The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on August 29, 1967 · Page 2
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 2

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, August 29, 1967
Page:
Page 2
Start Free Trial
Cancel

IOT-S6Z ""Md 0uoisaj{ j AaipiMfl eof M WOWJ - Pt»»a*S OJB. HOJ 31VSNO S3HI1 •u8isap psM» aip jo ajq aqi Joj aoueuuojaad d<n ' arc> omuiprem sapiAwd H3flana dni-U'dnS 3NO1S3HU •SpBOJ 3uipUIA> no spaads a^idum} IB A'^iqjr.s P 1 " 3 sapiAOid QV3JU NOISI03Hd aNflOMV-dVMM 3AISfnOX3 < »acfc; q3iq }v -':--pl! r -9 > anp uoperedas pssaj }SUIK?V uorpasoad ummn«iil sapiAOid NOLUXWJ.SNO3 381130VH <n3M-H3dnS' •33U9U3dxa 3UI3BJ JO SJB3A" QS uBip aaoui mag padop-iap samjrej aouBuuojjad pus A*}ajBS paads q3iq aqi jo A'USUI no,\ sa.\i3 am .rea asSirasssd snoung siqj,- JU3JVS SWdNHIU H<M Q3AOMd-AVM033dS ' jAepoi JBO jnoA uo tuaqi ind sn SIS ano aajq) 'sues o/n; 'pireqsnq jaq spnpur SJOAIAJIIS xavuoj B 'in *no;nno Piaq W3M iBunq pire •311319X03 ^qpaidnooo AOU ULIBJ aq; no sjBaX jBiaAas joj iaqj 'sarei JUTRIJ oj laq 3in*OTio £ 'Sjianqaa aqj jo (BiAlXg) ja;q3irep snoq .reanuioqSBM. SS^BA ' •ssan J° JO 's3mJds mqdins jo 3preJ j am jo spnauj ^oog S3KI 1N3OIS3H-X3 -o - -AIH JB SBM juarajaint 'Bireino ni ^ noijetn pag "pdnqo rejaimj ^ ppq 3J3A saopuas •BrajojnBO jo sanief ano pire .'Jpoa ^^o^ uasuaf Xog 'SJH pnB •mnw 'auo^puBg '( -P3 T'H 'SJW 'sja^rs OM} paa jo JaniTO SSOUBJJ januoj 'ajui srq Aq paAUJns ST 3H -35 0} paAora jo siBSjJ jo aaqranu B •STournr jo AjjsjaAiun aq; JB tooqos jBoipam pire jo A^TSjaAiun *)jojoireg "qStH Sjnqojf -ffi papue^B ptre jpoa auoq fB pooqnBra cq Aia-tS a^ '968T '61 3T V">fl TB ^oa •aSpiAiS 3p3d BTP« PUB qdas -of jo uos aqj SBAV aSpuia "iQ •aiaq; a3piAiH ' jo saAtretai 3nraq UT patp ou* *BpuoTj[ '3mqsia;3d TS 'IL S30TAJ3S IEJ8UTVJ J° 'uasuaf ^O PUB uw - HOOH 3NCn jo jaqmaui B si naqiTO '-^W ; °°T -jajBMUT^l nB9 9 J° I° 01 I 3 S 3unoA re .loprujsm ire si uosio ssjw •oops; -BM"! ipanuo^ipoujawaiO JB si •iref jojpainreidst Suipps* atjj, pire -JW J° uos 'JJ^nO puom -((T^I uqof uw 0} 'auBpj suipre -aaO 'J3;q3nBp Jiau? jo 33BTJJBra 3uiiioBOiddB putt ^uauiaSBSua aqj aounouire BAOJD 9tSB3 jo •Q pjraiag 'sjm pire -A 3NKTIVH3D sXooow "V T uiof o; X^pJiH^S - ra ' aureo oil* iXiaqs januoj atn s? S3UI TH "s^W pire pmos.iad JTBIO aAoui sauiiH 9^0 diaqo^aa* snowajd ain soureiv sen o} }ua* ainjoi SIOUBJJ am JOj sourew soq je uaaq sauijHam -lEdiouiad Xa^ua jo uoRjsod atn pa;daooB swj - ' 'soureiv soq UIDJJ sauijH qoa -SJN P auiou suojsaid WAO r» Ipi™W -jog "Vd 'S-iW J° auioij 9in Suipuacfs B jo sjs}i[3nBp 'XoireN pire J3H - Iim 'uospampm •qojmp rsj 3uoi aq }Stpo <uos auin-3uoi aoj saoujas suosjad 319V3-V3MS pire ' •uiuni ipna ptre O "°S 'uo jo 'Bjosamrtw in SiiTOotfBOEA 3[aaAi B jiiads pire 'JW 'uoiuaA aof -saw pire -J in 'apun pue juire Ji iflwv snocteaimiW "T 3 f aa * I juads uosduioiii }M P< jo apun ire 'JW 'P U3 S ;sa jo twaunj aifl jpoa auoT oiojj ajdoad juads osre iaqi 'innw 'pnnow ye puaJiaa* spo na^p^a ipssnH J° uos 'najp'ea jo SutppaA aifl papira} HI pire -JW •puaflB 0} uasuaf anprew ptre -fljiH J° -sa>I mssns PUB pJBiioirerg 'sauop }aJB3.rew 'ja3aiU5i oiaj a-ia* JB ssa^soij SBAV aaq pire tre3oq iP?"S o^ OSTB j pooA\japun -I3H 3i[) panstA Aain 3nq* main dureo joj airejd aip }ij3nBO ail ajaij* 3faa* ^BI BIJBUIO oj DJBHOIH 'dJOQ aoireri raoij PUB 'J nf pireuoq 'uosuajsuqo "saw jaddns oraoid B joj araoq •iiiiiiiinniimnniifflmiiiiiimHiiiiiiimiiB i papaoejd jajqSirep ut Z96L '61 ' S|

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free