The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on July 11, 1967 · Page 4
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 4

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, July 11, 1967
Page:
Page 4
Start Free Trial
Cancel

r i]}og uo sp»a-SAva Dia 01 SS3H90Hd Nl MON SA11XV3HS - i :Xopung UOOfv) Jl - -UTD ,5 :XopjnjD5 •wd g - -UI-D $ :Xopijj-Xopuow - sdi||!q d - S go/ iviaowaw NMvusva AWHV "S'n WVN13IA wvmiM v - ds jo Aaowaw NI ONIAId SI OVld 3H1 -IV 'treappOH 3Aa^s pnB nosduiis treug 'spag 3IEQP1TB uassirEf Xaupog ra pire pire -IX 'pireitew nrop pire '3pi*as TjqaQ pire -raaq ayoijwjo fyojoireg ' uiqoa pire 'tnrenijog JPD3W aiqqaa -'T ptre ^iaqi3 UOJTEIIS lyoiotreg ' -X-EO amajoo pire •}ire 'uosj3d pire -}Sjssv PUB 'BUOSlV '^ aq fli* ssuojadBqo 'J3Sjag -S3A\ 'iB^oag A'siJtqs iuo 'uosjaj uXn^'BlM pire !}jojoireg 'uuinQ pire a^SBA iresns l-euoSiv ' pire jaSjsg sirep -IV 'J3}aax ireaa ! spin !ja}uao orejjng 's 35fTW - SJ3PB3J JOfimf }q3j3 A"q panreduioooB 3q nv A dnoj3 aqx •3JOUI3} -1PIM 'U3QI3 "H saurep pire UUBUI -jog imp !A"3isaA\ 'aqanyj J33oa pire p^noi Xuirea arjsaq JraoSiv 'ao ;X}I3 -E3AS 'UOSUaSjOf UITf uosuijof- SnoQ !uo}3uijui 'S -PI05J tren\ r - Xqqog pire duiEO a^s SUTPUS^T; aq i\u sjadrato lopnf Xjunoo •jood joopjno Hi SUJUIUIIAS si 3i|} 0} -ojd 3jnji;u B aq it!* SJS ( H— ^ ij}nsso>i aqj joj -jBd ireo Aaij} ijoiq/A UT snoij-EA puij H uoisu3p:3 ' 'ptjp-ew Jreau !puag siifl Suidureo aq H-t Xiunoo iflnssoM pupe^ AjunoQ •juasajd sisquiaui USASS 3J3M 3J31JX 'SUOROA3P pire UOS tiasusSasf auiJ ? 3m £ 8 T° J I3 •juassjd sisquisin aura 3J31JX 'suoROAap pwj 3UJ3 j pire UOSS3J 31)5 -3S3tg BUST TOUOQ -SJJA1 l[}l« ]3UI pv\i uospu^a 'jussajd siaquiaui QT jam ijoinqo aifl UIDJJ g -soij yug aifj in •sjjv pajisiA iioj •patp p^ij ' - ni ' -DA\ a^f 'spun ire Pire 'i luau S35P5I J3AO JUOUIJTEJ paqstj ire 'ijv pire pire -iyi pire ~W ' SJ W Pire uj pire ujii ' sjssnS laip no jiEMajs ireXig -sjj\i 3uuouoij ^ Xpip uo I3UUTP B re sjsoq uasuaSiap ssap -sjjv PUB 'i •jdoopxBH •SJW pire -lift 'Sjuajed mi* Xupnoii Xpip jo ifjjnoj ai[} juads 'in 'pooMiu-Ea^ 'XHUI-EJ pire jdoopiEH Xjiap -sjpj pire uw •3UIU3A3 X-EPJII;^ amoij 3ifl in pajisu '•EuoStV snioi 'siyi -Xnui-Bj pire 'Sim pire -ipj pire 's 'J3qaM saiJBijo -sjpj pire •IM 3J3M sjssno -X-BpiijaTq STIJ uo J3q3M 'JW Suuouoij jainnp'E pEi[ J3qaA\ UTAIV "[TEJ Slip im;3B spi J-EP30 Ul HOE3} ItIA\ 3H •J STO Xno •EA\OI ui juspnjs v, si -3uioiiJaqaA\uiATV3'Tl ui 'jaqaA\ saij-eio 'SJM pire u •3uioi] aouaiojj 'SJM ui SuniaAa aifj jo aifj juads 'uioi}sn[g 'SjaqtSH J3iflS3 -SIIM 'Jaq3A\ UIA -TV 'SJW pu-E -JIM *J3q3A\ ui|0f •sjpj pire -jpi 3ja* s;sanS •SuiuaAa Ai3pS3nx 'EuoSrv ui jsuuip t; re psjouoq J3UJOH 'siw pire -J PUT: U }si;i J3q3A\ jo S}san3 BJBM '- jauioH 'SJJM pire ' jo iiin-B pire apun ajt: PUB 'JUi 'XupuoiAi PUB Xup -ung auioi) Xjoirew 'SBf aq; UT SJOHSIA 3JO/A -BIJ 'sjaXaw poj . 'aui3H aujaA 'SJW pire uw •SJB3/C jo jaquinu B joj sjjnig n^unoo ui looqos 0} 3U03 SBI) XUU3Q 'atUOll 3q uTE3i; ftith 3q auir) ipjq* re uop -•COBA X83M OM} B 3ABI] JH/A 3]^ •J3quj3]d3$ ui aSsnoo Sujjapa 0} A~jorejBd3jd reuojnj jauiuins B pua^B IJIM aq 3J3q* 'O'a 'H0^3uniSBA\ Joj Xq ya] 'jaj33T puouiXB>i -s pire -jji jo uos 'J3i33q '3 -SJJM -us iBTj^snput ire ST 'A";tsjaAiun aures aq; jo arenp^jS 'uiooiS -apijq aifl pire qosa} m* pire -BA\OI ujaqjJOM jo X^isjaAiun jo 3}BnpBj3 -E si apuq aqx •33JJOO pajnod jajjajd aiinnBd 'siyi pire 33[BO sq; paAjas pire ;no zjsoo aof pire ijauiinM inA\p3 •sjpf jo aSjBqo in SJSAV qoBjo pire irerjsuqo A"uuaf 'X -juow BJBqjBg 'puourera pire BJBqjBg 'Sinpaa inox 's f3[ooq}san3aq} ;B SB* SunoA •sjj\[ !sa3BSjoo pauirfd UJ3A 'SJW :s3ssai}TOA s,apjjq '•lajpjd uBOf 'S'lW P^ ?PIinqos SSOH 'SJW 'dBjuna n^-reQ 'S !sassaj}TEA\ 'pjo j irep pire 3iref 'uou3 Xpnp 'ireu A"pnp Is^oq mooj Sutirtp PIOJBH 'SJW Pire 'JW pire UTBS "H 'irera }saq JSAvon S-BM Pire •s jpi pire 5f3urrnM BUSUIBS 'jouoq jo PTBUI SBAV Suno^ Bj-eqjBg •spirejiBS A"AI pire SBSOJ jo }anbnoq apBOSBO B paujTO aqs pire noisnni qsr[3ii3 TO 3 -un jo q}3nai Aioq^a SB •UTBJ} isd^qo B pauuoj 'surnbas redo q}tAi pajaAiaf aou[ paiuaj -}Bd ssoj jo SAVOI qjtM. papip -us 'uoisnni jo UTRi} jeppioqs B q}m 'S3A33IS nsq q}3uai-Aioqia q}iA\ pauSjsap ^sjjE} TBpijq J3AO 33BO 30BI-HE p3}JOdUIT ire in p3JT)}B SBM 'jaqjej jaq Xq aSEUJBui in naAiS 'spuq sqx •puireij/A X Xq ire3jo aq} }B panredinoooB '}sioios 'uosurqoa aof -s -sjoiJBdqojnqo aq} in STBM S}san3 S -3j B 'Xuoraajao aq} •sjaqsn 'uos -jpus uqop pire ireuipioo }JBn}g 'uasqooBf ireq}3 pire 'jaxsaq SUTJ 'dEjuna SreJD 'uauismoojS 3uiJi siqnop aq} ye 3ui}-Bpijjo uaijaiQ iiuajo "Aaa q}TA }B qojnqo aq}in'{.2 aimp 'X 3J3M '}jng 'S sq} pire sjjjBdg aimf -sjjj jo uos H sauiBf pire 'JBBJX 'H 'SJW pire -JW jo J3}q3nBp 'Srniox ireap ajuuog C D I) 'D Z961 'I

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free