The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on March 7, 1967 · Page 2
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 2

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, March 7, 1967
Page:
Page 2
Start Free Trial
Cancel

VNODIV SMDOH1 MCU.OK lN3K«nn&3 KUVJ 3DIAH3S 7 AlllVnO H1O8 UUDJ 9J33Q uqOf sXDA\|D SI 33IAJ3S X|pU3IJ^ pUO p|O: juauidinba am 40 jjo puo Xuo aaiAjas oj Aposj tuaqi pui^ HIM hoj^ •apoiu siuauiaAOjduii jaqjo XUDLU so ||a/A so pa43|duiO3 uaaq soij Suipjinq Mau y •doijs jmdaj >pruj puo XjauiqDoui a|op -oj-dn aiajdoioa D putj ||;/A noX ajaq/A '|aioj-| ouo6|v ai|t jo qinos (snl paiDDO] si uui^ aqj[ puo sijod sj3iupiJ3-si||v 'jojDA3|g jaXayy '-03 uojjag iDiuauijuo^ 'Xpaadg 'j •sujg J3||ng 'SIJJD|-| Xassoyy '3W9 /j a A !IO 'auo;sajy' '1439 so qans "S3ui| doj XUDOI sn|d 'jiod -aj XjaLjqODUj puo Jjanji |D3ijauiujOD puo UIJD^.'SSJIJ jopoj4 puo >)3nj) 'ja6uassod -auoisajj-j 'Xja -uiL)DDoi LUJOJ. .104 sjajjoribpoaq a|3|dujO3 jnoX si 'aAoqo pajnpid ^uauidinb^ Xa|pojg aof ••"'IV I»»OH lirauidinbji mojj jTiatj oj pooo siq} joj pafqns pooS B nOA ^ifl 9<1 J'lSim }i 'os inoqB j^aq ;ou op (jedBdsAau aqj) ptre 'uonisrEj panpqns pire jainb B ui }iq jiaifj op jnq pooo,, Xn^aJt SJB oq* 'SJDB put^ uuojjsd 'spaap poo3 cp OIJA uamoM jo uaui SXB aiaif} /f^ninuiuioo ^ in uayo OS'Z$ JOJ jioaqo B 'uosjad aifl jo ajnpid B if)TM ,,joqi{3taN pooo,, v jo stsdouXs ajqqdaooB ui puas IJIA oq* saap^aj ino jo ^ire oj, •sauas ,,sjoqti3iaN pooo,, snn JQJ sjoafqns 0} sv snapj pooS amos ano sdBijjad jT;in 'jaAa*oq 'sn o^ pajjnooo SBI| }i jaiflo aifj MOUIJ 0} auioo XT;UI ipsa ui 'sjopas ip; mojj 'raji: Jno jo sjaquiatu paijEA jo lEuosjad aAiS oj paioABapua aABq a/v\ -auinauios aoj setjas sioqq3;afj pooo srin 3irfuunj uaaq STJIJ sauiow sag jaddn aqx acioq poog,, v Mou)| OQ AHAAEAO3 9 NMO1 3HA CUttAOHV SUOflHSIiaM •os'L9$: ' pire ! 3Q3M "V'TV •sjj\> !o8'30$: 'spr &U1BPV ,,, riTJ «,j OS pj,, H . W0 jj - SJW . 2 g $ , sz .^ 3! j. •luoajsnfa - M 'D /Ci:.] •£ : OG'GOT$ ' SfllHSNMOl 'OG'8 OJA -s ' /961 '/ •jass;.] V130UIA "saw ~SNA\O,L : spijo; pin: iiauupnp jo jstj i: •uSrediireo in u] Xjunoo papaijoo i8'ZGT'Z$ jo 'B9dnnouujj/>'uotpnpossy Pire sisoino.taqni . jo papisajd'.{qoqos •« '0

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free