The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on March 14, 1957 · Page 50
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 50

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Thursday, March 14, 1957
Page:
Page 50
Start Free Trial
Cancel

®+!1 — -t~l~~~*ly ^** uvrvuoDOf 5^ l^UU J9^a99 • • • • • IIU •aioai 8a}irann £-g ajpsq pno USAO o^ •at uoEumrapai ajjmn areSs pas uaAo 5 {«S!£) O3AO-ajBiaoom m- * • • avwa • 941VU TO notjs^uapnj sjfoj^ *)aaqs Socjuq *"? I 3 *" % inoqa ejpsq jpjtns ojm • • • • IIQU -Kjnu pro SJBO panoj '6}uaipai8oi Aip pajjts - - * • • flQW pas jeSns «3nmawoa8 • • • WV3V3 QOOH NI8OV p»«|f dn> D|||UDA-df»| «*nu pvddoip Xi»uu dn> ||oj dn> 4|M «>oui-d<4 JoBns dn> dn> QOOH Niaon •asijnunpuaiu ptaug aiumt mount/ vo %0p o; rfn -jnoy poofj wgog Jo 3oq <Oaaa tn vdumy! poojj »sn «» aras-aq pay -ay '9 S3AJag 'S3AITO adlJ TBUOUIPPB qsiujBO -sajBifi PBIBS paun-aom^ai uo sjaaq'qjiM aSuBj •sa;njA\ 33a ojui dsag -saAiio PUB pjBisnui 'ires' 'asiBuuo _.j ui puajg -qsBui pue sanoA aAouiaa -asiMqiSuai -'- ojui ^na pus s33a lasj -saoaid o;ut sjid raojj" saAi^o qsnxiBS Joj ssAip sdrjj sjaaq pappid •pjejsnuipajBdajduoodSBaj 3SIBUUOABUI dno % s33a pa^ooo-pJBq 9 dru> crvivs.ooa aa-Mnxs pooifj tnqojj ' 908 sapjooo tjog puc onojfl poog rnqog _ . ""Suj^eq anoi ^B TOJ jnog atto ^JIM. «3pisai asaq noi aoj paau noA" jnog ano aq^ s,?i • • • said 'simosiq 'psajq aoj poofl rnqog asfl' 10 speui «j pooji jo aaq.jB tjsa Aaq; Xtrera Moq jo s^oj asnBoaq— BJOQ BJITOJ ro Avau B joj sjiq q^ui jtqonruD 'AAiaqo 'qou— sapjooo ' amp-pp asoip sioa VMlOd saAT{o adu jo saoaid SuippB a^ij sSuup \ •reaX aip inoqSruxnp '4qSni XUB ao "JqSiu Xepuj uo sausip asaqj SupEadai jpsinoX pug .^no* . •puB4s-4q§iu-9uo B SB Aq 03-^noM Xaq, 4 Bip pug IL noX 'as 3 q4 35,1, suopsaSSns A^ ji 'auiaq, uajua-j jnoX 4 no SU^JOAV ' u •saAijo pajjirjs paojjs qsntiBB uaqj, -oi^BS jo aAOp B PUB suioojqsnui 'jaddad 'o}uaiund pappB uaaq sBq qoiqA\ o^ui aonBg asaaq^ anjg n. auios-OAvj puBjS sjq; aAjas jsnf -si ajaqj jng -xoor B qsip iBinoipBd siip aAi3 04 XBM ou jsnf s ajaqj jpinp SM sauipauios -3S3d^ puv IUOJVOVM joj ajOA p'nioAv — sa'niurei UEauauiy a§BJ3AB ^soui a>pi jsnf — apqM B SB XIJUIBJ aqx " uaMoquasig a;uiBj\ ajojaq JQ -uaanb atp ajojaq 4as oj 4g aid B aA t noX puy -s3uu uorao uiq^ A\aj B pun sabns OPBOOAB uaaj§ Xwajd ipwv doj aip qsioiBS USAO aip uioij aid oqi a3[B4 noX uaq^ jsa^Bin siqj qsip UIBUI B }BqA\ puy -sSiii -uosBas Supsajaiui P UB ^nqijBq 'qBJo jo ajnjxiui XpiBisno B pang'ismo XqsBd X>jBg y 'aid —sa^ [uopBAOuui reaj B ; paddo£ opnooay jajjo BAV '^uajajjip Suiipauios UOISBODO aqj joj :qsg aqj qjjAv )ie)s siaq •s§3a oj put; 'sajqBjaSaA jo asn 04 'Xjaxooo asaaqo o; 'IUOJBOBUI oj }nq 'qsg jo asn oj Xfuo ^ou sanddB siqj PUB — auajainp uiaip a>jBui oj qSnoua pauBA aq UBO auiaip . asn BAY spooj aqj jo ;soui ^fiBajDy -;uajajiip sr }Bqj qsip B aoj S^BD aouo UBq? aioui UOSBSS uajua-[ 3H • "? a ja " B t d P8:>!IS MI?AV IUOJBOBUI ja; B M pue psiqumjodno .\ suioojqsnui pauuBo paotp -dsqi Jaddad iiaajS paojp-<isqj o^uaiuiid paajp - C _, T jnog -dsq; * J3ddad-dsj ^ HBS -dsi T P30UIUI 'OIIJB3 3AOIO \ ja^nq 'dsqi p TUOJBOBUI A\oqia i " aonvs asaaHo ama HJ.IM. INOHVDVW •DU| spuua pj«p0t)s jo pnpojj au j?i oajaid S3JOOO 3uiuuiM-azud— Aspo AJQ BAI^OV s.utreinqosrau ' uo— qsip ua^ua^ B uayo— adtoaj B s.ajaqj^ -saqsiQ urej^ .^H-^SBaA,, *aa aq? Ax» puy •^SBB^ AJQ aAtpy s.umnnqosiau asn auioq ye a^sq noA uaq\\ •?SBJ sasu sA^BMpx pus 'sqjuoui joj sdaasj '^uaiuaAuoo os si ?SBaA Ajp siqj, -Apireq :»SBa£ AJQ BAI^DV s.uuBunpsiau ^1^ aifem oj jaisBa maq^ pug n« n °^ ptn? — satjjBpads pasrej-^sBaA ajoui 3uiAjas aq n. no ^ uirani uossas ua?ua r { aqt) ui sjBaiu ssapBai^ ,,-pJBoqdna aqj ui ^q3u sq^uom Joj qsajj sAejs—A : puBq os pny,, •SABS uosja^Bj -sjj^ ,,'AsBa pire }SBj os s^i,, -ooj «?SBa^ ^d aAtfay s.mreraqosrai^ Suisn sAofua aqg -3ui3iooa paAofua sABMfB s < aqs 'asmoo jo "uaq^ pire • • -Sutjioxa aq pjnoM ^i Mairsf aqs asnBoeq uoptjadraoo paia^ -ua aqs SABS -jjooo jaq joj spjBMB aqrj. UOM '-if •qaqq. • • • pa^saia^ui os atr.Aaq? japuOM ou s^i puy jpaujaonoo are saf jaqQ pire a^ag SB JBJ SB uopoBj^B jo ja^uao aq^ Apinr> -jaa 3JB snoqqu azud asoqj; ni uotwaduua gutyxp /o .n»C ;«^ in JIQJ jjnjg jo jaajuz awos Aj} oj noA a>jij ajns pj A&jaua poqj asojpop ai# ui tpu sji puy - uia, sjoAey-jsaq sa>|eD joq 8Aoj j -)e<} ||B<jaseq e ueip jat|6ti ou SBM j aouis jaAa druA$ cue^j Suijea uaacj •uo.idujeqo uiu snopipp O f K r^^^^^ [ *^&& : dna % P^ ureaj3 m - P^T^ntt %ia ^^Bdsaw^ro^;^^ -" eS5^ 3 Sf«,4K« PM^S Soq H o», ««* »«« •a«-c. tti-g * * „ . _->i*-4T/*tn C S: '&rjsu[$& I V i III lS.IH» .9

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free