The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on February 16, 1961 · Page 15
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 15

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Thursday, February 16, 1961
Page:
Page 15
Start Free Trial
Cancel

\ &«* Mftton F«b- R 1961 9Whitlemore Residents Are Hospitalized WTOtt^ttWoW ~-~- 3^5 ins ^H^il Gad/it- w*$ tn^etxafA fowro 1W fejS Frt&ay.. C-arl J<rthB9WIV, XK-faa ! swrjflNty a*. St.. A«nn tawjj Bs>*t TVKJfcSay., NMviin Sfe8*9(WRi is « St. A.n® iWw?3j!ii8ail. \\ 3<i?nrt5-'A fli-aflfliiiftftft), ssErfl Wis. IVsNrl' Hftb&ial fe a St. Awn !h«M P*f| Awii fc tote* St. Mrs M*«< IftdinMtn entered M«»rey hvspita) in 3\w1 iSwsS.ffe". 3»?S WNhwsdlAy MS « mw«jlki»I YV.S- (teal (twr (ftfcswval&iMv. Qrvilfe JifowSfer 3 f dtt-' ft* fowa Mr a«d Mrs Uwtowl fWlJtate asT«* WWhUipnsSahil «vT L»flS,s Caw ft, «wctf«5*y wt teriiias teiwaw Uw WkJa- lonn J^ov'kfli, >**Sw wsvA C.1D.A., Its* , ASSee c.w«.v aw*** SO FAR AS I KWOW,, THERE IS T>II <««?• jsassS «sfiwc(l *H «!>ff miks an itww to SfC' si-bn^iiil. ibwffi&'raiTy; a 33*011 jp*timiM&. Ekaft it tt3vty<e I »cw6 susch a Whw^>TiimS.. fiilw- jST?-4 uwnwiwii^ mwatBnl v«ry w«3B bp to gs5. jrwunself w^slhs }'«fan n3**i sufaaafts SJWcdSms Sfe?- "MwrtiS few ttJhsp JSrssi ttoae «Jnmriiiig' H: ft- H: THET TEIJL, ME 5T IS aUronslt fasapnissiiWl* to am^^ss a realily hujre "la/rtsawr 1 am Hlbr- jpn&wdl laftzS m^iwnJrcjT w^rtnarJtfi^; 3sw*is?e siff tlsaassis. II naa^y idw Jtit Hi* fcTusl lilt is Swujxssiiblte' to ^Wiiisxe -a awiSiafflisitl fccjro ian jtlte !'a«--it p3/h.-t\ Sib^iw is a •sftsurvaty •(£ ^cif. wsfeipB*,. HawMy aanybajSy getts Sifna am 'c««- n - rf>i«'«itex-s wk*s iit stoonuiliS ibe Sih*1, .ywor jwaintsaiis wre was ^NiMna KB ipoxtJrty^ A TH3S5ST rQS wias a way ^ lwacrs 'wiOlll toe to te^ipitiiiS if ftihity w-«ilk $ it<waij>te ipff arafites fco tocmniw a b»dfc. • a ixfotite ipftsWlif Ktaaay wJffl «ff tteara jjua^t a ff<?w fetedfcs 3 JET-SMOOTH CHWROLETS LOWER 1 ^i«7? competitivel 1 models!!! I ws 2-4tetir SssSiBi Sihafl . .-itSw Hilton mff ai KaicpDawe ass Abe «2iwL "TDuma iisv, *TBo yo*ia •waantt tto iraaaa yiaar ejpcs?'" * -It it: HATC2STS HAVE BECOME A 3O35B irf ^ l <si tfflue !te«raKS «* zfa fei» ^dtes nit; ills neroavwdl Iwwa B« S!KUW! Sla® paper ss iffee pradsJaB^ 4«jp 5ia^ to .ja«5«s of Sis* Dtera"il; pffiJ ©3 fliffl sieav- SESSION! UK TO8S ibflT 4lS OsSttfeA, <auii> v iflayaftaJ ft sa a Wft»ja 583s t«w» fetesSsay t(o fewwiii (ijpSias EittJfee gwftsis) ;|.' *iv®s *aifii a ii '* , f'.; U:wni:.Ti isi'ii am ix* ftftr 2ws usiuil .npltiSiiiiuag:; ainnsl ©aster sgtA itaffloa- c:s.-.i'>t! wjij; raw at; itns la** siiaamfi. SOBWC '-off Gib* BtftiSs aJxcwjKSKT" 55 towe rf.,3 A EicjT SifMaS !b'Aiiirib«i!., ihmH rjhicv as® gwofcttilhUy teussKilmfis ®ff iaa'* ftjt-iwf* pmw:;?^ -up uiiphii srivw, -wih^i TwemiMali Uaawtr (Ubaiir *x<e a t ibcfe ann •tins gtwaiici.'! "*• * »• & ALL BASSES ASE SQHN "o ihrospjUalls asiTwarAits. I S. : fe' fc'irttarsiiin* stf Kibe iRafcia^: *i* .jjwanig to nase feur i riwts. IS. *«r !Kii.<toiw«i, x?esr JUTO Hairais 'cSui 1a» tee !?f :«*sK.i-te»ei! <&tie:£ in s«n!>e <nff ansty wiiJifer 'iftay-^Siwssaus. -wiiH Uteey diiX' fc'fiitt-fi a *i¥."Bi '^istsiiEte. itftw- <&w«8 SaKaaatsn Stesat H'fcoe ina aiwj'.? H« wc«s ibiura 'UtoEre wteen iii wats tttee rfhS Kmssmaifa fcf i&ry "w-ABii i*T ter ipc^'diiidiir 'tocswesss, ite Sign sajraafi. t'c f ij wfcs Swasi fcRa®"' •wSlll b*3U'|! tiibe^e ausSisafl (nf <c«aasiife uMs lisitte o- 'wikrest ;be ihiiS fciis; diijstt iri«sxft. '*• '* * E*vEJ? TK.E MS3FC-*X ADVANCES OF ifec ipreseaiil ipeuaaaair m^y ' - «f tb* lit Oievrelcts : : Iwc* i* priced lower Una coraparabte : eenkpctiCrr* snedcls.* Proof of bow easy i I * Is to fit a Ctrcvy into yovr txrigct. And : rid* and ! *f «fb«r noaipfMina and On A OSlR|£lHfllMIEI tl ipnteax {mt»v3m£ f'fOnrtlt tmj ftnr : : Bmt)t-*tra3SK*Oanr , fcSsis (towte, wxtes it^s JisiTfiri .'had iiiad -i •fiiKrd'Wiiai'hJf sf-i 'Oif dcnU'iures !aii^h8 3w xitA have .ii tew s^wi '«n ihss jxjrwiacis.'." If .JoBsa W£l&es BtriocJi Jw>3 tre-en '(5 'up i&ir 'wy^and* .if Jibe CSvil 'PTatr'" And tiMak Tfihatt -s 'ocwpJe 'Mf •'if-jcns. ''«• E-.isin Jaso.'-w irjr,-«' ->>s it::siig!lM sterir «?aa -!ribea4y<Hr ior mcA CC; ; ; THE S523U. STOFF THAT HSSGES ABE MADE OF — imSs-grilty, 'j ' r » 'hcff. ii:rif PtiTBtf- is lu'.c 1 .";"—fflf"a.vi-ns>£; «j<iifs s>nii 'KttKRge wsih iije ssws. It _ -«3)ci-v/aae 1 s»fi!r nSo jfjat -!tii!bEr' jiujs: .a&egssitts. jr.:*?- li'fc'i rJt>f h-^bftfl iven-i -^ ^jfii^^tpe -«1 .all. Arri fijer-ii- j i ;;.-5i.'i:;::^.7,::,;c» to- ibcs'.viKi-i as 'fi'X't-a-s'diT id* 3ff>T cvi-rvinciii?'.. mnijE* * it Set fibc MSB Oberosto mrx, C&nry Cuaws/airs tatd site, new GwrirtiSe id jww !fxmS..aild!&fimxd ChaweSft KOSSUTH MOTOR COMPANY 1O8 SOUTH HAli A1<5ONA,IOWA CY 4^554 &*x't' aw sstfte- ,%-; T 5 'ft T « V * » X' * i •>. i A itSais flafto TOC* JT -* j* ! haasy l»wBfa«»Bwjrs ^i;-* « itenssift, •wfjsrv, awipfc; iis R. (QnSwfl* ««aBy tccmfi, swwff? TaJtCTf; 'faww* ife : tvfr:z:ri!~ *' wiSy w ilwiiy; JwMwtsv,; stsips. Ife ! S/C*CE7TWSES 5T TASSS A TUTTTLE HEBftMSIM are'dh- J:-, -vfS '11,7, || ..'i'l^fi..*' J'-^,X L:'.; ';"tf.'U V * * » •SC.ME sr^rsax-snas TEUL JE IT TAXSS iri^r-.-.-isn:! t;. -.-.-fr.'.? ; t > :w)i- * i t ; 1wp iwa ,'IA« tifiA-r. i" wi.'*s . .~_i>. "i i.t.K j .T.i,L.i.*'L. ift 7'w>jn r..ii::l: £i.v.'i.:iy.'. ••.:"!:;:" u''i»; j: i,> :;:-':i::..:'.:>:.. ': •. ^,..;-i:.i; iT^jjj:.i; ',.: ,^;i{ :••;':: ri; -N:i:il: ^ti;- ^;.:"i iirniii .':• :•.,.•:• i'": '::;.;: .-•••ii.-t:; 1 : ::".•.»:.:;• : v;,S>f';;7i:i:>Ti: r:i!i"V.i!^ ru::*!!'' •,;'/>; .•.•...-;>: :,;.:: ;.?.;• ;•,;.!': . !•• :T .-:.;7.:-f;; :':•.:?:>> r:.::t. '.;• :vrr };at:ii" ': . '.' '.'".;.' . :•• '•<•': >:•<! i'::U I:;?; .•.•.;sfi;J.''"«;j .r t u :>!•;;! vi T.f! 1 •••• .••-•"-•'I. .. : .".:?!.!.••;. Wi.-:.'; .:^i:i:'.-j:h'.-;:. 1l.l:i '.' :'.:: :'.^.-i:-;: irtii 71:1:1? ;•' .••"•.i."..; r ;.:!.• »'j;r.. LJ. ;!;::• we... f.;i?'ji;i:_ ; i';;' Ji:i::">:ir: :i: !!".u:\ '".•. .....'..r.i- :•.;: .i. 1 '.: ;o; :\t;i VS.IL.•:.', i'ti7;.'iilj. fiyi:i.!.. '.•.'.".ii^r, '."ii"-i'' ''•'• .i'-'>- -". lj J-.; '."::.. ir:i:. ;i.u:' : «:f r:ti:i:':iii .«.; r:;:8*r.»i:'j- i.:il; :!!;..- ••{,'. «f tt(tr . urr.'} , OnrjOu. Nifi»ir«»;i F 10 '•4 V r/|.t) ;: Tin": •.</! ..:wti n.»>v ;h":'ii7ii!'; ! V;.' KTlil Wl": '£.!<1|7I(''J!. WiiJ"l(!!!. " IiSU'' ^ FttNfRAL SIRYKI ^ Science Shrinks Pfles New W®y Without Surgery Itch—Relieves Pain in slit »:!Ui 3'u«" v/ii; •;!ii!i' uiimii.i! am 1 l:<".'.! !!HiJ!<ti 'Wltliii "8)ICy H«t 111JI! "J!i: jf'au ii; >-tiuit:i. fj.:urit;l.':; ginff » .'iirnai 1 : )ftfi Vntitiit « nt»* iif Muiiii«uiutt> wi.'h tiln aiififr 'fl: ''Hunt: aftli ;u»uiu^n /j. hi t tt^i lUUi:*llf. II 1 III'V. I : ,S*Olii'.'.; ;'Jt;(JU. v .!l lli:5 I.UHI, .y » .|M>V. ! .th'Iiiiitlhll, it' /i:i r *;j'.'i'' -i; -f». .' :. '.'•;:• ;ii.:r.:;v. l; jf 51 ni;r;jf si! )V*'aili!'i(;i:iiti 'V.'tf.-t f'"r '; i.i,'.':>i(!-j,: :•!!!!"::). ?).(M jjj>i iiojivjujjii' jitu-jjt! (i- !nr Ti.?;,•.:;:•! .•<'.i::ii/''!',' .•!»!": Uf ill''' Wi 'i. r ?JH"t;iI, '/"jli'' V'!!!'! fi.t(ifi) ' .'ii.vrjiu;- ^fi-".'j:« v ;: ' .'jnvnitu '.ui JSUw -firtaiJlli: -ji«r r, wiK. OMiitinmti HSmtuii, ikathsill 'ir^ Mis -M/Jffii'-' /PlK&Osi!8i. .fftiwi rfxsijh and! h'firij' 'in- wi,iii^ Jiciiigii,'!' ff'.'iiff i ::i~i::uj:i~ 'mar., WICIK &/•/.%/• tfittij'-s ;s/f £lsafv&it>ii

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free