The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on February 21, 1967 · Page 5
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 5

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, February 21, 1967
Page:
Page 5
Start Free Trial
Cancel

ira •6uiuo.ii ou jo -liqoadoap X|9AO| joj auasi puo sjo|oa •UTBM3 paddpi* ao dbj, UI |OO3 J84 -UIM ui UIJD/UI "44610 Xq 4»)|uo|q puuam UIJDM D 'Xap Xq 43004 »A!4 -ojosap o to saAjat 4044 poajdt uouos snounxn| y saon) puaAas 3up|SBq 02 jnoqB I»AO ajsjapoui B ut a^sg isauraoujui jo pynoods B qjp* saAjBq ipBad pantiBO jo 8J31U30 md TJassap snopjpp B 33JBUI saqpaad •nosaioiu. pXon 66 9 0ZTS •no«aqs •ig 'spirei XJTOH - pnaa 86*8 •TOS aoi-reio - Xjjo •samaj, "3 'asaaa saiJBqo 'JaSaoH JO •suoj4DuiquiO3 'ajB/aniq 350043 - U0«03 A4SJJ44 UI 3AD3M '6ujn6iJ4ui 5144 uo BADS i9'T$ -86'T$ 'Spo 'TX 'l 'W 'S ' i2'T$ JOJ 2 -i6L '3po 'e o) I i9'T$ -86'T$ ' ig'Z$-69'Z$ "SP 0 ' 4i8 J°J S - JSZ '3P° '{- iSnojiB I quo 66' T S ~$ -i6Z ' 3 «o 'TX 'a 3 - 1 ' 8 ! 'mnipara 'nems 'S}tred ii6 - - " o -sora ' -sora £ SXNVJNI 1 HHOH gHJ.NOHnOHAH3A3AVMVN3AIDS3Id AHH3H3 33HJ i66 - 66-1$ 'S '8T-9T-2T-OT 'H-2T-OI S9Z TS '02 7 OT sazis 'sjaqstid repad u S3IOV1 66'2$-86'S$ -Suo 'zf-OT-1 sazis 'sassaiQ-fi '- i66 -62'2$ -Spo 'OT az TS 'SJJOBIS 'id T ^ —-fyl-l sazis 'sjaiisnd FP 9 ^ '• td ^ •Suo 'tl-l i66-2$' -3 P° 'H-2I-OT sazis 'sasnoig-g ii - 6T'T$ -3po '2T-OT-i saz is 'sasnoig -g '2 -{•$ ' 3 P° '2I-i S9Z ^ S ' S3Sn °I9 -9 -fr 9Z I S 'spmS TBajftS papooR - 6 IPX ~ >3 P° '81-21 S9Z T S 'S 'OT-8-9 66-2$ - 86'^ ' 3 P° '8T-9T sazts 's T^naf pai,i - nopraj wmna 'annaa - *»H *nostiEH 'qqiuo V3<nv - 'tremm urea •mrenuog •jjops3nra napH ' srnnaa 'PB^SACKI ana3na •jjoippaog 'TIOJH miof 'uojpoji -otoa JSSUIADS 3S31J4 40 M3S pUD Xnq 04 3LUI4 31)4 SI MO|\J JS34I 4SO^JO|OD ui >pnp UO44O3 'ui-92 jOO4 'sjaAO3di|s puo sjjiD4jro 40 puoi) jnoX Xjj. -sdnjaAoa qaoaq joajB 's4iius 'S4jns iuod 'S4ins 'S4J!>)s joi sXajsmd pUD S4UI4d SDAUD3 UO44O3 3JDD Xsog JM4PJM 'U\~S? SXMIHd SVAMVO OMinas f / 'naput'BH 'sppoa sajoiaa -g '3 •9 ipjew sm3aq aqj ;B appsaid TIT* 'M '0 ra*B 01 ?B 'ST JQJ jiodai o? axe ABJP aja* ^moo jo uuaj IPJBW aiR J°J M3I I -^tnoo aq} o; ytotei oj a sjoonC TOad jo satnen MBW HIM sjojnf '996T ^a AO 996T UT uoniF 11 2$ I3AO m satBS jonbrt •£9'fr69$ ^1 996T pas^ajoap '9961 IT HS'ZH'fiOlJ °? S96I TS'26T'66$ n 10 - 1 ! pasBaia aao^s ajB^s ato pnag paM TV •996T IT 80'LOO'2tT$ <4 S96T - S6'2I$ -3 P<> 'sue3Tp.no IOOM TIV ~- pire rems 'sjarea*s POM ITV - 66"l$ - P aj Xps oul 'SPWS ;^ a *S P3POOH - 8£ atp aaonuaAn W •60'8T9'8$ jo as^ajonj TO 10 J>6"8i9'6 jo saps 9961 : g8*g90'9 jo saps S96T - jo asBaionj ire 10 'i6'683'i jo saps 996T '• jo saps S96T - s,uo]3u!i|seM -moo am 'uoisssrnnnoo 3TB jo jiodaa 9961 am 'S96T paxedraoa SB ggei saps paAoqs moq *Bno3p/ pire re 'sajojs lonbn patmo s^tmoo iNMoa A-V-M QlddOHD S3Dlild A a CD|) ouoBjv-9

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free