The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on July 25, 1967 · Page 5
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 5

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, July 25, 1967
Page:
Page 5
Start Free Trial
Cancel

H9S - 982 sjuDouqrrj puo <* 8UIJOSD0 dO'OO suaq •sjsoo paaj v r ^-~^^ r ^vn^i.-<«^'^ >#t~fy~x^'*.'y> , f^^^^y^c^f .„ uj 3UI03 ^^IS^- djau pun uoipniiojd tunuijxBiu ^ — •» rt w-xr-k 11 mi lirt O-T\t*I ^ITT 13C\ & jo uopea " ' ptre siBi 'spioB ourare 'B[Bjauiui 'suiuraiiA iq3u aq} jfeui asm?oaq siqi'nv "sS^a AH?nb-q3iq aioui aDnpoid DUB— asBasip jqSij oj XSjaua Xpoq uj^xa aqi aAuq snaq jnoi -sduih[s SuLtei puB ssaj^s jaq^9Av-pioD jjo snaq JnoX dpq 6^ paiBpunjoj si paaj - •uocpnpojd 33a rannnxBui aonpojd ni P 3AOJcI pus qojBasan -SIUHOD j? 33a ranunxBra si • • * JCQa ^uBiJodun si ^soo iiio sAed 9J94M SI I 41 t,uio 'sr|D5)ipaa 6uuq UD3 noX atuip u;m auo joj •saa.il am LUOJJ — 6ui|/AOj6 si U3Q S,pUOUJDja »»»••••»< auj jirads JBpao jo iresns pire }airef wjop -SJK pire 'ipj •}OOT IBIOIJTJJB snj ifliA paHTJ sq TO* Ajqissod pire 5U3ur}Ban S3UTOW S3Q in joj vz jCTTif «ai pjsoqna '•jg ' uiojj auioq psAUJE inatji injop -siyi pire uw jaq jo auioij auj re zpiips nan3 op 'SJW pire UJM '}imB jo auiou. aifl ;B 5iaaM snf) jo ireuipooo BUOIHBH "i -SJM POB -ipi 'saAr)B HI-IS ?E 5J93AV ^ S S9XD|-| atuanBjoy/ Xg J NOIONIAUI SrtlBlinlffllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllliinillllll •;joc!aj Sirrjsaia; -ui ire BAB? 'aouaiapoo renu -uy aifl oj 3^B33iap ^B^ 'ajoui -j3An 'MJTuiS nS^IA pJBOq prpijjo UB Xq SBM }I 'UJIVJBJ S ( JO}SBd SUIJOUOIJ 5[JBd 3If) U| OlUOld B pBU 1 s8112 B SBM 3I '•iq3N 'A4TO xnoig 'S pprei j preiao am I'B ;nads HOI;BO u _sauiow C D I) DU ° B IV /961 'SS -OBJ asaaup sjq joj itiauidjnba o; -OSIM 'UOSJPBW oj snj uo SB* vtaqoH 'sJpaA B joj XB?S in* pire urai auiBO 'XJJBW uopia pire 'Jji jo U3jpnu~3 pire ssiJBqo 'SinuaAa aaiuunssy ejn •301 (DDJUO3 3 S D 3 | d 'UOjlDUIJOJUl JOJ j OA|| noX so 6uo| so joj qjuouj Xj3A3 • • • 3LUODUI IU3UJ3JJJ3J i^Bnoua puo MOU noX JOJ, XD/A jnoX Xod auo -XUD ||1A\ '|D06 jnoX 'sa|qqoL| L noA aoj aioH lN3W3UH3a HIM 1VHM tnc) offocs OEO'iGt'I OOS'lOG OSIVSCit- OOE'081^ Z OOU'U ooo'oon ooo'OHi ooo'oor oon'osn'i inx'H 000' 1C oso'oi- OOS't OOO'OZ 000'S 000'1C OOO'OI OSG'GG OOO'OSI 90G'OZ OOO'OI OOO'OI rOi'r BIo'IC OOC'l IZS'i OOO'OI OOO'OI tZI> OOO'SI OOO'OZ ICKII ooo'ei 019'ti OOO'S OOO'OI LZR'Ol 000'1- 000' I Z 000' SZ ooo'oii ooo'sz ooo's ooo'ooz zzs'm OOO'SZI OOS'IC OOO'OG OOO'SI OOO'OSZ DOS OOO'ZC C8S'S5 JO 000' li fifir'GTO'Z I15'C( ODI'EH-'l IfD'IS 989'9 CES'OC EGS'i 88G IIKSl 000'9I 000' D uroz ZCC'GH 9tS'SSI 0!)G>C _iocr ?:n: IZO'9fS iGG'IZ EIG'HI E8G'Z9 iLO'EZ WO'I ' OB; SCE'Cl G9KGI H)8'E ZSO'8 I HG'81 r 8lO'C— GOKSf tci-'l- XCl polPUIl)53 STV.I.OX 3UUE3IO 'pa (1'GOCI PO°U A-inptiooos SDUIIIOCJM Sutjo/s. .tjunoo uoijooipeag jui 19 spuog asnoH vnoo " qn[D H-r jicj Xjunoo stsoinajsqnx outAog joi[3H — " j^g J31U3O ""ffinS JOOd ooo'osz ooo'oc OOO'OA ooo'oec IOG'CCS KO'Z^S oss'tsi [n.ioitOQ Amount Necessary to be raised ° bv Taxation Estimated Income w Other Than Taxation Estimated Unencumbered ^ Balance to Apply Upon This Budget 1 Proposed Expenditures " Estimated 1 1967- 1968 II CJ r* t- OO - 1 1 E S 1 ra C-" 5 c. =-. P gag ri Z I FUNDS jo^ipnv A^uno;} 'ojoniv .IJHJV '89(il '[ iOnnucr SuiuuiS.iq JI?D,? JCDSIJ oi|j joj ra.in) -ipuodxo jo ojnujiiso iliiijnoiioj .ii|l jsun:ac Jo joj pjnoi| nq [[!.« SJOA'cdxtrj, •osnoiUJnoo A'lunoo innssox OMJ in "W V 8 !>-• 'iolit 't>I ;snanv )noui [I|A\ 'L'A\ol 'Xiunoo l(insso>j jo sjosiAJOtlns ji> pjcoq aqx iivwusa jo QHOD3H GUV aivwiisa iaoans jo 9UIOU •SUOr)OA9p p^IJ BSIVEJJI BUI -ui3 -SJWPUB j ;sui -jns aifl preij p^q pire BW pire 1119 ' SJ W isjsanS 'A qnio 'tB}icIsoH ireaaiflin pire 13 '^ S9 <3 -SJH pire • JW 'X39^ ^s^ d 8I 0 ^m TO M uajplpja Jiaifl jo Jaquinu v p'eq nasnaSjap ssap -si^ pire '-iW •sfoj-x Joj SuraaAa ^•epsaupaM IB}idsoH 0} pamuip? S^M Xn •X^psanj, i raojj a^SpBjg uj jaqjoui pajtsiA Xjiaf pire preipiH "Bare aniaAiri aqj inoij Kijaraioj si an U83IB} SB/ft •EnuojirBO in s^aaM OAJ jo dij} 13 inojj araou. XBA itain no Xauj, -auioii us jdoopxen ifl ui pajisu 'jdoop J^H ^laqoa 's B 'apog 'X pa^isu itB A'aifl 'uooiuaqjB am BAS.OJ 'Xiino Xjjap pire -IH sjatjjojq pire 'JBUIIOJ am jo 'ajBSpejg 'Xuno jau^sa epuoyi sjsan3 jauinp SB pBq Ajjno iia^o 'SJPI PUB • iw 0} 3inpnods -ai papodai si BH •sp^ •B inpft Sinjajjns 'SuniaAa 'aSpoa poj 'i 0} uajfiri S-BM 'uos^oug ptre ujoqx aof I '}pioqumH ' irepiof pire iflims Tina 'auojs J° - o - ABU auj SB paiTEjsirf HT 'Xjjno TOAIO PUB aapireui -moo X^unoo Mau anj SB -uossai aij; PBU; p^aN aoia j pire suotjoAap peu -sjw 'uasuaSaaf 'juapisajd aqj Xq papnp -uoo ffBM Sirrjaam aijj, -juasaid •SJBOJJJO AaupanEpin japiremraoo aili 'SuraaAa XBpsjnijx noiSai Xjunoo aqj paAjas -xny uotfvi am - 3NH3Am uo;6a*| aureo 'Bireuio ' -saw "S'O'S'M pun fop unyyf

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free