM VlirrtP 5- ttntftf- BftWCf F4WB9WW8"9F ' " P m ii i iiirfiH I II . In i WANT SOMETHINCi NEW TO PARK IN YOUR DRIVEWAY? You'll find great reviews of the newest cars, trucks and sport utility vehicles in DRIVEWAYS, The Post's Thursday and Saturday automotive sections. And be sure to check out the great values on vehicles advertised in the pages of DRIVEWAYS.

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page