The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on February 21, 1967 · Page 9
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 9

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, February 21, 1967
Page:
Page 9
Start Free Trial
Cancel

ouo6|v 'jaauadg puouiAoy 'S sjsauoipny 'Duo6|y 'jjaaj ppuoy H3NMO HNV9JIU NAMJNN •4503 : joj. a|qjsuodsaj 'SSDj6 'jaAOp pUD XlffOUIlJ S3|Dq Q0£ AVH j; snoaiiD||33siyY puo 3UIOS .'a|jd pooyv\ Big .'Jjung peaj -'J •SM03 g 1 10} eujpdid puo sja^pnq ssajiuoas 2 U^JM a|9|dujoD 'auiipoyy BupHjyy 36.105 pjjog SDO -pB ooi -'p-JJog SDQ 'p6 QOS poo/A '-nq OF 'Japaaj BOH SnO3NVM3DSIW •sqi OOF'OOC "+ M '53Ap3 aj|L(SjXy aBjD| paxiyy — g •sq| OQZ'05 L "+ M '53Ap3 ajiLjsjXy |puus paxiyy — 9 3111VD pa|sqog -'japuig 11.103 BuuaaQ/jaMOjg UIDJQ 4JD3 5JUW I .'S*JD3 ||1M S - Z ajnuoyy uMDjp asjon Of SU33J3S LjjIM 3J3|dlU03 'poau; jaum HIIM 'old 'HJUijaiuiuDH of Ml japuig ujo^ UMDjp asjoij HI M3U 33JIJ 'J3Z1|IJJ3J U,JIM J3JUD|d Qf 06F ar ,/ - i '3j3|dujoD '3U|qiuo3 Q9 DV ojui apoui Japuig 3H| MOJ-S - i ar 9 9£ ar v 9e X|uo ' •M8u a>ji| 'U1JD4 y 021 uo asoajB I|+IM 6? 'Ja>p!d OF AH3NIHDVW "W'd I si 'Avaanivs uo pooj jo apis <S8/A uo N-% '80F uo 3 9 'aof '»S J° S'Vi J0 -'IS3M uo N-;^ puo gotr uo aujay\n-] jo AA. sajjuj j pa|D3O| UIJD.} au_( ID uoipno :>j|qnd o pjoq ||IM | Nouonv onand MOHS 1IJ3N3S 'M'd'A A1NO AVQ 3NO — EZ '83J 'AVQSn«Hl VQNOJ3NVf AVQS3NQ3M SQN3 •saSBd jnoj jo s)sisuoo pire S98I '01 n-i^V 'XBpsanpaM pami -a)Bp si 'jajsiSaa 3)B)g BMOI aq) 'jsdBd aqx 'uioou jo uorjBinssBSSB aq) jo )Bi[) pjo sjBaX zoi saujon sag B jo jaimo pnojd aq) si UEiqoBW IJB3d ssiw NOUVNISSVSSV •a)BJ 9961 B a)BJ aq) UT — laqsnq jad S)uao ^9 o) pqsnq jad )uao ^ B a)Bj aqx •psonnonuE SBq '33))immoD Xjunoo noj)BAjas -1103 pire uopBzrnQ^IS lBjn)ino -fj3y sq) jo UBinjreqD 'nosjapny 1 'H 'pqsnq jad S)uao ^g 3q IH* X)tmoo qjnssoji m S)BO dojo i96IJoj3)BJ)Joddns aopd aqx anjp QS }y" 'AH «oijiut)daa3 aiireu aifi japua aua/ )it»iu}*so Jlo'Xjo}i>o(fd«> u; atq*{nuv mon 31 Maffjtqns aiijj,. " •ajiqciaai ipjBa»a «noaiBj-p[Joji * ;o iiBAOitjp-f^aaXct-oig) ajuirja vqns 3ai]B3q-«au v n 430333 aqj, ' ' » »q pjiB do;i spioqjjouiajj •djqs pxeoqc irarnj ire PUBHEO am nr jo tRnora aqj pads aopuas nre>j aopuag asnaj paA^aoaj an pajnv pnc 0q) jo jjodcfns n; 3^33 notrejado papnpnr ippj* 013533* aio n| siipora rjs pads an 'pauoBBjs SEA ^pdox SSfl djqs aq; ajaq* sau[JJmnj aiR ojjaAo man 319961 "Vi ' 2/T-T P3AJ3S spnraa 'J£ ni Trenraig -e SEA an -sjp aiquionoq HE 3nupoaj amoq jo J33HBAV jo uos 'J /AD|SJ UJOJ J dUIOf^ TJOJO pnB nfBS pJBqOfa 's 'XqBqpirc noflEQ saurep :p3ssjmsjp .'iBOf JBOSQ J nqop fy - ET ' -nq 'annjx nnv atpy : passim -sip .'Xjeams 'OTo3i\r 'j saiJBqo tpsnpnpB I'zo '•sqj g 'Xoq 'BnoSi mjof -SJH PIE '-IW ;- z° SI ''s 'pi3 'BnoSiv 'nospN atrena Boraow 'n ' passpnsip '• iBO]para nny !y 9 1 nuajj f '3mppna 'Xoq ' •SJK PUB 'JW : qWH - IT ' SM3N IVlldSOH -mo f| 60'iS$ 57 3j3q) je -moo tins s Aed nj sjBn°P 000'9iJ J3AD naj -jo3 aABtj XBUI sjaipeaj 311; pro 'passed aABq XBTH anssj pnoq joo -tps XBnop nonnui s'l B '1T3M -o - pire 'nanv 3ajQ 'spBig mix UBBQ 3-TB IP™ 00 l^P -njs B 3np!TOB3jo no uojssnosjp pired B jo a3jBip nj SHV Ja«nO tpsyrex -JIW - ;anjqBO ajB^j pnB -sjjqO aipif - IMDSB3J1 .'sppoa ang - A~.iBja.ioas 'J - ;napisaj<i ajB aojjjo joj 3u[uuiui asoqx 'A uj 'TOE qoxeyi aonaaaj o pjjjsja aq? nasoqo ??q ipunoo - o - 'S3SJBJ QSS$ jfdq) pa(irej3 3.1341 sjaqaBa; aq; SPI33A ^BJ HJ i(i* Q8 : 6 aiQ jo jnamaonnotniB aqj yxt pamiq n^ W TO ^Om SBA U*0p 3JP 0) XjOO -namom dn djqm pnpn aq} Strfaas iraqj PUB Aons o; uinj Ai&op ap [UIB3B n^l ^P 0 ! 3 vi :mot l SirFZTDoS-BjnB jaq)onB qSnojq} 0^ }IIBA J3A3H 3A "pUBH J3qjO no 'ajBjadooo oj psppap pio naq* amn -o - pus oiaz jl ipro ' •*3Bq pnB JPBS 3WS TIED on 3nj2 -3of Xq XBpsjnqj, pns '^BpsanpaM pio jpo* o} 3uj UB3Q 'ssaia aqj racuj mi SHV a^B *°J j,ttsaop nosBas os -o - aqj in po IIB o3 oj ^pio ?| span moi 'SSBP -UBS a3JJHHS ^ 3ujaq • • • aas noi -saojoj nonjsoddo sjq pnB Xq nMop panBO isajnoo B OT P33B3H3 3Ijq* (iW SBA }OOJ siq m) I3SS3A pooiq B sjpjq roAV mjj, -XBP jsq;o aiR SSBP mt3 irf qSnoj }iq B 3njo3 aqj pimoj pBi jojtmf jsqjony ii3|s do^ B ;B paddo^ 3ijq* 'nopiosaiapiT n« ye pnpjaq mojj }jq STBA 3H 'J3A3 rAoq 'jpiBj sjq },nsBA ano ^3}Bi spu sm33S UB3X }SBd aq; n| dBq -sira p^TO S|q jaqjB 'o; aABq A"Bra sq jo 'JJIBAI pus dn 3Ai3 o; ST (ajaqj no^Bj nosnaSjof urfr joranf paxuip -o - •B3JB pB H 33nnot,, A"UB noRostraoo on ssq anren aqi -pBai aq} aoj Snjppiq SHV punoxB saiBmsj (( 3npoB,, sq; HE qjiA 'g 'JW JOj uojsraap qSnoj B U33q aABq jsmn XinfBjjao n •^red pBai yeqj Joj no 3TOEq 3^1 E SBAI 3jaq} pmqsjapnn a* pire 3,nam ITBIR sapj s.narao* aiom joj SIIEO XBid sqi ', jsnpjB^,, A"p9raoo aq) joj )SBO aq) 3npsooqo nasspios Jaraia jopajjp SHV TE a3B}3 3unmmd aqj nj jB3A"tooqos sqjjo XBIQ JSEJ aqx -o - •3d|dK>jody ry pnB jsa -Snoj aqj SBq amd jBqM =0 -o - -sman HI .aran-nB,, si jj '3fB3ds -pp ni A^ooxS jo jooo panso sf 3njq)3mos ji ',pno sjqj adoos s^ai,, XBS noA" *jno saouiqissod snoiJBA aq) Snppaqo SJB noX PUB op o) 3njq)3mos joj ajB noi ji 'osiy -pfe) *an aqj ni 1 31 IJBO ppo& wii • • • mnntpo spj) jo 3nren aq) )nannooo noX 'jasfsads aq) passajdza Bap; joCum -jy -Tj -o - 'qst «)iii 'jpra IPPB aq) o)uo SnpiqnaA ajojaq )nara -dpiba 3Anoa)cud amos )a3 o) 3AEt| P^3Il) PTEJJE M,3A 'SHV je )jods OBra-aq srq) nj )saja)ui aq) 3ni)Ejana3 ST Jaflnqos mrr •s)ods aprBjauynA )sora SE strpp aq) qjjA 3D|q) jo )ios aiqmn) PUB qSnoj E a^ni pnnos saop )i 'Tioi)WiiiB3jo 310 Snrojof )noqB o3 o) *oq ajns ),naJB ) -xa m ST qnp srq) )Bm jaooos aq) Xq pasodcud ST )iods amT)-3iq ajn)flj B SB jaooos jo asp aq) SHV IB pay •HOTJBII aq) SSOJOB X)prB -jndod HT SnTSBajonr )iods -onB ST ajaq) pJBaq aAEq a -o - sn Snpnjojni joj • noX JTOBUX -JBaX poqos aq) jo s^aa* )SEI asoq) m s)n3A3 Xirem os ajB ajaq) asireoaq s| )T aaoddns a* iqo)i*s SEA ST )a3 o) ^aam )SEI raooj •in nr Xpp aa))Ttmnoo raoJd joj dn n3rs o) pa3(SE -o - y -Xprqs 3npiTB)i8)na aq) jjo do) o) anXs 3"^I PW J° SSSJSA A3j B JOJ m; panrof SSBP aq) 'TBTJa)Bia aq) jo po sjorn )33 o) jspjo nj uo)oni)snT 'XsnaH jo jsanbaj aq) TB s3nos sidnoo B jo nopjaA njapom E papjAOJd 'paurexjsaj -nn q)JOj 3ni*oiiaq SSEO q)p* SEdBg pnB 'araosjnoj aqx T33* )SBI )FI UT pazTnomiBq nosuqof 'SABI ajpojg 'najSofs Epnaig 'fln )aJE3jBW jo )a)iEnb pa)n3iB) 3q) SB S)SHBOOA AOHSJ s,nosuqof iXjBQ jo sno psjjJBrasj ( ,'odraa) 'fa odraa) • • • qy,, - o - -qs j s)iB)s Xauino) )OTJ)Sip •)q2rn XBPTJ^ wsq anreS UOSBBS jBinSaj )SEI Jiaq) m SUB j EAOJ )am Xsqx 'Z-SI 0) pjoo pnB ABpjn)BS ISEI 3l ll o) pazBiq sXoq - o - aq) 3nTjanbnoo jo sadoq aiEpireqjn asaqj, -spnooas 3nn)93 pnB 'apog TTO 'dnreo noa 'apnBIO PUB Bond )SJU SnplB) ))annag pnB '3mtoi )nnD 'JaSnrp Xmraa <OT* pnajpa* )SEJ TOTJEIO )B -DBS aq) paddo) sjansaJA SHV NOI1DV Z961 (-D|) 'nuoS;v-Ot

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free