The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on February 21, 1967 · Page 3
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 3

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, February 21, 1967
Page:
Page 3
Start Free Trial
Cancel

do-od das op jsnra sn jo OTO qoBa •3mXp pro SnjAOt 93BI si -IBO XBPUBS ara* surennM •son pnB -Jji Trenail Xpararas monona am nj sjaneo X^piiqtfS 3 -ia* -in pnnrapa 'sow JI pro aiu; si spn JI *<"** I -spoqos tBpp oj spnnj 3niAl3 ajoA o; mam - sisqora? looqos onqnd Bno3iv st 3no PUB punojiB 3nio3 sjonnu naaq aABq tONVWNQUVOOH JO|PA8|] dO-0} 8JOUI3||!I|M XBQ PPO& am Papuan* maqwna -sjji pne -OH 'SJW 'SUUBH ass3f •araoq J3ppW pJBinag am s^sanS jannrp XBprais puBJaispw spread •amoii uaAaiS XEf 3I B "I XBpuns aia* W*S J° -naptreniAiBO'3nnnH PUB -JW PUB wioSiv jo jiaq i96T 'SI '1 pnc ms •spnaw pnc *- I W anoq jo qog -saw pro 'saw SIBIJ pypupa^tud-Kq pnpoq w mrui HUM [dOOQ] anor l 3raotl ain ni ijJBd PJ«> * -sraw sproaa "SJW P" 3 '^W ' ' > sraoii soos tgjff aropq <b*i Ssojoip ! ' <-*BSi-o8°»oe) •flOOT. jo paossA oj eopnp •981} psaj -poa j ojBjatnojj **qi JJJ (HD) yavsaiOOni 10 'rtpl pea»aM "H 'S eH P 11 •i^pnns amoq snosjed 'a *S am '"I sia^TStA 3 sraJBH nBuuaH ' s 1 QNVllUOd P •jpa B sa eAR) tioos * <V«J : - 9' •sn uuojnr oijpads aiora qsi*. noX nodn loafoad sraj jo Eare Z£?X?3£,'Z no si noumioa VOTE «p puy auo op oj •tnausSM cna^proq aq» na^ sda^s psn sm jo XHB o; SB IB asnBo tpiqM. stnsnre8io aiotn 10 sqpora Snrraoo 3m ™J pannojui iy •snnnqj omdon« vwqe ftinpsraos Xipj 3q Btpara s*an q^m P3?> 3 -ITP "" ' —---r.*.., sBqpXEogsqi -psrcnis snr "" JO 33BJ3AOO pjo* B noX oj prapca o; ara psjos wins NV1A1 -jjp potps aq? jo nopreonpa p pJBog pnoq lootps 9H} £remrer aifl jo srjinsaj am jo SSBA -TOO am mi* no^pannoo no 3nnaara sanjow saa jaddfl BnoSiv 01 inoqv am pnaflB oj amoais* SB are ne aras a«tib ore I pp am P 3511 3 * ji HE aq ppom jno oj sn 0} dn sji os UAO ono PABIJ o? asooqo 3A am ano am u^ B sji pnB qsjA am amp A"HB asn HBO pro peoi oippd am dn d333( OJ S3XB1 iBd 01 3ABq 3* l 3 ^ mo mBpncra x> *sn dpq oj puog JO 36DJ8AO) JOJ U9AI9 S)JUDljl jo 10 am pns SXA. jo •pBOJ nao mo pimq « araos os naoj o; ni proa onqnd am am l.nop I pne n&o} jo ^no sattra 2 BAH I aW S ^I 'sm^is o*} 3m *°j 3V -;n3piS3ad poo3 B SB*, an "niESB aun ni ^nd oj pBq 'Xpaunax '3. aq pne qomqo '811 3tnpiB33J iao& o; J3H3I Jno^ nt apnpnt ppoqs noX SB3pi smos 3JB 3J3H : aouaa SHI 01 aaiiai 8H 'M 'O J3^S ni qjJOj }as irepp ni sj qoiq* pnB pappAB ST ysm XBJ jo snonnq sm adX} urns ni naA3 sjjodaj J3A3 jadBdsman ON •sraBjSojd arejp* pns -npa Joj sainnpnsaxs -xa oj jqap B,, jo B JO SapIlUBS -ajdai Xpjara are aAoqe aqx •sarai ppjd vCpnoiAMd p pmnai 00'000'SZH ^ ;o3 ^neitpB jp *jan saxBj araooni on A"Bd nug am PIP flP° ' on xts B nt OO'OOO'OOi'Sgi apstn Xpnp A\msBaJi jamonB ni psijsri IP propns nB '.^ •<»6I sraooni Xmj pral }on ssq oqa.pnB noronn S J° sssoxa m SBA 0961 -8S6T sjrea^ am "I araooni ssoq* 'siBaX aApAj ^EI am "I HO jo njjo* sjBnop uonnra OS PP 3 psq oq» jojKiado se3 pro n° ano jo IP? srepujo jnanraiaAOO •araooni no -non jo notnnn IPV ^ 3mpnpnt ty no saxB} ^UB 3np£Bd JB3A" OTO ni sraooni jo g patofna jaqjonB URS asam Jo XnB nj saxsj araooni on pred ;jnq '00'000'6W'6$ J° 0961 q3nojm 8S6T ^reaA" 3m *°J araoont ;an TCJO; psq ,& 'jyi,, ; araBS assm jo 0} jpsni SnrppB Jl SB naqj, •yjap srq ip*s oj nres apnn oj T>Bq pamwi si « jo araos PUB pupj araos jo Xjjadojd nr pajssA -ni ST araos '3OBp* amos XB*B p3qsB}S XTpawnoprai sj araos saop nres apnn TEqj araoont pn onnq ssofl HB mi* °P raooj araooni JBaX-anqnjppiqs o; pasn Xnnjdpq 3Q ppoo qoiqa jo qomn '00'OSS'»8i P ssoi B '(noipnp -ap am J3?re) pspodai onqor XBJ sraooni 096T •raaas XBUI « SB aimpaKra! opd OAJ m SB araooni jo Xnnad B ysa pred jsX SJBIPP nonnra 92 jo spJOA s^tjnsBaJi ni araooni ojraonooa paXofna 096T "I OI 1 A .XL. lEnplAipm papqEI UUTJ B jo Xpiqs AVrasBaii B ni jnanqssAm iBm3uo jramJ3A003ioi 3]qB aia* Xnooos pnB Xasaaf *3N J° HO piBpmqs 'sjau*o a^iodjoo SJT jo OA; fern oomBiy jo xBj-ja»B am 3JB 1E3J3 os "SJBaX OA4 am JOj sjBnop nottnra >ZT araos 'S - n 3<0 ^°° P 118 ) ^ snore stqx sjBn°P nojnpn ZSI pra? SJBHOP nonnn! 8*1 °* ^ -ranonresnotjonpap noqatdap pBq nBOara «!•. aABq s^narapnanre <( XB; jo aoncppAB,, uo 3JB •snoponpap jo sa^BJ 3ntA\reA pappB nsaq aABq n° sapisaq J3m° ^^f 1 ""am a 00 ® •dnoj3 3npnpojd no am jo stunjaj XBJ araooui ni nononpap B SB sjdpoai ssoj3 jo %2/l i2 n *°IIB o? OTO aq» qons jo }SJ5 s XEJ oj sinarapnsraB 3nixB3ddB Xtinaooirai SB paiajjo XpreiJBAui are pnB snosjsd Xmisa* A\i3A Xq paXop"raa sXanjoflB aiqB Xq pared tisn snouoad «i,, asaqj, jo aomppAB,, paTP» si Xq TO ,^BJ jo noTSBAS,, XnB Xq }ou si Xjaqqoi jo pomatn sqj. •XnennnB jo paqqoi sj nresapnn spnnj jo sjBnop jo snoimra jo gpattpunqXnBra*oqjo B snjBjnoo jpoq -ojd am ponBO oj SB snojarann os *on j sapqdooi TB33I Xnsra asoqj, •ap*oad XmiE3* XJSA Xq XEJ jo 31 tt,« HIS Jjpoq srq nr paziJEUiiuns si asaqi raojj psnre)qo aq •S - n no JJJOA qareasat 3ATsnajnt jo siBaX TBiaAas PIP an "9P* IsaiO 3qj,,, pamjna Jjpoq B jo joqjire am si nja^s "K dmqd ••aonaaaHioi i|Snoji|i sauoaa

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free