The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on November 12, 1946 · Page 15
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 15

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, November 12, 1946
Page:
Page 15
Start Free Trial
Cancel

', NOV. 12,1946 «AfcG6NA UPPER DES M01NES, ALGONA, IOWA. _PAGE SEVEN Professional ATTORNEYS AT LAW B.QUArtTON H. ATTORNEYS, AT LA Offlcdlrt Sawyer Biiftdifi-l Office 'theme 427 ALGONA, IOWA , A. Htftehteprt <166!M638) Do'rtiild C, -'HiYtchittjrt ' Th'eWfire C.'.Huifchlsbfl , -Security-State BonkBuildlng '- "" . D. MWAlT, KELLY & PRISTEttT ATTOBNBYS AT LAW Office; in Hutchison: Bldg. one 58 : Algqria, IbWa LINNAN & LYN<3H « ATTORNEYS AT LAW ., 66 over Kbssuth Mut. Ins t Bldg. iha, Iowa Pho*ie.28 t.A.WlNKEL .* ^'ATTORNEY AT LAW fflce in Hutchison Building S;:J80 ; Algona,. Iowa .... j.;». LOWE ATTORNEY AT LAW I 212-2J4 First Nat'l Bk Bldg " i, 287 , Algona, Iowa ;-' lp E. 3."VAN NESS . .' '' !? ! Law Offices *Vari Ness Delia Walter 2nd Floor New Heise Building »*"'• • Algona, Iowa HAROLD J. McNERTNBY ' : ?, LAWYER ^Office'in Hutchihson,.Bldg.; &ne 354 . Algoita,-Iowa & 8URQEQNS P. H. CRETZMEYER, Jtt,,D. > fp ; Phone 444-310 iSURGEON & PHYSICIAN iff ice fa John Galbraith Bldg. m i MELVIN G. BOURNE IPHYSICIAN & SURGEON „ jffine—Office 197 Res. 194 mross from F. S. Norton & Son and SurgeoH S. 827 1ARL ft, HOFFMAN TIST . Hfttfie HS, Dentlii," «/4 E. SUUs (Over S. & t.) ! 'i.phdne 991 - OPTOMt'l'IHW ,. D. O. 70 ?fr "Varicose Veins Life ' Stale Fa't-m.ilhSurance Companies : ' • Phone 746 l|felJRO;PRODUCTION ' LoanV-to Farmers and Stockmen •• %. with 'a' Sound basis .for credit. V .: . :" '..i-UiJU*'AlioL Part timejroffice, -Friday 1 to 4 b,. m.i.NatJoHat,Farm Loan Ass'n G -' k --- ifclfclock South of Council LEGAL .^BiiANKS. desk blotters, addin-rv-machlne rolls, stamp Ba'ds. -';Mc 'Al'gbha Upper pes Moines,'?'No. Dodge St. DELINQUENT iJ^C LIST rim following Is a true and correct list of alUands and town ^Iri mil. (ffoilr.fy. Town;.on wl.ileli th« taxefj fPS^^.mt' 1^» 'ind prpvHilis H imv'due and unpaid as apl>ea.rs .froW,U>S!,Be ) y.f.raV i ta,s : llRtK In my ol- ..«_ .. , ._ _ i i ___ it.-. t«V>Aa-Cnf**>nBt r n nrl PDJll H • fll'-O m ami"4 o'clock' £ lE of ~M\ day untlLall^f's<ild:land;H and town l,m» IVP^IPPII "^p^'^j^j.p^i^Yp. ire ejclHtlnif dtllnqae'rlt .tax«s other than.'for IP years'-.shown, same -bavin*' bee'n. 1 pruvlpufily Mtetf.d •£.*» r :-? n1 *' ,'iV nwl alnlnjf unpaid and'unsold, this fact Is -indicated by, an asterisk ( ) nrPr -dlnRMho description. : /MARY^'sANns' ' i Barnes of'Owners .O. Anderson •>.'' C. Amlcrson Ihas. A., 'Wheeler Fannie KetcheM ............ nnle Sotchell ...... . ..... M. & ^Kninni M. Colllnson anr.le Sotchell ..... - • -W'-J ko. M. I'ui'vlw- otal.. W1-!) ,f :i. HoiiKh & n. c. niutcblson •la HrlBB« |.nu«sell ft Huth . cook CoTk......HV4 . . a £•?*• „ ,_ in. H AuToNA NO. J—qTUGINAi; , "Mi 101 -3. N 4G' Loin L 8 Ifi 8 21. 2 27 3 27 . !! 32 8 fil |v rvln C. Cronin.. ... •'.£ ,5J prvln C, Cronin ,. • ,• * *J • ermlt i;. Hotcl.ell ...... ;»;-»«: rmit,.li, Reteholl ......... ,< GO irmlt I,. SetcliPll J;.60 • Ii. Setcholt ,;C (10 . _ ' nusi-jnVATION . •lice M. Law & Helen Corey \Vfe SW.ex 1 rd Itoad 12 I . ... .: T; Shaekelford n tract -. "' «» <--"•• &&„ AB b; ^^a',iv.v:::.v.v.v.vi&5»?f , • iJOhn J. Stobrlli! nes.on-S . 7nf HW Cor. lot 4 HIH 149 * , |U.l.enee:K (16' W nil 1 N CO' 14^ ' .;-' J'nk 6 ^, Smith.. 5.150 ,'trlck C. Diinlap.., •. .Ihtt FasnauKl) 1'art of fourant Bt». l.vlnpr between Itlh. 151 & lot 1 fflk, 152 7 150 I IF, 1IJ V I » |i l> * «• » *» •« ICIirlH P. >&. .lobaiina |..>rars«|i Vj 182 & O'. 191 ^Wheelock ..V... 3 & 4 191 Kmma Palnier . - - • • - •: : •'«. ,;Kst. ,} ' 12 276- intile '.Setchell ,.. .N '-I. fd«. 0 277 Annla Setchell H.rf rds of l«t 0 & S 4 rds of lot 7 277 Jarlan "j. F'-"kl. S«« 13 277 Px R (11 rds 11 95 Waller A.. Hnll H 44' lot 7 nnd I'lnl of Lot 8, A 1'! I rds of lol. 9 nil Iii flov lot 3 -11 fl"> WnltPi- A, Hull -l.ol S and Pint of lot 8 & I-! I rds of lol il all In dov lot 3 11 9"i lonp & Hpi-bPrI HPdlniid UK. 2 rdH \\ f of sr-i f!or. n. • U 3 W 12 rds N I fds. 14 12 rds H -I 'rds to hoff. 1.1 2ft 29 29 Ift-lfi tZ.fiii 3.20 .30 70.21 10)") a..12 n.r. i .In .29 Clorntillnp Cfonk,..,, lfpff llnmnirr Cii'os; llniTinifti 1 ..... t^pf llommcl- I'Dimld H. & Arlonn 9f, A. ; T. .12 .1 1 Cbn.i. Ai Whnplor MnbPl I 3 2 -in ,2 OAK I'AIIK Allt). i-ii r<i, OTIRST Ann. AVVj of 7 & S 2 104-I Ai'.noMA ntST. NO. 2 10 11 1945 3(1.32 1.H3 10.4(1 (1.1*1-I fi.ni n.r, i 5.19 14.12 I94H 1!)4. r . 1!)4r, Iftlii .30 ,;',() .30 .3(1 .30 n.."2 7.1:1 l!)4fi mr, II.Ofl 7.13 7.13 7.1 3 r..m 11.71 20.IS .91 .30 21.39 dm/ T,, MlllPr , Aima .lol.nson Alma Johnson .Iifry Myers 4 & fi 72 .Icrry Myprs 3 : & 0 72 H. Hose ... f 90 I.. A. Hydp 1i 104 llPI-tha Mlcliel Kx Lots 1 & 2 117 ,1. W. I'entccoKt ,..,1-2-3 •& 4 131 M. & SI. I,. Ky. .....1-2-3 &. 4 MR AUK. .llnnnlnRs Lots .'i-d 7 & a (i-acl com. nt NM Cor lot 7 then 14 132' "K 100'. W 1.1(1', N 100' to lipff 14S Snndy Hlebrlli! thnl. fiArt of vncntcd pm-llon Acklpy Hi. lyliiR bptw<jpn lot 4 IHIc 149 '& lol 1 tllk IfiO H. 14. Hist 234 10 lil 1045 Ifl4'i 1045 1043 1!Mr, l!)4n 104*1 1945 3.fiO 11.22 1.110 17.9:. (1.41 12.91 1.2R 7.09 4.00 5.1 3 .-19 .(10 4.09 .01 .SI .2!) .f.S .00 .3T, .0(1 .23 .30 .30 .30 .30 .30 ,30 .30 .30 .311 in4r, 13,10 .01 IIANCIipfT 1XO.— .OniOINAI W. & Mnl li)l(ln 194T, isnr> 1T. . M. Kadow John .1. 'mhln John J. Tobln Myrtle O. Hunt Myrtle (f. Hunt .. ICntp Hnhmll Andrew ICoppr-n . .. Andrew Koppen . .. J. H. Sheridan l.pola Graydnn .... Kenneth nltswoi;tll Kcn,nelh l.'Itsworth Kelinfllb nitsworlh l<pmiP,lh UltsWjbl'th 'ICennel.li I'MtHwqftli K'piinolli nlis\vortli 0 11. '.12 n . ---- 0 -17 \V..,T, L '"" 3 3 K -GO'S. 1ST, '• ' I!)4li 194T) -1/Mii 1945 1945 .lIHil 14 14 15 1(1 1(1 Anton .Mnycr , .TJPB..-.BW , Cor Inl 1 I »ll< 1 -piillH AOtl N 40 t-ild \\ r S rcl« K 10 f(lH . I'i to IIOB '.. Mai-Kai-pl- M. Hollnnil. . . . :. Alai-Karpt M. tfollanil ...... Ki-llx WllniPK, t:l nl. ....<.. t'YHx .\VllinOH, ct hi. ....... 4 12 !l 1 1C .17 16 is io 19 -Id .'. 20 .16 .CALLS. Ann. ' 1945 , 1945 ,.'19'45 ;.1945 1915 '-1945 Ann. 1945 19-15 1345 ' 11)45 1945 1.2S 64.11 'AT 1.30 19.S7 il.79 ft'.Sli 3.79 5.S9 2.37 . i.'Kl" 2.1.V,0 ; i'.r.i ; i.5i 1.61 Cora H. limit ......... Onllotn Andrew A. Ivo,,,-,! 35.71 10.50 2.30 37.SO ' 3.79 . 17.8G 1945 6.15 .1945 1.13 ,"'«; 24-9S-29 .0(1 1.11 .03 .S9 .17 1.70 .17 .13 .11 LOB .11 .07 .07 1.01! .07 .07 .07 .07 l.dl .37 .05 1.70 .17 .SO 1.80 .28 .011 ,.0li .30 .30 .311 .30 .30 .30 .30 .30 .:io .30 .30 .30 .30 .30 .31) .3" .30 .30 .3(1 .SO. .30 .30 .00 .30 .30 AV. U, Fox Mnnn ,i(iy ,n. & cmva M. Oriilnuii 1945 11.90 .51 1-3 OK S'A SWVi 13, 1945 14.02 .03 .11 .03 iri. .100.78 -i.r.4 .30 11.77 1.91 19 00 7.nil i:i.79 1.111 8.31 4.39 5.(ifi 11.37 1.04 i! 5.x 5 1.03 21J)il 1/21 39.81 •1.21 2.7S 25.02 3.6(1 1.SS 1.S8 25.02 l.SS l.SS l.SX l.SS 37.02 17.23 2.71 39 SO 1,20 1S.96 21.7:1 0.73 1.79 1.79 12.SO , 1ST Ann. TO ' Alice M. Cunningham. Alice :JL CunnliiRbam. Alice, M.. CupnlpBl-' 1 " 1 • Alice M. CiinhlnRbnm. Alice M. Cu'nnrn*fhijm. Alice,'TU. Ciirinlht-bum. AllcoV.M. .'-' ''— AllCO. M. v,u...»^-F?,",1 Alice.>I. Cnnnl-iB.liam. Lolllc iHenbergcv J.ait?la' ; :J>,cJ}l'.<)V« er ; 6 ..o *9 v'i" :ll J>f(tiio. 'jieJibe.i-Koi' A-si'i-u!; '«• • q 4.oui«: arlAertberjcBri'.* K 1 (JX*3 'Olifude >!•:.. SlKHb.en.-. • '.$$•$ j.' r . ••^TAGHS'Ann •••*--*• " . 1.945 J <194ii Ann. 45.9S .3.) 5 3.15 2.52 2.52 2.52 2.62 2.52 2.52 21.58 3.78 85.28 1945 107.08 1945 20.89 1945 1945 1945 1945 1945 1945 '194*i .11 .14 .11 .11 .11 .11 .11 .11 2.00 .17 .7.31 4.82 .17 L. 1 W 1 floribm II. mill .>V tn I •'• ,„ i fllilillUK" .•••••".""• '• flordoh•-, II. and ,>J : -ra '•>'•, .- 0 • _v.- i ".v^".i 11 .. ... Oiirdnn . II. , ii.ijil -:V^a- : L. (iidiiiims ;:..'............• •••:." ->,«. liorilnii .ill. anil .v.Ni-'ni ;'I-. , ...- , njVi P p 1U ' K - -•'* ° 1.945 1.2« .90 1945 2.62 .11 .30 .30 .30 .30 :':\n .30 .30 .30 .30 .00 .:») .(HI .30 .30 •2-3 ,110 .30 ,-104.-. 2.28 .10 .10 .72 .10 .IS 48.35 3.59 3.59 2.93 2.'.I'. 1 , 2.'93 2.9:1 2.911 24.19 4.2? .,93.19 112,20 21.00 1.02. 2.I5S 2.RS ^M'^ 5 ' '^ S W||:^:fl 3? 'r'ls'ii'i-iJ.si'. ; --.f J '- 3 » 7.81 ...- 17.17 ,60 . 10.81 ,1.72 28,11 20.7!) 17.17 39.30 3.84 ?3.«8 143.7-1 J) * SMARTS .27 .SO 6.62 ;. t 45 :.30 20.93 tflwyjfl Xiirtliwesteru Hell .'Tel. '. -'t-«.. \<x. K 10U 1 ,..,..".,,.,,,..,• Slyni I'.t/lMv, '« 75' es, K \W ..,. 7 f (| |'il ; ,U«liiii«; *«*.^ lj:(W ' . lldreil*T i< raiier Lot 3, ex S - PJC. cffln. at,NK , Cflr,..,o, S.l^Vi N (i«',tni 12' tlifn N 07' th«n J,', Hattlo Pults & S. I' fluitlo JMU.& Si I' wi t'lty J.|!itcl ( cry flslw ', S 7 5-JSv ~ iW iiff B 7-6' 'lot-1,0 ! S f Sip Pt 8i' ten rt*n w . itcnliiti ;,., "Hculnii ,l)u.mldH Jloiilftli Diindli ' JltlUl U. Dull! I). Dlilu !)„ Dale 1 ).; llnlc II.- Dale D. Dale D. 1U,U. D. ,,. l)lli'id|iH liiiniln IMi urtfix niiililaK Dunilus Dundiis Dmiiln* Hurtle WclHbrpd Pt , al 11-12-13-14 -.'11,111 ..... Sylviiflcr ,I),ol«xU)«ci' (i. W. Xcnyel .V:; . Wllliprt HulKloii . Wllbm-f U,,l,d,,rf .. (.•art ;u i:':K if« .;4 « . ;.r. o . U (1 ' .70 , s « r'HNTOM INK OlUGINAt, . 15 2 . 1 •'• I .'I : 5 ',!$& 11145 co; _ 1044 . , _ iilin .Tn-ff .. ...... T *a(l 85. . 104 '"" '"' r ............ •• -inj.>Ui'.'» Ann. ' " ,-r-r- n.n 11,4.-) Win. lireeii, . . SK I'm- i.f H\V'/i -MV l BOOK INC.- ,„„. .„ frU£ t'.. ".iiurpuci! Cie|ty.e|ianer . S slid H Nlixillii'tli & I'lill Henderson Y"\i' Vcrnuu K. TV(i|icy .... 1 and 2 fi / Kli-Kt I'l-esbyteriiiii Ctmreli .. 4 S / Venioii U. * Jtelen Ti.oUej/W 5- Wai. T- * Ku 19.45 '81.00 .. .. J'liAT 1045 IMS •.'.88 ' .10 .2S ,01 .77 ..ST .03 .40 .7:1 .3(1 .30 ..".0 .30 ,:io .30 .30 .:») .30 .311 ,31) .31) .30 , Jill .30 .30 .oil .30 1II.1S I. Mil 1.311 1.3d s.ni .SI ..SJ .SI .sa .si .S2 .SI -|.41 .'i«; .30 24.1)1 .30 .11(1 12.!I2 .Sit .31) .3(1 S I 1 '. K.-kli.il'in *.;...... W 10' 0 II mi'" •"' r.vr'MfTF.n ItlWII llpfnir-i' Itelnr-itlblir Cnrp , .,,«„ N'W'i SW'i NWil "'I '.)** 2!) O.-ifl • 104.1 111.03 SWKA (MTV HIST. NO.'J lr-wn 1 ieiVn*e lleliifiHirn (lorn ''.N1'!U sw''j NWV, ...20 f)0 2fl 10.00 101.".' 2.1.0!) 1 ' • TlTOSKA INC. OIUdl.V'AL I'I,AT Wm. Miiylimil . Wi ..r.7 flii.J ( J| ^ J™ ^ ( ,vr.le Ihurc,, . ... .ill bl-'-'l' l ' l ' S * " AI<I ' S A '' )I « 2fl '- |!t "" "' W'AVS Ann. Freil Anili-rsi.n. I-PII Hi: 1 K "( SI 1 ! '"r nil; '.i Titii:ili:i. K ml' .„ N l:u' w (iiv S l;',2' In In-!! . I" 4 -' •"•.••" esKle Try..11. Heir I"'- 1 ' K "I 1 SK mi- 'nl' lilli .s N 330' F, lii'i'-ii l-i ii!' pi iii' heir .'...'.. » 07 'J7 1015 r..2.'i Vcnirn Ainli'i-yiiM. l!i-ir SI-! i-or liii; !l I! mr N l:12' W HO 1 S „..,... I,, |.,. r ll !I7 27 Ifit-' II.TO Miillillda I'.'liTs, IV« HW I'! nr M-: I'-.r mi; 111. K 132' s Ilii'. \\' l::-J'. N mi' in In-),' .. H !)7 ^7 1015 "<U2 WKSI.KV INf. OIlKilNAI. I'I,AT .Isiw.-,.!, A..,it..H. -If.- -I "I ^ ]( i)m 1212 "!:[•'••'Mn,l'''x''V'::!''- '''' B ' :J I 2^ 191- (!.«in Win. .I.,mil •KIUMII, .Marllni-K. ^ ^ ^ .^ - WAV'S .V- HAHKTT'S I'AUK AM). .03 r.,17 1.30 .40 .7K 1.32 1.CO .30 1.0S ,no 120.10 ..",0 2(I.C!I .no n.n \ f,n :i7.ii .30 12.S5 itoi).'i-t v. sind.-i- Mi :;. in l!nbi-rl V. Stinli'i- •' '" Itiibi-rl V. Stinli'i- •'" 1" llolu-ri V| Sinili-r '' 1" ItiibiTi V. Sdnli-i- 7 10 I-'I'PII I ill IT ..... i!M» mi:. iR.nr, iftjn .".R imr, .:is in.-i-' . |!R irtin s.oi jn4"> 1045 4.00 11145 .'-'4 1!I45 .211 12.«n Ihins Klur.-n I" I IJIIIIK KllL'i'll 11 ' Hans KiDti-n I'- 1 M.-irli- Kim/ 7-s nnil n :i Kvrnol mid Itmli A. t.ni-Mts HI •'! Kvri.nl ,-iinl Until A. I-ni-lilj.' 11 H '••-••• Kvronl nnil Until A. l.m-blK 1'2 t; . 1J"» Kvniiil iiinl llnlli A. l.nclilir 14 II Wjij Kvrniil mul Until A. Lm-blK 15 Ii JtHu WIHTTMMOllI-! IXC. (IKKilNAI, I'l.AT •Artlinr lli'id.'iiwllli 1" II . 1»<"' 1:! - OS Home Owni'i-" l.oiin Cui'li.. ' \Vi: i 1'i 1! " ' w Ij|e.-vif liny nji'l .Ailinn Karl L'ui-l;<ln ; 'i-r., HC'x-S' SK i-nr !l HI 10<-' •-'' Iliin.lil A.- I.toyd IlitMi ex S 1(1' 1 _ ;J1. __ 1!M"' -'i.4i flirl»l«iiilu-r i; Uorii C. I'.U'i'- . .. ..' SI 11M.I t.1.01, •"'•' iiidii I.AW.V Ann. , 1!H5 1.17 CONS. i. in-i' ...... Mrs. Aiini-lti- •Wi'yr.-ni r ...... « ] I'. .1. .V i.ilml.vs AValih-'iii ..* " ,.. .,. *.. ,-i, 11( ryH Wnlilnin ..• .32 .01 .Nl . .02 02 .02 ..".(1 . .02 ..04 '.04 .00 .01 .01 .01 .01 .01 .no .13 .02 1.21 ,"..2!1 .05 .or. .20 ,30 12.M1 .30 _C..(« .30 14.il.-i .30 .'.(I .:») I9.1C, .711 S(i7 .ilfl 1.2S 21. '.II 1.2S .30 .0:1 .."•4 .!!() ,:to .30 1."..2S .5) .54 ..•Ml .7il .:-,() Lti.oi .311 1.52 .(HI 5.K1 .(HI 5.H! .,. II.-, 109.42 4.411 .30 20l.':l llt'KT TW1'. «1 HI! »•=» * 1!lir, 7l.«8 1114.-, 1.45.41 .111 .411 1.75 .'1.27 M 11.11 s .:l(l 11.71 JD4-, 1V.10 iloh'iinmi fi><i|i. K.levatiir. UK "(I riiilti S "I 1 lllK'i'K. "I I'. •' »r Sl-'i-i .v S '• "I ( '- *'• " !s|. V liy N in:' W HU-.U.S* . , '•j4ir i-: ii ni i" '"'K ••••;• •' ' ' conii I'lnis.. i'.tf iit ' 1 ' s( ' 1 ' ;' r !•; i, ni' s!•:'/! * s lini' nt Ky t)li'l|.-c S 1SV W 1(VlMl X 271 . . .„! 1!)4 _- rt i K'1" !"•/ .' •••.;; ;!;.'-. ".ii ].-,i; ml.", rei.1'7 M. x. I'liiiiin^ ........ ' S |..,7 ;, ;,;, r;ji ).-,(•,! \»4~r 1:11.54 M. X. riillll'lis ... ..X'i. SIOVi 211 ll.i .211 SO. Ih-liry I''. * ' A -J!J.'YI, ^V'sii:!/, 22 95 29 00.13 1045 2(1.00 Mlirlin Uidlll. 'I''."!.-""' A: S, llnv _ () _ >jfl ,,, W4 - 1 12 i"- 1 ' •••-••• X'l.lidx'A fx.n. tMii:sf:o_ "f^ 1 L'^i^ 1 '^'.. ; '''.'. X . l ""'. : ^' A '• ^ ••'i'' »•••' 29 ""TVTO''l9l5* :,0,:il" (•|in'l; | m-|.in;,'(V.. : v.'l,.,l !> XW )| ^ ^ () ^ .^ g Jlr'ninrijl I'nrli Ini-.iirp.. X Mill' nl' iiinl |iiirt 'if XWVi SWl/i Sen 12 lyiliK W. "C I'. . ^,r^'s^i',.nl"l'^ A"'- 'a^'^.rJ-, WK rA90 X(ii-|li«-i!sH'r;i Mill. I- 11 ''' I|IH Ni*" r si-'i-i" Wli .. S !^'..*. in DM :«> 11S - 1!M5 5B - KI MiiuniiH UarrtiiH, • SU N Vi . . Coinm I,.' hiHl-'sin., 1 o. lowa, ^ l.^^Han^-^-X^:.^ •!«),.:» j^nuH ..ursun,. NK« NP' 1.44 !70 1.21 .on :i.:t2 .04 .30 1."..01 .:'.« .'.i4 .:',d (15.71 .!!0 2S.41 .HO -, 1*47 ,;ifl 77.:il M 1-2S ------ . A M«nz. «'% W% K.K-4 « »IOW »K.K »na J •» ....... ""'UJXK ROCK JX-h >ta Cipn. \\ r . JkoiiUltf ft nl. S .CO ft. of \V. 11S ft. of Lot 3 and .\V. 14S ft...of .lots « Hiid 7 .ut'wN*Vi,J' I".--- 1 s 91.30- 1!M5 t.tIO .30 '.SO 6.(H .30 .37 ..TO 10.21 .30 3.73 .30 1.47 ' .!W .0!) .30 8.S3 .30 liubort, Cai^m, Trustee, 15U.UU 1944 103.(« '.'.ai .30 100 at 100 so 190.1-7 31SLS1 216.34 8.S7 .M CI.:B .30 9.74 .:w Sl^rppolltan jajW,'f',/""•• „ wffl 1K .00]943 ,39.&2 "^f ""s'^^re^'n'^ « 9S a. 1K.W 1946 39.82 Hiiwar'l and Hcnjainln Hut- SL^ »r:.^L^ j?..-,^ »• ».«• toi 1915 9i30 .Vi.:'.S 40 M r,7'.iiti 117.M 8.99 237.43 K7.01 2.35 103.74 lIHi.fil 199.24 41.112. I). I-'.. liynm nnil 'i. 'i. Mnrcbnnin. Xl^i'i X. of M'y nii'l N'Wi/| N. nl' l!'y -'" !'9 ^7 .Innii'S W. Sirnii'l, \\ 'I;. Alvln lln.-rli. M.i X\\'i.-| .liduinn.'ili Kohl. Si 1 ;), \. I9I.-I i",.07 Nl.l'l :;n :•!> L:-' r.'i.O 1 ' MM.'i l.C p .:!!l ::n :,:i :'N 13I.II liM.'i I"'7.li7 i.i-:iiv.\i:n i.vn. i,i-!nvAiin r.f-riln I. Finn, strip iif Imi'l JiHI I'I. wide lyinu X\\' "I 1 mid inl.liilnlim :i HIM- drawn par. ivilli mid Hist. .-,11 ft. .\'.\\' lit ll. nll"l.^ id' C. Mill- uf c. iVr N. W. H'.\Id pxti-nilinn I'l-din H lin" of NKI/, N'KH t" lin" p.-ir with and .VI II. SW uf ''. ffl Lr-olli I. l-'iiin, lii-y. :il |il. "" • line drawn |iur. >vilh and IfiO ft. N'W nl rt. .'iii'.-.lis Prnm i-. lili'- "T < '. A- X. W. Ify. Hill ft. NI-: I'r.im i-. line of c. It. I. K- I 1 . Ify SI-: lit it. nn-Jli-:-- K«l ft XI-: par. willi c. liii" of N\V ll'y, .'.-' It. X\S' t'> (-. line of f. .t N. W. li'y .V) ft. NW In c. line ,,f (if NIC I..; N'l-:. tin ii. N nlone ."aiil 10 lini 1 t" pt. i.vi n. NW ni it. .'iiiKi.'s from c. * N. w. l:'y. then. S\V par. ^yilll .~-.-ild c. line of f. f'.- N. W. ll'y to lii-K. 1" 99 '.<- I .'i I I9i:. li.X(l I.AI.'IITA i.vn. i-ionvAitn I-'rnni-iH .1. Adiiins, f iO i:, X\\'l/, S of Of}' 21 Ifl I'X 7.110 l!l!ii 2H.9I i.i•>.•]•:UN 10 INI'. i.rvi-:iiNio llpnnan II. and llarrleil A. Schnlz. 101., SKi, _ __ :u in •", 77.0'} I9ir, 1 l'..Cd I-OUT I.AND •|'."IWXSIMI 1 ('. ,). I'riniisinu-. .^i,, Sl-;i,_ Hi '.-7 --x 7:i. ! 'J KM-', iV-7 C. .1. I'l-lnilslni!',- XWi.; SWi', II !-7 -X I'-.MI r.'l.-i -'-I,(11 .Icbn iiinl ""llaxel .'I'lirioFl. H |,; (/ ; ^| (i:, -_7 III Mi 1!IIS 20.92 llowaril'A. mid l-'riinU Ciltlis. jo 101/ _ is i>7 :;s lev.co 1:11:1 170..SS Howard A. and l-'rank (ilbhs NWii I s •'" '>- 1-l''.30 19S"> 1.VI...9 .1. II. •|'lli)mps r .rnr"sT""svfi.; •-• ;i7 -Jx 77.U) IWi:. :f!.2K K. O, anil U M. .Mann, HWl/i ex. 1 ll. S. II. '-' !I7 1'i I'-J.'KI 19i:i Sti.::".' Town "I 1 Hurt. XWi; M-:i', X of ll'y A _ -"> »7 2X- ' Hi.OI 19T. 11.14 " j-ri.\iitii-: Twr F . I'hlllp .1. Armloi-fcr. XWi,', .23 .30 B.BO ;».(ll .3(1 SI/20 X.3I .» .191,' 7.110 ..10 1.11 .30 .03 .30 ,9o .111 .30 7,'I7 J.3H .CO 29.X7 l-,.m .'M 1&3.W! H.11 "H 2U.71 i.Tiii "a :ni.47 .17 .30 Bl.ll!). 7.(W .!XI 17SS7 7.1-S .30 1(i7.07 l.,-« /.vi :',:..<« 1.27 .SO i-i7.92 .51 .30 12.28 3:1.11:1 l.'H.'i 33.HO 1.1!) .:» "1.79 1C, 27 I.-i2.00 inin .13.93 21.11 John X. lAi'ifwiKv 10 u XI-; <i S of ll'y and N 1 ;. XIOi.4 II. .1, "ArmliTffer" Si.., SiOi.:i Jnb'n 'N. I,ririwi;j.",""N"w">""N'. of Ify ex . strip ::••! ft. wide, !M nls. linif-', on K. side -'-' II. J. Arndorfi-r, SKy, H\\'':i ex. ll'y and S\\'i', SI-;'. ,. x . li'y 1 22 It:, ^7 73.13 John N. l.ndwlK. »NW1', XWV, ex. ".JS a. (ir. I'll and SWi;i N\\'ij and II. J. "' Arnddrfer. XWVi NIOi/i ex. Ify and NiOi; j^W'i/; _' -7 '•'''< i7 7il.lt) nnnlel 's. uToTu'rlck.""^"! 1 ;!;. :'••• id ;7.''l.'.ii.i.o Charlie KtuTflicli. XI-."', 30 K< 17 .-."S.i;,l CliarliP' .Sttiffllck, XIOij XllOl/i - ' "" ;i -"i -'" "9."0 19f'i ' -I9.ir> Cliarlle' SlnrrTci<r"sT,""? - TTi'','. '•'•'> '•'•' '-' ~'- m i;i|: ' "' ! '-" :l f.*r('Knry Snider, nnt-lnts 1-^'3-S and II __ 17 I.". :7 31.1.7 l!!l-"> 7.«2 ST. I'.ICXIODIC'I' Fred II. KrlPkson. bits 1-2-3 4 . .-, -1; - 7 - s - '-' - 13 M-in-1(i-17 and Wi.:. iS and 11 and 1- •"' 1!11 "' -•'•' .lost-pi! Tliihn, I-S mul 13 x 1!1|r> - 7(J Mnrv 1'cnton, list 1-2-::-910-11 arid i 12 II 1915 .28 (-'.iitwrrri. iivn. THAIIUIC John O. and Meb.-n •-. .Mnl- J. . . lins, XIOV _„ "> •*i -i bil-:^ I'M.. ^—-I (' V. Tiarker,. 'lot i 1 , Arthur ami"' llusalin life', XiKV'i N\Vi^ Aetna "l.ife Ins. «'".. HWi/, -cj.'l/ '.;! ill I'll 4 ! ).'!l ( ) ll'l-i ...,., . ,<i,:xr.:i A CONS. Sam c. and Anna (ib.-s.in. 131,4 SIC i/, ' Tans and I h-nrlctia I h"inp- son. XL', XWi/i ex. 'i.iT a. Or. I'll II Hans and Henrietta Thump- son SWi.; NW'.'i I' James IJ. Xolan. W >.t. NUu H. Federai' f^nd BanI: of Ornc.- i,;.,. 'i» a. 1n N";-J cor. of KIKy K \'< ler 11. Peterson, be.!;. '.»! ft. K. and IDS ft. S. of NW cor. nf XW1..-J. tln-ii. w. 7:. rt. s. si ft. 10. 7:, rt. X. r,t rt. to bf-K -'2 9S ») 19-5 Frank R. Meyer. KUNW'i -J , ^.J"' x ^,' ,' ' John R. Helmer, XKij ... 3}'" W* W 1 " j j^ 1!|jr,. John H. Helmer, SIC ,4 ^ T ,, : 'i Jf _^ ^OWXSIHP Central Kleetrlc Kederated Co-o|icratlve Ai-'siichitlon, _ :i acres In SIO cor. of SIOi.; SWi/, s. and W. nl ll'y J 91 2s Carl 15. Swan-son. S 1-00 a. ::ii..s:i .47 .:» 21.00 .IIP .30 7.<W 1.21 .:» 55.44 .47 .30 21 .SR 1 33 .30 31.11 10.10 .Ii" 122.SH .72 .SO 33.21 1.T2 .30 78.34 1.33 .») .31.11 2.31 .30 ' p. 106 liilV .31) (12.7-' .111 .30 8.26 .10 .30 2.«> .01. .:» .r.9' 1 2.7:, .:» i2.-i.no ,2<: .SO. (i.39 .29 .30 13.K5 .»! .30 13.9J ..S3 .30 37.98 9.W) lillK 1X.IKI I.ei n A. Hai-Mlou. XU SUH 13 i Defense Hfkieutloir C'oi p, SIO « : - .- : . SWJOA Traveler-s Ins. <'(). and First Xat'l Hunlc uf. rtweii' City, 111) a 1S8.W) J»46 -215.10 l-ND. HI'ARRISON ' 77 ' u) Oldenb(;i;i,'. , 10 100 27 49.00 l»ll- OK 8TBVRJ*S 1915 1945 147.11 »47,<S1 I-lllle- Hunter,--'-'j.--': '" • 3 l.llile- HJ.inler,,-ii •„-—•-, 1« - Kutlic.. Slmsfcr.. , -,.^ r ._. rf " Katbe ' Sim^- .I..;..:'.I,.. ; 24 2 Kathe , Slmser ---- •* ^ 3?t2 l.atlw ,^nwen-.M-..'..--..-~^ ( ,^ iN T q, WN1SH ,,p Matbilda Weaver. '{J., J... '4 . ex, Ify ad'ex. tUttt .part S. and W. "t K'.v —.— =» 9-' 28 3l.'A> 194i> Mathilda Weaver?-NK14 BW^ X, and K, «LJil>' 9J«1 P; I.. 3 and 1 v ?5(.gnd K-- u f td 'H'VMM'J.^a/"u'a and 4 S. aildi \V. { -" "'" r. i£ Alkali ,_, ., of JVy, 1<*.JWW U».,tt., ' oi« W. *lft Valid ; SK'4 Ni?;w ex. S Q. 'fi. -> 3 .>ija R'ji-aiKl^i. i'U S eji, plat .42 .w 1.14 8.S5 11.32- .fW .30 4.1(1 .30 9.t»i .30 3.01 .30 3.11 .30 4.03 .30 8,ttl .30 2.14 .UO -.02 JO .14 .80 .04 .so .05 .30 .31 .3(1 ~.ti •** , .61 .30 9I1.W1 »">.13 ]26,30 3,130 .SI 1.49 7, 111 9,71 3.<H) 1915 Lewjs^I.. Merlflc. Lewis b. Merkle, lletrol'olitnn l.lt'i- SWM ex. Ify S liO a. ' 33 9.1. 2S i^KllVAIli) 1X1). . i SKiTi 19 IT. 79.0:1 19 ft • 4 " ' '""" r s\vi-:A,rTowxsiiii' A. Bnteber, KI:, Si:':', ... Warner and Kdna I'eln, .SW»i X nl' Ify Travelers In.s. ('o., ^Xi-;',^ __ Tra\'elers Ins. Co.. XWi^ ,-x. 1 a. S. II. Traveler*' Ins. i'u,, SWij _ Travelers Ins. Co., S^n -Herman and Gladys iliiblu, , • S : i;» SKV. and Si.. 1 , X'-. H |,fi' '_ '" ",11- !'!) "0 HS.riO 1913 "» —--— SSVKA CITY 1N-1-). SWKA Druce neVary Life Kst., 1 ' n. in XW cur . uf XWV, „ 3'. 7.-.03 1915 " () 1; "-' s 1Mr> :»• 13«.0l) 1U1S , ::0 liii.oo ,:u.. :m 1{.«.0t) l!^. ) ::0 I.X..OH J94'., Anna Cronin, NKV; Marb'Hl-et U. Bent.m, VWV 7i ..._ John Husch, b«s. :.12 ills. N. of SW cor. Xl-".i; SK'i 1-; 21 rods, N '•'<> rits. w ,.'i * rods. S. Hi rods to be;;. !M -'0 ,' 4 - (l> 1! ' Towxsirii' US. Hi 2.14 112.20 1 l'.':!X 35,01 " 1 - !>s »U.. (i'.I.IH Stl.15 20.il 71.07 2.:i7 ..» 65.SB .1.17 .30 53.40 .41 .30 18.SO .10 .30 L'.6« 1.3f. .30 «i.97 5 «o .:io isw.4,-i Ii.(l7 JW ;10fl.l3 .10 .30 2.54 1.17 2.0(1 -7.W 3.1S .30 .144.78 2.711 .30 125.KO .W) .30 .1(1.74 l.ijJl .30 Ti.W l.'JI .30 .88.39 1 93 • .30 SJ.83 li.%' .30 71.20 1.94 .30 88.39 (ill) .30 143.30 1-Vi 9 .93 .30 1.7,1 .:W 80.13 2.02 .30 92,1(1 1.0!) .30 GO.SO .11, .30 SCAVENGER LIST The following Property is subject, to saJe under the provisions of Section No. 72M, Code of Iowa, 1931. and dm- to this It is mandatory, that Hit) 'IW<T lie Hidd'er bid same In for the County." ' x When uroncrty Is offered at a tax Mile under the provislpjis »f raeflUQi) No 7255 Code of Iowa, litel. and no bid l» received, or If the bill isi 4(*»» IWH the total amount of the ttelliniurnt stneral taxes, interest Hnd- <?o«tii, ,.:iji^ countv In wbich said veal estate j» located, Ihrough its iBpard pt SJ.lperv.J8j u|-», shall bid fur the said real estate il mini equal to the ,total. MMuunt,,Mf- all delinriuenl Beneml taxes. Interest, ppijultles and coats charged. Sirajrtrt" said real estate. / . . ' • „ ' . ' -'• AI.UQXA NO. 1— OMlGIN'ALi FI^VT ; WIIK-y ---_.- - H 1941. 1912. 1913, 1914, Wi r ,:. ...;.' f"p~V|,;f{jj).; jxc., (MiHjlN'A'U FLAT Lewis H. Miller „.„..._ *' ' B 19I:|-19M Lews . . t>r ' "g^g-^-pj-'py j; O j^rjQi^j^ivfj.g A rj D I' A. ntinson et al _.......7 <i 394J , J.« f'. A.'Uaiiijoii i-J. al .. ', 7 191.! -.-»•* ' .:.••-• :•,-'••.• • •'l.RVa-NT.T^N STATION : : J. n. IJuiin, .-ill tbiit part of -.-.' . : , '-. -O. Ii. ii 4n town of Jrv- : ; : ; • .•:.. *' - ingtun Station, desc. HS • .* ,• follows: com. 1J21 ft. X. 33 ft. K. of SB cor, (if,Oi ' *J,. 0 as pt. uf be«f.; th; K , ' 175 Ct. tu IK-na St., tluni. In a N'westerly 28, .JW.W 19ifi ,(X).Ul 0943 • •-•• ° f ^" 4 \ 4 " T "'"IBV Joseph" Peter Krlopa, sxS-M'y n. :,--Ti- ! . O. I..'K 3-4>5.li __ . .'i 100' , .

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free