The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on May 23, 1967 · Page 7
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 7

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, May 23, 1967
Page:
Page 7
Start Free Trial
Cancel

J3UMQ '}|OM P3 BMQ| 'euo6| S3 HOI fl3HSINIdNn o L/ w o til/ o I *^ .TV-' o; 33I3J3H *'W taof }sq.i3H "EUOSIV ''PPV }S3JOTJ!H 3tn.I 'A\ n33Av;aq Sin^i SB "osap BUoSyy tn "K ' J Q a N J° '^ ' B1 0 nv ig-frz-fr UBMOO UOJBIIS ? 'Q A"lI9f 0} "03X3 'BTI a a 'J9?I 9 M •uojnaj -£ 5HQ IT 401 'PPV £1 S OT ™ 6 -T- » -- — - •eui3 0} -MPM ''3 BJO <3 <3 I OBB H '8Z-t6-OE fr/I 3N Z/T S 7 8Z-fr6-OE (3 9J aas ' oxa ) ^/T 3S Z/I 3 m -;iT 'ATP™ jo 'in! oont uo VHJ mnssoM in sauinbui •S3T)Tnnunnoo Sinpunojjns UT ^TAJ}OB s9}BTnuips 11114 ui a aqx -S9STjdJ9}U3 ^9U in -pJBd pire 'sauiooirf ipm 9sraio -m 'StnAn jo spJBptiBjs JT a >B ' BA J9UIJOJ VNOOW S-S«»« sauavd TV30I puo suoi|«MC» -ijouis ao aBjioj drtojfi azis Xuo Joj saijjod |oap AHVSH3MNNV ssaNisna NOiivnqvao ONI003M 3HJ, H 3onassa m,, pjraq no^ 9AW( sanro pasn sasBigd jo aoTrepuaw T)8TtaX}s uaaq aA j 'SHV Pimora pasn sasunid ptre HOHV3S ffl - o - •.^otraiib aron^ni.. 1° ¥> v P™ 111 ! 10 s^raSntpaia nog _ APAOJ -ON XjpBao. uaAas.i Sjapoa IPH SB* uoTjoas aioraotplos ato nr -nsaij Xmmi PUB uaaao 3 THn jo jfioA atn pauTBinoo HOHOOS spnJojaodaa -TBS^9ipJ ssgjp B iO IT SI : OI -)U9Ui90U9irai03 pire -TOOWl JOJ J9l09 dn puB^ oj .*on 9JB 9q-o}-S31VnOVaO 3H1 - o - •s3upj I KJ )S8Dj T; jo; xtreio -tam nm 3UOI-BJ)X3 910 10 99JJ am 'sui9}i 'sgojEjod pgtiSBiu jo orajo spupf 99aiOJ° uo ,/A\OU m o}'p aa « ^310 STIPIS pire saojnos -9i aio 9Jin dpusireot dnisiaiLwo UIJBJ •}|pajo jo saojnos aisns 7 '9 •03J 33S 6Z-S6-E J° 3H 310 J° If 1°T ' A °9 J° suosmqoa jo 'd "V J° frl 1°1 1,9-frZ-t nosmqoa '3 '3 O l 'H BiuXw i? -0 ;J3qoa 'innranpTQ - iZ-96-9£ t'/T 3N jo jaiuoo 33 tiT P BI ? V i9 "°0 r^iniatio oouSy o} -3 'AV piojjiID 'nosinjuv -tin aiB pire n paan oq^ gsouj 0} ainsnoii a^BnbgpB '-CnrnuBS '3JBS apuoJd o; ST niBiSoJd Smsnou 910 jo s9AT»oaCqo atO J° au O •}|paJO TBUOrjUBAUOO JOJ AJTTBnD o; aiqBim sanrurej Supuas -9P 'p3109dS3J 0^ 9iqBTJBAB SI }ip9io jo soinos stqx '^STA -jadns A-;imoQ 'nsptiBJO 'Q m a n ssoimoutre surejSojd ireoi spunj sen noX sy -i dn 3uwno 9Joui ON '.ftonoj o; sgpipmps ss^p snojo3u 9ioui ou jnq SJ9«3I pire SJISIA 9q n«3J 8l Ii 'SHV OJ n3A\3HVJ OS •,,XHWWSS ano/C : s,<n3 ?q3u nv,. - S,T |E3U •Xjtmoo tonssoji p3p3dsajpuBTnjssaoons asitnjo aa^jturaoo B Xq Buipfmg joj OJHH UiOJ J spunj , 1 j9ABSOtuBA,,-ooireJj Jonas • /nnssaJd,, - -<an9M >S ^W :si9ioo 9«ios BJB 9J9H ,«6lSTEninre V 0,, P3II9A* S9UIP -0 i TO UI XEP OtlOjC EfBA AOl fa*, sm fa 'seroARO TJ snonnaj^ 3iR Ja» isrei ^jed am ?E opoi TIOMOO iN3onis -o - •apipaips sureS-sz B •jftaio Xanora B aq ipawnop -m TO* sa]3opnna am 's^ap^wi SB J IBS PUB nreijnJBj 'a3puploa 'i3j{3yi'apire!0' adS 3WA "^pa* nvaasva -o - •IBtnj tpTOBds paSSiu IBIR ssBd treo sip ft • • • ' ITBI pan Joynnf B aq 1B& mBUTW 'lanranis STO STIBJ JBP30 V dons^JO* a^s i roB o qos^tBH ntBTJTW maaais •gt o; ot tB pns 33 <4 Oi. m mwj - t «n 01 -I3d pSAOJdun SSBP aqj *oq s,3jatj 'ap^ft B sy '^BaX tooips atR j9ffB ptre a-iojaq naA^ SBA tpniAi ^9? X8inuiBJt3 TH ijsnsna 910 «T ^nginaiojdrai ai» ST JBBA sjm SSBP JOTTOS am P ssai3 -<ud 9TB jo 31<IIWX3 3NO 'U3IIV 'J -o - 0} 1V3N 1V3M JOTO9S 910 P9 U100 - 1 SSIN IT jno } ( usu\v W oAa* }nq OS^ jjojoireg 9iO ) B 3ut am •ITO3SWI tn sXoq 310 90BJ PUB 'S3lin azuouiam "!pn sa-TBUt ?BU.* tiiB9t oj -OlldOS 9M1 -WOBSSBUl ABP PPTJ jwiO JOJ uopBinquioD 3rmratA B pnnq oj pBq saoyunt 9UJ. atO Joj uonBJBdaJd uj -ujoiu - o - SHV ; p -tjuaid SB.* ajaqj. 'lootps 310 auipjptra .fe»paads ain p«re 'UTBUJ 'no 's?id aq? }B dn notjOB PUB 'SmidS 'pnatil TW o;nr 910 SJ3tB ° pus pna aaAan ppo* « } atnos -3snoti3JBAatB;B ^33* JSBI am SB* sno sjoraas NOI1DV £961 '81 (-DJ) ouoB|V-g

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free