The Courier News from Blytheville, Arkansas on January 27, 1934 · Page 10
Get access to this page with a Free Trial

The Courier News from Blytheville, Arkansas · Page 10

Publication:
Location:
Blytheville, Arkansas
Issue Date:
Saturday, January 27, 1934
Page:
Page 10
Start Free Trial
Cancel

iCcnsmucd from Pa?e 91 Supposed Owner I, n ' Tola! Tax A: Yr^. r>!qt. Penally Rebccea P.ilierson 1 i )9:'o 193;, •, ou Rebfcc-i I'.Ulerson 2 1 1920 ].j3;i 'i'lki Rebecca Paiterson '1 1 i9::e ,93;! •> v j Rebecei Patterson 4 1 19^0 193'' •> i'j Kebecca PiUieifon 5 l " 193? -j ^ Rebecca Patterson 0 1 ]9:>o ITO •> 06 Rebeec.i Patterson 7 1 19-1,) ,93^! o'f C Rrlx-cca I'alleram f. i ,93., , 0 ., Rebecca I'altercon 9 1 1930 • 1930 . •> ' ,% Rebecca Patterson 10 1 19^0 ,93", 2 'c(j Rebec-:-! P.itu-rson 11 1 i a: j,) ,932 ./no Ri-becc<i Patterson 12 1 ig-'j ig-n ^ OG Rcbeccr. Patterson 13 1 193-1 ' ,9^ 2 m Rebecca Pallei.son K 1 ,931, ,932 2 W Rebcccr. Pr.lterson 15 1 ,930 1932 2 ric .Simon Delink 13 l , 932 i'j,-j Thad fliniips 17 ) igijo ,93, ,932 ;,',,, Thad Phillips 18 1 1930 ,93, 1!m lu M Dave Revnolds 1 2 ,932 -j -jj. Hebecc-i Patterson 2 2 1920 IQ-JI •' oii Rfjwva Palltrson 3 2 ] 9 3C 1931 1932 3! 69 Rebfccn Paliersnn 5 2 \gy, 193;, -, ^ Ilebevn Piittcrsiin G 2 j.jju 1931 I9! 1 ' ~l Ifi A G Bviinn U Acre Loi of Sulidlvl.slon •) 19HH 1931 1932 19 ' M J r riMnrsumm-isnw TO IILYTHITU.I i: J I* Pnde : A 1Q39 1931 Hi.).' 3 m J >' FT* 2 A 193.1 11)31 HIM 19. Ml J P Priile 3 A 183(1 19:11 111:12 19 .Mi Wm Fi-iizier 7 A i:i:;o MKI 11131 ;\<a J P Pride :\ A 11132 l.ltl W ], Meier g A 19.W 1931 11,3;, 3 n., W L Meier jo A 1931 I9i2 7 70 W 1, Meier n A 19-12 i (,-, W, L Meier 12 A 11132 i (,') W I, Meier IS A I1J32 1 03 W L Meier 14 A ]<,:(•> I'o'j Dennis McOnnh is A Iiri2 l i,-> Dennis McGrmli IG A 1932 •( •<-( J P Pride 17 A )9:r,! l 'b.t Jno M Powell IB A IMO 19:12 2 Hi Jno M Powell 19 /, 1930 1932 2 00 J P Pride 30 A 1932 1 03 J P Pride 21 A 1932 1 til J P Pride 22 A I'd 1 ' l (r) fi A Abbotl 23 A 1932 1 l/j H A Abbott 24 A I'm li r ,0 Parris Simon 7 n 193-) , ',,L D Chnmblin 11 n l-i;p 5 V Ij D Chninblln 12 H 1932 1 'in Ij D Chamblln 13 n ,t)-)2 ,' lv , •V H Williams 14 H 193-, , '03 •Jd!^ Fisher 17 n 193, 19-,-, .,' ^ •loo P Pride 18 Ii i-j-i-, I'D-, LMtn Gordon & Fowlkes 3 c 1932 ] oi II F Su'.ccr K c 1930 i 'o : j H P Spleer 9 C 1930 191" 7 71; H F Spiccr 10 C 1930 1931 1032 19'w H F Spicer 15 C 1930 1931 193-' ]g'<-,o H F Spicer 10 C 1930 1932 2 00 H F Spiccr 17 C 1930 1932 z'ofi Unknown 21 c 193-, , f ., 0 C Wilson 1 D 1932 1 ia G C Wilson 2 D 1030 0 M J Dnikc 3D IS31 !'" Al J Drake 4 D 1-111 , 0 ' 3 H F Spicer G D 1930 1931 1933 lo'l4 H P Spiccr 8 D 1930 1932 2 0(1 If P Sllicer 9 I) 1930 193? -/or H K Spiccr 10 1) .1930 1932 i •)(, II P Spiccr 11 D 1930 1932 -,'bfl H F Spicer 12 n 1930 19f> 'i in Latta. Fowlkes ,t Gordon 13 D 1932 , n ? Lalta, Fowlkes & Gordon _ 14 n 1932 i 0 -, Lnltn, Fan-Ikes it Gordon 15 D 1932 1 01 Laitn, Fowlkes & Gordon IG D 1932 1 03 tatta. Fowlkes >t ' ' -La?tT' i0 Fowlke S. " " ™ 2 ''^ Gordon is D 19:12 i 01 Latta. Fowlkes & Gordon • 19 D ,932 , m Lalta. Fowlkes .t ' . 9. ord0 '' u 20 U 1932 1.03 Latta, Fowlke.s & Gordon 21 D ' 1932 1.03 H F Spicer 22 D ,932 i m H P Spicer 23 D |f)-p , rri H P Spicer 24 D ig'p .,'.,„ C I, nennelt i F. ,93, , a ^ j M c L Dennett 2 K 19:11 1932 a'm Edwin Elnndmlllcr 3 E 1030 19.11 1932 3,'n'i J W Fisher n E ' jiyji T'.,.! J P Pride 7 E 1S30 1932 2M J S Scnllion 9 E ,032 i 01 J S Scullion 10 E 1910 - '?« L T Ashcr 11 K 193-, ,"„.; East Ark LTir Co IS K m] ' 3- o Enst Ark Lbr Co 14 E 193, , 0 " /John Meyer 15 E ,c| 3 T ,',,:, John Meyer IB E iw , '„-' H M Wheat 17 E 9,", -, ,„ 11 M Wheat is E {-iri , ^ 11 M Wheat 19 E 19311 1931 1930 .('„;, 0 C Barnes M E ' 193(1 103-' *'n a J A Tinner 22 E im", T „, u E L Lnv-is 23 p. .; IT ; :•'•' Frank 'Isaac 24 E ,9^2 i'li! Joe P Pride '•> p ,'n',., '. '„" Joe P Pritic t v n.,^ Joe P Pride 4F $ I'' 1 ; 1 Joe P Pr|i| c 5 p ' - -»;j Joc P Pri.ie BP w j ;: J C Lewis 7 F 1W2 , O .,| J c i^>vvis a F !•>-,., , 0 . ( Mr? Til£ C * F ' 9:(0 1M - •>'* Howcll n p 193Q ]OT , ., [H Mrs Tildn C "' Howell 12 F ]<130 11132 2 OS ' American B!dg & Loan Assn 13 p 1930 -, -ju R Salibn 14 F 1930 ill" 7 '7,5 Mary E Taylor 15 F 1930 \n-\t •;'-,,• R Snliba IB p ^^r, ,;£, J P. Pride 18 F ]M -i , 0( J P Pride 20 F nl', \'m J P Pride 2! p mi, , v J P Pride 22 F 1^ ,'nl J P Pride 23 P- vn ", ,•„:, J P Pride 24 P ,0-,., ,;,: David Jones i G c,',.7 {, David Jones 20 93, '„: David Jones 3 G 03, „' David Jones 4 G jw n : David Jones 5 G 1930 ,'„. David Jones CG IO : P j'f^ -_. BHTHEVILLE. rARK) rnT. PTr? V.T- W » - .1 F P.chei- 1811 i,,-,-, | ,j 'jif-inb-iv (\-i.-iii J I" toiler 19 M i-i'i-, i <,-, ('.i " ,» •, ^pK ™|[ !':';: :::ii : :ic H 'S^;'"n i^ii? *'% ° A ' rllirl i'n 11 I' 1 '' 1:1:!.' :'(-,.- ;;-.u"i .( ctm- i-, l' ii!'Ir> in! !;!^'i l ' K "AKhret :'3 II 193 .! 7 VJ. rllarve U-«i - n iw ^ '^ 0 A KhfK -I,, ],,::( MI2 I'.lXIjJJarve I/-*;,. n; 19311032 1911 ciws p I'owfvs :t i is-y iw.! i.7i;|iritk-i'iiii. SIOH- (•„:< 1910 1931 1932 'o! J . 5 ,? rl !'" ; * J '"'1 '!«-' •' '« «' 1' IV-nun 1 \y£ ^ .^ )Q ' W M Bums ii I 19;,., i r, J I 1 Pridi 1 7 1 ii,:,.) j j J P Piliio 8 I j<ri!> 1 , J I 1 Prkle •! 1 |', :! -.> 1 tit J P Pride 10 1 ] TO i.f,: f J P Piide 1] | -i|-(;j i of J P Piidi- 12 I lor' 1 ui J P Pri-> M l 19:2 i «:• J P Prliie 15 | ,.,,;> i „•( J P 1'lilil- IG I jvjv, | m H-Tlip, IJIo,,- Co :! 1910 "" ,'n! Kluhlli- H,-i r .li|.. ,\,| in,,,, | 0 Hlytlii-vllle ' ' !•' A ItubljK-iiji i urn , n , N W 'll.u,ll,:,ii; -1 19M ' .,"" Jl A 1 1VI111-- lun 1 -1 in-,., '.,".,., 11 A J i-IHF<li,ii 2 4 jo WT Vn-liilii 5 4 1930 1931 ,-13;, ]g",a Gl-i, I-' Wllll.,lil- U -1 . ,,,32 u'l,,. Mis U N Hal :i r, 1332 j'jjj 1. I.. inVi.'ii .-Uklli'i'iuN TO TOWN Ot I.KAI tivu.i i: • f ; , ^'V' l i MM I'Hl lii:« ft. 40 Alii- liuuff'i.-, W'.. 9 3 19.i-l 1931 193:; 3^09 i'-.-.-Lt < :II||JU1(--1-; >•'•'•• y '•! I'J'.:P 1931 1932 3.09 . fi Vili-hi-H 4 1 I'HI 1932 3. (JO I. 11 Mail-is 7 ., I9;;o 1931 7.7C Clalliii- Clain :, 5 1930 1931 3. GO D.'ll Taylor 7 5 1931 1932 2.0G Int-Kiil.i, Ijiis Tumi ,,f I.r-ailiville Alt In Si-i-llun u TOHII-I.III ir,, Hang,- 8 Kast .1 R narnir i I- K \l I $2 !-:;:: -" ••'.^'-^ ;; « !™ IS! !"!« !S:i: w "s ?,,^ NI! '' .1 P I'llde 19 1 j.i-.v j , Motile Tiiehi-r 20 I r, --, i ui .i i> pi-id.- 21 i ,-,-;;; , ,, J P Pnj,- 22 I IT;:' i.i/: Clius It, vi-lle 1 J ], t 3i ] ,,:i Clia.s lii-vi-lle a .1 ]ij-j i ,v Ch:,;; lii-v,-lle 3 .1 ]<, :( ] ,,-, C'ha.s Ui-ii-llc 4 .1 ,,,-, | ,- i!«,t Glass f.-n I I .) ].(•;,) ,,, |, ,ci|-> 3 |j., .1 P Pri.li- I -I ,1 i-nii M)i; .) I> I'll.ll- If, .) ,.,,., J.,,3 -1 I 1 1'lhl" Hi .1 i.,-,-, l !)•( J P I'^Mif 11 .! I!,')-.: 1 M .1 1' l'r:,|.- 19 .1 !-,-(> Ml'i J P I'll,!.- 20 .) ,.,.,:- 1.113 '.1 P Pride xi .1 ],,)> i „•, -I I' P,i.|e 22 .1 '-,(' 1 ID J p 1'isili- •/• ,| ,., :!: , , r.! •' P P'"de 21 .1 |-i!,i 1. ,:( J 1' l-liil- :•.-, .] |. i: . 1 ()•{ .1 P I'lille 2IJ ,| ,.,,., , ,,; .1 P Pr,di- t K I-.-,.; l 01 •1 P Plidi- •> K |.,.i;! l.(,3 •I i 1 Pr:de 3 K I'll.! l.l) 1 ! ,1 P PlUli- 4 K l',i.! t (13 ,1 P I'r.ili- f, K i!l:c! I.IK J I' Pride (j K |i,:i:; i .03 •1 P Pi 'do 7 K m:' i.lij J I' Piidi- II K 19 c: 1.0:1 J P I'llde 9 1, iii:j2 1.01 J P Prnl,. 10 1C m;: i 03 J P Pride It K ]',:« 1.03 J 1' Pride 12 K Her.; l.tci J 1' Pride 13 K ],|:|j l.i,;; c'lnrninlv Pride 'I I, nv.c.'. i.i« I'liimnile Pride II L |<H2 l iri I'hlliirilli- I'riili. 9 I, |,,:i2 1.1)3 I'liHiimii- Pnde in L net J i.m I'limnnle 1'rUI,- li I, i:i :( j 1.1,3 I'limnnie IVid,- 12 L 193;, 1 .03 J 11 Ci-ibhs 1 M ii,:) 2 i.i):, -1 1! O'liiis •>. M w> I.m J Ii Cliljb.s 3 M - |ij32 1.03 J li Cliljlu 4 XI l-ini , (i;, J P I'ridi- r, M into 19;,., : , M J 1* I'l'iii- ii XI 11130 liria 'i Oil J P I'ride 7 M 11,311 11,3;! 2. 0(1 J 1' ''fide II M 1930 l!j:« 2.U11 J P I'riile 9 M 1930 [9.12 2 fifi J I-'S]>iicr 10 M 1930 1!(3:1 2.0U J I 1 ' Kjiim- It M 1930 .. l'i:u 7 '71; J I-' Hj>:,-,-r 12 M 19.10 .. 1032 7.7C, A C 11,-nilrix 1 N i !J;) 2 ,'u,, A C Hi-iulrlx 2 N ]f)32 i 1,3 J P Pride 3 N ,932 , 0: , J P I'lille 4 N ,930 i 03 •J !' l ' r:< ! 1 ' •< K 1932 1 .03 J P Pride (> N I9;j-j , m J P Pride 7 N jg-jo , 03 J P Pride j] M iij'^ , ', I3 J P Pride 1) N , u: ',_, i' M J P Pride in N |9 .|.i , (,-, J P 1'ri.ie n N 1M 2 ,'„:; J P I'riile 12 N 1932 1.03 KU:iIAHI>S ADDITION' TO III.VTIIKVII.M: .1 W Molly 1 A ]n:l: , c.so .Mrs P v xiL-llrldi- 9 A I93il r, r, , Unknown ii C 1930. 1931 I13-J in ', i Ii I- 1 Gay r, u Vlv , ,2^:, l.osiis Ilinn]i]iti-y , ^"' l , c , 5 K 1031 1932 13.00 J W Blylllc fi K 1930 1931 , a: i 2 IB <-,,. .1 .Veil Ciefell 7 K 1931 193-, ,3 (H ) ( ly-li- IIiildiiMiii-s Ailillfinn to Illytlirvill,- Clyde I{ul)ins-jii 13 l ,c);tD 1m , jc,.,., ., (,3 Clyde IMbinson n l ,-130 ,!,•(, 15 32 !,'„,, Clyde nnuinson 15 1 1930 1931 |032 10 14 Kd»in Ilnl.iMsciiiV, Aililillnn 1,, Ulylln-iill,.' Gordon Wrislu fi 4 1930 -j - 1B Alto Clarke 7 4 111311 1931 1932 l<l'!ifl lli-nvy Adams 9 -1 1931 1932 2 0'! Henry Adams lo 4 1931 11)3-, 7 7i; Henry Adams 11 l mi ,9^ 7 ' 7i; Ova Taylor 12 4 ,g.j-> 3 - t . ; Mrs Nanty Carr 1 f, ,931 ,,,•;", '•;"•;]• Mrs Nancy Carr 2 .", ,i);,i 1932 77,; KiVy Parks 3 s 1933 3';,,, IX-lia liell 4 r, 1930 ,,,;,, [^32 ,],"[, O.-var Scales :i i; ,,,-,., ;t ". t1 . W Haiaway 13 u |cv' t ji \" ot liWIlnrnway 1-1 ,; ,5)32 , ^ li W Haraway 15 t; i«}<-> ^ -^j Elli-ene Wriijhl 17 G 1930 1931 "" V?,: Kiisene Wr-iglit 111 i; 11130 1931 7.7,; ! enry Johnsiin 3 7 1930 1931 ^ m; Henry .lolinsdii 4 7 19311 ,113, JT^ Jim .Madkin '.r 7 ,933 jJ' ?B MagBir Can- r, T VJM 1OT1 IKK il'io Chnrlie Smilli 14 7 1939 ,93-, •> <v K O Jone.s IB 7 1939 3'.,,, Jol'.nnie Hurr 9 !| 11130 •)"- 1 '.Ai chit Han .-, ,, , Pill m ^ , 01 , 1 ' 0 ,' | ' A:vh:e Hail B H 11130 19.11 1912 :ui:i Pretl WhllK-r « 9 1931 1932 7' 7l - .'oc llarr ] 10 193,1 "" 3 ' 1S .leanelle lirown 2 U) iot--> •>'',!, .Morgan Kim, )!ul 'S» 11 10 1930 191-> 7 7, Lillian vreeniai! 1.1 1-1 ln -,-, , „, Is ah Anderson ill 193, i9; ( [. 7 ' lr , Ku!)l .lolniNCn c, 11 ,(|-^, '" 3'^. ihram Taylor 7 11 19:(H 1931 1932 10.1 1 Iw./i» Mors ,V. Henry Gwynn i; 12 1930 1131 7 7,: r ''""' Holmes 7 U 1930 " i'ni Shainley iiarn,i!on 11 1;! 1^3^ 3 3,- M.ir:i- liaker 2 11 I9:m ' j'^J- vyrronia Clayton 3 i;-- ,930 193, MK ,^' n David Jones B G 1-13-, i ^-,. C::arl;i- Campljol! 7 11 ,9-,, ,ci 3 -, V,),' David Jones 9G ii)32 TOT '\nanda Ijin-fonl 711 19:1,1 1'Vn 1-132 3 V David Jones 10 G 1930 1932 3 p(ii KMII;M Lewis i ,;, |fi :) n ' " ', '^ J P Pride 13 G 1933 i "r >( : ( - ; "» (Hay j ] , p'io -,'-,',, J P Pride 14 G 1932 i 0 -j ; - 'Sin Perkins 4 1.1 inn i-n-> •> iv J P Pride 10 0 1932 lioil: J P Pride 17 G 193-, ) w J P Pride 18 G l<yp , Q3 : J P Pride 19 G i9 : p /^ . J P Pride 20 0 1930 i' 0 -i, J P Pride 21 G ,93-2 i' 01 J P Pride 22 G 1930 1532 2 on J P Pride 23 G 1930 1932 7 7G J P. Pride 24 G ,932 I'K, JP Pride 3H 1930 1932 2 OG J W Fisher 6H 1930 I^T 771;; J W Fisher 7 H 1930 1932 2 '.06 A W Walden s H 1930 JS31 1932 3.09 Pride 11 H • 1132 l 01 ' J P Pride 15 H 1930 1932 2.'o6 J P Pride ' - If »--.--: 1932 l 03 ii P.Blhtl . 17 H JJJ3 1.03 iJ-r.u-i Kmnion ;, -,., Irl10 ,,,.,., „ , f AmaiKla I,an,:I,ml 7 i:, 1930 i<i-u ,-n", Vtn Amaiub Laii, ; [;ir,| a,:, 1930 " j^i Florence Jones 2 n; 1930 3 3s Ada Johnson i n ,113,) ,93, ,„-,, 10 ",., 'JV* JO ' mso " 217 1930193119:12 301 Albert Payne 3 ,7 mo mi ,„,., 3 ^ Gorman Baker 5 17 19.10 1931 I«T' 3'^ .Norman Baker t; 17 • 1930 1931 1932 3 in Urkt'm Lal " :ro1 ' 1 " '" w ™ 1!131 1W2 * W Kurtrlle r.tnve Aildiilnn lo Hlvllirv'iflr H A Sp:cer 4 -, ,^3, ,„., , 28 " A i ! 1Jl . cor 3 2 1931 1932 L53 A Spcer ,; 2 1931 1932 7.76 A Spcer 7 2 1M , ,933 7.7,5 » A Salrer o 3 ,„, 1(n3 ., ., - ,1 l .1,1- -.s •] , m >,, .. ..i.. l( N mi; 9 c "' ,,,,2 , ^, H M li.ll lo i; 19 .,,, ,•„: !•' />. U,-i:'.ii!.on II i; 1931 "" ,•„'., I-' A iii-i-iic 1,1, 12 i; I;)-,, , ,,., !! N (I'll 7 'I m , .•': i'. N iiii: a -i ,;,:,:; ]•[;:; r A n-,i)iii-,,n -i ; i 3:l , " ' ,'(,:, • A Ki-Wn-m, 11, '! |cj-,j , ,.., .' (1 \v. i-iin..!,, :- H 191] i<n-> 7 -f i-Vi-ii n,i,i-,-.-un :( :>. I,,-,, ,,,.,:; 7 'J 1 1) (, 1 :-inc-l, :i .1 " {,j. f j .j'.,; ). K. S.HITII S|i|tl)IV|SH).\ TO B I.V'i'i »•'-' Vll. i.i; Itnvnl'J'KI .'ililllli 1 1-,-Jl j y-j Nl.k l):.v,,,,, : 2 ,,,32 ,;„. Mi-1: U:iu.-,,n 3 ,,,.,., . t . si',\iii.is-(i-s sfiiiuvisio.v TO isi.v-nir- Vll.;. i; •J 1 K I.'cWi-.-i 1 |,,; ): | ,,.,;, 13 W| Sl-irUllldlV .MIIIH-KIK -I',) lll.YTIir.Vll.l.l II .4 Cllamlli-i.-; 11 1 19;,', ,,,;,, ,,,.,., , r , ,, I. I. Wi,lxl 11 1 ,,, :)n ], j: j| 7 '. /( I, 1. W:nd \</-.. 12 1 1931) 193, 7 ,, F A H'ililMM,]] ^ l! 2 |- 1;i | :j ., u Char, li.ay 17 •> {yy .,'!,j L II MM,!,- IK :• [y.,.; 3'^ L II Mi. on- W 1 .. 19 2 1^32 3 3^ SIlN.Vl'Sllll-: ADDITION TO l!l,VTIIl"vil.i.|. Hc-i.-y l!,-i;ir 1 , ,939 1931 ,9.,., , 0 j. Cli-i-rii 0;-t,- r, 1 |-j;!i| i-i:n |f)32 -iff' .111., link:, 7 1 |-);;i) ., . J() 13i-.v-l«- V.'l.-> -I -1 |,, M 193, ,r,32 IO^H C,yn:hiii i)i : li- it 4 1930 193, ,032 3 on KusL Alk Lbr Co III -1 !93, 3'.,^ Cililhiii O.;ln 4 r, lfl ., 0 ]., 3| ,,j32 ,,,',.] .in-y l.-Miv.'ii ,1 ', \tj'}fj | (> . ik.- n-ivi.i ii ; , , 9:jl ]B:J2 7 ; ?(j (- H l.:mim;lon r, i 1930 ,93, jy^ IQ ,.j H C ICnapiien- ii^c'T'i- - 7 ' 1D:!1 3 ' a8 ^bi-ri:n- II ',' ,93, 3 _ :)|l "orn V.-.rilirv.-.-i 7 :: 1531) 1031 jjjj, ,o.n •".'". |-''] ll: ;'- : '. v ' :l I9'.m 1931 1932 10. 14 II Lei', -Lion 2 ! ,931 ,,132 i;ui< 11 l.ei"!-l-in W Oil 3 1 193, ,,,-j, ,-j „,, K :v !!<,!;in..[,n i; :; . ,.,•„, IH TIM.IUN'S 1'IKST Allliniiix TO ul.vniV- VII.I.I-; M:-.s 'I'eddie Grct-n 1 ], ):| .> 3 y u All-i T.-ddle c;,-,vn 2 y,-f, .,'.,,, Mrs Ti-ddie Ciln-li 3 ,.j-{, 3 -jjj c " •> 1939 Ifi:il 1932 38 2 VAII/S MUST AIIWMON '[(1 HI.VI IIH'll.!.! n M criitli-r Kasl 190 l-l 1 1930 IfJIii! 3. CO l.ineoln Svi;:i ,V 1. 11:111 A--S11 W- -1 ,9;,-, |j sn \AM/S !nd AI)1IITII>\ -|-(, ru.VTIII VII.I.I D AI Oinlr-r Kasl 41.49 FI 1 1 1930 ,; so Mr;- I-' l-: 'l'l,i;i,iur Ivl.'.t 100 i-'l 1 •• ,9-j-, i; ^Q VA1I.-S 3rd ADDITKIN To ,!I.Vni|-:Vll.l'.l 11 K Il>-:iiisl»i-<l W-.- II ' jr,-,-, ,'y, VICK'S SIIHIIIVISION TO ItLVTlli'vil.!.!; Ka«l Ark Lbr Cn 1 1931 3 - M Win Mi-l'-arlanil W ^0 1-3 1 r :t ,.,-„ ., . JB K:,st Aifc Lbr CM 4 iini ii'r,u WI-:ST I.MI si:i-iiivisi()\ TO ni.VTHi:vn.i.h Kllic- .Hlinson t: 1 ,93, ln:( ., .,.01 Mj-.s Klli-n Curry !J 1 193-1 3 3 ( •I P l-'lf.yd 17 1 19;,(| ,93, 19:1210.!; •J r l-'lny,: in l 1; i3j ,,, : ,| ,,,3., -, m John Kill!-. I!) 1 |., :!! | ]i| :i ] 15,3-, ,„ j Mrs Ik :mi,- Heard 2.( 1 1930 :,':,« l.illii; JI:i ( . Taylor 27 1 19:10 1931 llciii 111/14 Klliolt S:ivai:c- 12 1 JiKiO 11)11 193.1 M'H G W l'.:.ih:lin I •• 11,31 I9; i;! 7 '',,', C M Ili!\v!:iii!j 2 '.! 193U 1H31 |9-|-> 'li |.i M Hr'llnn 7 :: ni :( J :( ' -^ 1-:^ aline Sinnnes 1:1 :! 1930 \'i.t' T 7, Nale Ni'rihi-rii n 2 19:11 ' •;•.-! Willi,- !li:(l.--,>il 19 L- 19.11 ','„'• Wilt!,- !lud:.i,n 211 2 - ;<i:n :t ;ifi Kli lVi--.f!li-r VI 2 Ifl^O 11131 l-);|-, m ( .| Alideisui! Hillings :'2 2 l!l;(| - ( - ); , Knaen- llrilinn K .1 1-13. \"-, t Kii. : , n- liniioii 9 3 193" '.('-,,, ivi:sr G-VH: ADDIIIDX TO ill. VTii i:vn.i.i; c i- I. -yin. HI i u 111:10 ii>:ii i.,:i-> :! ,,-, '' '• '"..Milan -i c 193.) :9:ii I.,:; L - :l ,,. Kul i i-.irni-y (J c i9:.i: l!>:u l-.i.i" t ,-.'i K S Pi -knixl ? c 1931 • >• I'lHST ADDITION' TOWX (»-' l)i:i.|, ^iiri. S:i:iri-.on.s 2 1 19.11 in-j- - , ^ "•ii Mill all,- 7 1 ]i|-|.> , ,... !-'d MI-II ;,!!>• K'j 9 2 19:); " " -5 'i' >> H -- oiy N-I.. 10 2 19.1! ll!:'.l 111- -< '•!•• n " ••-.•">• H ! 19.HI Ml I'M' • 4, ! " ;; '">• 1'- 19:'-> !!.:•] i:u'> -,';;. •' l) f ' : - i|: - 11 19.11 1!H'> ; ",'; 1. !> Wll.im 14 1 11,31 ![,;,; .', Q..' Hllll.lli! 22 1931 |ri :( , - - |; Kullaid 23 'I'm i'H- . ,., Hus-.c Ii(.U 13 19.ii) '" ' i,' " C' Gill 19 ,03, . ,.,, H ti Gill 20 ]!,.•.> ] „, iM-iIrn-,- Fo\vler 20 U'^fi i ,,, •'1:11 Hull.- S l-l "it -'- '-.' IV! 1 I'l-l, C S ijr'il ',' «"; l.il:.!rlnc Kowler H ;, ll'll , ,.', Phcriiis Gin Co N'j 3 B 19:10 •• l'ii.-.-ni\ Gin Co N'.- 4 b 19^11 'lau-niv C;in Co 5 « HMD -.', ".' !>.•:! SjKj-.ply Co " 40 Ft S'.- 7 8 |nii .. - . DKKil.VAl, SI'HVIIY TOWX Or Dll'l J W Wilistlo S li IT,;, ' , .' W v.T.lstle i; u ,,,.,„ ,;| J W V, aistle 7 n t.)j,j '^ A 11 Oili-.itliiini 9 G lll;.ii imi ]ti- { - . (1 p J T PylMs 10 t, ,.VV- '-, -i! Ilfli O^ee 11 • jpi,; .', H * •* " 1 M.1. r } n i I.IK B KW 1 ; KK'\ 1920 1931 1932 38 25 .J O 1 indie-; . ^.ni -i HI-:'; HWi i-wi i9-.w la.nn l.o! i fsi-:'; NW: ri:io i; no .1 W Wllc-ox !..,[ 2 S]-; 1 , MVV, jg-jo ii ,- Q llf-J;., Gin Pi, !- 1 K t ,ivril' W1 '' W '''' 19 '" la '«^.f'0 i.ut 3 Ni-: 1 ; SK 1 .; 1932 n.so Unknown 1.01 3 NK", S\V'-i 1932 1.80 Ciiarc .M Jaiks-in A.lilllir.i, („ I.i-aehville '.''.npiwi-il Owner l, iiy, :; M,.jj m ,em Penalty ;i.'-fly Williams 2 A )'I30 1932 13 00 '""">" Wlllnn-n 3 A 1932 c'. M .Malllir^s Kslafe T«wn -,I Leai-hvill,- Cutt(ll) Hell n R 9 1-,'j] lai2 ., w . <:i-Uoi] liell 11 I). |0 (931 1932 a'flfi Iilknown 13 193, ],J32 7 ' 7C • .^raltlii'Hs l-'irsl Aitilitinn („ I.eachvitle .-' W Cokei' 2 i in.'jij 193] ,3 M -1^ V/ Co!:e,- \v. 50ft 2 2 1930 1931 2^00 .Mafllu-nti Si-[-,iii,| Ail illllnn It, l^-ai'liville -! T Atexnnder 7 3 1930 Q 53 M K Nelulibors K 7f,f(. SW Cor B 3 19.32 c "SO M-Ut''e"l" 1lS l ? :i K3> m2 ™'°° Will Bcnsii U:it) 1S ' n !W2 3 - 09 W 7flf(. of R , a 2 ;', ,",, 4 '' m ° 1M1 1931! '3-50 ' S ADUott R 75ft 4 4 1931 1932 13.00 .1 S Abljotl (Loi 9) 4 4 |S32 3 35 K M^V"' 8 '"" 1 """ 1 " 1 "^ 111 ' 3 -" JRTST' '" ' 1Ma U ' S ° M^ulol^on " A 193 - G ' 5 ° Ma'illm Johnson ' " "^ °' 3 ° K '- 3 n 1911 •( tn .1 W Wilson W- 31! ' ,„.„ ,~° C A fitin-k & Sunn ' 8 : N 2:,n of s r.nn -i p, lm ,„,, .. . It L Applehy E 1 , 1 H .n,; ra -I L Wiliiorn N-lOfi 1! c tijii ' ' ,."-? .4 .Joseph b - ril) '''vciT 1 ?' 0 '' .. "' " I9: 'l 1932 2o'.50 .MiMiiis Sennid Aildition In .l.f achville .l.eachville Oil ,^ , C<lil1 Co 1 H 1930 1931 1932 10 14 Leachville Oil f- Cral Co 2 M 1930 1931 I032 19 50 M .; Tlmrix- 3 H 1930 G 50 " H Jones it Co , ^. -',,,., . 4 " '531 1932 25.50 -' C Wibon Kst C II 10.30 1.80 J C Wilson KSL 7 II ,93,0 1 03 J C Wilson Rsc S II 1930 3.38 A I. Il"ui;. v u , ,53, 1932 13 of, original .Survey Town n f I^-acIivillc M " ;' ; ; v '' 5 - r cr 7 ?, 193, 15)32 , 28 M«:|RK;S 11 Si i^ ;•» Wis J R Navicr JO 3 1931 ,9.32 j' 2 a Mrs I s Na.^r ,1 3 ,931 llm ^ Mrs .1 S Nasser 12 3 1931 1932 7 76 ? a «?' w' atsn ' ' 2 " 1M1 1Q;i - »•<» J W Watklns 0 9 1J1.30 1931 1932 19 50 f-eo .inbhers , to 10.30 1932 13!oo J 0 S|il.i,;ne 2 i n 19J2 C . 5 o t-olroi, Rel| U J^ 9 ,., 1930 1931 2 OG J W Wilson Lot S nf Luis 7.^8 14 1»31 1 0 R A Nelson ] 15 1930 1931 1932 19.50 H A Ni-laon 2 is 1930 1931 1932 19.50 K A N'elson 3 [5 1930 1931 1932 3.0< R A Kelvin 4 15 1930 1931 1932 19.50 I'ark .l,I,Ii| ion T,>«n of I.eacliville II n Kakei- , n 10 32 33 It n iMker j ,j 1932 33 A M Ctmnr-r 5 11 193-, 3 3 J I! Slee,! 7 r, ,n; ( 2 ,',, J B S'.eed fl B ]M2 3 1 £ L Steed 9 n 193, ,1,33 ? '^ F. L Sleed ]0 1] 1931 1932 2" 00 Ii A NVlso,, n ,j 19 3 0 , 031 , g . )2 ^' lm R A Nelson if n, 1930 1931 1132 IO'H J D HilZhi-.s id |j ,,,3, jg.,2 7 ' 7(| E SOfl N 1 ;. i, c ,[)„ ,,,32 Smilh's Addilic,,, Tim-,, nr I.eaehville }J, A ' :ll " h •' 1! 1031 !!)!-> i 28 i ^, ,. r "" l> " R 1931 1M2 l" 2 8 A P u-ri-e n H ,931 , M2 ,j t p , U1 '!'. CC 18 i! IM ' 1»32 1 28 A P n!n« ?,' j} !™ |^ [a W J Wc.nl 24 B 1930 ->'i1 W J wood o-, „ ,,,,„ '•'« W J Woo,| : , n n ,930 3 '^ . B Williellil 2, c 1930 1931 1932 \yj I A Gmllney 5:1 C 1930 1031 1932 I'll •U^'rtT ^? "Boib!!^ !: ~ M- • I931 1M2 ' 70 0 V "lei7- «• '! ; n 19:fl 1M2 7 - ? 6 0 W Me ,' ,- • 1931 "8 1 M Mon-au <i n 3 ' 38 " W Will,",'' 1 " '? I 1 '"° '"' "" '-92 A W W-illt'r -i-i i\ "*^ A W Waller Sl „ , MO 1M , |»» J-JJ ' C. eiuricks 25 I) 1930 1931 1932 10 'l4 J C, endnrK., 2C 1) ,930 1931 1932 10 14 I W WllfOn 12 c; 1930 1932770 Mrs A flenin- 13 n ' ' '•'« Lillie Bradliani 3,1 n .;,," •* 1 ^° Lillie !iradh-i m 21 c, .;." ;•" U M Morcan 2-1 <; ,„, \\^ I -,n M Morgan 2.1 <1 ,q)i ,ni, ,'^;l Mrs Bcs.sle Havs 28 O ,93 i,, ,-" Mrs Uessie Hays 29 G I>)3I |im Wess Co'ob 9 H ' ,ni, 2? \vi-.w coib 10 1! ,„,; -°? Wi-ss Couu n H , •" '°\ Wess Cobb 12 It ["3.7 p* E 1) Jones is H ,,,3, ,' ' '°J E n Jon,-., ic n ™; I™ ?7 -^ . JI,.^_.A.. _. F Iy,i2 .G4 '"' " 19lVlJ - 6t S Backman 31 H , 932 .. „., A Backman 32 It um i« Dellu Taylor 7 I ,93, ^ f'^ Delia Taylor a l ,' ™* !'^ Delia Ta>lor 9 J o-, lew i'« Delia Taylor 10 I J^{ [93$ ,„ C Fl U Kln' S Allllitio !|. Town of l-Pachvillr C H King « J !*^ '*•** C " Ki "^ L>8 ! low i •« J I- nraffen » j "" j|-;" J 1, DrafTeii Pan ? J .gj^ ^'^ • I.e^ehviHt. C A'Sluck i W^R^AIlen 10 1MCI 19:11 ^-O" Wa " C Staudenme,-er 1 Add|t 1M ° "*' '^ "'^ Warrc-n clair 3 A ]9 3 0 ,93, ,1)32 lg M II C I>w ' n * l932 B - 50 li c n 1931 !932 13 °° H c Sw S'A 1»! i"? ,?•» Brass I^uiniore 9 A 1930 "' S A 1. Bncknei- 2 B 193, ,930 n'nn BenJali Dew 4 H 01 ^ .\Ir;> iu-11 Ilan.pton li Ii ,93, fi so J t bwarlus N'i 9 B 1930 3 38 Maine Kniglu ,c ,930 6.50 S D niomnson 9C 193010111932 5.40 Mattlc Knlflii 10 C ig-io u 50 Ir? M W . S *'" lnn U C 1S32 G^SO l.. 1). AsnabMiim-r Addition Town of .Manila Arneil w Ilntton l 1 | M2 3 38 Arntll w Mutton 2 1 ,932 fo3 Arneil w Mutton 3 1 ,,J 32 i' 03 J A Crow 4 i mo , 5 3, ,1,32 3 Qi, J A Crow 5 1 19-jo IKJ1 1032 3.09 J A Crow (j t JS30 1931 1932 10 14 J A Cro*- 7 1 1930 1931 1932 10.14 Ciai:de Crane 10 1 ,93.) 3 afl Claude Crane n 1 , 9a j 3' 38 Claude Crane 12 1 1932 l 03 G W Hugh 13 1 193-, 3 38 Chas McWhirtcr 1 2 1939 ,'03 Clias McWhinei- 2 2 !93 ^ ,'m L'hns McW-iirier 3 2 1932 ,' 0; Clias McWhirtcr 4 2 ,939 -, -,! Chas Mcwiilrtcr 5 2 ,930 ," 0 Chas McWhiner e 2 ,932 , Q Chas Kooncc 10 2 1932 , Q Chas Koonce n 2 1932 3 31 Eugene Fk'crnan 12 2 1932 ] o< Kugene Plecninn 13 2 ,932 33 Bank oi Manila IB 2 ,933 ,'o Bank oi Manila 17 2 193^, 3 ' 3 Bank or Manila 18 2 ,939 i' 0 W W Silaver 19 2 1932 3^ W W Shaver 20 2 ,939 ,'„ W W Shaver 21 2 ,932 3.1 W P Turner 3 3 ,932 3 3 W L Griffin 14 3 ,93, ,932 2 ' M W L Oriinn 15 3 ,931 ,932 j.ofl W L Gnllln 1C 3 mi ,932 2 M W L Gnmn 17 2 , 931 , D 3 2 2 rj* W LOnltin 18 3 ,03, 1932 2M C H l-u (r ,n 1 4 ,932 3.0 C'H Flll|lia 2 4 193^ i o' C H Pi,(|iia 3 4 ,1,3,' j'jj C C Alosi-r (j 4 ,932 3 "3 CCMusi-r >i 4 ,932 ,'„ C C Mosor « 4 ,,,30 , n C C Moser 9 4 ;932 3 ^ J M V.inxant 10 4 19 3, ,932 o'o J M Vaiwant n 4 ]g 3 , , 93 2 ^f' 7 G H Fi:c|iia 14 4 , 932 j' Q G H Fiio.ua 15 4 19a2 s ' n E U Robinson IG 4 ,932 , y. E H Kobinson 17 4 - ,932 3 '3 GO Stuari 20 4 1930 193, 1932 10 ;, Ark Mo Power Co 22 4 1939 1931 n M Ark Mo Power Co 23 4 1930 1931 2 00 N. II. Ashabranner Aadldon to Manila C. 0 Stuart- 1 1 1D30 , 931 ,932 3 w G O Stuari, 2 1 1930 1931 i 932 3 09 Lon Byrd (j 1 ,930 ,93, ,039 o QC Lo" Byrd 7 1 1930 1931 1932 19 "5 Lon Byrd a 1 193 i ,932 2 M Lon Byrd 9 1 1930 ,93, ,93., 3 w W. 11. Ashabranner Addition t« Manila" U O Stliart 51 1930 1931 1939 ]0 j G 0 Stuart (j 1 WM mi 1932 ,,,_, 0 0 Slllilrl 7 1 ,930 1931 ,932 3 09 G 0 Sluart 8 1 ,930 1931 ,932 ,. 0 C. 0 Stuari 9 1 I93 i m2 , , G 0 Stliart 10 1 , 931 i 932 7 7 .1. M. Carruthers Ad.llllnn to Manila A E Scott 5 1 1M1 Jos, 2 .c A E SCOtt 0 1 193, ,932 -,.7 H L Blackwcod 9 1 1930 ,931 2 Of R L Blackwcod 10 1 1930 1931 20 H. L. Citamtx-ra AJjition to Manila Unknown 0 1 1930 1931 1932 3 09 Unknown 7 1 1930 1931 1932 3 09 Unknown 8 1930 1931 1932 3.09 Unknown 9 1930 193, 1933 3.09 Unknown 10 i 930 ,93} 1932 3 09 Unknown 11 !930 , 93 , ,933 3 c Utikiiov\ n j'2 193U 1931 1932 1 '* ""known 13 1930 193 , 19TC 3^ unknown 14 1939 ,931 ,932 3 m Unknown is ,933 1031 1932 3. 09 Unknown IB , 930 ,93, 193a 3 m Unknown 17 1930 ml 1Q3 , 3 OT Unknown \s i 930 19-31 1932 3 C 9 Unknown 19 i mo ,„, |93 , 3 w Unknown 20 ! i 93D 19S1 193 2 3 ' OT !i L chambers l 2 ,930 ,93, 1932 3^ H L Cliainbers 2 2 ,930 1931 ,932 3.09 H L Chambers - 3 2 ,930 1931 ,932 3 0 9 H L Chambers 4 2 ,930 1931 1933 3 99 H L Chambers 5 2 i 930 1931 1932 3 w H t, Chambers G 2 1930 193 i ,932 3 M H L Chambers 7 2 ,930 193, , 932 3 09 H L Chambers is 2 1930 1951 193-. 3 m H L Chambers 9 2 1930 1931 1932 3 0 9 H L Chnmbcrs 10 2 !930 1931 1932 3 09 H L Chambers 11 2 1930 i 9: i| 1932 s'og H L Chambers 12 2 1930 193, i 93 -> 3 w H L Cnambers 13 2 1930 1931 1332 3 09 IRREGULAR LOTS TOWN OF MANILA In Stctinn 15 Township 15. N ur | h Range n W H Ashabranner E-U Lot 18 SW'., SB', I9 3 o 193, 1932 3 09 rTd Asiiabranner Lot 4 NW'» NF. 1 , ,t, 3 2 c 50 W H Ashabranner Esl Lot 19 SW--. SE 1 . ,930 G50 Henrietta Bed well Lot. 5 NW. NE'i ,932 fi . 50 Nancy R Wells Lot 11 SE'.l NW'i 1932 1-03 Vill Rush Lot 12 SE'-l NW'i iq-n , ,„ John Thomns Lot 13 38 SE , NW , ,93, ^3, 2 Qg oE.t NW .* 1931 1932 7 7fi l«t 15 SK 1 , NW", ]9 30 ,93, , 932 5 4Q Manila Stave Co Lot 1 NE'. SW 1 ; 1930 W31 1932 75 Y, ORIGINAL SlyRVKY TOWN OK MANILA ' Lnde Ashabranner 1 1 1930 193] 1932 10.14 Aide Ashabranner 2 1 1930 1931 7 75 Lude Ashiiumiiner 3 1 1930 1931 2 00 Hide Ashabrannor 4 1 1930 1931 7^5 Uide Ashnbranner 5 1 1930 1931 1932 10 14 L,Mde Asnabramwr 6 1 1930 1931 1935 10 14 3 W Tiplon D 1 1932 3 ' 38 2 W Tiptou 10 1 1932 i oJ 3 W Tipton 11 1 1932 e'oO 3 W Tipton 12 1 1932 6 50 I.W Cowan . . 13^.2 1932 6.50 I W Cowan H 2 1932 3 50 Mrs R L Wllliford 18 2 1830 193-j 7.-| S SATURDAY, JANUARY 27 '1934 . Mis R 1. •WHllfor.l 19 2 igjo ^. ! MIJ R L Williford 20 2 i 830 'f? 7 - 76 |E 1! Morgon 32 4 i9' ; 9 , 83 , ,-ff *•*' Kan- C!i;l:i/ 36 4 " "-I* K Berry 48 5 rm v " f 3 » K. Berr 1 , 1 48A5 1931 re Ilnt'.jn Thnmas ^ Hinton Thomas b - f)U Hdw Co - 53A6 193, Bunk ol Manila f,5 b ,5,,, .*'' Bank of Manila MAO ,9^, ^'™ I'jii! C Wesson " ' Paul O Wesson ' tl5fl Fart S'.i GC (i 193J 1931 1932 3 no fiiuton Thomas Hd\v ua Co Part S'.. 56 1931 $ 6n Dora Eerry 78 7A 1931 1932 i'ti Dora Berry 79 7A 193, 1932 , no Max Enrowsky 82 7A 1932 ^'50 Max Ba:owsky 83 7A 1932 g'so Max Btrowsky 84 1A 1930 rj'jo Max Barowsky '; af,1A 1932 K'O, W M Campbell 94 y \"^ e'Si W M Campbell 95 B j^ 9 ^'] J C Chi>pin M is |,)3i | 9 -,r, ,3'^ W 11 Hlllton 104 8A 1930 1911 14''-' 1 0-J Intej^-River Tel Iiit(°-I>J«-r Tel mSA mi • ti4 C " 109 8A 1931 i; in Fi-aneis Austin 12911 ,9-,-, „, , ^! 1001- Hall. 142 UA '^ ^ , 932 '•'" Sarah L'>unnlvun 154 12 ]s -> a Jqi, ]i:,, ,', Sarah Duiinlvan 155 12 , 930 ,„., X,, '••;; K n TIlR-lkeld 1Q412A SM " ^ ? 4 E B Tln-clkelil 1G512A 93^ 93 "? "' ' Mtss Co Gin Co 166 12A ,g 30 31 1932 la ' 14 J H Cherry 19M 1Ml 1 -'' Q S P,lrl. 175 i; A13 ,03,. , 91 , I!)32 ... K P A If ton 117 & A 13 ' ,1,32 3 38 II W Cowan 181 & A 14 ,93,) ,93, 193 2 lg ' M H W Cowan 1S8 & A 14 1(m , 93 , i 932 i 9 so Max Borrowsky 189 &L A 14 193* 1 3 3y Mix Dticwsky •' • " 190 & A 14 i 932 3 a8 J C Cl.apin 192 .t AH ,93, , 93 2 7 'ng Mrs Liuu-a Oates 207 16 ]By> 3'..., Mr.s Lr-i ra Oates W 1 '- 208 16 ,G->n o -,a Manila Gin Co 219 16 i 9 -jn , 911 O g 5? Manila Gin Co 220 16 ,93-] I931 js'so Manila Gin Co 221 IB , 930 , 931 v l!. Manila Gin Co 222 16 JJJJQ , 93 , ,I,' M Mnnila Gin Co 223 10 ,931) , 9 3j tVon Delia Gin Co S210 F: of W 210 Ft 16 ,55, 25 ., W W Shaver JJ1 25 " rt N 100 Ft of W 210 F116 , 93 , , kn T A Matheney 220 n m-n IO-M A'IR Gco Henry 227 )•( 193U J^ JSS .J^J b B Phillip* 228 17 193 , 1932 7W J M Hi-iton 233 I, ,0-19 n-i J M Hi.tt.on 234 IV 1932 3 '..i J M llutton 253 18 ]93o ,'oo Witon \Vard Co 254 18 1931 1932 , S Wilson Ward Co 255 18 1931 i 932 2 'o 6 Wilson Ward Co 250 IB ,93, iq 32 ij'. ((i Lou Byrd 259 18 ,930 ,931 i 932 3 ; w .Nlfk Gr.rnc 2CO It) , 931 1932l , , 6 Lon Byrd 267 19 ,930 1951 !9 3 -> 3 tJ9 Lon B V [d ^ 8 ' 9 193 ° 1931 193 ^ 10 ' 14 Lon Byul 270 19 i^o , 931 ,932 3 ;^ Lon B;.ril 271 19 , 9ao 193 i , 93 - 2 3M Lot 6 NE Corner 20 ,93, ,n 32 •> IIK PARKVTF.W ADDITION TO TOWN "o* K Berry 3 i 103] - 193 j ' Frank S Finley S 2 1932 ('rj-j Frank ;i Finley G 2 iq™ o' qi) Catherine Denton 14 3 ,933 338 Catherine Denton 15 3 , 939 3 ' 3g Cnlherine Demon 16 3 i 932 3 " 3B Nannie Trelfeid 1 4 ,931 , 932 ^'75 Nannie Threlkeld 2 4 1931 19 3 2 0 ' 06 Nannie Threlkeld 7 4 ,93, i 932 ^'-j e Nannie Tlirelkeld 8 4 , a3 j ,930 2 00 R A Ashabranner „ , . N - 4 s 1030 1931 1.28 Ii A Ashnbranner S'.i * * 1930 .64 Pete Sccit 7 5 193 i 1S32 2 06 Pete Fcott 8 5 193, ,932 2 .IJ6 H L Chambers 9 5 , 9M 193 , 19a2 3.99 A P Parker 10 5 ,93, !S32 7 . 1G Ohver Russell 11 i , D31 , 932 , % Oliver nusscll 12 5 1931 i 932 7 . 76 J M Shell 13 5 i 932 ,. 03 E H Robinson 14 5 , 93 g 3 3 y Unknown N'.l- !0 6 ,931 " 'g. Unknown s 1 : 10 U ,931 "g, Unknowt. n c 193 , •-... SO«TH?II)E SUBDIVISION TO MANILA W L David 3 ' , 93 , 3 38 W L ravid 4 ,q 31 j'uj G 0 Stuari. 5 ,93;, ,93! , M2 3 'o,, G 0 S'.uarl 6 ,930 ,53, ,53,, 3 ~ m Amer B A Ijoin ~ ' ' Assn , at) 1030 1932 13.00 G A Dillon 23 ., 9 J2 ,',,., G A D.llon 24 , 93 i j ',,.', Unknown 37 i 930 , 931 13 -^ 3m Unknown 38 |9- W ,1,1, , 93 ., „ m WEST hN« SUBDIVISION TO MANILA n ,* t-'l"" 2 1932 6 - 5u T o/', S 1W|) '931-1932 13.60 Jess Sltkcy 4 ,,,30 1931 1932 19.51) W R r o"" - W ° 6 ' 50 w" I w T Q| iVCr 7 19M 1931 19K 19 - 50 \viirn?<>« Vtf 8 1931 193a 13 -°° »>U,LI10KD ,t- OARIIISON ADDITION T-'J Unknown 13 , I ' A , 93r , , 93! 1932 3 09 H w r OW<ln ' 2 '930 1931 1932 10.14 <\D.r-Vi'. V I?" 2 a I93U 1931 I 932 10 - 13 "*»H.iI^ AIj STIR VF V Tflvi 1 v rtc* VADDV/I .,, _ "-"tii.! l«J>«L>Ur X AKDKV Alice B Hill 2 1 ,93, 1932 7 . 16 u C Mr-Lean 4 2 , 93 -> 6 10 1KRFGUI.AR LOTS TOWN OF YARBRO Marie rulgrmn Lot 5Cxl50 50 Ft ,, w °' 82 193U 3.33 Marie Fulgrnm Ix>l 50x150 100 Ft , w 0| « 2 1930 1.03 iiifliiian Bros Loi Easl of 6 1 193n 1931 1932 1 U2 Mrs Carrie Jarrett W 220 Ft of SWV; NW 'i S of Bayou SK H TVp 1C Kge. U 19?0 1931 1932 19 50 J E Tiylor Lot 50x 150 320 Ft East of SW ] l cor of NWli Sec 27 Twp 16 Rge H 1 930 | 93 , 1932 ]0.14 AH persons and corporai:oi,r Interested in aid lands, town lols. rillrtuds trjmroads. elcphone. telegrajih or power linc-i nre here- y notined tl-al Ihey are nqulred by law to ppear and make defense ic. said suit, or 10 same will be taken for confessed nnd udjment final will be entered directing the lie of said Ir.nds, town lots, ullroads, t«m- oads. lele!>hone. telegraph or power lines or the purpose of coltectins raid delinquent evee luxes, together with tli? pay men( ' of ''i- erest. penalty an<l cosh allowed by lo*. Vllness.iny liand IhLi 22nd day ot Jan. I9;u, C)ff'i oi 8»ld Conn

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 8,900+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free