The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on May 16, 1967 · Page 7
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 7

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, May 16, 1967
Page:
Page 7
Start Free Trial
Cancel

VNOO1V 3aniDid 3H01S INlVd SIAVa SHXIIlfS ;% 0} dn Ang •sj3ded jEjndod ijijM 2iiO|B papnpui siuaued jojejooaQ JQ jnq — S)0| jjoqs JO spua pue sppo }ON -jpois ui sjaded uo sujegjeq asau,) aas pue ajojs jno }|S[/i SJO|03 0; SJO|03 UI 30BUJ 51 •J3;BM pui JB3I3 A|!SE3 SSUQ 'J3||OJ JO qsnjq asn SMO|J—SS3|JOpO SI U331JS •eg 'Sis'jqs:) PUB sjoop 'SHEM] 'UJDI joii3iu| uo asn iO| Sj uasiis-BQ '"331(5 ijos e oj ssup lauieu^ • 'SJO|00 JBindoj nv aSuey 3 P'M 'p33U ncM SB SUED A"UBUJ se ^"3 'a^Bjjns laujeua siqejnp 'LjSnoj 'g;oouj5 B o; sajnuiu) a/uj ui saup— juiEd PUB ucujnq ain u.snd jsnp •papaau saysruq ou— laoieua oj XBAA Xsea au.^ "™ INlVd AVHdS MOJ i nr 'sotraonooa araoij in- ST aijs • janrrans STIR saury ;B .^isjaAtun a;^s avfor )-B noissas jauirans JS.ITJ aip 3inpua}}B uo Sinuireid si qonojo anraog S8'9$ uo||B£) e 00" 1-$ J31BM ui sauQ • •SLUOOJ oj u.;ujjeM pue |eadde ppe HIM X3I-VQ P SJQ |oo jo;ejooap ujapooi 01 §ui}!AUi pue aq 0} aujOLj }B s^uapivjs ptre anraog apisSiraiJOH ye janbireq B papna^B .{ o; B3.tts jo inqoi uqof qoanqo irejaqjni aqj jo jaquiatn B ST -SQ pal 'aoara s.uioqso Jtaq S^A ujoqso pire 'ops A\^S -E Sirpuasajd tio paxeadd^ uasnap -SinuaAa JB qojnqo aq? njoqso pire uasuaf pax V03N3S INlVd 11VM i •(o;oqa (A|IUIB| 190 III I (I 391) 9111) iaajj ju|d auo uenb sjurej KBP'AlOfl auioq )B *on ST BTdnoo aqi •snodBamnw in pa^ojd -ins Avon ST ptre 3)0331111111 jo sqj papuayti SBtuoqi S3Q m paXoydraa U33q scq sreat TBJSABS jstid aq} joj pun 'tooqos q3iH jo s^TrnpiaS -B ST spuq •if Pio JBH pne z}pjnT3 siaqsn 'trerasraooj3 SBA 'apuq aqijo aatnojq 'uosiajrea pire irera isaq SB* tnrBMS .^mtnaa^^&tam^ . •VI 'S3NIOW SBO^^p^fc^g^ ^?*^jRtsiSA'«ft^fl'wre!wnF ( awvao EZ£c v>&ZS&-"^ ouoBjV aBpoQ 'N 9 DNVMnSNI NONNVHO9 •uoos tjauUBj jnoA" aag -smiBia jo jduiojd JDJ pa-jou—A'ucdmoD ajuu.msui ou ;u ppij am ui EdojD uo uo 3JOIU tjaX 'ajotu ou Xad no^ ' I|-JIM atuoDUt BJnsui — ajBs og 81U03U) jnox ajnsui ueo nox jng -qo 3q osre jo •y -p -SJW P" 15 sj/msaa isvj xao av aauissv r io v •jatratp -sspjaq sm 'apaTq SIQ jo 'qasiTH ^aqoa "siw 'aonoq jo preui SBM a^nag anoA^I -red Xjjaf 'laifjojq laq Xq -IBUI in U3A]3 SBA spwq •SSBUI TCTjdnu 3mj 3ig re pareranjo '22 li-icSv 'XBpjnjBS "in ~e n re ajouiJSAri ui qojnqo ojioq -reo JJB3H P3JOBS aq} }tJ pau join S3(j jo 'SJi/f jo nos 'up -oqx Fred JOJOJA pire jo uosjattBj onw 3}BI 310 pire 'uosjsjrej OITW 'SJW jo J3? -qSirep 'u syooq liuan pire '•Buo3iv jo jaiuuiod •jaiBoiupirwS S^OTQ ifl Xat[) auioq ajnojug -spuauj ipm jisiA pua^aa* t, joj sainom saa 0} }U3Av Xaif) aini^ sjuajtd -pirejS ain 'RI* 'uiif Pire JJ 3 f 'suos iiaqj Hal pire uoouiayu atuoq BOOT pajTSiA jo yocxi 3(oia 'saw PUB 'JW •}iiora ;(ja}3iuao A\aiAjre j aiR UT pire ''innw 'ireptd^a K qoanip irejaiB"! 9 l tl ^ PI 31 I aj3M S30TAJ3S iBJaunj aqx •uoou pooo 'addojj ureijnA\ 'apun SfiaHEt aiB jo puaunj SIR papuaj -re UOOT piAUQ 'SJW pire -J^ rrjim i\ sireid auaajj) 'in '3AOJO '^OJX re pire ''ni 'irenw re TTIJ3A3S B JOJ 'jsousds 'appnq -UJOH -a n ' sj w '-i3?s? s • I i ai B 3uip3dx3 3JE A"aqx •nojSuiAJi re uosuqof AVoapooM "SJW P^ "JIAI jo sjsanS jauujp aJ3A\ jasjag ss|W pire unaa 'S-W 'L •yojoireg 'JBUIBJM H«W ' SXTip TBJ3A3S pajISTA U33q -aj aAnq 'jasjag A-JBW jaq pire raaa VAH 'saw o; puads 05 •wnyi ;U3A\ 'Xuiurif pire A*3TuB}s 'saw ONV S1VDO1 ?^aqoa 'pireqsnq pire jajsis -e ,(3if) auioq 3}nojU3 '3irei;d A"q in auioo p^q oq* jo auaaJ 'AiBi-in-jajsTS jaq}3ui aqs Sutujoui fopuj 0} aAojp ureq}TA\ -ua jo 33jEqo um3jag npv uin3j3g Xin^O pire suotjoAsp jo 33jBip aABq rn* pueijaqo ;airep -sassajsoq SB pire[j3qo }3iTBf pire uXttJEyi q^p qojnqo aqj re 'in - d i re Z961 '91

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free