The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on May 11, 1967 · Page 19
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 19

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Thursday, May 11, 1967
Page:
Page 19
Start Free Trial
Cancel

*^^i''^^^^T J^" ! ; f^V^'v-^ •-:^'•'^••^'^l. ^^^t^^TJ^frT^'':'' £v*i;?'*'=^V;VVv IV. £!«'"' ajqixau pue 3|qBinp ssajjopo pire oiuaSja jjojiuoo snoijnxn] u; no.\ aiqmasug azig Surg 3[qui9sug aztg uaanfr •JJOJUIOD uinuirxBut pus }joddns ua.\s S9Ai2 Suuds xoq [too-oie daap-Bjjxg •adBj jauui .\ABaq oj u.«as A"|ajnoas pue sjjnd jo spaipunq IJJLVI pajjinb si jaAOO uaajBs uo.<By -ueap pue poo 'juBA'onq ji daa>( oj s[]a3 JIB .\up jo suoi|[iui SEIJ UIBOJ xajBj J]orqj ;pBq aq 01 jas ajqBaaojiuoo jsoui pag UIMJ_ „? L //6C A'jiqSiis A'[uo }B — IUBM noA" UIDOJ aqa []B noA" 3Ai8 sassajj -yew azis-jadng ;qua s^'qeq B SB azis auiBs sqr'ipea ,,i2 ajdoad OMJ saAiS )Bqj— apiM ,,fg &iuo s; paq a[qnop pjepuBjs B ^a/^ -ssaauBiu aip uo uiooa qSnoua SuiABq si ajqB^ojtuoo Sutaq jo WBJ I^OJWOD 3ZIS-li3dnS AOPN3 $ ee'ej-is ^H azis j^daai^ n;ajj),, uo MOU OAG^ MSAO.) Hiiii[.i|i;ui sin| iJii;.ids xoc) |io.)-tf9f. mjij •d.),i|s |iiji|i|i;oi| joj AjRssa.wu ijnddns lujy sopiA -ojil ss,).iijt!iii iJuuds.Muu| •(»)) 'sso|.iop() pun .miaji -Jri|n!-uou si niUBoj-ojuiDj .ti\^i '?iii|)|inl) s-noun -xnj i(ii,« Ksajjiem Htiuds.Muut [to.'-got- JO ssajunut IUKOJ >).i!i]) __9 H • • • uojiuo.) !iuido,i|s atu.-udns .toj JS d 00'?$ - NMOQ A3NOW ON MO~] aujDg sBuudg xog Buiipjoyy ~-' azie uiAvr ao rinj O UIT20J-OJUIOQ -I-

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free