The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on May 23, 1967 · Page 2
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 2

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, May 23, 1967
Page:
Page 2
Start Free Trial
Cancel

f%A" Jib %f% M A_ SDMOJSO JIJ |7$ saaoonH di A|uo '81-8 » Z !S •Apo| BunoA 'uia 'SJO|03 siai9-aod-sa3i9NviiM MSN uno IISIA S18I9 TIV 9NI1WD - NOIIN311V y sAoq 'UWUOM 'UMII JOJ S3H01VM X3IAII1 I3SVO HONI-K NO IVIOSdS aovoom esiunoi Nvoiaaiw jajsunoj. UD3 u auo noA ajns aq UDJ noA -Jj 'SUOIJD3DA JOj • • • sarna anoA 9NIMS Ol MOH NO 33IAQV 33SJ 'OSW 96'Cl •S3plM-DJ4X3 04 SMOJJDU *s uaui JI.-9 S3z;s "SJOjos pun S3O4S 4|OB JO ))3OJS 343|dlUO3 D : S»3dlO9 3H1 si{4p!M paiJDA u; «vou 3AA 96*01 $ A|uo 'Zl-9 sazis s,uaw •J03M jjods jo jonsoa ^ Buuds 453401 344 ui 350043 04 t • • i UV3M S6'9s Oi OS' dn '9E-8Z •azuojq puo uapoj 'uaajB ' uoBojq '!|!H' J° sjojo? 4sa»°l 1104403 jo siuiuap JO s>j3Dsdoij u; —i S6"! Ajuo * •* ..,.„_ -|— — | -j "i|~ • Y 'suapo) Buipnpui sjojos pun J 34D|S puo AAOU '>)3D|q 'saA||o 'su/AO4q 3JD3-ASD3 puo 'sja»saA|od OS-OS JO SJ 1' DS jBuiuojj paau S>I3V1S S.N3W OO'G* 01 66' sazis s,uaiu 04 8 sazjs ,sAog -sajAjs ijjijs 4Jods JO jadt>4 ,,i/i/ 44!/w se|A4S uMapuo4;ng •S3!||043iu pun spjjos 'sad|J4S 'sAajsmd 334ZV 'mBu 4!4 oj t\\6\ SIHIHS 66't7 40 $ iD3a ° dn 66'C$ "IX-VW-S ' S3Z[s sAog -spoo4 JO 44|M — SUOjAu ' i S13>DVr 1SV19 •EC JO^ SlVI03dS S.QNOIAIVSQ • - • assqt sq4uoui 344 jo^ paddinba ||a/A aj,noA ajns 33 yauiiuns pa||!4-un4 pUD A|3AI| D UO ouo6|v — sauop 3JVS CS3DNVHD 3XV1AHM 3DIAJJ3S idwoad siis jo HOTJ-BUIJTJUOO aifl puaj -J-B o; jfcpuns ;S-EI puoraiag o; inaA jpmj 80f 'SHW ONV 'HM •jftmjf aof 'Sjpj pire -jjn o; emoq iaq pjos s'eq pire J8?n90 ggj^KumiS' P°°O 9 *on si laSnana AHVW pire ptre uosutjof S3JOOS PITB '81 qnp DO CO/A UI 9J3M '3uni8Aa o? ssa: l -soq 005 Q3AVld atn -sjpj ptre uw jajsatiotTEyi ye - o 'EZ qnp Sup^as s^tj ptre XXEO nos laqoaag 'SHW fflJV ' si jo 'UOSUEH 'ja;q2trep ptre p araoq aifl 4^ SirraaAa a jannyp XBQ siatflow UBtnjaH 'SHW ONV " irj -A3 paxtni ONIM3S - o 'LZ tew 'Suroa aSpuq satqnop o; sjsotj aq TUI* •p8A\ qnp aSpliq laq 0} ssa}soi[ S-BM opxeujag juaouiA 'SJW SS31SOH aooiaa - o - •SB-BUI -TO "M '0 'saw pire tpsi j -sin 'jspflao * sjsmnAV '91 qnp aSpuq tepsanx J8il 04 ssa; -soq sm SE^qiqoM uqop -saw amo aooraa - o - -3Jtd }sapp aq} S-B qons 'sjonoq SnOIJ-EA JOJ SJ8UJOUI Z1 0} S}UT3ld p8}U8S3jd oste qnp aqx nasrpnj pal 'saw ONV 'HW smanoa aaxrn -o - aq SEA n - a3ai P3 Pire '3 'M 'sainJ^H 'a 'O 3J8* aSppq 4^ siau 'ssa^soq 3j 3 m 0 !°A^N -BA\ 'SW IRTA LT tepj ppq U8UIOA qnjo Xjunoo 'BnoSiv jo noaqouni Xpi aa * '4U3S8.id a IBM oqAV SIR jo DAI} 0} pajuasajd suopTOJCTO ajntM 'Q mn -Id E448JOQ pn-E UOOB3 8nU3l[}'E5I 'jajqon tew aJts* Xaqx -j-EaA" 4SEd aq; psip oqA\ siaquisui Jjaq; JO 83jq^ JOJ 30TAJ8S ^ETJOUiauI ;ioqs -B pisq uaqi sisqraara aqx •saoirep UETTEAVEH OMJ qjtA ureiS -ojd aq; pasop sppoa uny iresp pire otsnin iren^* 13 !! SB/A papnpin OSTV 'JOitex Brpif puE aioow p^ad 'jaupiBO a;iian3j'BH 'jjouaqog S-EW 'sppoa saoireij (anoe) -OToarv ' - oo "and -satnoK saa aaddn a<n -U3BW SuiPPV JOJOIA 's -ad«l etqs;jod VKOaOQ-HJJWS *pun[2 'an y) nos '3noi}sra:rv aio 'tea siatnoj"! s^ SB 'papuqeiao aja* nos pire mreuip.13 'SJW J° aqj, -JpiJMiaH 'rarera jo pire jroi s;saii3 aia* -saw GW 'aw C D D ' -qooa •B 'I33IUIM aioos n3]H amoij jqSnoiq pnE '-ires 'u 'd T JIV3AS3HSINU -0 - •neat oj ALOI pnE 'jsan2 '3nfO3A3 - o - •sjonoq xenniT 3 Jaujo pire amp ;uas8Jd ye saopuss pauu-s aqj in uaipnqo }soui 8q^ qjm jaqjom aq} '4Sa3unoX am '41133 : aq; o; SJO;JSIA ;joqs pire -ABB A"q nasre; 11^*^11 J° sajn; -ojd jo pa;sisnoo urejSoid aqx siqx 'tea ;sano ^emnre joj sppoa SBOireij jo araoq aq; sjaq;ow diqsimox nojun sq; jo s;san3 pire sjaquiara 09 ;noqv AVQ 1S3HO 3AVH

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free