Hope Star from Hope, Arkansas on November 25, 1938 · Page 2
Get access to this page with a Free Trial

Hope Star from Hope, Arkansas · Page 2

Publication:
Location:
Hope, Arkansas
Issue Date:
Friday, November 25, 1938
Page:
Page 2
Start Free Trial
Cancel

«lo«hinf: worn ;ly RM; iRwas, 4&1. Announcements *i f , «>«• ninff cnnrtiflntc ;<«> ,tlu- nk. «f women. y, ,01.0 intUu.ri^ l,,, iJ? -^Menns Associated iPcuss. f I A. <C. ERM'ttN J. iR. >' AWaoiwB. tt'nitf flic ohnnHos r- with scsufll.dnvolopmom 'Xhis th«- <mr imit'wm (actor tltnt is.pws j «n( nntl -imw % v nuchontiM nre inclin (tccent -tht us ti,,. real \Vh.v tUb«Hx:ulwi ; : . . ni tion<( .vuuuji jji.'i,- i,, ! i«'i:wd trf ,U{ e «Uluni t !li i! -lu.f, <!. ;i: i m evt-i'.v uShpi' «8>' jji'iuip. i T » »' sS^^^;^^^=^ ««»• » u le,,,.,. , ml!v tinv-t tlw ilWo.Mtii!uUi!-.v :imtlic;<l wouien the I* 1 < **r • •»* t'tWJi \JJ. -t*» £v <^r> »« jDwtmit mid in No\v Vvn-k cGit.y uvor n ,«nc-,venr Jlwt, • i-i**'!-*^ :»i* wn*iv**vu',i ' " <•»•* !•-*»-»• v'AK^ifE ^U>'^A «l*»rfs.mwI,th«t ! «Kl. A t\ f t tt i • *M«j^ ^ „! to Uefeat Hendra _. i lnJfl'Bff, November 25, 3!g3S itbim nnitme wUiunltxl fli imtl-aulKKit Ii rtifce! lii.-ni'mg on tUic itos tll.su iHi:oviKl the fnUurt llf HIP dn:Uii-s (h«l Amvp ulrcuidy :Uum ivimi'iunwtl :»o •inCUi«nu:r the .{tenths from tin- tint 1 f«i-i.'.M I.. Hie )>H,vt)hic nu<! .yli,v;;n:i>] i'lmnKO-: <rf Wo. In nvtlnr u. wmf.rol tlvs proMem ji ^ nni.'Kssnr.v ion; u!i[ in iiliif! <; i «:e i ilUiiiM; t!lu.s»> r.ht-.r !rti*'!ls (jn tin, '• f.» eei o!' divnrs, m«l ji'.it!miy, U>ss thun u i »> :in'tin-snciond : ,mri(itl whmi Wijlsnn, loft'l i linlt, .wtuvtituitnil n Wm-i-iur )M1SK |,, ( - I i «tnl«<l to •W.-sHn-iMlfe A ,,l,,, ,,,„„„;„ ; !fi ! ,it 11 _. j •••».. ii.miriit.|f i,', . i-I t • VtJI U ITU I . i, L, imil fl. 1IW J llfOK; )iv(j (,„ „ „( Ji,,. i,, mi( |)f M,.,. 3. f . . IH|| , V r jtt| mmtmtmd <lnv,. timt cnn-urd .„ .1,,, to .Awnex 20 t,u Victory .•iiifltmi Mn, 7'. C. It)-!- wiif in ActUri thf Tiffwr. drove <| (n , p i,,tpif'»'P lr Onwin-<i rht-wtinn Stililiiini' OrT*Kjr \nf c»tri>*i. ...~ .. .._.. .. . ( it/t,*t>M 1.1 , i -n n ... ... v •»,----- .1. .... v \ttit:}, lllll'i, r --.....,- i. Uor.v un 11 iTttx'rtl nfltw-1' ' Mimuui. \vwc rii iith to Miitm. (nurt! i f-'^"""' 1 l''» ISKIP won uhiiitiid us. j'ol- ' 'bill! tin -thf finir ! tln "'' I'l't'.'ii'.iiMit, Wl'i. Viilmii iliiut'i:, The Wunvjrf ulniimxl fsnri lilood in I T. M. Kog'. U. S. i-pjt. O(T. , -ror sumo yt'HI-t: it (u w 1 J!K :,, ,,j (t , lu .,. ul ; /^! i slurt utb.vvilusis still ««uti»u«» 'iv U- .. i i JHc«4tli Pi.. From Unfit B<?.«?f I «>*>«• .awnj, ruU!i . frotav tojs ^-..^gp m . v i i young uifln W f t [,,, amiit , 1)S J. Mu ' ( ^; : Vit-wii hiive IjtKin f.vprosswt ny ;v tin- i ; CilWM'f (,.f tilit: Hvpurtllll illl-.toiihp VB Ux! with tut atrin- j ; . _;. .-"' !>ivt«rci«.«a tii&t mfut ! s * £1 g' - <*uys but not ducjrtiisiHg U £i-vw qui'e ' uvs '- itM; '- 10 " il-Vte to the public. Ctivk- j . v ''-"- 111 ^ wuine.ii. teuig. .Evi-ry ; ^^! V" h ' S '" u '" iyi ' ?uu ' t ' Wi -- "^u «le-I 1'h* authorities of the Kutiori „ ™~ »»«»unur.i,!eggs aad over i *"ri" .• '~,»•*-''""'*''•-• rwrculoais Asso«iativ.n we intiiuea ',o ' f a jxsewxa of ^rterai : j^ars a hkiman be- i .|.^, !>?Y" U ;,. ^ lvu ' e!1! '«'itd. _ho\v*vw, i crt-dit S-JJHV trf the diffieuliy fj the .en- ! ?I - i °8 jHiay exp«I a ie\v of these iojc- j J-''..|°''.'i y ." *', ul ^ vv - tlilr ': 1 "* ^ ^ le *"•*''' ' '-JWies 1 of wvine.ii jiiito iivjyslj.y. They ' g Wants ^v«ry ^ay HundrMis of taicle I"; '','"''!, s '''. ; "j. v ie y ll * te ^ Suites u- sub- i art' .not inclined to believe tiutt the diet- i * ^aw /become intestesi is,wa a sia^e .;''"'""X. : '"'- "'""''^ u - 1 -- sts i J<rt .''';>« »iid tlu:i ' ir,^ fad lias mutjh i ' jp^mu. cai-iner if he happens .to Jive- : !'"','!*' :i ^'f.* vt ,' J - V - 1 i:W£ -y f->na fud- : -.>yu-,«Qi -...{ tubej-e _' ! •'•'~~r'.^,'^"... 3 r.'^ '"''' ''"--S- 'J«-f iiii£eau!.d j girte who have c> inside the imawn be;uig s^^neut of this thousand ,«jjgs a jsen .Wg .m Wants fti «a« o>.rtbre«k it .wa iKg fscl lias mu«h to .do with the ds-vei- tubej culosis :ln th.is gr.oup ' 'J that the ttumixa- of | , _ cut down theii- food i - J.cUike seriotufly is negligible ; 7i\v \vt-ai-ijig of low iAujet. tulk srt, r% AV.VA >aS§E2^^y:/^r M NSeS^W?V^;»wsB OURBOAgDlNG HOUSE ^.. MAJOR HOOPLE WT OUR WAY *-'A «- i r. ,•,/..- „ ... . . ^_ ~ V •'••'-^-- > -'-" .'•'""";',T^"7^»-•••-"»^»"— -,----- ^ ^* ***• T ' ' » * - - „,,. ,*x j r,\nn iv^ t-i 1 in* i. . i .i ii htar urtw MI .'i iH: A< t! "" l '" 1 "" 0 "*"-"> -'""'i. w.'.-. \\ ' "PHI.' .'"V'r! .i!3!V i Oiuuihitii li'.iiit>it!(ntu(if mxl ':(.".n''.ufiif'l ; ""'""WiiiHi-.u GUifu" c itMj,(."'" • l ' 1 " 11 (.•uiuplimont i-thf TIJHT andl Hr-ndrix .scu5,.>'i ' ' '•''-" '»•«! !ii.i>'tpi ,'"•• i " l "-">" > "f Mi-i: .T-Ud>A• Snata.*' ""' = '" <l ' f ' YAS, WIMKV, MV LfeAP P^^ \ OF .1143- At\ET£R5 ' Xy THAT'S .OUST A. %?' 8l<2i FOSE/ H'g-'S, ^ so e.p'.jTTLC, ic we ; ;-ir OKI wis RACK; r r- (•^""•-k- , >• J ~-.^-*: , f-.. * ^ CM-) HIS pociis * PALL -SO WARP CRACK, UP KI RUM,. JT WOJtip W.TW iiilUllLii^^ J- R- ILLIAMS , ] , f^ow ,,..-,L-W.-I \ ^ iH(.M-..iL-wt \ ; ..., , ,. T~7—— v -—,—^y 5X3Kj'"T HUWI^OI \ / •-,,., . *,, , ' \ / , - - A \ .-• --"•f-t-.-pi.' J_ ; '/ Dcw-r win.-.--, i «)„.•", \ / . . ',V 1 / -- t -^ - 'Mr, y -,c P - w ,-., a - 1 ^T; & IM ' ir • DIO\T^ T ' / - L - L •'•--'''•••••"-i- p --:•• «t-.Au ;.--- * ^-.«,,"-_;Mf o-w ir CHD HJWT ^,-j,j ",.,.;,.„-, , KCv ,, r t ,''. ; ^'-7'';•_"' I » i "Ol-l^lW ' 'A.'.',K A / ,i.....oor . , o -r-^.,- /: ' --."'..^.... i .A-...U |£ . M T 4—L' •-•-•~. •• . LrtW >'U. i n J VOLOW™ ""t.'.',i I ! .. ~ ... .. ,.,„._, C.r-AK.C.l. O(.i OMt; I >'iu.i t^":^T slr /I :/.•-:-'••-^'" I o^s\:o K.,.«U,V,A-.-,.,/. / I A .,_ -.,,„,,, ; Ovr1 (iiv . _ i i *;,..;;;. ^ i ;-'.:'"",.""-"'•'-! ••-.-^-w'j / \ , -' ) •".,-•":;•-'•'•'••'• i :; -' •-•-.«^£*,L / ' x - ," ^X \ "•"."' *; . " kl> ""' ' 0; - ll ' : --- ir "l'<':d SOOTS AND HER BUDDIES y<w &«•" *c.e uvtM- sinil wnite oud dv^, c-.bout 2 years «.*_., -^ —-. ^-^ i ^'—.~-*~ ..--:., M-..^, c-.t^--ut f. years o.t . K>X?,I f.r- r-aAOmg jn lioti^ P^vtil 1 ^t-\v--'«•' ('•/'! f^i-i«i ri.-i- in -.n _ f ,v "i* i,, -AW,J<J. ^-j., j jjj jj^iui, 1'hone .1-51. £._ MoeraJ teriBS. Write Owner, I8-6ti> •.change Evil^cg, JLitiie Eo<i _ ?C® SAL^—Beauty work, the best in peijHsu^eats. Herloise. Xatiileec. ,<Je£men Voacai. Kate's "Beauty and ^J^t Shop. "For ,3?0!£ietb;ing Kew Celj Sgy* IM-Nov 31.:: .FiOjR SAI^—Wfeite Onton Mattresset Sjyeaijgftte our work and jiiaterij fjrst. Hempsteed Mattress Shoo Ca" ! Pav* Cobb 65SJ. l-2«v.' aear Jfigh ScbooJ. Equi^x J. A JS^vij. PJxoiie 523! 25-3 f f O*H'T' *"' - f' ' -, x ii'UU iijs. jijvwn jivat-j o'ipplcd in jigbt ' '^ J ''' ^' J '-'*- Kt-ward. Wi^tij'y Wjiite & C'V.. at Ji^iie vj- >'uj.t.j!.:. ffi-Sto. Answers fo GEIAOCERS LO!-.T P'tMiliif -'oyjltj- JiJj-rj fj <iut*lioiis on Fagt Otw Urue. .IVtijjlisb spai-Jvxvs wt-ie iiiMXJi-Udd tu tile U. S. tw dfc-sUoy a yki^ue vl U'ee worms in 1B02. <J. 'iiu.f. G.ob is a Chinese vSoi'd ir.fitijjj.ig jailor. «. J''«--ist;. Ciuiada i; Iwjjjej- i'i ajt.-a tiiiua th« U. S. t >Tt#ae. Kiiatj i» a Windu vr-uid jiiea».ut--.g cius-ty. 5. fiJ.se. Potter's FWld ii a ^'.u-ii-i iTvm.id for p Mf jui ! "! J '. '•• ! -'~™'' > ''- :i '~ i'-'J ;-Vt-j- Uck FOR RENT ''fjiii f-MfKOijitid spt<-inie«it. i.<>ji'jj .'.-». ti'a.\xf. Ij'.iJjtx-S i.-£iid. T«>UJ-jsl Ii ifJSNT— : - [ Services Offered . i SPECIALS — I'wjaaneots ?i.5y UN/ i 2 SJibjjip.^) set. Mstfuewt 85e; .'Jiaatapv^j us j set, fiyew-ow-ifali dye Jl.W. ' Vaoity eaiity a v/p . j>> v ,. it . 38^ m Fj . (>in | .., tf '•••^^^^^ "*' s - w i K^'^v —^—lfill±±!:^ itfe^-sur.. Or Something ' "^ ' i , ^'•7 - 'K^lC^ >•> I f •: t -m^Am ^ ii^J ,HV •\.,^x) : 'i4<^ ' v fv -;,i(- .$>r— r4®£2>* ^ i ^" : -rx. ...»—^ -«i»Baiej~^ J ,X- : - ALLEY OOP By EDGAR MARTIN ! I CANAL BUILDER Notice esl money t» Awsv/er lit p revious V/ITH H OOC-LA "OJT 01= I cousiw . DKOPS »J Oi-J &OV PCOZ^/, RP2 A VISIT & His (JE-W A cu-ri^t-LAcc ^' ( y£^v^;iif -x''^^ I x'^'- --"' r'.-.V-^V^-^'" ' jicew CCIY/ ^L^t-^'JVp'^'i.'' i i^T:^ v>i '*; f ';'•'•;-! : -' x ^ That's Telling Her, Foozy P /=V l» : • ••»> ^^-31, i*C '•: —_. »H9rc r ve4 fiynrp. fends =,1,1 city ,jt'w*n ?.WT/. Canal. {"f Ml ^S^e^^ if ^ 'X,,^^ TO JM-No-/ 24-< H Tw-uj'.*" " rvf^ g/3 TO BUy-SevwU is of S «fr. 04k swies. J ss . H. i. bnrft iwc« u-i.cij ^MfPfe- "ii c-jfcuiv. IG.Q'U^gi^rM 12 Part of a fi^/^ .r-^i ^T* 1 * '. ] I : : f- -s ' " ^^•i-^rK-J 1 .. I 22 Tfcus. i 28 To caJJ. I 25 Dm atiwia. 29 To cut to) ) BssebsJi st RH^ 35 D^ 'fcet. 37 Mwur tray, *j*\ *• r . * WASH TUBES ,/ ';L J ^- c '-^ r;: E-'^^^i^ i :: '^^ : -"~'' -C ! ^-^i-^^^£-£SO^^.^ , £J vTif By V. T. HAM LIN _, ~~—• 1 1 •V'jrth rise uv/siey 25 Jt is. ^ lfc«"l v/j/i<J. =aie. AJ.<x> sevej v i £*3 To thi/yj, 5J fissenlial be hc«-^2itt/2 v^jtr i 27 I'O U/U\4?t£, (/*r2/l£f. Floyd forttsrtitW ; gO U.ROtx.-*iUl ''p ''''•' ^'»'«1L i«-i-:,.. f fyr/jef. S'i Cltevurei: ---, V/. 1'ir,'/ t/artkle. 59 ' ie W<: ''J v/ort«J V i>/mttUv S3 So/-cwess. fa/Ji<!t *»' »ft sitove. 4 Kegte, 5 To/it B. Suturt-s. C'W£ WORE CrAIJCF r*. "" " WIA -jTt«ffoi ^r V "'MO! Just One More Chance S4 "JtV> iiistry. . i3 Cou*Wsy title. i, ^ ' 1<J te. native 9 Musical /«- I He M. iniquity. S« lieioi-e. CLASSIFIED RATKS fcjg PHONE FRECKLES AND HIS FRIENDS t r,' 'u>ox,nr ^^ "~~4 UOVil, UpW, WCHVlESf vou t^pi, c«j YOU Y( *-*E vou c»v. CRUEL? By ROY CRANE £0 Itlip'ib-^J '""' ' A NORja^ECIAL'WURsT ^ The Hero GeU His Reward I sivi '-CIJM& cS^,^;^ /^.^g'z W'H ' i 'I' i * r-,s>c e 11- l~c~-> nt LU -r"<^ , J f'*. l*>.c:,£ 6305^00 , ^ .-sc HIWi A>;A»lu'f , I O^,. rWi ^iUEE' ^^*-^ ^* . uc «..«.. r FBtCKLeS/fcKJ //Rl R-COTtD POS. '(CiiJ ^.c WAiiO I CAli Mit.SU Sf'6'-' t AbOVK A K' A m I '^& J:>WI Xv..-1.L-.& !.it"o-iSi First Aid By MERRILL BLOSSER H t^f ^MJj'iM^ l«t|,_r_«_KjA _»._>>•• •> **.•«. ^-> .*•- v.;-roTe ^yJ^yThompson and Charles Coll '^W^^^^M^^^WT~'^^--~ '•• •'/';", - •-' / .^.-^.f.':-m-/v '/ j -^;-"-r-.E. ! r«^—il^S^J l.^*^ i:-:^." / 7 -'

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,900+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free