Iola Daily Register And Evening News from Iola, Kansas on December 29, 1911 · Page 5
Get access to this page with a Free Trial

Iola Daily Register And Evening News from Iola, Kansas · Page 5

Publication:
Location:
Iola, Kansas
Issue Date:
Friday, December 29, 1911
Page:
Page 5
Start Free Trial
Cancel

THE lOLA DAILY REGISTER, FRIDAY EVENING^ DECEMBER 29,1911. MH. IMI MKS. SAM TIIKOItAI.il i;\.f JKJM Ai>i;I) VKS11:KI)AY. IRA B. FRANTZ KL(!ISTEIIED Ol'TOMETRlST Humboldt, Kas. Xcdilinir of .Mi»«i Krjrirlis >Ir. Iti'Ktriiffrr Aiiiiiiiiiiii-d—Niili'> uf l.a Iliirpi- iiiiil Vicliiit}. ii:.;.- Ihu Kill. I...H..H-'. full. IMli :iinl A \ I.A HAIiri:. II..• 2'.<-A li.r;:.' Il.iiii Ijpr of llii- ftiihil.- Ill Mr iiiicl Mi> Sinn Tlii-Dlinlil. a |iii':is:iiit MH- l>rlre imriy Wii!iii-il;iy iiciiiiii; iit Itlclr llnlll" MilllSl 11 Iiiull 'riii- L'll.r-! iirrlviMl :iliiiiit > lln lill.'il IjnHki'li^ AI'NT s «• re iilavi'l. ii- I! •••Jliiiiriii.-. «i 11 MiMil A Jiilly til,111 Miiii' w.-iN ri|"iiriir 'nm-'' u no .^n- i.mil Mil- I'Mliill;: vvi-ii' Mr atl.l Mrs I. I, Mri ;iiinlK atiil raiiiilv. Mr :iiii! MiriiiiiDik aiiil itijlihi II. Mr iSiiiI Mrs .1 11 nliir.-i. Mr. Mini Mr-^ .Scjf^'s; .Mr. .iJi'l .M.-s .IDJIU ifinfii-r Mr anil .Mr^ .Mnri .M'aii:--. .Mr. an: Mrs. .Xrlliiir IMwaril.* .Mr am! Mr- "riicni.Ts I.ii.i;!iiy. .\lr ami .Mrs A II. Ilinns. Mr. .nn.l .Mrs. Arlliiir lliiliir. William liuli.r ami ilaimlif'T. .Mil!i.>. Mlnnl* anil Hi-rt Dlillcsl. .Misns Nol- lic Gwin. .Maiiilii' and Kllu'l Kr.iwn. Ml.<:.>= I'aThiTini- Harihy. wlio fi'mi- frly tautlit ifn- luisfm-ss idiirse in tli>' Harpr si iuuil. arrived yi'STi-r ilay frnni Salina fnv a Ti'w Jays' \isii with \\ Husl"y anil family. :Miss llarf li-y has a similar luisitinn in tin.- IJU-^I- Di'ss tolli-nf in Salina. —F. S. Ualm M. D.. Onili.st-. .Miss l.fDM Frprii'lis nf tlii.< city ami Pfter )ici.stn)f)V." DI' i;ii]/lcn V.J)1<». Inft Iiir,. s-orii»- tiiii.' .-imi f(i;- Iiiua l.i visit r<lalivf-s. Tli.'v win- iiiarri.>.i in Tl.a; .--latp last \v,-ili ami ri'turniii ."^imd.Tv to male.' l.a llarim th«ir liciii*. They will live on Nurili I'.roaihvay un- 'il .Mr. Ri-isirnff.-r"s farm Is vai.i;.-!! and tlii-n tiny w!!! niovi' mi !!:•' iila:-i\ -\ band of •'inn? i.iraTors " WVilnosday nflflii. armcil «iiii tin i.ans. fiil.s. ilulis and .the likf ir.-ntly ri-mimiid Mr. an.! Afr.s. iJfistniff'T tlia[ ili.y «.-r.' awar.' i.r th.-ir Tiiarriai;*- The Phrisii: :i f vcrci-'^s at Palini , sohno! .'iii;i-. .w; • \\\\\ .in.nil.^il .Mi.n-i .lay i',.nin:;. Ti)'- i.yi.iiratii was M ry | >'nttr:aiiiintr I 1\';ir»r.-- IVin.""'.;-)! •.)r>\ m.ikii;.',' ' *)itir annual inv. ni.irv w-.-k. Mr. .'ind Mrs. M. .1. Adams, wh.-. have n \i^;;n;.' Mr. an.! Mrs. Carli' A!jl..-y. I'f UiV:i,an Mills,M.. . :.;iirn- Hd honii. vf-st'-rilay .Tolm IlasiinL's and il:iiiL'"::.-r. fl. .•- triid'' arris.il .i.-T.niay fr'Hn C v- niilf !f. mak'. tln-ir li.piii.- nn Sn.it'i Wa^ljinL'iun -Mf-.'. in iin'M-riv r.'cri.' I .r jiiinlia-'i! !.y Mr Hasliiyj-. .1 11 \S A'\'- :.ri- r.!.;r:i. il !•. K.in-a- l> .llllll u iiiai riaK'- Mii:.I.I.V . Ti I li-il ltl.,\ IIMII ri.-.; Ml.- 'I'lii-ri- wi'i-i •ri' siir|irisi-il to Irani uf ii. r III .Mr. Willi.. .I .ii .i -i, |„si Minli^; 'liny V. Ill' iini .MlN al Hi.- |.ar-i.iiat;. I..> .\.,s Wi' « i-li 11;. Ill a li.il'l.y II .11 - <;A.S nrv DKI'AIIT.HKXT nii.i (ilVK A\ OYSTKU SI I'lTH- Ki|«lii lliiiilcr Mr.- >i-H l*ri'»'i!i'>il nitil >VilIiiiiii l.i>iiii;<liiii U < hii T. Karl \>il(rii>- A>.n.|il, ill a iiiniili.r nl V'all • ..I. II •• 1 111 1-111.a:. 11 iiiii'l.i; i.v<iiiii(;. jiiisi 1.1 at Mr ILiyanl's .Mmi- •a! riiil 111.;!' ililiti. r r ami laiiiily. .Mr. .Mill.r. ulli- .MiH.. I). C. IMlis and .Mrs /limil..i).i;. .MI M.-^ii-y Vim- ami ilaii«l.ti'r. .Mrs IV I' lUll (llllllll'Il \ isiiiiin 'i I'la- |i.«in 'I'lllISi lia. I.. . I >ir l'..;l!. and Hull, hliii. V. Ill .\il:.n;s .Mrs. .Miltmi IJoss ain,' .il Cull, .will.' ail. li.r.. livi'.s this u...-k .Mrs. Hani... Kills and Mi.«s " .\.nii. O.sl.iirii wi 'iil to Inla W'lilncsday. Mr. .!. II N'nstraiid aud I >. M liraliiu avi- .•Niiiitiiii; to iln-ir sal.- I.ili.s mil this \v.'.-k. Mr. and .Mrs. l-;ilis and dauKliti -r N. llio calli-d at .Mr. I'.ayar.ls .Sunday al 'ii -rmiiiii. Mrs. Wiiiiilnifl" i .f .X .i .slm. .Mn.. is visiliiii; frit 'iids in D.'uill disiriil Tiny liavi". snM i!i.ir faiiii In'rc and piirchaspd land in .Missouri. ll:.\vkili.s'. l'..-ii.r's ami Il-'alims w »ri' al .1. II liialiur.s .M.uiday. Mr. I .i \i I'lark fnrmi-rly i .l" Inri. liui now iif fiilnrailo was marri.-.l hit. ly Ilv \isifi .il Ii.-r.. Ia^t sprinic. Uilli tliH ronilnL' of .Middle AiiP —There is a IetIin.^' doun in the piiy.siral rorirs often shawn ic annoy Injr and jiainfiil kidney and bladder ail iiii 'nis .Tiid urinary irreKiilnrities. Fo- Iry's Kidney I'ills are a splendid resii- laiini,- and -strengthening medicine al sill!; a time Trv them. J. I). Miin- dis .t- r<>. (;KTTIM; itii» OK HIAZ. Tlie l/.rt .-(111 wl.v i: n l;i^-I..- ri'v Wi!!!::;ii V. ^viii.i'i .,1! 1 li i: ar.- i.]!. Till.:.; i;:. ;i •la! . ••.i'.- i-'.'.\>- ill ill.- l.iiiMIll" v.< A i.ii-.i; i...! liy \I - \.-« iiiaii '.I ill l... kiii.un as '!•.• l,a )/.'ir;)e J.'-.i.'y rrj;(i',.-|j|i )! : •; ,)••.• »..'! known an.' is m. r Thi-y 'l.i.iiM m." l.' '••ii. -fn'. >ii-- Pp. r.' . I- Iia-. is. .-ifi. V .-i am •. wi-!i Mr riTi'! Ml-' <; KIir.i;-'t:i;:. ..;' I..ia. 'ii; :i. d y.....l.-r.I;iv Mr- H r. a-,1 1;. r uu.-t. Mrs S Forni-y. I.awnnr.-. si" tit yi.s- K-rday wi-ji Mr Jin.f Mrs \\ My. r. Til" six tri.n'iis (i!il <-M!il nf Mr and Mrs I,..., l.::.:. - r. ;..ir-. d very ill Ra!i.;r St(;.'M-nsnn \\\\\ •, i-it r.!a- flve^ and (i!d fri.T.'Is in i'.i< kw.f.d. la . f.T a f.'W -.vceks. NVirtnn Ho.', f.' Kinr.'ud. w,'.- a visitor lii-re vfiicrday. .1. F K>-:!. fif Salina. \va= in t..'.vn yr-st'-rday nn liii.^inf-s cnnn.-'f't'-d •vviti; IirojirTly !:rre. Dr. .T F M.'f".ill rr-tiirnrd y.-- = tfrdav .Trom I-a»renrf.. •wh.'.'- li- sii^nl fhrfptma- wit!i his family. Flarry ZU-iz'.fiv r.f .^Inn'ia;•a^. who !- visitinL' i.is lar. nts in Inla, wa>; ov. r veoti-'rd.iv .'^iiakin^ !:.-ind-: wiiii old TriPTiilF. ' flarl'-s T.ienn and family nr.^ n-.ov- inir to Inla in.lay Calvin .'!i>iar'; I.; visi^ne frii-nd.s in Alrhisnn miiniy tins -n.-.k. Roy Creir!! and .I.is.-i.!' H'ln*. I'f T'nlonvllk-. In'^-n. .1 II llami'fon of Tola, were In T .n Han..- and virinif.v yesterday -n-ith the exi'Prta'i'.n o' liiivini: I'lnrt Karl 'Wilpii': ivi!! !r;iv<' \f wi < k for Ranpor Ka=^ . to ai-iei.t a imsiMon :is HL'-nt for Hi.- M K K- T ini-idi' Will RP-ITM line tone to r.arnett ""or a shirt visit hi.fr.r.- retiirninfr to Kaii- Fas rity. Mr Unrkrr n. ••!, of town, wi'nt Mi\itaii 'l '<i «ii >VliirIi Had Taken UN Vaiiic ('hiiiiiie- !t. i .<.in .\ti;on!(.. Ti-.v.'i.s. jici-. _]••,,r many y.ais tii.' liith' town on tlii- IJin I'.raiid"' in lii.' ni'r'hi'rn pan of ii':i'.;iiiia. .M.'xii-o. airo-s lln' riv.'r from Kai;].. I'ass, \,as , Ci. (.'.-.I- .\. i-'/a-. mcanini.' •'lihuk l!.ii!: " In l^^'^. in lionor u: I'residinl |i;,'i/. 'il" lijl-latiire of tin' .stai.- of • ' lil.i . i.ai.:;. d Ihr liaili" t.' riiiilad , I'l.rfiil.i lua/ T.'.ls riiaiK'..' u.i- !ii :'• i : ;. •'. ri.'i > ..r of I' I' foil II. « !..>. 111.' w II I lali'lii]'.' I 'ii' i.fl il li\. il in l-'a-.'.li' I'liss. arri.s T;.- II. w iiaaji' ua not ri' •V.,- Al.;. lirali |...>liiflir.' II I. V. :\' i;:ir.') - afl.'i V :.i:iiv.' of Ciialiulia pr.-\ioiis iiri^'l" an.i .•iiali;;- : .' if !l;i. iiiwn hark to Till' foriijir i-h.'.ii'!.- i:!;::l :.i .I'll T: .' :. :-i r.^.'k.'.l i's .••I 1 ,.• irii !• .ili; - .V' ...f iiiia." n.-M-r jdi-;i-ln^' to t!ii' p. op!.' ill iiiwii. ami t!iis lat. r ai'- lion \.as lakin l.y th.' loLislatiiri- on iii'Mlii.n of til" l.iial projili'. and was. ..n. of 111.. ).rojj,i..|.s made to them hy , Franiisiii 1. .Madi-ro .Ir., bcf'iri.' lie he-j can..' pr. siilint. I CAS CITY l>i:f Thi. lir.. lioy;i mil last iiii;lil ill lln' hos.' lioilsi- iiliil ll.'ld llliir .ilillllal 1 ii-rliiili of olllii rs 'lln follow liiL- w. I.' I'l.'iiiil: I'r. sill, ii!. I'liK^m HUM', r; I'lii. i Wiihani Mv liu-slii(i; AN>;SI.'UII I'lil.f. I;.;: .My- iis; Vii'.-pr.'.-idi'iil. Sl.illonl Aii-. : ^. ir.laiy I'i'alik 1 .il|.;irdii-.; .\SSIN1- aiii S" rri't.iry, (i.oi'.;.' •roiimaii; r.ip- laiii, Toiii (iii.'ii, Fiir.'iiiaii S:m /.i.in- kowskl. .\•.•.^ isi.iii' For.'tiiaii. Fr;'nk l.iipardiis; Triaiiir. r. .loliii II. |.'i'.-i'r Till' folio .vi'iL- is :i'iili'iiii; lommii- .li.hii li'i km "r. Willi.iri I.i'.iii!;- si.,11 .iiid SiaToid \-^'-. Th.' lir.-ijnn will i;iii' .-III (!.•.<' r ..^o;i|i."- in li:. I'o.s lious"' .laiiiiary -.'iMi, paying loinpli- 111.Ill to till' iii'.v i.llii'.rs. Th.. ,iiy j'onni'il, the mayor aiid th.dr wiv.'S will h" th.' inviii'd 1:11.s's. — NOTICI'".: DwitiL' 10 Til,. [i.ol weatiier. from now iiniil -i viii;;i wi' l:;u.' li. lidi'.l n.': 10 oi-n oar mark. 1 "i; Sunday ii.nrniir.^ ii.uar.v .\ni! liiasikini; our many patrons fi.r their patrona;;!' w.' wisi- i-acli on.- a (in sp.•rolls and happy ,\.-vv Yi-ar.— Rohcns A; Ihillaid. .Vi'l.soii ValiJ'T.slyce. who was hail- ly iiijiiri'd Sunday ni.L-h( as a ri .suit of lii-iii.i; thrown from a hors.. i.s c-oin.i- li-scilll. 1I>. wa.s ahli- to hi- on Ih.' itreit.- yi'sii-rday. Inii will I..- oil from work for a f.'W days. .Mrs. Mary Koln'rts ri'lurn.'d to Colony yesterday afi'onip.-iiiii'd hy Ciiy Uoh.'rts jr.. wlio will visit li,r for a few days. Karl \Vilf;ii>; who peently iiiovrd to I-aHariK- has heeri pii'-n a .siaiion hy the .M. K. AL- T. railroad. Mo wa.s j:iv..n iiis tludce betwi'i 11 a .Mis.sniiri stalioii and till' llan^ior, Kansas .station, ae- <-c|itin.:; tiie lalirr. Ho will li-av.- in-xl wi.'k to boKin hi.s new diiliis. .Mr.«. .A'4ei. of .\. iada is vi.s'itir.f: hir .Soil SialTord A.uii'. .). 1). -Martin and family of r.ronsoii spiiit tlie wi'.-'k Willi hi.s pari'M'.s, .Mr. and .Mrs. Clint .Martin. -Our sioii- will bi- ilos.'i] .all day Siimia.vs- hi'L-innini;, Iii-eemher .'!1.— iVirl \- lliintir. .NIr.s. .M.iry I';i)lin^' riliiriii'd yi'sler- d.:y from ColIinBV ille win re siii' has known as i '" ' " I"'- s--""''' Mr.-. .1. T. I'nVe of lola was the iiui'st of .Mrs. Ciiy Rolnrts yest-.rdav. I(iill;i .M.iioii i.s I'Xpi'rl.'d in this ' w.ik from I'"!. Si'oit for a slum visit wii h I ri 11.Is, Miss .\iii.:ilii'lle .T'likilis wiiil to .\'i\.lill last lliulil Ir.ivilli: li.'vn rallid 11;...', I.v 111., iliaili of h.r i;raiiilfathi r. Mrs |."r.iman and -Miss -\i|llr l.iu- m.-((( r.-Mirfiod froni HUU lUll • M'liili'.;. .MISS .\iiiia MiKi'oll of Corfi'yvi 11 r, •ili) is vi .spiiH. 1/, r p.ir'iKs in I.a- llari" sp. n; \. si. id ly with .Miss Id.i Kiiim.iti. .Mis.; Airda ri-lersnn of Harl !i 'S\ ille will wsit Mis:-, l\:i Fusl.r uiilil TIU'S- day. -Mrs. W. H. Smith of Travis addl- tinii is ripurful (|ulie ill. .Mr. ;inil Mrs. F. O. RiissiM i nl.-r- tained a few of iln ir lula friiiids last I'Vi'ijiii;: .-11 Di.ir lionn- on -Vorili .Mi- liai- s'ni'l. FOR SALE I jufet got in 25 head of mulea, 10 head u{ horses, iO niaie .s— some of the lunres with fual— BRes run or horses and mules from 2 til ;"• years. All In Rood flesh—most all hroke liinKle and double—right in from the country. -Anyone wanlinK to buy, sell or i'\i-haiigi.., i-oiiie and s^ee 1110 at oiii-u. lola Horse and Mule Market 1 bhu'K WL-sl Santa Fc J. I', liiitilii-r I'liuiii' SSU lOLA R. R. TIME TABLES A. T. & S. F. BAILWAY South Bound. N'o. 201—Daily I'a-iSeru;.r ... .1 r."i p. N ".3. •Ji ..:!-TU -i!ly fiisBPTi^z-;- 12 a. TH Xc. :;iiT—Dully (eXL -c -r .t-Sviri .iiT) Ki.-^et- K«=r i;;... ji. itv No. :;15—IVilly (exc..-pt S .iiul.iT) Way KreiKht. Arnvt- l'-.':ol p. m. I'u:- I'llrt l.l>;". p. ra. North Bound. -Vo. ;ii;—riiiiii- i'lis.-i.'M,-. r i':2; p. ra. N.i. L'.il- iMlly r:i .--H .-:i|;.r a. UL N ..1. -..•^ —Li.iily (cx.-i-iil Suiiila}'! l -.isyirn- t,"'i- II. m. Nil. Iially (i-x.'.'j .t .-"..Ml.I-.. I W.iy l-'ri-iKlii. .\rrn.' H.:.". a. in. I pan U.nl p. SI. MI.SSOritri'Al IHC i: VM.WAY noiiBii. Frelohti—West i 4 :ii- J ...'III iiiiiiiv I'x. ' i.'.l-iv.l... C.lLIRtR.M.V LAM).S. We are a;rents for ritni.n llelplit.f fruit lands adjoining the city of Sacrainenta. Free round trip to buyers. We are sole agents for this territory. CIIARI.tS & rOTTEB. lulu, Kansas. ».i.'> p m. . 1' .•^ p. 111. I.AMI 101! SAI.i;! r have fur arns of K'as.s For :i pa:-li:it; sale tlie rheapest ICO land in .Allen County it i-iiii't lie bi-;it—ever- « \ M«ISII:LI.A> EOLS. WANTKD—TV.I-I-VTY LAHORKUS to load from ilie lo!:i Portland Cc- mi ni Co. !i-r;iii iron in cars. Inquire at I... K'rupp'-' .liiuk Yard. M. Stein- ti-hnelik-r. V.A.VTKM—WAfAUT LOGS. COOK and \Va:-:inau. eara C. C. Lut-i-oi-k. Y.WNTlilJ FOR Cl'STOMFK—A priv;ne loan of fM'i) on a nt-w fcif;ht room lii.i:.-i. mi [laviil street, flo .su in, .-a;' froiit. Want it for tiiree years j and am willin;^ to i:ay iroud interest.;.^ Till! IMirson l.;;nd Co. .^J|;«K^SAU^3 ;5^^ ;^iitii and i; mili-.-^ east of ^loran, yinown as !-..• Wetherhold farm- S.-e • >r iidilre.-^ .\. C. Kohler, -Agent, Moran. I\;i>., Ici'ii'-e :;. FUR SAi.K Addl.-ss (V ii. -S.\;AI.I. FARM HOMK. '.'handler, lula, Kan.-?. * FOR SAI.K—S AVF.KKS OLD PICS, fini- .-lock .-1:111 will -'-..U ri;isonah'.- I'.niiii.ri- first house south Klec'trii; pnw er lii.ii.-e. .1. K. Mlai.'k. 1,1 I. ri\ .r -. .1 by Ml il i.'S WAXTi.n-wnoi) TO SAW WITHJ biii'.z >-:i::. Will puaran'.etd to do work iiukkiy and ..^atisfacturily. I'lioiiLV For. SAM-:—FI.VK I>I.\I.\C TABl.K :aii.l r. I'iaii.-; .". stra!.:;;il i-hairs. roi k, ir.--. dn-.-ir i-omnioiii". ;> I.ei.'s. »-;irp.'ts rii-.;s and oilier lioiisc-iiold I'lirnitiire, at n liin-.'.l prii'is. lola l..-in.l lAiiiipany. laslinfj water—or it all tan be mown. Clos.- to R. R. station. I'art time. I al.so iiav'.. I,".I aires iiuiiruved kind elose to lolii that 1 can sell at a bargain. T'-rms reiisnnabb'. C. 0. KOLI.nGEU . -JL - . . „ WAMKH-LLKAX |{«'iri*t»T iiffire. WHITE KAtJS. WA.NTKIi TO KXCIIANC.K I'lIO- iioi:r.i[i!i ii-c. id--. Also pliOiio;;r.i|ih for lyp.wrl'.r. or will buy typ. wrlti-r if prii-i- i- ijni;!. Address C. iJo.X i;i'l I0I.1. Kalis. Fill: s:.\i-KciJAY .M.\i;i-: TK.N years old, wi -if,'ht l:',Tr.; .:;ray horse S yi-ais old: sit Kood harniss; plow and iiiltivaiiir. C. R. Carinain, t!as K:iiis;i~. WA>.TI:II and ili-hw;ishi Ilia lliilel. MMM; RIIIIM r al onie. I'l-nii -ylva I'MR SVl.K-'Al'IM.KTON" T\VO. h.il.- ^lll•Ml'.r, like new a!w;iys ki'jil iiii.li r .ovi.r, for lull iiowi-r: powi-r -.'ipii;-. d from '.I'-j h 11 cnsidlni'. up; • lellv iM.iil.'. d I'rie.rash. I'luli.- illRl-.j l'-''^ " NVhItney. .Moran Kans. W\NI Kli -OOdI) LIVlll.Y ROY AV --spi-n.'i r's. ; FOK .SAI,E--MISL-EI.LA>EOrS. NKOSIM) YAI.I.EY, Dei, nil.'!- 2^—II. A. Tirrill, our mail larrii.r liandled a lar>,-e quantity I.-' lioii.lay jirc.-i nts during tin; jiiisl wi'.k w-ife were at .Mr .s. Gray Haii' !s First Si'^n of ,\IQ. H?-niilcss Re:r :Gciy F to NatunI Color. 1 I-:, ', •. .' 1 .- li • -I.' m.;ii wlio tin.' • |.ii-r,.-~ w..;!. .:i;.- Ill- ' all ; • ": 1 •0 I.iTT'e R. Ihe ivlnter. . I r'-iy IllSTliM I XI. Id. Ili-i' :'T - A l !a|.-...i .\. '.v V. :i: Mr .I;n k .MiKoi. in - li.nl a I their fri.-lids loim- in 'l:i .'>.i ;iv ml i.> all. .-w of i'\ I'li- ;-r.'l ih.- ••:.<•. :r.:: In lli -•11;; 1.1:111" is a!' ,' 1.11:111-, f- i. ' "iii-w I::', n;.'" I'l.-.- .111.1 1'. ..V: nia;: is pa--i .1 i.y in lli.- \w •'I 11 r ih.' fii -I .-i-vi- .'f . '.:i,;i ape i lli.- Mj.p. ;.i:iJi f izr.iy ii:iii-~. \\'li.-li y..'.M-i- lii.Mi. a. I p;..iii|.ily. \\;.-/i'- Si;:.111;.I Siilpliur II.li^ i:.i,ii-.i.i Hill ...;:,.! tlii- >'r^i\ 'ilii.li v.. ..f:.-ii .i.-.j..-. ).-..• ;.;.' ilil-. ihijil-iliiT llial i- l .:"l.. l|...,ii •1,. l!J. Il Is :l \v .-ll-'.li..'.v II f.;.'! lii.l S; 111..I Sulphur \iiil .|:irl..M I' - li:iir. W'vi;."- S.-.u'.- aii'l ."s 1', in." . ..lui.i-i.- ill. ..1.1 I iiiii- n : 1.'- u il '1 1.1 11. . li.'S ;,-.'ii. 'I - hv lal l:i •h;,: 1. II. :.!;; Inp and tlii'V i-njo.vi.i ili.-m i'lltllJi,. i.v.sl.;.'- iilid ),;niiit' ; Kood tiliii-. .Mrs .l.ihii Voiii.i- anil 1:0,,i are vihliiiii; li.r si-i.-is, ,Mi.s .McKliiiii-.> ;inil .Mrs Clanii. this we.'k .Mr .Milii .Millir wl.. l.a L. Ili'iiiiiaii. I..«a. siiii'i I i.-t .M:iii turned III iM l-'ri.lay. snipii-iii; pan ut- II.' . \|.. If- (.1 I,. ;.' Ill spiiiii: Th.' 11,.my friiiids ,,f .Mi.ss I'.'diia .l.r.ii'.' Ill ' h .. •. ..| Ih. 1.. -. II il .li.'.i ! 1... a -. 1; 1. • ili Mil- ai--. Ill -.1 li .'h ri 1 pr..iii..f I- ill.- ;:i*.\\ .h • .f 'I'll.' iii.-iiiiif .i. I ii;'.'i - - iiiiili .ii /.i' llii- .!rii ;:-is. , VlMlil.'ii- ih;.' ll,. Ill, fiiii 'l. .1 if il f.ri: ' I.. i|.. I \; r 1.1 ..I. li...,'l 1....1, ..l.| |., n I... 111. ..f W .^. I'll I., .hi.v. iiti'l s, . \\ fi « ill lii .il.i. Ill Ih.' .ipp. .1 . . ..I hli I Tl.i- prif.rir 'i r ..-i .' ^ 1. .| (• pi;.'.... .'1; .'111 .•!:> • I."fl.'. .. r.-.' i:;-, 1 .' : .,!. I '..'I ;i I. .f, .i.ip Si.'.jal .\(,'eiil- S. R Uurrell Carl C.ir.-y und I'lr.ilomV^ Sunday. C. I-. .Arnold ;ind wif.' .ite ("lirlst- li;:is dinii.r a; -M i'. -lai-oby's in lola. Clark .la uliy of K;in.'^as City, and i;;-.-iri.'iiia .f;i(-.d;y w.ie also pri-sunt on this oii;i-: 111. C. Cii.iM-r aiil wife i njoytd Christ mas i.;i\ wiiii ihi-ir i-liildren and jiran ! • :ii!i;i-.-n. wlm eame iii to m;iki.- a briLlil spot in liii- liv.'S of i;r;inil|ia .-iIi.l (;r:milii.;i Ciijiur to wliirli i;..-y •will li.iik h.ii-k to with ph.-.-ir-ure as tiny tread a!i.n;; the lia/.y lane of ]ife loniird the fin;il siinseiiin^. TU. s.- liays iliiis i-i lihiali d hiiiin bli s.-iii;:s to till' old as Will as Servo tin; ohju-t o filie yiiiiug V 1,0 are more suijially in elini.d. Ciiiistn.as evi nin^' rememh.-rin;; it w;is l,i:s liinii.l-.i} -Mis. Wash llieki-y. will! li'.i -1 jii.-; ;o-ros.- the road !.rou;;h ..III' r.i (Ui- (n'lu.- Ill' (V (. -Vrmd.i. ; iiiiantiiy of foo.i siiflii-i.ul fur an all li.iy ii-:i.-' lor la- and lii.s wifi-. wliiri in ijiKility .-md i.ui.t.i liiahd thain.' It.i' tiiy ill ft Clirl.-iii.as diiiliir.s Tlil- i; ll.i- SI r.iii.i tiiiii' .M;s. IMi-kiv h:i- liiiis riiiii liilnri'il our birthday and a- iiiiiih a> we disliki- to uro-.v ohl -I.mild llii- kind of ti.-:ilmi-lil .-..nlinii. HI. li;ir u.' ..vill 1.. ...111. iiiip:iti.'iu !oi till' r.'liini of lii'lii.lays. I.,i-t .-Sunday .Ml- W 1! Ilay wen HI'!' to <!;is in sp.nd Ciiri.in.as an. :i pari of lii.. h.iii.:.i.> M ;i.'i.li rtirii to. folks t;imi!y. of C;irl.\l. d:iy a' TO TKADr. ; Cood S.U ai-re farm in Coffey county. <-liisi> to Kood town five room IIOUM; newly painii-d. Kood barn, fair ti (-ii:ird, s.ime fini; crrrk bottom lanti; il'i ai-n-s in euii:\ation balance ;n p;ist;ii-e. .Ml^'. $17i'<> at i; per cent i>it.-n.-i. W;in; i;ooil fair «lzu residence iu-oi'i'; ty for . .;uity. ::.'ri .; fin.- en ek bottom land r.iiojiiiirii: i.'wn in Anilerson county. .Ml in culii>aiion, very rich, black deeii soil, no oveiflow. Fifty bushels iif roni pei- acn- this year. Mt.i:. I 'JOOO. Want nsidi lu-i^ property for equity. Tin; >v. {. 1 I:ATS UEALTV to. Kress Kid's'. FOR SAI.K—F1V1-: WIIITB Qfi- pinu-ion pulli 1- and one cockcril. 'l.ir. .N'rU-nllie. I'iuino i>~i. IMl: F.VCil A,\(;K —I'l .KAR MOM!-:. Ml .nil.-: ;il.ii •'. ii.is and four room !:oii-i'. 1 iii-^iihr on eitlier, team. wa --:oii an. I l.:;iii.-s. Call at Kind 's offi.-.-. FOR S.VLi-: -.\ <'llOICK. WKIJ. iniproii'd li'.n aire f:inii, ll'i miies rni: .-VM.K R/;>J.VI! J*I,OW ALSO w;i!kiii-.r idow. iiilllvator one sil di.ii- .hli' Imriii-s and milk wrimm: 11 IN .\ Col liiu" (Mill I'hone ",7l. . FOU UK\T—SriSCFLI .ANEOra. FOR RKNT—li;y ACRI-: FAK.M. Casii rent ?:ilii per year.'Dan Wiii'i Maipe. Kas. , A DEl'ENDAHI.E ABSTR.ICT Ts one -which contains accurate information of all records relat- intr to the proiierty de.seribed therein. A comiileie and accurate Abstract is the ha.= is of a good deed. , There are no better Abstract-s than those prepared by TIIE I'ETER.SOX AB-'STKAfT TO. riioiic M7 Old Court Hoase BIdi,'. Farm antl Chy Loans KAN.SAS A>U OKLAHOMA I .oiT liiitc; Anniiiil ur Scnil-Aiiniiul liilcrosi—rrniU-jte to I'liy in Kiill Kcdured Itiilr!i on Kiro Insiirunce! R. (Vl.Cunningham Old Coiirt 'rniisp IIM;;. lolu, K HM. u I,..I I!:.II 1.1 niv. I', rrei(jl.t»—E.i«t Lound. ivs III.11 .,|.iil \i .'ir 1 HM. m. l-,i'.' -h... .1 iil.llv .-\. Slim .'ir , .fc:iHi u. 111. P.i»i,rn(irr^—\^e-.t Qaund- InT K ;ii. .«« iiu Viil.':i I '.-nt.r. Mill and i:vi r- - .ll Ml 1 h 4 ;«7 p. 111. Ii1 'j-Sl I...iils.\Vi iiit 1 .Mii'l Hint I-'Txpr. lilillv. iv S-.J3 .1. m. P.ir.scnorrs—Eiist Deiind. <I0—Ft. I - IC.iT- .s (iiv .M;,|l nnil TOt- Iii|.,-:vi 7:J7 p. ra. lllS-S; l ...ii-i !:i:; l .x .V ..1I .mil V.X- 11. ss filailyi ar *:3.1 11. m. yf. K. i 'lrTH .ur.wAT South Bound. •-V... .'r^;*''AViv Fr. ii;!it. ol i!lv nfppt S-;i.il > 4 •'.n a. m. Vo. 7.'.- .M;v .-i1 iili ;:.-l 4:lSp. m. .V... T:!—lTis.<.i.t:-r ii !:iiKl 1!:1S p. m. S I : :r,-riycr i.l.iilyi r,:an a., m. North Bound. ;i— r:iesf 'ni ;.r i .i:iilv IrlSp. m. N... Ti;-Mix*-d (ilnilvi 'itSf. p. m. •N... .".T2--\\"ny l-r.-i^lit. olaMy -scept ."^ii'i.I.ivl i:::19p. ro. •371 nn.l 573 will <-.irry r .-.s=. ^irf-r.i- 3rERCnA>TAnLE .4BSTIIACTS. Every Ab-'!tract made in our offici Is ^aranteed to be a merchan^ able abetract or tnone? refunded lOl-A ABSTRACT COMPANT Frank Wood. Manager + HOyST TO l»AM > Will lend on honsebold gix^ft 4 pUnn, organa, es^'ai ma * aklBH, dlasDonds and ]e>wB<rT e * a. TT. COFURT < + *« 4^ * -I- * if. *^ «i * # 5 Hoyal Typewriter Agency 9 •S Controls Exclusive Sala of th» « -H Koyul StJiudjird Typewriter H? In Allen County * E. U. nifMnt;, .i !;»nt « N'ortbrup Bnlldlm lola, Kann. * •If Typpirrfter Bepiilra and Supplies 4 * * * « £• * » » * * t> H- * S- * * « FOR RF-VT—-NICKI.Y FCR-\ISi11;!) front room in modern i;ouse, cios.- ;o sipiari-. I'hone uliC. FOi: RK.VT—.'. Rf:;().M TlOl.'SK FIM? !ii:ht house kpepin{:; .'MO S. Second St LOST A \T> FOrM». FOR Rl-:-\T—ROOM.S FOR LIGHT hoiisikeeidni; or sleeping; 212 West -Madison. I.OST-t;ol.il) 1!AR AV.-VTCH .FOR. /'horn- or 12.'..S. Reward. LOST-CHILD'S WII1T1-; FFR. RK- twi.'u I'irst Rresbyt.rian cliurcli and .".!r. Soiltli street. -M0-\I:Y TO LOAN—WI-: IIAAIS A client niio has IISOO private money to lo.in on -Allen county land. If you w-.nnt tlii-"!. come quick. The Peterson Alislract Co. i; i: . l!;;li- :ind ll-.viulit Wil- l..-!.:ipah. (Ik.. Ill sii.'iid wKii -Xrd.n Williams •1' f;iiii:ly of Fn-v-r- i:. .11Klliv .-jnd i.-aiii \;ill.-y and Ib-rt ' lliiiiilioldt, i^j.cnt 11 I rooks. li Is ^pi ii'iiiii: si-v .r brotlii'i.s in -\r- OLD HEXS WANTED! lainiaiy to till «.'!! 1 lili^' II.-. an order. All olloT \oil roiild Si-11 -So lld wcirllll'-ss birds \\V want .".'"111 hi-ns by tin- :'.ril day it and HI.'/ pay , MIII '.U- p.-i ji.iiiiiif l... ii ;J ;, .iii kinds of po'.iliry wanli-d also You hav... le i-ii wauiii.i; for ;i 1 .ii. r prin- so I 1.11 out your flocks and j;et rid o! :ili imiitf, ri ni wliili- vou are leriaiii of a ;;i,oi| iriir THE C OCilHILL COMMISSION CO., (.SiH-ci.-»>or> til lolii rnidiiiv (o.i WHOLESALE HH I.TKV. HITTEH. E«;i;S A\J» JIIDIS riiiiMi' :i7ii )Vi->t III' .Sintii Ki- Tracks lula. KiMioas .Mr lt.it. ;inil 111 li;hlior!.i..i.|, .-p. at C!,i i.-!ii..is W. W Hii'k. v'.s .Ms .1 IV .1. II . ral w.'.'ks wi'h Uans:is. .111..a Slierrill .-imi f;iiiiily spi-ni Sunday v.ii'i hi.s folks .-iiiilhiasi i.f io«n 11 .V. Tirrili. uur mail ciurii -r. h.-is dolli' quiti. a he;i\y hiisini-M? for Santa Clans ilurinu tin- past w.ik or so in III.-' w:iy 111 lii-iivI'lin.u pr.-senis. Frh nds of .Mr. Fail's faiiiily wi-ii- o;i;. ; ri.iii to .\ ii Sunnday. .\Ii> liurns in\i:.d iu r t.ill-s froii. lol;! aiid M-vi lal of t:...- ii.-if-'lihois lo .;ii (.iiristmas dinner wiili tliem. -\s till- KnfieliK Ihed here a number of vi ars , 1.1 .'.ir. tio-y reiii.j \i 'd iw town, ihis fouiinu' toKello-r was of tin- nio.-t frien.lly tM.e. A vouni; ujan wlio i= a friend of .Mr. and .M;s ",\ 'iii !!i'- S:' 1 .: -Mrs W ;i!:: hi Ills w . li! -. le hoii.|a>s imih li F c;;i'k :i!i.J iriei- n.ji 'i;! :imi:> ..I I •|;'r). and i.iniili . 'hrisiiini- day at V- Ml .s;, .11 .M 'K:iil.'.\ and i -hild in .mi .M:- .1. iiiiii' I'iiin.ihan iiiid dniisli- • r o! I l:ii.;l...li!t, w.;.. auioni; lln' 'll |•i^iln;ls '.'ii.'-;s a! lln- Cli -a\ejc lioiii.' t'iii-> '.in,i:ii. 1 Willi th. Ir yir .'his iM-r ni'.-'ii I .Mr- 1. .i! .md !i. r il ;iii--ht. r. N.rs. :i;:'!.'!,.i 11 .iiid of th.- > i .ii ii;:. .- I iiiliil.. rs i:..- f .Jliilly. lau .' lip '•'•"Ui; •ii.'ir ho'ii- s II. ar KI-iiiori- .-'iinir.liiy ill. I r .'ni;ii:i. .1 ;i' tl •' lioiii" o 'f \.. -1. i Mr''ill-', y iiii':i V,'. .!ii.--i:.iy fiilli.w in^-. • it lias l „i .-ir .i thi- |ir ;iitii -i. ol" ^h.-' hii.li. n of M - .M:iiy Ann Iir :iV •• tind ; .I'l.-:.- fi.'!"- r ili .wii li... !l;i.- of ;!.- [ sc.-ndanry, !i. 111. .1 at tji,' olii h .iiiiu- i sli-ad diinnjr 'he lioliih-.y s.-;isr,ii and liave a .L -oi .il .iinner.aiid a t.-n.-ra! .eood i rim.. .Vi.r 'iii:.; i mild he luor.- fit Tin','I lii -si .l .s s!i.i«inir r .-pe.-t fi.r ti,,- s.ir-, uvin:.- par. ins ii .i;i \i-- thus.- wim ii'f-ne 1; • i; i.iis:..! .iiiT fioiu •!:!• lioira.' nf tiii-ir (•.Mli !;...oil aii'l jniiili hy ;i .-.iaji:;.- ..f r..n.liii.ins a I'l.ani e to ai;;iin h.'ar till- L'urL'lini: sound of th.- -Neosho as the waters d;iin.- ow-r the i-itil.- in I front of the old liome. and h.v of /i.r siiJhls an ds..iin.!s i -ati -li a :-;!liiii.«.j. .if tlie good oid diiii that ui'c Duuib'e"'ed with till- j>asi. Mow ri'fresiiin.ir. AVe do pot kiiiiw the niimhi-r lliat w-ere pri si-nl on Christmas day but iiniler .si;ilid tiia; it was a i:iri;.. company, as liien- ar.- so many };raiiiU-liildren. Henry Piickett was wllli his friends here several days n-i-eutlv- -Noali llidt. sliipp.-d his thini;s to Topeka this week, where he will soon hi- ready f.,r busines.i al his n.w home. Han lliinti r and f;ijy' l!;i!.. w.ni to Kansas City Tuesday. Ihin will In- e\- auiini-d by n spii-ialist and may jms- .sil.ly. If not now. later MIIIUIII IU an op.raiioii. C i: .1 .11 iihy. of Kansas City, wiis .iiiioni; frii'iids on tlie we.st J.lde Wed- ni-siiay. Walter Riisti Ii /ne.s ihi.s wi'ik for a NI-I:- ill till" Wl st. rn part of the state. .Ml-s lluntir who teai-i:i-rs at N'l-o- sho Valley is siiendliii; the holidays at h. r home at Cliamite and .Miss Urol iiiim r. i.-aehi-r at I'liion, is wiili her f-.tlks at lliiml.oh!:. Tiiere will lie no d'-Iivery of mati on rii:al rouiis on New Year'.-! day. -Alllii/ii:.'li III.- meetin;:s at tlie chiiri-li were hind.-red to .-.'.me extent The Allen Ccinty Realty Co. .Make a .npirlally of selling -Allen County Farms. We also write Insurauce of all kinds, (-o]|,.(.-: rei|ts, i>:iy taxes for non-residents, and do a general real estate business. We repres-ent three of the best loan companies doing business iu Kansas, and solicit a share of the loan business, and guarantee as cucip rates and quick servii;e as can be had any- vhere. The Allen County Really Co. Br L. Tbompson, Mgr. OFFICES EA'A.\3 SLUG. lOLA Dr. r. XT. RnsH « DEXTI.ST 9 Koi.ni >'o. 1, Xorlhrnp Illdi;, W KxiracTlnn without pain fcv tlia W use of .Vltrou.n 0 .\ldB dan * •:• IMinne—OfflcB Res, R-,J. « I- WHT NOT! » •'r Have A'our Piano Tuned by as • •S Experienced Tuner—One lAr- • InK in voiir home town • T. 0. CASiTSEY • Ptnno Toner nnd Repnfrer * -H Roberts Music Ca. Phone 4J1 • rS a 5 F. L. B. LEAVELL, 3L U. • ^ Specialties— R w Diseases of the Chen * Diseases ot Childieu (f Pfcones—OfHco n:-, Uen. U7. « lOhA STATK BANK liLDG THE BI(;GE.ST UAKGAIN I>- IOLA. A seven ronm. moOern house -with two-story barn and To feet front, cement v.-alk.":, -^hadi.. and fruit. If sold l.eforu Ji-Li;i:iiv- first, $1250-00; half c.--.sh. C- h. WHlTAKER. Fbone lii6. thi-eshed- Tlie city empliA-es kept up a pretty heavy fire i.u the rabbits ihrouKhout tin: nnj:i;iiorhooJ uu last Saturday- WARM REBUKE FOR SARCASM by tae bad wiatlier the first of t!:e Western Senator Who Made M.iny Enemies Was Given Good Advice by a Friend. For ninny years there serv.-d in tin- I'liilCd Slali-< .-eiuiie. Irieii lie- wt- i. ;i man of briUiimt mind and lliio ipial: ties, but who w:is forever fHlrain-.iiix many with wbnm he d.sired to he friendly by ri-asmi of hi; iiicnrahly p.ir- caslic manner hotJi of speec-h utiU action. Onco an iiitimafe fri.-rd wrote the senator urnins; the aiiiiointment of another friend to n minor position In the Kovernment. The soniitor returned a most sarcastic reply, dt-cUningr to recommend tht. appointment. It Is said that be never forgot the merited re- jjukc he received from the friend who Soal Ei^tate altd LlTestoek AL'CTIOAEEfi Satisfaction guaranieed.WIro or phone at isy espcnse for date*. JL ii. CLABK, Tates Center Of er Com. Bumk + .•. * + .J. ,j, .}. .J. 4..J.^ ^ ^ i. PHILLIP HEIfiELl ^ 110% South St. r I 4> HAK\E!iS AM> SAIIDELRT . • .|. GencruJ lieiniirints All Kinds < • •:• <. •:• •:• •:• •:• •> • -5. • •> MOM;Y TO LOW • on ail kinds of hous..hold Roodi O or jewelry—aiiythInK of vulmj. •> Iti»:iiij 'I'awn Slmii. I';:ist Side ^ Siiuare. OdIce In l-'riilt Store. • Ail tiansucllou-s strH -lly conll- • dontial. * ; I bad suKsested the. appointment. u.'.-k. il liin he aiinouili-ed that they are still in prom-s?. . „ , T;..- tlii-.i ....-ll drilled on tlip r.i;fl.-r;''» ^^'e'l f"'- J-O" t'» reserve your sar- "31y Dear Senator: I think it would farm by tl;e city durinj; the prerent ; "1 anjiaiiin" for L-HS, was a failure, but ^Ihi! drill is now- gowini; down in a .foiirlli aiiinipt. Till.-.-, hiivini,' kaffir corn are wish- inij fur a dry apell so ihey can get it ber of your enemies, instead of otter- lag It to tho decrea.sing number of your Xriends, of whom 1 am one." •> •:• •:• •^ « .j .> .> Hcf Springs, Ark. Ro'ind Trip Tickets, lols tc Hot Sprlnes. Ark., with retun liriiit of three months from dat- of sale, with sinu-over privilege' Bolng and return on sale ever» day in the vear, for $18.60 The one way fare 1-^ 112.61 E. E. MUNGER, Pfaone 1(10. Vu. Pac XgenX —Farmers Attention! High grade .distillate for sale. Telephone 725 lola, or Humboldt Refinery, il. llunger- fcrd, 304 street,

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free