The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on August 8, 1967 · Page 8
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 8

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, August 8, 1967
Page:
Page 8
Start Free Trial
Cancel

•U9AO ajBjapoiu ui SJHOU, %i Joj a>jeq pus ppe 'jno|j. 3|H!| B U.JIM SUISJBJ JBOO -.113 Sui^eq pasBSjS QJUJ jnod -paA|Os -sip iflun SuiJJijs 'ajnpcioi |Baui UJOD o; ppv '>)l!UJ pue'aoids paxjiu 'Saoijnu '}|BS 'jeSns jaqjaSo} pu3|g 'iBauj UJOD piiB SUISIBJ -zo z Sauijn'u -ds) i yes -ds} i aoids paxiiu -ds) ft pasuapuoo pauajaaMsun sdno £ jeSns dno j jnoy dno <ft UJQO sdno z NUOO J CsaojBjod ;aaMS JQJ pajnjjjsqns aq XBUJ IEBLU UJOQ) - sjnoq z/ii JO} X|>|suq i.ioq PUB JBJBM §u!|ioq uj aoBjd 'ijoBa jo s|aojBd a>|B|/\| -(jO-j LunujLun|B jo saoaid uo uoodsaiqE} Xq dojQ -aujquioo PUB ajnjxjuj ojBjod paiBjS JBAO pmbi| jnod -paA|ossip ipun ||3M SujxjUJ '>ii!UJ o; SUIJOAB^ PUB js§ns ppv •||3M XILU puB saoJBjod am oj j'n6|j ppv •saojBjod ajBJS PUB 'qsE/w '); SUISIBJ •(// % Jnb// -q/ % jeSns UMOjq •(?/ % saojejod jaaMs -sqi z pasuapuoo pauaiaaMSun sdno zfti yes -ds} % e/iiueA ~dst i Saujjnu pd}ejS -ds) £ ooNn>iona oj.vj.od •g saAjas -ijsip poo§ AJ3A os|B 3JB spuoui|B punojg 'UMOjq uap|o9 ajB Aai# igun 'aouo Suiujnj 'Appinb qsy AJJ -Supjows ||jun usd 3uiA~4 AABaq ui jio JBSH •X[i{3nojoi)) ui3i|} SuuaAoo 'sjnuead punojS ui |joy - >j|iui u; uram diQ •jaddad >pB|q PUB UBS IJJIM uoseas -§111X4 Ajeuipjo JOJ'SB qsy aiBdaJj WUidnoft aoSuiyooo jaddad yoe/g stnuead punojS Afauy dno j . news Aue JQ) siejds uazop SlVUdS HSINVdS ™-^«Ka aift ui aouo JB BAJSS -sajnuiiu £ JO 2 B JOi ||ug -apBuuBtii aqj p ajoiu q^iM X|snoiaua§ ajseg -stiaqs aqi u; )Baui J3)sqo| 9i)i aoeid -apBuuBiu a'm iftiM A^uanbajj. Suijsaq 'auiBj^ BLR 11104 saipui £ 'sa;nuiui ot JOj HIJJS PUB no ^|M qsaig -utj 3up|Bq }B|.). B 110 90B|d PUB U|BJQ UPOIJ I )SB3| )B JOj. ajn^XjlU aift Uj 'saoajd DJUJ jBaiu jatsqo) aqj jno -oosBqBi PUB Ajja'ijs 'aonBs ^05 Suiyooo dno j paj/diu jo //o suoodsa/qe} z aones boseqe± 40 done$ Aos dno jajsqoi z 1° si/aqs pue VNVnDIl H3JLS8O1 pus so^oqd uo papre aoiAaag UOI;BUUOJUI uBoreuiBf -auoj 0109 pan^> pBajq B pun 'oou ^B^OJ ^aaMg pai[BD qsip ed^ JJOBUS B 'sadtoaa qsg OM^ pa^oaias 9ABi{ am '^aip ui ^UB^aoduii ^aaA si qsy aouig -saapBaa .mo v\ aiqBjiBAB ^ipBaj aiB sjuaipajSui A\ia3{ooo BoiBuiBf ana^ jo aApB^snni a^« 'uasoqo aABq aA\ sadioaa au^ 'aq S}iqBi{ SupBa puB spooj v\ apn^i^B aiaq^j puB '^i sjooo A*aq3 ^BAV aq^ '^Ba ^aip pooj • • • sjq SupBa aiaq; ^Cpms (xj si a{doad sji pu^ ^cjunoD B AVOUJJ ^iBaa o^ ^BM ^saans aip pa^sisui S^B aABq s^auunoo ^ng ^uiod B cx> dn ';qSu ^iqBqoad aaB ipo a -saonpo.id 31 auiuiBxa o^ si aa^DBaBqo s/^unoo B n^ (n ^BAV ^saans aqi W\ [aaj saaqw ^« aq^ Xq A^unoD B jo aa^OBaBqo aq; n^ UBO n0 ^ ^^ pauiB^uiBiu S^BAVIB aABq 3NISIHO

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free