The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on July 11, 1967 · Page 3
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 3

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, July 11, 1967
Page:
Page 3
Start Free Trial
Cancel

+ * + * * • • • * + • 4 * s.aNowvia xoq BuiMDjp ui uodno? iji ssaaaav — 3WVN vaNOH 33iu s,aNowvia %••••••••• s,paoaiBia IB jrsodap pae drQ••••••••« jmA 0) saoaBtp atom aq) — q ai.noX oa)p anm 96 °» 9 MIWIl 3OV •sia^aol JO SMIIJC 'tuoal puo npo|i ,sXoq 'i ,s|jiB rapnpui siqj -jnd »m m|M suodnoa 9NIMVaa Q13H i ggyj X|a|n|osqo XDMD uaAiB aq ||i/y\ -DD 59 S9 IHOdS VONOH * 4 + VQHOH-V-NIM S.ONONVIO f ^ • 4 • 4 « ^ • 4 + ^ 4 ^ • * 4 • • * jA|)U3UDLUJ3d 'A -OD3 ' ' ' S3OM IJ3|DM JOOX 3A|OS SO |3-J -3)SDM 3Jnd V •|SD| ( usaop ajoj puoaa; ui sdo| paau KB<J Sim no^ /^piiqn<I 0} qsm 'q sjamow dnisn*.o,l uoran am J° sjaquiam am '^M. "3 TIT XNTVHX 3H101 S2I31131 •dTi? sm inof o? psnAin SJB BSJB miMJOOpiresiiJaAnT am P -TS3H -siaSiry BTUJOITTBD am - -r[ddB tre ; am nT SmAjas nt pa^sa suosiad -SJaajimioA jo am if JOJOBJ jirepod am si 'gzgoz '0 'd DT sdjoo aoBaj am UIDJJ Jo saopjo jsod JBOOJ uiojj aiq^tTEAB 'rajoj •sjtno'u Z/T I -ui 9T A"Tnf snoBSirtrtw 0} snq B SuTJOSiiods st uoiSaq treopaurv aiu 9 Ain 'A sng pu -IV 'irBtassaaa T ; STIR moJJ papnpui • 3 I sndureo uo sSur}"™ papuaflB jaqraaidag «I 3uTmoouT tre sj pire uojjWBdajd ou sairnl) -ai ^saj am -srasjaAO paznn" ^aq pire jsaiddeti aq m* ?ireo -jiddB ire AVOII pire ajaijw aujinia} -ap 0} U3AJ3 sj n •juaraaAamoB jo uopKinpa ]on 'a3Bn3irei uSjaioj B uj-eai 0} A^mq^ am pire apnrods jBjana3 sajn -SB3UI ^a; am, '^10 UOCTW ? sod al B ^ 'ST "m 'd OS : I ^ , jnamaouij sdjoo aoBaj am 0} paiTAin aJE saApsinam dpq oj SHOROT SnjdoiaAap jo ajdoad am Snidiau nj Xjimoo oj. :ST Srrtjnp Xirnjssaoons •I3#3q jsaq 3m jnaoaj sei{ aij 9SZI-ZSS ptreqarajiaq •suos OM} pus paAtAins sj aqs 'pjojpag ; I - s jm icj saopuas rejann j T3AIOJ, 0} djj; top auo ;nads aaxm SPI aono ye paomjai an 'ajaq psAiixB 3q stq jo itreai sraoq s^naxed snj yai PEII aq iaWB sajnunn ua; }snC jpjB^ }TB3q B 0} paqrnno -ons 'H '3nTH IXB3 'si sTqiBmiirBai o; Kpio spira JTSIABIOJ X-Bpsinqi aiaq 'sanjTj Aixea pire satjjoj 3:rei s 3ut mp q3jH OToSiv ye qoBoo irs '3utH qog » JD8 H s,6m)| pire 'U3ddo<j PIOI13H 10 mreuuao 3np 'jaureJM jisqiv 'Iraqis P3 'CTQd 'H'H 'supfiad OTA 'piroq am jo isquiara ^UB p'Bjuoo tout suotpanb ^ire aABq oqAV 10 }oaf -ojd sm m pa?saja}irt asoqj. •do} no IMO; jo }si3a as moo am -toj Ptrei SuiJtnbo-B jo ssaooid aq; ur ST dnojS aqx -jaqrasui B JOJ dn u3TS o; 3iqB -IfBAB 3PBUI }03Cojd 3TTqjftinJOA STm SuTAnq in p3jS3i3}in SJB oq* ^Ttmraraoo sq; in sjsmo jo am SupiSB OSTB arB A"3qj, 3m in 08 : 8 IP oi dn u3is oj jjo3 in pa^aJajuT ST }Bm anoXire SinSjn 3JB sjsqiuain pJBog •dn 3nrn3rs aj-B ptre ^3I3}UT3iqBJ3pTSnOO UMOqS 3ABq su*o;3Trfjoqq3Tau raojj sidosd TjjBin XmjiBq am Mfi ° ST S3}BOTjT}J30 dnjsj3qra3ui 001$ jo STBS aqx -ajoruamqAV 'H^q uoi3&T. am in Srnjasra JT° 3 ai O joj '92 3imr 'W3P topuow }H3S -9jd SBA pMOJO 33JBI A"J3A V ||!4S •BAOJ JO A*}TSJ3A -tun 3iS TB SinsjnN jo 33anoD sir; ye papnpnoo aq m* -ojd 3S3m P Sinsjnu OBTPJBO B joj StiTpunj Q0fr'8$ pnoo3S B pire dniSAOTpj 3tn -SJHN 000 'Z$ B 1° J° jnspisajd Simuooin 'A"HD UOSBW jo "a "W '^p?n J9 H T paJJTV 'tq topsjnqj, paoimou -UB SBA\ IT 'SJUBJ3 qOJB3S3J in 000 'S8$ J3AO 3AT303J o; uopn -possy }JB3H BAIOI am s|m paureu BA\OI JO X}JSJ3ATUn '3UT -sjnNJ0333iloo am ^ papnpnoo aq oj suiBjSoid TBUojiBonpa 3in -SJnuoBjpJBO renoissajojd OM; jo 3uTptmjpuB}uauiqsnqB}S3 am 'pspxBAVB Sirjaq sjireaS TBOTpain m 000'S8$ I S3138AV A"UTBJ TBJ3A3S }SBd SIR uaaq SBq 3SB3STP s/jnmuiuiooTBOTpsut jou 8ABT, Xam II ' 000t8$ s| VMOI McnoawnH 3N01S 3to.ii pire puETpg }ieqoH pire '3 BiuaA PUB 'qnio jaddng piaii SBA uopdaoai jamnp y •apuq *d pire •[ aimp '^ '0 £riin 0} situ uosjsaa jo aoijjo am ^ panss-t sasuaon Smppa* inoj 'rareuiaog Xinrea 'mreuiiog aaaAsa^ioov -sjaqsn S-B pawas 'apuq am jo sjaiflojq ''HI '3^q -ureuos 'mrerajog -g iaof -IQ pire -3 jjaqjan 'UBUI 'moojiS am jo jamoiq- 'lonoit jo preni s.uuato) ^ in atuoij JB aq IITAV aidnoo am atfl Stnuado inreunog 'Jjooq aif) jo a3j'Biio in sravi 'aptiq a jo aoatu 'addBq uaxBM 'uoou Suti a^qnop am para;:ojiad -nuos '0 '1 'A3H -m^O s.qdasof -^ «I 'ut^ IT 82 amif a3BijrBui in pajran •g sauref pus 'aop -5 *s.iw pire uw jo - 3Of 'IS 'II

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free