The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on February 21, 1967 · Page 10
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 10

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, February 21, 1967
Page:
Page 10
Start Free Trial
Cancel

iONIAH JO ISOD 3HI dOHD S3DI3d MO1 SJI9WVO •Di3 '90«c-rc 'spiqj XQZ J0 ,,£ *9l ',,SZ* CK/-OC jijSnoji^ aj.noX uaijM XDMD 4; MOJIJI UDD noX p33tid-MO| 05 ias BIC-/1 jOlpDJ JOJSJS -UDJ4 jnoX Oj j3Mod 6uifSO|-6uo| saAiB 3|IUl-X|lj6lUJ S|m 'Baa 4PA-6 AH3ULV9 oiava 61K-C1 "61101 „£ *,,"/d s.">pDia '«q«>! BuidojDS puo 6mip|Dd l|ouis JO) ,01 jan|D A Big Aiind •44611 jo 400 4aX Xpuoi) ijtnjq sdaaij >88 6C'l$ ' NMOO A3NOW ON -uuDp jo aisnui 04 noX DB30 "U*.-0|D OJ XSDg JSJSDOJ puo sjirosiq JDJ |O»p| NVd 3)IVa @A010))!3 -[,,& -pa|D|d 3UJOJIJ3 -jadufnq 4$od .jsnoijxa saiJJO^ jJ)Ooj luojsnD (044 joj 366 NOISN31X3 ISnVHXi irti-oe •tjaqy o({aui|Dd ujwas V JO 43U3CJ ))JO* 'JDD JOJ '68 ' wooaa HIVHD DllSVld iai{ BuipUD|5 jo Bui|)i5 joj 4614 ,£ oj y,j uioy sjsnlpy 366 KK-n MSA03UOH03 P34UUJ plU36jS||O -uou 'juoXonq 'diunjj MOllId 039 lUDOj t9U-t* - s;suDj( xig jpunos oiavjj J.3XDOd 133HS 3IXOOD *paqa|qnopja UIM( 'B|6UII D 4(4 01 S4tnlpo 3WVJJJ 039 IdHQ AH3A3 Nl SNIV9HV8 S.N019NIHSVM 3iu •3Jg UO ^3EH 33BJ Strap^o jnamascq BIB nr no januoj adorns Ai-Baq paAjaoaj nojdnreH nj araoq MOMS •;pi;oqranH mojj ajre •sdoijSTg laixBQ ai PUB ja}q2nBp Jiaio jo araoq ;-B sjsenS pna^33A\ jnaoai janrareH 'S •snosxeq /{B 0} jiopua^aa 0} 4113*. pnB 'qao^jpoK nan) jaq JTSU oj o} aAojp PUB UOSJET j^ty ' saray JB orano ireaqios E papnaj '0 A3AJT3H PUB UOS •pjojjjo 'S 'raraipioi iptmj P3AJ3S aj3A naq; ptre Oj sanreS paXotna 'tpjnip aio oj Stmiiirjai •H°nia*S-iWPire uasnaiJOK -S 'sanoig 'nnaippi lj3ifA matft 3np(tredraooov aj3A ajaiQ os Snuq ppioD ano qo^a •A pa^Cotna JiW jopmf jsipoqjaw POB 'nosnqof sn«r[ pire asoqj Stnpnpin 'paAiasqo -rann 'snospajjpoo ipao aqj papnajjB - siK PITB • J ptre snosmjof utAjaji aqj, nosuw o? pneq looqos qSrq jonmf aq; panredraooo-E uosjqad 4^,1 ptre '3 'A 'SJW 'nosdraoqx 'uosnqof njAiapf 'S snosnqof ireraaix •etio3xvjo snosmjof JB^SBT; aqi •jnora -irej je sja2j3qireqos nrerntAV 3tB 'spajBd STTJ jo 3tnoq aqj ^ sjsanS aantrrp iBptms ja3jaqtreqos - o - jo PITE ao^Ea 'Di;nEt -jy 'siapitpg ptrenuy nrennM aqj 'J 'K 'qmooioH "•iW jo pnauj pooq -Xoq E 'psjsStna 'an3>j 33iO3£> 'anoog 'nostsu 453013 - raojj PUB nosnqop 'nossjotu •sjpi 'uosdraotij, anao s^traraqsajjsj aq; nj •qonnd pajncxl jBjaraja^tmp apa "sxw 33JJOO aqj ?B papjsaid ' JW jo jajsp 'Q nosia>j 353013 - s 002 inoqB q}jM ppq SBA noT)daoai y patosuods SBA }naA3 aqj, "0 XBAIBH sq} ptre traqnsg 's nopioo pai 'sqtnooiOH jaSog aq} ''p 'aiotnt}reg 'sqtnooiO 3q} axB aplnoo stj} jo noiSBOoo 3q} no 'zj -qaj 'XBptmspa}ajaja*qniooiOH "y VI ptre -IW-310V3-V3MS /961 'I JJ B3M$ SZ

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free