The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on July 13, 1961 · Page 10
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 10

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Thursday, July 13, 1961
Page:
Page 10
Start Free Trial
Cancel

jL feis&Q oojAV) aqj.— «a)sa>N oj sXcMje 33<rej8EJj pate jOAvg van amd 1 JLNVASNI SJ1 -SI 3HONOA HHX •jsEg joy stp jo sea) wig nipo pue 001X33 dAisuadxa jo puaiq «—JOABJJ snopiqej siip seq«a* jaipo oj4 -snopipp os 'Jhnkjspes 05 IVJ.SA«D M3U VHXS3N NO1A3D snoraoip HXO& SOn dVNS HJ.IM SdVD 9NINNV3 3MOH OinaiOJf) jsijsvj sjauyiuy tutipui tl »IH«u«»3 •uipieung 0| najppt put Mini pajuud jnoA put »SZ puss '»'l«x) pu> >ui|puei| <pio jo) unox ixlOM 051 jaAO put •siun) luucs-atui) tpoqiwi latq suinuoo -a/uinpii! IW •|»>"jni|l! <linpo| Jumueo «ui>H Mniuoiani jno BO MJJO T«33« XUMS o) SIMM •uonBOmo ou ».»»MJ. -S *flua »|duii* pua '»87U<1 |0 ^n *l*» 9i3|dui03 jO| Xipo) SIMM •uognaduKKi ui noX taoepl po<4 pauuri UMO mot jo w( auo /tpiQ *U Ouizgeu / r\ \ •jajBS qonui os paj H< no ^ P 1115 — 3JOra ou 3so» • •jeaA SH# 'sdBD Suiuireo jo ..OBUJPBQ,, aq? 'aipjeaiag asQ M *ajaq umnoBA ajes 'poo3 B—aaop \pj& n ,«dBus M Xaq^ SB sprj-di ..oisnui,, aq^ BAOI n,noX '3ui|OOD aoe sjBt pajBas pire uaqM pire 'A^isua uMop MBJP spireq Majos ui| snopaad ^Bq) ^oa^ojd o) uiu jst aq^ 1( s3nq tl : pKTB-pooj 'a^iqM MOOS s^{ -apis pooj aq) i sdpq -up— piq-dBus.aq^ *^sji k { -jet AjaAa jo uocjBuiqinoD uiputBoiag aq^ s,^i 'A'N "91 MHOJl M3N "HnNaAV HUU £» "ONI 'NOLtVaNOO* S3WVN aNVWI NOUOVJSU.V8 S2CWVN ONVH3 v n 9um$ jnnxqf V pu« ps|[ua pus Suipnpai 'samjraj mojsaa n°J ^l -3umra-a Q8Z "I •siunoui adoos. jqj paddet pus -uretp unS sippes pire qsnjq Xpio aqi si pus suiqjBD 3ui]pneq-iS3)SB| s.ppo.A aqi si UJM 80S '90/OE 'uoiaujina^ Q8Z "I ' t jqj paddn pu« paQpCt •aore3 jaiAKjq joj 0 •» ..V!teri-ai(o,, Jtnoj yog pajnioj UIBJ^-QSL J -*KO» J™°df y°S ayuflwwr aijj JSIK UBLfnoA puy rl sjuiuii8A _ 3<hnu-3iio! MOO. ui ssjju uoiSiuura-g asaq) sum NO19NIMI1H 3QVN3M3S * . V ^f"-B ' J* ^ " ?> ",»-* ; S&a£"wSi • '•"t.^J-iSfflaafe^"

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free