The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on April 11, 1967 · Page 1
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 1

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, April 11, 1967
Page:
Page 1
Start Free Trial
Cancel

-oajip ajjj B 'pirenaaH MU319—UOJU3J ')|ueg s3ujAes $ isnjj., HoivuisiNiuKiv 'X03d OIVNOH 9 N3SH33 31A1 N3H3H P3AOW3U JO} 3|qjsuods3tj JOR— suuai uo|»onv |ensn •uoguaui o| snoaaiunu oo^ suia^i A*UBUI puB 'ajBAuaAns 'susd 'srjod 'saqsiQ B^ DLtJO9{3 spag uoq sdureq xgj s^oj aajjoo %>aig (Aau aJB (Aiau ajfl sjreqo UAIBJ JSuipfOj; sqn^ 2^ jaqsBAi jaSuuM. uaan^ paadg /M. 'jauBaft) uinnsBA sjiBqo 9 PUB : P«« »»S Al iraan) paadg 3[BO S0009 •uoiss^ssod (STL « pire paap uaqAi anp a3UB[Bq UAOJ, WOISSSiSSOd •paqsntmj s; jo ^Bp iuiop "<^gt : SKH3I, q^nssoj[ in 'uo^uag o; nop joq ono jo jou Sjio^ipnv jo . atqoap UB PUB juauiasBq in yfavi pnj ie*)-QSZ B P 118 -jnj xoiiuaq B si a jaqj, -sAiopuiM. uopBujquioo mnunnnjB pire JSuipis 'saiSuiqs pooS SBq asnoq spu, 'q^Bq B puB suiooJpaq g jo Supsis -uoo asnoq uiooa-g itiapoui B si siqi :jiJM3dO1Id JO MOIJ,dIUOS3<l ui jo puooas uo asnoq pa;Boo{ si VMOI 'N01N3J Nl Q31V001 RflOH (m°H ur pjsg ag •IM "d 00=1 J.V SXdV±S 31VS 'uojuaj JB 'jappiq ?saqSiq aq^ o^ A^radoid jo ppq aq HJ uopony oj iv aivs HOJ spoog p|oqasno|| 9 asno|| •sdooj; Xuiaua jo ;i SuiJBap aq; qSnojq; daaAis Xoj;sap pire qDJBas aAissBiu B p3;onpuoo sauiJBW aqx 'B3JB aures aq; UT JJOB;;B qons pjpj; aq; SBAV nms -SB ja;doonaq pme ..qoBaq-aq; -J8AO,, uonBuiquioo aq; ',,auo IUH uooBag,, paureu-apoo •opBJOpia ssn 'diqsSEB aojoj snoiqiqduiB ;aaij q;u8Aas pJBOqB J3qiU3UlM3JO B SB 'lUBU -;8jAinauoz pazjJBTOUiap sq; jo q;nos ;snf SBOJOJ BUIJBN jo 3uip -irei ;inBSSB iBpads B ;oajip pad -iaq 'EUoSiv ''IS im^S -3 ZZ£ jo SSnBZ'asniiauJoo -SJM pue -JW jo uos 'NSn '33nBZ T SBiuoqx O JB8u Xiredraoo sq; in ;siiBpads 33puq B 'z;u3a W •Xtreduioo ja'auiSua uj^gg aq; q;i* SuiAjas si aq ajaq* 'uiBirjau ui \z qojBW ssBp^Jij3;BAijdXraJV o; pa;oiu -ojd SB* "Buo3iv ''} •N LIL "zjiaa - a pire 'JW jo uos '02 'z;u3H '0 - WVN13IA 'NOHN mb - o - -oqx 'V - WVN13IA 'NCXIOHD '80BJJ3X asrentmow ;B 'ajiAi SIH 'Xireduioo -is (TI-DOV) oovaocna ssn - 0 •03 jaqqna pire JBaXpooo Xq paXoiduia SB* auj 3uija;ua ajojag •qojBW ui XIJBS SBSS JBAO SUIAJJJB ajojaq ''oyi 'DOOM pjBuoai -;j ;u pauoi;B;s SB* pire 9961 ;sn3ny uj Xtujy aq? paja;na JO;BJ8U33B SI UOSBU10IIX '08dS •S8AUP aq sapiqaA aqj pire S8J3 3H suodBSA o; sainop pire saoqs uiojj — sasn JBT -pios B ;u8iudinb8 jo aoaid Xire jnoqe ;snf jiBdaj 'uoiiE;;Bq t ,w -XTJ,, S.PUBUIUIOO iBopsiSoq ^i aqj jo uaui jaqjo aq; pire an •uiBU)3iA ui ,,sdoqs ;i-xu,, jsaSJBi aq; J° auo ^n -BJ8do 8JB 'uiBii;8TA 'uoioqo ;B uoiiBHug 30UBU8;urei«i q;6i s,;od -8Q PiaiJ UlSOS 3iR J° sjaqtuam jaujoptre 'Buo3iv 'aSaiPD 'AV ;B saAii 'uosBiuoqx 'W 'jaqjoiu asoq* '£2 'UOSBUI •BBS paa PDB 'BBS uiBqBJV 'ireaoo ireipui aq; jo saqosaj ;SBA aq; sjaAoo aojoj ^B3 aippiw aqi *B3g ireauBjja -;ip3W ujs^a* pire iBj;uao aq; ui 3up;BJ8do sdnojS JBIJJBO aq; jo auo mi* sjaAnaireui SUTOIBJ; aojoj 33jrj^ papnpuoD J3IIBM 3q; 'jaaU iflxis sq; jo ^Bd B •S30JOJ ;aau q^cis PUB -PIW 'S 'n U}IM UB8UBJJ3;ipaW aq; in jno; B ja;jB 'JBIIBAV JaX -oj^ap aq; pJBoqB '-BA 'wpow ui >pBq si 'XapaM 'ano spoa jo j8Xaiu;3ax 'W 'SJW P<re 'JW jo uos 'Nsn 'J8Xaui^3ax 'N smor[ UBUIB8S uBpiuqoax soiuojps -13 - (99fr-ao) 'aaaivM ssn - 0 - q3iH p8;Bpno jo 8;BnpBj3 3951 B si 8H -ny ^BI SB3SJ3AO SUIAUJB ajoj -aq '-BHO 'mS 'U SBM puB 9961 qoJBW ui P3ja;ua 'uojiBflsg pjg s/janj; -jy qjse 8iO J° Xja;;Bg sja^iBnb -PB8H uf ja;ndnioo IOJ;UOQ uoi; Xrajy o; 3niAjas jnoj pa;omojd SB* 'pirei;33H '3 PIBuoa 'SJW •JW jo nos '02 'PUEB83H "3. - ANVWH3O 'AWHV 'S 'A -XJQ jo *ou ^uapisaj ;jng jam -joj 'sazjiran 19^3 aq; qil* sX^p jnoj paA^rp 'PUBISI ajnsBajj, ye PUB •I3A3I AlOI B ;B aja* suopoan.00 USUM sq; -noni jsmuiTis ajtpia ait; -raa uraq; daasi o; sfBLiajBu PI£>O 3HJ jo s^ioog aifl tnsaTX|snpnini*pooo o; joj sSteq pang aq saraoq atfl oj onqai tn* 'a CT n 95 !^ PJEIPTH ^og sjapenqnoos IRIA 's A"og aq} '62 H-idv uaqx •saSBM.A'piaaAapuojd PUB sajojs Jiaqj ut ajEsai JDJ ssao paddeoipnBH 3i piotiasnoq pire 'STBija^ui pire Simnop aq ppoqs sSeq asatij, -B in samoq aq; jo ne o; XBQ nonj. pooo,, ;noos -sip ntAi 'saaqjora nap aq; PUB P3 PUB satABQ UII jo •ssao -ons jaq;onB BATJP siq; s?[em o; B3JB itorarioo aq; jo suaztjio aq; jo ;jo(Hns aq; paau Xaq; PUB jo aq o; paajSs SBq fpnnoo aq; qorq* ;oafoid srqi -a^Ioad asaq; o; japjo m ^icjja pire aun; ssXog -snapjnq re; ;ou 'sia^BdxB; BJB saa^JOA paddBorpuEq asaqx -pa^ioddns a;B^ jo p-Ba^ut 3ut)joddns-nas ajB oq» sja^jo* paddBoipuBq O^i joj araooui jo sueaui B si ;i ;nq 'ure3 aiqB;ijojd s,uot^ZTUB3 -jo HE joj ;on si aAijp siqj, ui sarjIAtpB Sutjnoos aq; ;q3nq3rq qojqAvs;naA3njn;poo3 aq} jo jaq; -oire si tOBjSojd apiA-uorfBU siqx •aATJp 3uiq;op , ( paddBOipUBH aqf joj XBQ oinj, pooo,, iBnnuB Jiaq; aq; jo s;noos ^og pire qno ABQ lunj pooQ V^HIIIM [POO] panreu uaaq SBq pue 93 qoJBJi tuoq SBA aqs 'artbnqna jo suajpipio jsajonjH mojj fr oqM ja;q3nBp ^q^q B jo ajs 'ajoina;;piA\ 'uioj; -sntg PIOJBH 'SHW ONV 'HW •araoq paujn; • u uaq; pus ;q3pi /{BpsaupaM TIB 'jf;io UOSBW T 8 suBuijaqs UOQ aq; 's,ia;q3nBp jaq ;B paA"B^ uBuuao 'SJM 'saoBid jaq;o XUBUI PUB suapJBO ssajdXo 'SutJdg 'sSuiJds JaAns 'STOP qosng o; ;uaAV 'jaAnr nrjs '9jaq;3uraoi;BOBAajaA sq;Tins '3 'A aq; ABS PUB 'png jo z;]U8|H BpjaA Jarajoj aq; 'TDH uBunotf - SJH ptre 'iyi ';nap|saj ;jng jarajoj 'q;nns aiTIO 'j jo apnn 'jaqnn '3BT3H pa;jsiA q;noni atnoq PBATJJB qot^pi^j -J39 PUB NVWH3O VIATAS •xai "noissui ;B ja;ui* aq; ;uads ajpvi PUB pXon Jaq;ojq ;ISIA o; 'Bai ;jaqw o; ;na* "saw OMV -aw pire 'i -ui-ja;q3iiBp PUB uos ';norajTBj ;B XBpuns ^BI yrads "SHW ONV jo uoi^jqapo -B SB* jaq;32oi-;a3 A"Bpnns aq; PUB QT ipify SB» top -q;jiq s^urija^ -sjw -SmiJaffi aAatAanao jauuoj aq; si nap -un-i 'sjw *q;3g ^JBW pire 3nn -SJK PIE uw PJABQ PUB ajoinssBa uaian 'SJ -saw ONV "aw B joj oSBOiqo mojj anreo ' 'ja;q3irepaqx ^uonupsi 'SJW PUB 'nasuBH 'N "V ' nnq aas o; aureo OOM. ;uaoaa 'TB;idsoq uuy ' ;uanBd B si saaiS NHOf •japjosrp aAjaa ~e joj s;nam -:reaj; 3uui3oaj naaq SBq aqs ajaqjft iBfldsoq aq; ;B uo^SuiAn JW *«s aqs 'xraaoqd ut '3JI* ^ Pal nos jaq aas o; ja;uao ojBjjng o; aAOJp aqs 'XBp -sjnqx "XnuiBj puB uosuqof UOQ •SJM pus 'JW pireqsnq PUB ja;q3irepjaqq;w ''zijy 'z ;B uaaq pBq aqs stq; o; JDIJJ •aiiBi aiAia SB ajaq pajaqraauraj aq ni* sanof 'SJW •Ja3uBH ;BSauof stflna'SJW p«B -JW pireq -snqpuB;tmB ire q;i* pa;isu pBq aqs ajaiiM SBxax mojj XBpsaupaM. panjn;aj BJBA 13ZVH 'Saw SB* dp; aq; pire jadureo B ;q3noq sureq;T/w aqx 'saiaSuy soq pire ojpad UBS ut saApBtaj pa;isTA Jauuoj aq; raiojiiBO uj3q;nos UI IOUOUI B JO UOI^OBA B UIOJJ paiun;aj aAcq 'uopas jo ireqo saiJBqD -SJW PUB -JW pnB 'saw ONV - aw "oiurp aq; q3nojq; DJBM 'SJW ajaq* 'innw 'ja^taqaoa o; AJJBH 'saw ONV "aw jty ;B pauopB^! pire aojoj jjy aq; ui sj qog -;q3iJdnreq qog PUB *JW '*Bi-ui-ja;q3iiBp uos jaq qjj* '0 'Q 'u ;B ;ISIA B uiojj jpa* ;SBI paujo; -aj ;q3rjtIuiBq aiHVW 'uasnBH 'H P3 pire 'jw 's;uajBd aq; s^sanS SB pBq suastreii '/(Bpunsuaddns joj ;no raaq; pire 'japireiiBO ^SM 3pia pire -JW XBpjiqBS s^anS SB psq -1 -pa -saw OMV Z961 5 1 S 'M

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free