The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on August 1, 1967 · Page 5
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 5

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, August 1, 1967
Page:
Page 5
Start Free Trial
Cancel

3NOXS3HIJ 52(3011 OWO H3ATIO J.SIOHNVXS 1H3O v Ainvno Hioa UIJDJ 9jeaQ nap) — auipvV si|odoauujw — Ajauitpow lueiudmb] •puncy sXoM|D sj aaiAjas Xjpuaijj puo p(os luatudjnba aq* jo | P puo XUD aDi/uas o| Xpoaj uiaqt P u W HIM no A -apouj sjuau^aAOjdLUi jaqjo XUDUI so |,aM so p^aidujoa uaaq soq 6u !P1! nq Mau V ^045 jpdaj ^nj 4 puo Xjau.qDDiu a.op -o»-dn a^duioD D puy ||IM noX ajaq/A '|a 4 o H ouoB| V aq4 ^0 q»nos tsn\ pa»D3O| s. iujy aqi • sja q,o puo , S ,oquo, S ' DWO •J-AHO 'auo^a.-J ',q 3O » q 3 ns 'sau,, do t Xuoui sn,d O,oda., X»u.ipDiu puo ^HJI p 3 uau.uio 3 puo MB) 'sa J!t jopojt puo ^nj, MaBuassod au O1 s aJ ,j '/Oo a 4 a,du.o 3 jnoX s, 'aAoqo pa.np.d 'luaujdmba Xa, P oj fl ao r 3DIAH3S =J S3TVS sxonax HOXOW japjaa J3?S3AJBH iBUOpBaiajui Xipuauj 4U9U13|dlU| DU06|V VKOO1V 6uiqiun|j SUQJJ nmn siq ?B Sinijsij q 'SupiJO* iBjera pa}sti preqoiji 'saiqqoq spj Suoray •joipauae "S IP V>m\p pire 'raoSiv •g 'eof pire 'g 'BiauiBd 'na OA; 3AWJ Xaqi 'Z96T ui -XEUI 3ia* sajoiaa pire pj pire 'uopcas ;o urara sa jaraaoj atn ST Stapion 'S snraaa 'Sjyj ptre -i 1° DOS Bin ST pro sSpoa ^H in uioq si3M 3R 'uopcas tn -03 UTBJO •EAOI q}JON IEJ3P3J am Joj amp -^Btl SVOM pire Suniaus uioo WIOTH 'S JB3^ 3ATJ PBUIJEJ s^ti 3H •so-Eid sqi DO S3AP30 pire dasqs Yisj B das^i saop pi-eqaiH TJOTJ-B -isdo ureaS B AiTBOTSBg -sireaq in S3JOB OST P"^ UJO ° U T SSIO-B 0£i ST 3iain qon* 1° saio^ ogz SUIJBJ piEtiotH '8T X^*q3tii uo uopcas jo }s^a aitui z/l suiJ^j oq* 'Sia^on pj-eqDia si 5[33M snf) Joqq3iaN Anunoo ano 10 Si AUXNI1O3 *NMO& 3HX MOAIH GOOD srq pire aq TJI* sno pire <€ }nm ^onaSjaraa,, aq? Sinsn asoq? Joj aSiwp ^ aq m* SJsqi •aoiAjas aq? p s^oo aq? tei diaqoj pasn aq TJIA JT 'Ajunoo aifl raoij panrcw 0 si ^anora amos n Kq pantretn aq in* ?! }i aswiojnd TJIA UAOJ aqj paomssjd si 5 -pannnnoo -sip SB* aopuas aoiretnq -ure JEOOI 3q} uaqM paj^ajo SB/A ^-ein PICA aq} TO °? paddmba pire pasuqoind aq ireo co3ieA UODT^S 3iqtjaoiAi3S 13 req} psdou si n Tire3i3 siosiAiadns 3if| q}i* }33in uaq} ptre ,,}iun XonaSisuia,, ire jo }sooaq}0}tn Jjosqo aa}}juiraoo aq} ^q} paajSiJ SBA }! }nq 'paqonai /961 ' •wpiojn djaq OSXB }q3jui Xsq^ i^ifl psdoq SBA }j pire XjranuitnoD }Bqj UT aoireinqure ire ^ioddns djaq 0} rao3iv jo sqj oj qjuoui jad QOl'J 3At:q sjosjAjadns aqj, •3uraaA3 UUTJ Tjia jOjC-Ein BuoSfv pire sjosiAJSdns jo piTOq aq? jo sjaquiaui jnoj q}TA lam sjsqiuara Tjounoo asjin pire joX-ein aq} 'sjaquiaui aojam jaqureqo jo dnoiS v 3JT; P3JJIV Xprps aoirejnqure U3U1 33Jlf| aq£ aiqjssod }sa jo p.reoq qjim jasui oj Xj} ina^ -qojd aq^ in pa^ajapi sjaq;o pire 'notmoo 'aa^iminoo 3qj 0} papjoap SB* ?i 'BOJAJBS aorrepiqure SA^eq nm jCjpinuiinoo aq^ os streid jno JJIOA pire jC jj o; -ui3in psjsaiajm jaqjo rejaAas pire 30J3iumoo jo jaqurBqo aqj raojjii3in33iq}jo aaviliuuioo y UQ PPM

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free