The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on August 29, 1967 · Page 4
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 4

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, August 29, 1967
Page:
Page 4
Start Free Trial
Cancel

(99 D/wo| - 'a33NOIiDflV 'NNIflO S318VHD U3NMO •DMO| ' '|3SSD3 pUD '8961 'I H 3JD W amHdasor |DD)UO3 'UOHDLUJO.JUI JSU^JftJ, JOJ, aq JJIM uoissassojj — NOISS3SSOd paqsiujni aq ||IM paaQ XJUDJ P UD 3 l*!l a|qo4UDq3J3Uj BUIMOIJS poj|sqy -Xuo 41 'saxn; joud jp PUD 8961 u ! 3 jq°Aod 53x04 pjauaB Xod |fi/A J3|ps '8961 'L M^OW _ 4noqo jo uo qsoa ui 33uopq 'aps 40 ajop uo u/v\op %01 ~ 31VS dO SW831 p3|!4 pUD 'paupjp-||3M 'uojiDAi(|nD jo 34045 pooS ui uiooj sso^ puo ||V — 1IOS -340|d 04 ,7 1 ',9E * ,92 'q!« a|qnop -'09 x ,9C 'P 3 4S 3uiq3DUi P43UI -',91 x ,ji 'sssnoq U3)|3iq3 J -,8J' x ,93 'asnoq Boq .'sajjouDjB j ;,8tr x ,Q2 uoaj qjiM ,3^ x ,53 'ujog -aBojoB ^uauiasoq ||n.j puo qjoq ssnoq LUOOJ 'Wd OC : l 'Z961 '8 J3quja4das ' 40 m-ioN a|iuj % puo •>ajotuattiL|M i° H^N t'^ P UD 81 uoipunp jo t|lJOfv| ajiui % puo 4sayv\ sajiui j pajoDoj sasituajd uo aDD|d a^o\ HJM ajog — 31VS dO 3DVld •DMO| ' - SlN3W3AOadWI 1 - 31VS dO 3WI1 'q4JO)v| 9||UJ L JO •ssa| jo ajotu 'sajao Q81 i °Pd "Wd H»9 3 H» *° * S3 M (It) auo-Auiu.1 puo :puo| -DMO| ' (96) xis-Xjaui|s| 40 4PH H* JO N S3JD V 001 M»"°S 6ui/AO||O| 34} uoipny a | DS anana ua|a H 'SN<H3inH "H '3 sXopsaupaM pu° sXopuoyv X|qDja.jajj ui s^auua^j 40 44105) *3iii!& < V8gGr •A~;iBuad jnoqjiM ' juBApe ui! jo aSaiiAud aip pus it MOJ '< MOU) oj dn) Suouiy uaMod SuiujBa noit djaij oj pau3isap 'spaau moA jy SI UBOf JJUBg PUB^ JS03 MOJ V jaiq3uq B 01 Xa^ aq; aq uoi;ejado ano/C azituapoui jo piredxa 2 jo ?sn aiO jo aoera B s; •sraotj tnqox -7 'tnqoi aSjoao pare 'in pire 'Train ' ptreioa -siyi pus •2 - 10 -f yioureri — qjnoutiH ''03 - 4310^310 TfS s^aodai an 711150 'oSaiQ tres TB Sunrrexnooq pajaidraoo ^snt seq Ainrea '^odatB am re miq jam spi ajatiM. ^SBAV }SBI p uqof 'sjappta "H AJ3BH '81 o» t uioj} sjBaA ^t 3l n 3injnp soop ji SB jnoj a3n o} uopdaouoa uioj; qonui SB sdopAap UB jo 33u33tjI 3 ) jBDipui saojnos " )U9UldO{9A3([ •suss suaf ain 'Ai-Ei-ut-jaqiOjq pire J9}STS .rain jo s|san3 jaddns aja* 'noisiea qog 'J9}sts jail ptre TfaaMjsBijoXBpsanx PUB / ajatj saAp-Biaj pajisu 'W JO IPUWJOS OTJ9A ptre ' jo amoq aio ;^ SJOJTSIA s^rnqpnu piBuXByi am, ui p3AijiB 'snosjapuy aq; jo uos 'nosispuv A"mrea Snoxjsuuy ojin paAom japjano 'sin TIBJ ptre •sjyv Xg g 319V3-V3MS 'actdoea "V ! ^piu; *Bno3w '' fdropid pnB -3 OTJJBW - S T° ano Smpnpoi P3J34ST33J 3-13* SJTO Man -irejj 'autjox spirej j 'A' oaq 'XpauuaH nnp ',(paini3H '3SBBH ' ptre -9 PTBHOQ - OW aio 'SJW jo ja;ij3irep -pirej3 aio pire 'jajsmoig paqoH pire MW jo ja^Sn^p aio si SSTW -^aa* JSBI jo Sin Xrpsanj, ja^nao oiBjjng }^ •juiad jnoX ^ipjaiis,, O| AJJ j.uop os ''Bfnuuoj aqj ui jauutip jo junouiH pajinbaj aqj aABq sjuind jsojv -aouo )B pasn aq o) si qoiqM iBiJ3)Btu jo junouiB aq} Xpio umop uiqx 'Pq^I 31 0 uo suopoaaip 3uraun{} aq) AIOJIOJ A[[njajBO o) ajns aq 'oj paau no/C JT inq — )uiBd jnoX unp o| ! jou XjjBjauaS si jj joj jaMoqs iBt}dnu-ajd o; TOJB aif) tuojj Suoure ai3A sauoag 'apofJBW pire mqoj, i 'uasp^w suap •3uroaA8 X^pjn; o} pap-rem aq nt* I-TB3 sanrep sjsanS JatDO *uooii 33R3-I9 •SJW J° suioq 31 0 ? B PI 31 ? 33JJOO B re 5j33» ;SBI pajonoii SB* japjanD sBiSnoa 'SJW -son 'jainora sttj Xnuaoaj sX^p inoj psjistA '3in o °TTmO J° Xnurej pire pAou -SJW ptre -JW •mqoj, - -aag sanref joptreaq — a3poa *Bno3 -IV 'SJpiM "H ?l°l - )|93 M .'|||n$JO)| uf 'SIJJ3 j 'f PTCJ3O - - s CTtresa - OEtraoj Xq ojotjd WOO) 'J X;tmoo qjnssoji aqj re SSBP pjojaiaH 3t» jo noidnrmp 3AJ3SM SB sjonoq Jjooj sjomafliqM Jo sdmod 3p«f Xq naoqs JIBO srqj, asnoq Jiam ps^siA ptre -uijy 4^ auIOI I -inotistiooo 3iO IB tioouJSjjB Xcp jusds uasja^ad psJJTV •sXBp TBJ3A3S joj aaa U03Q SBI[ OI[A\ 'UOSIO pire sniAJDiosa re prt! ds °H - mi: j AJOI i oj BAD jp TIB pire uosto inn-iog paiTSJA BiioSrv jo •uuiw ^Siny s,j3ui uooujaifB -jng }13 jaflOd atreta -tcj ispdnu-ajd -e papua^ ptre sanojg UBJJBM noq 'saw pire u ptre ptre pire 'JW atn JB s;san3 aacldns -amnji maiff-ioii nt 'J°a a 'AV aifl jo ouiou •SUOSJTTI XBH -joj 310 jo SinppoAv aio si jo uos 'XJ-BW aidnoo E juads 'Xnurej pire suos -pajW passimsipsL-M '^ssa. ' •topsail -son B SEA OI[M '41PBJJ! STH XntuEj pire suos jeq - M ? J V auioi) 3ivis Airaroas S31IOB3) pire st V03N3S PU003S | omnsoj O) 43B1 H a l 3 H 'osre '3PIW 'uos y uojduieqg aiuasay pjo|aja|| Z961 '6Z ' ouo8|v-9

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free