The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on July 20, 1967 · Page 2
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 2

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Thursday, July 20, 1967
Page:
Page 2
Start Free Trial
Cancel

Are Held For Former Wesley Man iC. 1 -V.ii.iiai K; t. .•a.piifcj Vi:C.r.iHM,t v tV4if.ii; UC .K::'i. tol uintiunc.it Sis: aujuj'jiiiiim. a. Mmr u'lli A.".'i. ill." '" 'Ji-VTMl, 'iiVli. .Ml.ri.ti fc ir/. :(:/ Jiuu.n lii.i ~ :- !i."il:)i .rVii'i t ..:-.ni,li\il Mir .1, illV-V .11 ''MiflltuVi u"il. Vu. Is S.Y- ;** I't^'Ji. Mr. jr.u.: VL-XII-."}, t." it , ru7.tr;* lu:. i'.i.. IL.:£,, Jc.r C-i'.rU., M:. ^-i. lt.: : . U= D.-iiii.. Mi. ;j,;. ::.." : c:, i.M. (Jtiiie) Usyj, Mai-i"- C.i.. . :Jr \.'iE {.'JtrC.&Jri in VVESLEY B S g 3> '.\rs. Viola Studer g i ••'.•,•' y ;•..;• . V; V-n ii ii i*2 ii IS V2 1?."S*J Vi 21'.' V.'.'} V.'5 K', '" r 5.»x52.ii5 15 W W II SoMlrit 1 Cwnu 'JV . tvvvvi. eU- ) (OiUtl* OnK-n im vvurity t!v4k t>y pivki-Jcnlk u <>'dn» U. i'KriKlmt vt Ajli JSxliriulim C Auty l.ivvfcv pjiu Stau- Tt««»ufti 1 anl State Tn-,j»u:«t auu. llvviifre I'uul Stall- Tivjtuii-i iiulu licenic . . A|fl li-ullui.il l.al.ll C.'ltdlU IJItlMlut-d ...... . <• 'I..K t'a>n. 1-1,1, tpiKiitluiielt Coi.e.-ivjtu.n (Alllllttir'k Waiiinit,) ilul I- -.1.0 rinlltl Ktlund to hUU Sftvil-c Clctflll Uflui.U Ul blalc e T,n KcluiuU .. nlly Ciilli-Ki- (Jnlcn Hit "I Kil Oiili-in (Othti Cuuu c.itli ll.iuK Shun TlalltllM I.II'VIIM- Kl-l lu Couiitv llauhltM ul luiltln limll-l ('(.(It *-J_, I lani.li.-i lu liimll llluli-i Ct.lli- Sttl l.tiuiili Amount 3.118.33 12.071.S5 iili.Sii iS 'J.U6 W .tJ'-'<. II.Ul Ull .(I 1 .,. 1,7V! 03) . 271. i 93 63 1M.WS) 04 . I'.(il3 ID 102 31 1 11 332 i<7 ec ami ii.nul ai i-lun! i.i l.Ubini-tb May SlVlWf".". Tulal AiTiHinlcd lin 13. '/2U DO O.U2-I.M ll'/.MUl M 1.502. IB5W) , - >,11(12,ill 13 . . r...v,,a. U.wa, June 10. 11H17 Lmv'n!a'\,,^;^;;rrVv 1 rrr^,;;i,f;rn;,'; u r; l !;;, 1 s > ± Dunald 1). Jmtffiibuu li'JI-a Richtfer has had iiirs. Elia Struska &i Garwoxl, Texas, Mrs. Viola Schilling arid ii-.it:-.'.c5 Rhwiaa aiid Jerri Sue Pale i-i Eagle Lake, Texas. Her aaugh'.ei asiu sc-a-ia-law- Mr, arui Mi's. Ntil Gary oi AJ;r^n, Ohio aia-o sj-siit a v.rek 'ivith her. Mi's. Viols Stuiier was brought :-.L>itLfe \\'edijfc&Uay irorn the Hant;-o); Memorial hospital where si-.fe ha a iweri iwo weeks for med- ifal c-iie id arthritis oi the spine. Chislotte Matz o/ Spencer spcut last week with her grand- iiiw'ther, Mrs. TUlie Matz, They visitea relatives at Algona Thursday and relatives at Clear Lai;e Friday. Tom Slielleiiberg, 6-year-old son of Mr. and Mrs. Richard Shelleitberg, had an appendectomy in the Britt hospital last week, A group ol town and country Republican women were entertained at a coltee Thursday at the Charles .Nygaard home, Jane, one ol the 14-rnonth-old twin daughters ol the Kenneth Koi burgers, was taken to an Iowa City hospital last week for medical care. Mr. and Mrs, George Kicke, accompanied by their son, Bob Iticke and wile ol Muscatine, -spent the July 0 weekend at Minneapolis visiting Mr. and Mrs. Arden Hovland. Mrs. Hoyland and Mrs, George Uicke are sisters. Army Wt. Michael i>. Schrauth, 20, son of Mr. and Mrs. IMul Schrauth, Bancroft, completed an eight-week administration course at Ft. Jackson, S.C. June 23. He is a grandson oi With Ilimali! .I,,,*,.,,.,,,,, BI:MI-.-VNNUAL lr.ii.un-l (,| ,.,1,1 I'OUN'I'V AlmiTOU'H . , .'i llurtian S.ililk-it,' h.ttuiti Aliliun.ilillu I.U'i-iiMt .. lino Tax . . M, i C. ("OIIIMI C'nlli-Bi! _.„ Ovncral (.'onnly i^ixirt Kx)iuiitii} iilatti Intiiiliiiiun County Inumc S.ikia Tax Ktuntat Huattli ('tntt-r llnuil Ck.innu Ag, h.xicnolun .Survli'u i.'innii C II. Bund Knnili, n.iincotic Animal tiuvnio Tubvivulutu l:iall|( a DitiuaM - 'IViu-htia' ln«U!ulu ,. Unl.jil Slonuh . City Eilleclal AMMJ.IIIVHI S.liuul DIMIUI Kiiiul 'l'i>vvn»lil|i ^nnitb ...... J)l«,tlli'l l.ibraiy r.nmlj Kali - AilS'aiu'tf Ht-'i'bunal . -. Hnai> C« Civil nctcnjM.- i'i)lliit'l V ill Hi 11 - • i'-'uutity A&J*ci>**J»' I'll tVllbllll) tillhiul lidlicniciit ISfi'- lt»t(i(J „...,, - . Nvt liuluiuc uii H*»iid AUDI Kill .S HatalU'u Ihl.tM ft 7 1 1 b 1 Illil tl!i 211,101! -Ill U.(I(I-UU 11(1,11(1(1 3D uji.UMi ;ti> da, uu ii,:iua iij i!tii:tini 7-1:1 on aua it U'l.H-ll.bll HI ma mi ll.lilfl) tlj Sll.i'JII.Ul i ,imu 7d av i -n & iu i in U.'JIV UU i ui inn MI .i,:iai 71 ) -iJ.i -W •i.'ltitl Ul a.mstri 4. -la'i (i.i u.i u:il Vu ;i.l u;ii) H ^ii.UJS (Hj y t^ii2 ft7 10 61ii,U^4 U? 1, 374,123 .&3 i,,llu luuu, Jun I, M^rc Muutc, Amiiux ut Kob^ullL Illilt UiV ililtVIU^'Ilt ^(V^it i In Mm liuiulb ul DuiulU J . .. K. i ,j ii i.i it Mix; It I'sA? JUUVL', i'ulitfi'tiy i as fthtmii bv act KLTTLLMklN-l' 1 I'dlinty lui ll STATEMKNT Wai lantn t)llti.tanillii|j iS.IIOWl 374 0(1 3'i VI ilH) 111 111 Ha 01 UU 1U1.S8U67 WI.IJ •111 VII ".11 U41 ^4 lai.a'ia D» C (i, 11K17 l.'i)unty, iQvva, blUIMt thv I'UIUl Of THE aOAHU ii* i>»iiu(l liuin -In . * — •• ----«« »-^,, k,vii* uu ill. Of bUl'KHVlbOHb Of KOB8UTH COUNTY, IOWA unary 1. IWiV (.1 May ai, IW17. im-hisivu. ASKH'I'ii IN HANDS OK COUNTY TIIKASUKKU T1IKASUHKICU l.KDCKll llalani'u JS.HlUdrt 151 05 d.U Jil t)U VJ.U53 HI 1UU 35 U.dlHI 77 till 1110 J) 18^J(IUU 0201) 2(li(IU«l 1.0KUHI 7UUU i)U2 75 >7.71U U o!tlill Ba U.illUU SO.W1U U 1 i.osino V71 .47 ma, im.tia Mil 1 40 la.vn nu IJ'KII uu 4.7II5.H7 a. uift u'/ 4,.|[)7,tiy U^l IlUt 70 34.40U 4^ SU.ll4l.a7 1,3'JU -1(1 .10 tin, ido ai l.t>OV,4Utl 11 ilu htu-liy vvlllly Itliin ul lite itiiult, AT CI.OSK OK I1USINKSS MAY 31. llKi'l C.uli In llankb tSui- 'I'rtaauu-i 'i. halaiu-u Cafch in Diawcr Clii-chb and Dialti. . . Tu-abuici (.-nut I'aiilt-lt tuiwaid '1'utal Cabh un Hand and in llan llalani'i; In Dt'iHibttui tub at C'lu^ NAMK OK HANK TOWN i)ein»tu In Tumult C Hui'iiilly Stale. Alljlina U.IHII ^U li.wa dlatc. AU.ina ... 1,611,1011 t'ariiu-ia Jtt Tiadeiis .Savnitfii, llanriuit . Unit Havlnttn. Unit . (Umij) l>7 Kuinivi'i, Tlllbl i Savlnijb, 1-aln.ta 7;' u| Sii'cu Cllv blati-, Hui-a City . ... I.IH1I! Ui.i'K. l-nni! llui'k || 7J »'.umi.-r'» stale, Whltlun,,!,. .Sl.ilu II, nil, ul 1 .,l\,,u| l-i-dyaid Mift TIUI.I it .Suvunjk. t'tntun Tltiinlia Savmiii.. 'rm.nUa Kxcltunjic Stall'. Wi-tl..-\ Tune ( ui lilU'ali-ft Nt-t Amt ..n Dvpt,),it in llanlin ul Cluut ul lluelllL-bii May ill. 11)07 lO.SI'.l (1,1 In Si-hi-iUile llt-luwj . iliii (-• ul Illislniibi May 31. t'tinliluiV Cliecki '1 "' jl Ain'i.-.nit 1.51)1. »».B7 '711 n 02 UO.ll llltl'l ... . . eililivati-b OiUbiandmi; Nvl iijlTiK-i SM.liaillti I.WU.MI 5)2.140.14 HI.03U 'J» lt , (i 3i) jj lo.iliu bo ID.'ii;' 57 so.tus ;c 1 -.I.UI t ) 111.077 HI ijii^ io..ioii :HI ii,, i;u a i 10,11(1(1 |l| ui.oai us ^l) (1,111 111! 111,1117 (II K10.00U.UO 5u win n i'.i.JCJ OU 10 ui.M !) 1 Hi u:i| ti^ 1" Ull 01 liJO.'.iiX) UO ' •'•' " ' Aluun.i lu\\a. Juii.' (i, \\n,l \\V thu lluaid ul .Su|,.-i \ liuii.-, ut Cfilily Iliai llu- luii'iiulni; i>t,.u nn-nl t luiluU ul DuiiuUl Jtiiiii-ubull, Tli-,iauu-l mi tin- Slot day ul Maj . IwiV. IICT ul »alil e'liuiUy, U | (li t i:\usw L'ullnla In li.v I.I'II.-M K,".r.UI)l Cullll(\ I,l\\ 'ul 1 rr 1 1 \ tin, u !i t h "1 ".aid I'unnl) , as. n! Cluilll-n |.|,,|| A M K.ill.i.. Andii-w Id-is 1- A Ni-«lin (<>ni> MvDui .1 U'l hfn'hy I'-wU in UK- u "'vk! u> ux H' III'K n 1 1* l U'IU 7'iie An Plathfcj. and r'ULtiVfc- and Jin-nils attended Hit fuutral o! Art's lather, L liiiijr:. PliiUie, "•», it .">t, Jo- ilrjl!;'i CstiiCillC ellUI'Cli at St. :>;<i ,iiu\ K>. 1. L Lfriiei itcfcivfrd vL>rU jk-;i ..ptt Dl tliu ilfcatii Dl Mis. Kii^ic IiuiieU Kclty D! Cedar KLJJU-., Siifc v.'as f>D klid a MStfc: ;,! Kit late Mrs-, Yeva Least. jvul iiijd Casl FK.fchHeli n— IiCiirCi Tijiilaaa) ildin a J-week •r,i.;i «ii!i It.fcir MvUici F.d Fr;*!i- 1:;-:. wiu lanuh ai Itusacdla, FU. ffjAiin :IIH] lull)' clillillnil of M.i I y« • vlllit, Ohio iili. vltillllli! lilii itwttwr, Mm. Kitl" Jiirulirjiiii anil IxiKuy itnil Mm. .Jni'iy.fiirulifiim'ri family at ,','lunii l.ithtt Ihlii wunk. K'.'V. Jiic'ilifiim v/lll Hpinik ul Mm iTcsliyt'.'ilan Church ul HnVlorl'. TlmrwJuy nln'it. Kviirymio In In- vlted to COMII. Twin Klvunitiiiidiumiil llmOl- tu.'ion Kchoul, W||[I|IIIVIM:I)III|I|II|IM| tin; flnit ri(.<nnloii of miinimn Kt'.hiMil ul iM'iihii ;ii» Ml;,. Ivllli. I' nililliilj, Mi is. I'liiii.nl .Inlmij'iii, Mi'h. I'M Muiibun iind Mliih MulUi I 1 ox, Twn r.hlhlriin triini I i Inii'll, Town nI P II In llm ullii/jiiii .HIM fin Iwn Wiiulii). Unv. anil Mi •'.. Kiiliui! ,1, IriiMmil iinil I.null) IIHVII Uiirwlii Km hit/i, riilr.ii:'/. Mr, ami Mrii. Cm lull <i|>.uii .m-i (liiii|!.lilnni liiu'ii Illlila Wlilln, i 'hi- Clll'.ll. OTTOSEN g 3v Mrs. Donold UiKer The PiraUaiic) iamily enjoy&d i icuiiK'ii at B;xie Sunday. Fifty- i.;\ j.irscius were present, At- ie.ria:riL from Ortosen were Mrs. .leiirue Bratland, Mrs. Mina iVehripaiiri, Mr, and Mrs, Leo 7;\fte':-erg and faitiily, Mrs, Jack Stnckland and daughter and Mr. ana Mrs. Merle Halsrud and fam- ii) , Mi. and Mrs. Richard Kln- s-cth and Mr. and Mrs. Oliver Kinseth attended the Humt-oldt Cc-unty Rural Letter Carriers Assr-ciauM! an;l Auxiliary meeting at the Ray Mills home at JUnvi'ick Tuesday night. Larry Telsor^ Gerald Hoff- niaii, Ralph Jacotvsan and Howard Thompson drove to Minneapolis Sunday to attend tl\e ball gar.'ie. Mr. and Mrs, Ralpli Richards attended funeral services for her cousin, Darrell Simmons, 69, at Humtoldt Saturday. Sara Uslier came home Friday, after attending the first session ci summer school at I.S.U., Ames, She will be home the remainder of the summer, Four doors from the Humboldt County Historical Society's Mill House have teen brought to the home of Naomi Struthers, Mrs. W.G. Cooper and Mrs. Essie Cooper have spent two days working on them and they are nearly finished with two doors. LeRoy Worby of Bode celebrated a birthday Sunday. Supper g\iests at his home were Mr. and Mrs. Roy Taliord, Mr. and Mrs. Dean Telford and family and Mrs. Oliver Lee ol Bode. Mrs. Victor Bamvart and Mrs. James Banwart attended a shower for Kathy Blair at West Bend Friday night. Kathy will be married to Leslie Banwart. Mr. and Mrs. Earl Olson attended the Lewis Olson family reunion at Mamcato Sunday. Nick Wehrspann, Hampton, m., visited his parents, Mr. and Mrs. Raymond Wehrspann, Thursday. Neil Wehrspann, Richard Zeman, Stephen Evenson and Steve Williams are now at National Guard camp in Wyoming. Rev. and Mrs. Jerry Wehr- WVY YOURSE FIRST When you pay your bills, don't forget to pay yourself first. Put five percent of \ out- take-home pay in an envelope ancl sono .t to us. Save the easy way...by mail. 4 Currint Kit* I O nKlt.'lK 't 1 i < .!, i » 1» 3 Home Federal Savings & Loan Assn. All A4«eunU Cully liuur«ij t* 011,000 Itvloii-ton rrom Tht 16th- t»ni tt* M n,» j.» CtrtUU^i.ltn rnu Thi Dty V,*. U,,. t IINCI mv - ALOONA, IOWA All Passbook Savings Accounts ami Suniij* Co.uu.«,„, Insured up to $15,000 by Fnd«ral Savings ami l.n*n liiiw..,..-. Corporation of Washington, n. C. MkMUbU Ul' Till- SAVIMliS AM) LOAN I-(11 NUU l,.\ IN, Three of the best bujs in town! Impala Sport Coupe (foicground), Camarn ( nnvulililL (uppti kill and ilu i u,,, You've made Chevrolet even more popular! IN MAY-JUNE ALONE CHMVKOU i-s NATIONAL SALES LEAD WAS 64 t (NM And it's still possible for you to get a deal only the leader ea See your Chevrolet dealer ami learn why there's such a growing preference for Chevrolet*. He'll show you all of the built-in quality features that give you that sure feeling and have made Chevrolet* the most popular cars in the world. And you'll be amazed at how litile it costs right now to enjoy a velvet-smooth Impula, Quick-Sue Chevelle or the sportster that's swiftly overtaking ull the others— M , . ' i; : '"'"' ''ii-.'.i-im; i ,im.a,. i^t'" ^ iiu- niiii-1,1 j..j ,,„;. AtiK'iK'a', mi.,, ,,,,,,,,1," I'.iV,' 1 ,'"' • • • lit llw UK,.,! impt,).,, ,),,,- 4 , j IOttH--)tnu I luu,,),, ,|,.,Ui ,! GM 'Based on manufacturers' salts figures as reported inontldy in tttt' \VAl.l. SlUI I I ,loi KOSSUTH MOTOR CO \ i I'lllilltluil In Hie A||!IUM 108 So. Hall Algona, Iowa • • • *« »»*»

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free