The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on September 7, 1967 · Page 21
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 21

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Thursday, September 7, 1967
Page:
Page 21
Start Free Trial
Cancel

r 1 !• I 6—Alaona. da.} Upper DCS Moines Tuesday, Sept. 12, 1967 ' IS • A^iip B si,, '•siM. 'qjnoi ~A"ld[ jo M31A3JJ aqx s?uaiu -moo ,/aAaap siq dn ssq 03 n m ataoo aaq^ia 'BJIBS s,aaA -Baji jo,j, 'SJ£BS aaoaraos {# -un joop aq; 3unnniB[s daa^ pus ^no PUB ui PUB ;no PUB in utu n,I,, 'AmZpci P9J9M. -SUB ^JJBI '3uii[uiqi sno -uas jo ^uaraoui B o^ ^a3 p.aq ^q3noq^ aq tmq paqse aaq^ora :auo siq^ sip? asdipg (BMOJ) ,,-japjnra aqs ,,'0^,, ip paaaptsuoo aouo J3A8 pBq aqs 'SJBajC jCjju asoq^ Suunp 'ji pa^sB SSAV A^resjaAiuuB uapioS jaq uo 'oqM UBraoAi aqj jo DBuajy aqj, -ny jo uonxfl jfninoQ -Bqouv aq^ S3JSB 'aoigo aq^ jo psa^s -ui uaqo^t3{ aq^ ui q3nop jreqi apBui saipBj aq^ SA"BP pio aq^ ,/si aq Aioq unq jp^ ^sjg 'BJB no£ ^IBUIS Moq no^f n 9 ^ °1 nos -.lad B ^HBAi no^ aaAauaq^i,, :sasiApB *'BJ 'z^iiji jo aqj, "(TN jo ssajj aaj,j aq? sturep ,/?i purqaq aq n?un uoi S.UBOI SBM [aaqAi aqj,,, ,,'punos PABJ^ AVOU UBO A"aq? aouis,, 'sAafj ('Hi) aqX s^uararaoo M 'a3B?UBApBs;p B ajinb saApsraaq? puy '$pca ?q3u aq? si siq? ajns ?ou—si sa?B?isaq 'dnos -At; asgj st [Aioq B tuapora poB^arapon o; •qou aq^ ei ptre fa (rK 'poBiSag AB^J jo pn^ aq^ SJ£BS 'iood aq^ uBq^ ssaidpq aao £jao si aaaq^ sisuo jtfjaAOd B uj j si asnojj a naaq s t oqM. jo auo ^Bq^ }no pug 3|B30Apy ^ja[ ^Caq^ aaras aopuag ^aioag PUB ton^ ji^un aaauadg ,/aofsog ai JBO pajoauB OB dn jjpoqou,, 'pmtnof Sniiuoi^ ('a'N) 33 1 B 1 aq; s^uauraioD ./JpaAV Aiop A^jajd B uaaq S8NINVETIB SiOOdSStfdO Jtiaq? ^no paqsBAi ptre ui auiBo sjaq;o pire 'aun; jo spuBS aq? in s?uudjooj Jiaq? aABaj o; ?uBiA a[doad araog,, :s?jodaj pfHjajj-aiDiuojqQ ('Off) UODBJ^ poo3 B jo poo3 B saop ?i ?nq smrep South Phillips Street os jo ?uaij ui os o?ui pajjnjs uaaq qontu os ssq :SB pa^B?s si 'uBDifqndajj AIIVQ ('Hi) -jag aq? o? SuipJooDB 'jfqdosonqd apis-jood jo nuuis gq^ ui ?q3u 3uppp[ oj qo;BO B si UODBT[ aqj, s?uaiuBi AUTHORIZED DEALER aq? — spaq jno^ dn amoj£ ajnovf CHRYSLER MOTORS CORPORimOH ajaq paAom ?snf aq? pa 'am jo ^no pBJtsi jo uajpjiqo :jaqoBa? {ooqos ^Bpung r-qaijtt *B3Bqjj jo p[B JOIJBJQ aq; raoaj saraoa auo siuj, •?i m saqsip j£?aip auras ?nd o? si ja;BM. ?oq jo ?no a3B-uaa? B daaq o? £ejm ;saq sqj,,, '?Bq? (innjti) Algona

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free