The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on March 21, 1967 · Page 7
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 7

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, March 21, 1967
Page:
Page 7
Start Free Trial
Cancel

— p-iKApoq jo jfuca oje;s saaauorpny — ^JEJO ^ urrnif) U3NMO «SNOWIS fflllVM •sanui '6 x e p™»H - saooo aionasnoH OOO'il •*»" **>} s pus nrea W % W>MWD ISM P- OBAOD P .jaw namnn '*nn Jpens pooAV ^AOIS japoojq SBO S«noq - snoaNvnaosuv UiEq uoqoas , Xaspan uoSBM •IBUO sm HE ppoai Bapj. *3N - AH3NIHDVW SH013 VHi •SJ3HM 0961 091 - SN3H3IH3 •ludv JO ISBI quiBt • I" ¥ j IT " i "" aaaHE ; 8 -pajBUpOBA 'S3ld paxiui SSOJQ 3«qM pro P«H«fc - SOW dO (IV3H s* >IDOiS3An JO QV3H ES •JATV si:e iv siavis aivs 06 4 WD W /6u ! UJ °W PUB qonna -passnosip a-ia* pire juaurettino} pire wo* o; 'snra -3HBW BJBqxea 'nosmjof auuuoa 'nosuqof BiitretQ '-taJP^ -noa 'ia3u3 }araf 'surn 0 'uosuiora Xuaf - sjnoos pnE •Aes'qoeaiq qnp s| sa3ed »0||3A to 1UOJJ X3QNI AH0103HKI M3N HHOANI 'paASnoa 'sia-tw '™ S TO aisns 'uosnqof 'poon mreaf-sanuvoja BIB saaquiaui m* siJtS asatR jo pire sjaquiam aanB-^PO oj ^ddEq axe a* 3tn;noos PIO m JEa^ }S.iTJ -tno Smaq STTJX •Sm^noos no jjprt E aAiS HP* JOSTAPB ?noos PTO PWSTP 'pnwj naraf P 11 ^ j Jiain Joj juaumiBVtajua P10 •ssajsoq 61 RJ^V aq in* 3uT)8 am P 311 a m 'P 3A -ias' SB* ipuni 'Sin^aaui ssaut -snqaifl J3WV pooj y -ITB3 IT 0 - 1 -uiauiuaj, -jano aqj ^ i96T 'SI jo apoa -ra 'd 0£ : 9 B SUTOUBld 3IB SdOOJ? ;noos PT9 40N aqi jo jap?ai 'uos 'seqqv Buoaq 'Sj^ IOTA •sjoiunf am jo japBat 'uosyaqiv <nT* jo japBat tap am Sujspuadns H!9 in qsna P 3ds TO* IV ' uaABqoio I* ^uapisaj B MOD sr oq* 'jauiBO J° '38 '^ : -saw '}tmE siq 'd T ' SJ W P 1 ^ 'JW •uoos apes aifl ^oj -sinm BnoSiv in s^taouoo jo S3U3S aiR jo }SBI aiO papua^B P J3q mnu V UIJEJ o; aof PUB P3 's jau puB uosiaN aouaJBio -S •aunf ut UTB3B dojs nw Xatu 'qo-">1° jsipoinaw am V P B °I dn-jpid B ioj 'i qoJBW 'X3IS3M UT paddojs P°°0 31 IX •um| joj . jo jouoii in •TT pire suos JET HOAX? uos JET jajsaT am in £1 SinuaAa XEpuow s^ano jspiqs 'W '0 am jo javi9nEp E ST -U3ST3 anni°fl 3TU ssaidsais jsouin; ire juads saipBi SunoX aqx - j aq jo jouoq ur QT jaqmnis E ^E spuauj XTS panre^ja^ua Japms •pamreid ST 3uippaA\ aunf v 'WU J0 ^ as E st aoiren Jail pm: Eiosauinw jo .(HSjaAiun atn TB pa-toidiua ST S^JBfl SSTW -3SIM -UOSTPEW jo XOUBIO uaiiv "SJW P uos 31R ST 3H '«W|W 'STIOdE3UUTW JO ' -. }U3tu33B3ua 310 aounouuE •Smptrnq ii}uuoo am }B •UI 'd I IE PUB SulplTTiq A3TS3M aiO ;E -ui -B OT ^ 'T3 'P- 118 ^ 'XBpsanj, ptaq sq TO* dn-punoj -moo uj "IS "IOJJ sjrnpB '30U3J3POO BUBO SITB }B -ssBiu sr-L a 3uniaA3 ^BpsaupaM IF s.qdasof -43 "1 3nT)aatu aiB papua^B p*ojo XjpBdBO v *EUIOO J3UMO ' 1 30^1039 paraas mun pa"Aoiuaa JoawisuodsWiOM uoipnv •soaa WO — 'uoijone stqi luauidmbo ida^f ip« poo3 .io d -Ajnenb JOj aB daaqs aqi •**£ snn aies XUB SB jd^ ip« si BIBS siqi uo A'aainqoBUi aqi =aXON S. 110A 2£ :JO)oui inoqs quini oj saA\g 3nmiii(i nq ' ' VZ — d33HS •ssunn daaqs Z :japaaj 3oq upn«A\ ^l'^ 'J" :saapaaj puno.i -nq sz - S :(.«ou, japaaj punoj SMUB, [o£ S - 5 :i«, S :s^unq ACH - Z - -.\\cais jo saiuq til "ABM aaAOp saisq UOK •uiq I.TUJS -nq OOUl :^'»'M ^PIS - 3snol l aa P° lu '' uadJdo x EI rasnoq tioq uad- fr 9t x Zl r.mquo o^| Pino,v\ '3AOIU aj ASBB) asnoq }UEuai OZ x oi — S'JXIU I1.1U •5,001 pooS aaiflo AUBIM :;as auipewqi odij :ps aip pm : ou¥»p :-«BS nms OS-'I'WP uieaquns :^OD Djj :sao,om Dupop OSJOH *, P«» '. *W B 1 3u !PI 3 AV :i*a« ai!I> Joss-aaduioo .u V - S'lOOA -,, ft DU anil) JojBq"''"! awpaia --'oiBAap U1CJ3 "IT 01 "Jojoiu oujaap puB aaSnB ')j II ^UBJ puB duind ajnsL" 3uiuuBj J3ddi[b •• •paq icu pur; •x-oq WBU PUB uoJteA iwq.« (oats qn.A\ suoaeA\.Ajnp . pun SOXO spJBA\ - S - SMOOV.tt UB01 'Jospins M^B " OOUBMOH «qof vsr,^ •suicin 'Jnsnoq T-'^H 'siqaia* l-->aq« 'sjo ii-a &BU11 ~ V SJ.HVXS a'ivs •iv .i Efr : si AV SJ.HVXS 62 HDUVW 'AVaS3N<BM uo K.\\OI '. \ J° NOinnvonand , paiunpJ J3ipBqu3ST3 P3 •j3>fB3ds jsanS SBA\ EBJB UETAEinpireos 3in J° "a^H PPO doiisTa -Supsaui am wojaq IF". llSTJBd SIB UT J3ddnS E P3AJ3S uonB33j3rioo Xno jsaJOj aiR jo JAW 31 1X 'SjsanS 3J3* JT3l|X -SUTpaiU S.U3W )ST PIJ^SIP }B P3PU3HB Xaifl 3J3UA\ auraaAa AEpsaupSM ^10 ¥&*°3. 0} }U3A\ SUEA*31S3M U3313UIN BI SAEP TBJ3 OOO'f' J3AO pa-i 3 Aoo pire ^1 qSnojio 3AOJP aspM pire -JW 'sires '^10 uopotmf nt uosmpr UETJ3TBA /sjw PUB pire AOH •in ' SEJEH.O S3UIBf 310 ipsaa 3 ^W BUUV Pi -33 jo uosjpmiH J33on pire S3J3PUJ uqof 31R 'pireqsnq pire J3^qSnEp E '• sutreo -snw }E 3JP* pnE 33pTH qoa UOS JT310 P3JISTA iC3lfJ BPUOIJ 0^ 3;noju3 -3133* B addBg IV 'SJPl pire uw pa^TSU .Cain 3JT>qsj3}3d TS JB 3J3qA\ 'Bpuou o; du} B UIOJJ 81 qO-t^W P3UJI113J 33PTH •03O 'SJ1AI pire MW- .\3TS3M 'ZT - o - UIOJJ 9UIOH aTiraoa pin? aoiuBf q}l* 3UIOI I -Jred sjq in paXE^ 'Xnurej pire asplH ireaa 'uos jpm 'Sinaas -q3]S qonin pa^oCua Xaqj, -Santa Z961 'II »uiow *»a -«addn C D I) 'ouoBiv-8

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free