The Daily Deadwood Pioneer-Times from Deadwood, South Dakota on January 6, 1898 · Page 3
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Daily Deadwood Pioneer-Times from Deadwood, South Dakota · Page 3

Publication:
Location:
Deadwood, South Dakota
Issue Date:
Thursday, January 6, 1898
Page:
Page 3
Cancel
Start Free Trial

Page 3 article text (OCR)

THEriJDAILY PIONEER-TIMES, THURSDAY, JANUARY, G. 1898. .SrJ 1 LEAD PIONEER-TIMES. THE BIG M'tra ttiainet Cuutpauy. Fruit lpt ! bMlDMI, VOb, IHd :-:... ltej i b' ivu h at tttaertlDf of ikr tMr i -t .-iir i list m u,n eatAity, hxl tl it utitv III , .Uni , .,uit. U.tuM, oil I 1 f i-u ii . i. -i t i i j UiiH f.-r ob-tr, wki i u UU tl tpll1 ats A O tkW OUU)ll, jr ..i. I un." lit , luiUs) IfwMUrw, A. W. C, rrnP wom UtAD. . D. JANUARY A Mntlr It ktrvbf iira ttutt lh bOBbal BiMIIBf of in awakbol4r . t Iba WaiWM4 raat fcall-road CiOI t U1 b hald at Uu stBsn.fUi LlaadW.Kjd Oabtlbi Halirwatl JvaVfeab), 111 i. aU vmi. Mutb iMaout, at I v'ttllwb v. aabbiiy 11. Ut Xua ouMlnc will b k-U lor tka al tjoo ..I -.IrwclorvO III couioui" lib ikb wa kibtf aai -li fllf Ul IfaliftaiMliill t Bttik olkr bvaluv A Ibbj l.galll U . bai n. ll. J, U. lAVI.'lH, bacrn.rj. Onibha. Mab., I oatutial-10. 1IT. ir.M rub. :. a , .u:. ) CatMOJI. IA tka cimil Oomit X u atklk Jvdlatal 0U uli uf Iba awiaot boaik inutua, vttlua atva lor UvraM cuuiifcy. Mwm V. Liaik. WiUlatm Tlamajf m Jamoa IbWlaft IllalilUCa, . HweulM Mining ul Mlllac t ifrj u4 juka Malavr, UalVMilbblb. rba biata in auuia Laoa aaaiiU ffrbtli!4f. Tu tba alivva naiMau Ualauuanlai Vwu, ana aavu wl fun, afa baraby bnitjvnnbd ud rauiiw iu ..war Uia iX'Uiiilalul ul Ui al.i uia.u tiiaibuii, wmf at wuiiJi U feriui rwl utiuu ) ia, atnl Iii nm imvi ul fuuf bu--wai MiiMMi U. ubaarlbara at tbwr olftaa 111 Ul J IT S 13 a 1U ,.. aiit.hibia a--ujaroaitt .hall mi ...uu.r, .Viu, ., will la) .1. - I IV III" it I r aim UIIIM D.I Grand Celebration. 139 Anniva ury of the Birth : or ! III.., . UH I III . I i' n m. 'f .b.,ii. , i m,ii ,, 4 . li .at iii i.ihii- oi ilia iMnikii. j i -ii iuii,.i.j imi mi , lava, ai d i 4 i a in ... i i,w a,tl ...i wiurull I a"'il .. b a "I ...ai liaina M..1 ltU-w.. .,f A. W, I ot, li A "I Ha. iaia, , aul 1,,1-urar ASSESSMENT NOTICE. Yankea boy UolJ Mlnlug compaDy. Principal place of bulnea, Daaool, S. D., Locallua ot mines, Carboii.w Mining Dlatrlct, Laruc Couuty, Houlh Dakota. f m.lu biuub, uli lwaiJWiMl atraat, IB Laa4ltMMl Mraiit uiiwi.ljr, ataM ul tuHU aiabuta, ttlUtlu .bitl dab Hiutf Uia aarvtu ut tbla lalbllivnt uiiu "a. at. ivwVb u Uia 0a wl wrvlwt, auii fiMi tail lo auavaf tin aaul auaiyialbl wlUila bat uuia ibb LiiuUtfa will bpyif tu lb bwurt luf li. raual lb I b &iiiaibt uamamili. Llaiail at Uaa-iaiaai, auatb ilafcuta. Oil tttt Abl .I fcoTauiivar, imi. , M . MINERAL BELT, When trading at J. Hauentacn tt. Urua.' Include a rau ot Log Cabin couple ayrup. yawt. tn Central. Dec. 26. a heavy grape vine ring, with piece on Inalde to make am. Her, alao Initial F. J. A reward will be paid for return of earn to J. D. U'Beau. lw. WANTED At once. Walter girl at Popular Keataurant. Lead. 1-w. Log Cablu maple once uaed, aiway, wanted. Sold by J. IlaUenbaca Bra Henry Hoaenkrani carrle a fine line of liquor and cigar of all kind, for tl- HI, -tUiltOa, I .l.i.o..i.oKK a I. i I V""" 1,1 Wl Mi fir Fall aii Winter. iairai stocR ail Co Aet::l Plrvt Kinrr So:ege U for H. 8. & M Fine (lothing. VlUtlllllg Everything for Children, lJoys uud Youth i. n,. ClrrA C iTh-o ly CXymplele Aesortmeiit in the HilU. 11 jr UUUUo i Fine Dreaa Materi-iln und Trunmiiii;i a Specialty. M i 11 in omr Wtam tlx LEADKIW in Quality, Quautity aiul Prion, lUllilllciy fKverytning New, Nobby ami Up-tu-datt. Cloaks & Wraps A'srtiS.u'Ti",'l,,,u'- iu iiin i ..y .i I'l.uri ill tim (Jiiuntr t LatwrviHi. FBAWL LArriT, Notice la hurtliy Klvvn that at a titeoting ot the Ulreclora of the above kitirb Ik rlaUitiffi. Tu Jukn Walaar. ilafiiilaiit aim bbb. t lab bi.tira iu.it u iiiaiiitifla' iiu.biaiiit ib tbia I corporatloQi bti.d DvcvuiUer 1, lh&7t aL Robert Burns And Second Auuual Concert and Ball uuUer tha auilce of Uia Clnn Mewart No. 411 () S C, of Lead, at th Opera Mouse Thursday, Jan. 27, 1698. The concert will ronalat of aoaf. highland dancing, etc. Munlr by Kino' On henna ant) Duncan Crulckaliank on muii , .,u, i mi ib kibu .uiiiW uwit vtin aaaeiametu Kfa. i oi one ill cui per Utl mjuu .aaiiU, wiiilb ui fur ir-. h-r. WM luvli-fl ution the caultal Itook I.O..I.I,, at iu ouart lituta ia iMouBuuB. a in aare wu ivia upon me capital aiut.a u. u.. uf k.f.B.b.1, l"'rtiAWUm1 k of lhB corpoi-ailon. payable InimeUI- l..i. nt n.iuiii i...i. iii iii u.hi.ki i.i itiw at..t of fttr liauii, owa.. I. 1 .i,.,.,,i hi. l.i lliins'iiurl Irum tin Mtliiiu Uit. tly .i..-..u .i an. nia . i,y S4 i.nii . rmumlii lu b.1 , im-ml r 1. 1 ui- irmiH ..l f . wr II nu, uV ouia..., 1IUJ. a I.H MU 'H-IHI nf aal III k'lh.l. tal lai M-Lit In iba.. In talatw, tlial II t. n.i'-aa.. , ll.al -ii.ii ia. a-lat riuuu U Uu anl.. It I- Iiuiti.j iiiilaiatl mat all uarauna llilarwal. toil ill li. aalil u.tikt., at.al intlm till vuurl in Aa,.i,aa.la,ltii. li II ila "I J.uUI. . A. It. llMI. I 1 1 il'i'li b a. m. mi Iba vuurl rta.iu ill aanl 'uur al i-.lw.aal. l.wrui- vnimiy, -: i akntm, 111 ill au.l lliwra Hi lm t'..ui wby ab imlal iliiiu.il mil Iii ii niitmi1 lur Ibi Mlla ill audi a lain 4tturb tut fiauibSa. I btulv to W. II. Uouhaui. treanurer. at UKJKJbO ML OllUCd ( hverything from a digging Boot to a Diuicinj fuaip. (Flrbt fttblltbliva. o. at. 11.) I ....... li. riUHWI'HUiei UUILW iVJItlU lllCCli C loringM and Nhnpes. Ueadwood, S. U., Any alock upon which thla aebineut aball rvmalu uu- Uli(hlaiid lugpliea. rent lor blelaon a itolh wilt M'td atilf. yBHtJUIallCMT MOTIOB. IT u iImi.1 tllfiiiiai rv. . hi.ltu.liAl tlM at Hats & Caps Age Carpets & Rugs Correct I....H.UM il ..i.uui . ...ik li..,. i.uu.ti.u. iu I nulil (in Junniirv Iu IHilH. will tii.('titll ax act 11 v K com It 1 CK. Euend Mcl'hee, Wiu. l'rlnyle, Uragor H i liirlhur ni'lural IIimI The finest Carpel Uooin in the West. Oil Cloths, Curtains, Shudci and Matting. "".'"I ibiri.,lJrbuiiaiCbaip, L. kmU aiitf, . ". ,,.., . ,.., u,i...,,..wi f,. family trade. lnv William Kiiowlc little daughter it blck with Jipth'TU. I'at Eklntid ha returnext to I-eaJ from a plparant week'a vlalt In Nebraa- ku. W. H. IVrklna Jr.. and wife went ov Crulckaliank, Ja. Taylor, Alex Hoae iderwear. David W. Dow. Gents Furnishings .go" llwt Hi' .iilI.Hiii'il ,il .t.M-4 I.iuiiiii-iiwii wai-aii i. -llllKll.l- .Iiii .ll tli'llllllll III tllM IteiailWlMMl Iiaii I ll'i lu llMhi., UMviM.amr priHUHl abil MUli-lialm.l in alil li! ri'lu n imulliy. VI II. I. ,A VI A. KlMIUhl-, I'liMlity lbilHi ltd. lH-oiulHir IHIi Inn? i, rml l iib liu. li, IW7.I -wear and Shirts. At b uiavtlllb1 ul Ul Inlaid uf llirvntiira III til tv iiiiii.v u . mvi nut tic; atu t vi iib. u iui lauu ii' uuiji, h. i , uu ui iiib ui ul iMMaw been ruuUe before, will be aolil al pub- An !uMa.'oiut No. 7 ofonall) Billl par abar lie auction OU the lulh (luy of FbrU- laVllMl UIMMI Ul VBUIUU aUtCfc Ol Ul a ... ltll. .ft.. Minpau,. ua.u ibui.iuui k lb trMMirar "i 1,us- to pay buld delinquent BHaca J liu lii, at bia iidliio lb 1hiiihI, huuUi niiiiit timi.t li,.r with coala of liJvt-ltia- naaiiM. Am, q.y uuiin wbirbMiinaai.utai.bii r- "l l"tiu r w uu coma oi au.eiii Concert Tickets $ .50 Concert and Rail Per Me- 150 Miljtaliiiti Mtl.,ilillli .Ubituya. CtHkUM uibiu unptJa ob tii vim dr r iaiiuarf, imK I nig and expi'iibte of aale. win utriia atiinij.itiii at. win uw autartiava lur al bl public biMMliNj bbil ttnlaaa uaybiatit ah I O. V. MATSON. Bib. fnuiilh liKanlb. iHiunly of Lbwrrniv, aa, Karlf Ju.lli ul I ba Itaau mail b abinw Bill b ottltt fur dallli JOINT INSTALLATION. er to Speai-nnh on a brief vlalt nmotiR frleiula. '('. D. Calkin and wife of Spfurflnn. were yealerday viewing the alKhla of the city of mllU. John Mdver expii ta to leave today for Alimkii. He will go uu fur na Kd-monioit, CuiiiuIh, thla winter. Kil. SliuulHt hud hla right fMit qiiitp in jiitir i.uiut i..iiir r. ii Ilia l'aai-a. Jamb UiHiliitTK, I'lbllllllT. . lUftil iuaii.aiuabt ami utat nr btivrtllbd fib lb Ibtib ila nl .li uty IniM, at 1 u. ab .at UiantBi' ui Julia iaKl, ou atbin trl, la ImmuihuikI, K. MkIikii, wln tin urnii l io ulaliitltT uu-1 auuib liaaoia UK' HAaaK, ttoeratarf. BlluWIli linrvtlilblll. In K. hlallt.li, lialnlii) Hit Cftrf P. DftwvAo I All kind, all iio(i lor Hittting or Cooking. OtOVGS Ot rvailgeS (Our New 8toel Rang it a World Heater. U .- tirn ma I Builiitrf, Shelf and l'eavy. ilarU Ware ( raniU, Oils, UUum, (.ranito and Tinware. Mine & Mill Supplies &W.l"'',,,u,,",',,w Groceries 1 "r1 S1 k FLOUR, FEED, HAY AND GRAIN. Agents lor PILLSBURY'S FLOUR All kinds of Repaiaing, Spouting & Roofing, A Joint Installation of officer of three lodge wa held at lail City Tueaday evening at which a large num ill Him l.au.ti ul Him HIHta uf M .ulli liaki.la t..i i ar liii..ii run m.. i. iii ii iu Im ami a.iHr Inrj I W.IN(UltNT Rbl.B SOT 1 1 . 1 ASSESSMENT NOTICE. Kcllpse Mining Company. 1'rlnclpal pluce ot bualncub, Dead-wood. S. D. Location of mine, Huby ilaaln, Iwrcnce county, S. D. Notice 1 hereby given that at a meet Ing of the director of the above corporation, held iH-cemlier lb'. 1 '-", an na- uitautiiiili I i.f lu'n lnl n.HIa rni ulini-u her of people from Hturgla, 8earl.iih liadlv In ivii I'd while at work In the lur in tllliirialtfliKil. i.ll HI Ilia Jualli'iia uf tba a taata III ai.il alil noiilitj. i.b tba Hil ila; ul AnU 0o!n Mini luf Oompalif, priurlpaj plan of bu im an Iwr, A. i. IKW7, niu ii'i litrk Iu tb lur Iu. iMMtdwtMttt, latwriri:iiutily, rbailb Uakuibi biaiu ul anlil ila), al lut iiHii' at I auilajiaul in aalil luratliib of Oiluva hprure Oulob, latarMH fuiuuly. tii Hii-wi ki .w nli i...iiltiiK piMlntitf, iii rouiilf, a. 1 and Dead wood, were In attendance. llia'lilalnl yehtetdny forenoon In Kehekah degree, Dakota laOdge .I.StitliliiiH In tilllliK the lee hollaed Ml a cill tulliiu t.i itM'iiv.'r llii.l I .r H'aMlM. wartiaanil I notliM. la Brlif R1tt tnat thara la d-rui ri'ii.iiiiiu "lit ynb mi y nr .nijin inaiai.ca ab.l I ''"Mu1!1 upon Ui llllWlrla doiild attivB fniii.l in KairiulMir aim Ik tnliar IMH, wiuoa war I " fwmnl uf baaaaaBin No. t of two (ii uil.la No. 1, the following ofllcera mer in-atalled: Mr. Jno. Ruaaell, of Spear- th" brewery w ith a good quality of ice oi iIib rtwa. iihIii vmiiim nl I fl.lv i.inl tb I uiiiaaa 1 I """""" " """" lir anar, iaio ob tn into nay or nay or nnvvtu. 11' abara. laviad oa th 1Mb nay of day of Kiiata. llah. Inntalllng onicer: N. (.. Mia Hat ' i aiir auii .n.wi r, ih .niii tiaiiniit win I i"'i "ri am.iiinui a o-iuimit tb I wa levied upon the caultal a'lock "f I tab JuilKHivlil wbMli'iat y.m lur tlb. la, atiumai ' I lialu nf tb rapcUv aliar butilar aa fu.uiwa: I ' from bin ponda up the gulch. licorice Ueilillniilon, who lately en Carl. MUM kbnldar rlbaraa Am". I corporation, imynblo tie Adama; V.'O., Mlaa Klla Lund; Sec. Immediately 'o l.uu a aiawiub 1 uwrbun. , . T JiaHinb H.'liwlna? .. J. UoUlberg, treaNurcr, at hit office i.n Mra. Geo. Hweatman; Treaa., Mr. Em gutted In the tnmliMtone bualne, wan I V Jnaaiib HYhw tin.... ery; II. 8. N. (1.. Mra. Henneaay; R. S. In I ..ml yi'Mlenlay taking ordera. i.'J JiM.ibKihwlii.... S. It. Smlih on ypKtrday delivered a itw-n an a t hi aoiin.1. U au iiiniHr n.y naiul ibla iMtli day uf Nuviubr, A. l INUT, V II K41.IT, Jutlli'v ul Hi.. p,.ai.. To Ilia dHffhiliiiit nli. iv iiami.1.. Yii4 ar hi rliy ii . ttit.i ili.,t ilia tutu i 11 tit :a thia bi'll.ib llii.il t n 1im .hi .ia, nl lift'uilmr, iut III III mIh V. anil la.t Mi'llilli, bl lltHft.lWit.1.., H-illlb lbi.utM, an-l tlnit Ibf IIInI i.J tba a, Hub la hart-liy pi.Btpi.ii.! ui.i I ih- In b .'ay ol Jam.Mry. law, a Blb u'vl.M-b a. m in ur lar ibal punlioatiB uf tb ub.tu.iua mby lia ba.. p. ii a blt, Wl J II. rtu,iui...., IIH J. M Hlulth..... m t. h. Hmiib i J H oniltb 111 J H Mnillb V. O.. Mra. (leo. Holery: U 8. V. O.. Mra. John lllatt; Chap.. Mra. Atlanta ruller; Warden, Mlaa Ilattle Martin, hiiiiiUoiite piano at the coxy residence JJJJ Muln atroet, lH'adwood, S. U. "" Any atock upon which thla usm-H-l.uti l.iai tin-lit bliall remuln unpaid on Jnnuaiy " 18, 1K9K, will bi coine ili'llnquent and Jim wI" lie advertlacd for aale, and unle.i iii payment ahall have been made befo ii.iai l" he aolil at public miction on the of Henry Kukhiim, in Smith lad. Iill i H bin. lb Conductor. Mr. Donell; O. O.. Mr. MrDonel; t. Q. Mra. Putman. I Hit J H am lb IM i II a . "f m fllil I . J .. lll .. nam Mm .. Buu ,.. Uu . Baal .. Ikal m. ai nun . m . Tn .. K4KII .. MOO ... linn .. 31IMNI .. tun .a BOIIO ... n ... Jli .n liim ASOAYCnO. LEAD BUSINESS DIRECTORY. J Hf 'lib.. Jua Ira of lh J H Nmlib Mh day of Kebruiiry, 1S9S, to pay anl C. J. Eklund. D. D. O. M . Inatalled the following officer In the Lead City Lodge. No. 17. I. O. O. F; N. Q.. C. O. I lau.pi a McLaughlin Alloili.a.) jtiynu..ii M. H. LYOn. )l i H -ii lib ........ HM J n Hmith it 1 H a . itb GUY LAMBERT. atnjioaaana to mhum ra..k. HI Falll ObaquMI.. Ii 4 liraan PUBLIC ASSAYER Deputy Sheriff Mike Ilalloran returned at a lute hour Tueaday night from Iron Creek, where he went on ollli'lal huatiif UN. .Matt Klopp hua hla I'alaee Cafe comfortably located In the biiHement of the Cindy liloik, hu.lng moved there on Tiieaday night. (SriKory Criilkahiink waa the holdor nf the liu-ky ticket No. lit, that won HID I mi delinquent aHbenrimi'iit, toKether with cunt of ailvei-tlrilnx and expenaos of na!r. J. GOLDIIEHQ. SiTieiary and Trea.v IIH r I llrn M Lldman; V. O., Thomaa John; Bee., W. W. Whalen; Trea.. II. Grady; War den. J. O. Anderaon; Conductor, F. D. I JO J (Iff D....uu. RA1LF.3A3 TiTIE TABLES. BURLINOTON ROUTH. TRAINS LEAVB Al FOLLOWS: No. W2 Paaaangar, Dallf. Hill City, Hot Spring, Galea go and all point aaat, south and waat 1:10 p. i No. 201 Local, Dally aioapt Sunday, Bald Mountain and BpMrtah 1:BB p. No. K4 Fralght, Dally, Hill 1 T John Baaar inn tat of Hiutl liaBota, louuiv nf LbWrrnr a. In County i;..uil, II" U. William A Hmbalt, luilbb. wiii. iliar liroa. I miiiiaity, a i ui poratlitii, piHi.itii. . Frail Snlatib, 1'alatnUi I. I b Main uf Miintb Itatata anie aftHitltltfl ri ria.1 Nalaiui, tbMMlM..a natna.l ua'wmlaiil: Livery. Feed and Boarflinii Stalle tn brmrdanr with law and an nnt nf tha ANO QAMPLGR. Gallagher; K. 8. N. G . I. U. LaFayetto; hoard of dlrt-H.ira, ma la ob th IHtb dar of '""", I "in. o nan abara of aarh narra L 8. N. G.. L. Johnaon; O. D.. W. D. .if rn-k atitrk aa may b naraaaary. will h ai.ld al aaaetal atuallua (ITan to lr tu at aatf boaM b Martib V Ma.-iiiii, Attorneya. kiiite of S.jiIi Dakota, I Mwrvti 'i DKADWOOD SOUTH DAKOTA linker; I. O , L Thompaon; R. 8. S., t nu ata bara ty a inuii'intal auil rtiUlltal hi bna- I nuhlVe aurtlnn bl tb nttlr of Nell Mnlktnniiah. ai ll. i. euuii.laint 1 1 Lmliitr I rn bar. I niu- I acratarv at th murt hnu-a in muwIwmI, ami, fin Saddl Horttn Spteialtr at Wolff w. A. Johna; I- 8. 8 . Jnna Fuller; K. the hiiudaiinie silver lamp Kliik'a. r'-''- - n...,w ...v.. . - -. - .a".r. main iiaa'tia. on ina a.n nay I I'minlv aa iii ina uNiiw ill ilia i ii rk ul aalil curt al lau. I of Jan i.ry, A. I. I, bl I o'clork p. ra. of thai I fc,,,,,,,,Jr Ruddlck nulldlng, Main Street, Lead, 8. V. O.. Wm. Hartelero; L 8. V. G.. .. Ill Circuit BLACK BILLS a.....,-, ma i.ati..a m-mti nay oi itiivvuiia.r, 1 u"y. " pay abin niinqnni baaaiaiBfnt tntrathar A n ',, a u nl wliii b ia Ifrawlin tarvail u,. I with lb ciaitB of b.'vartlaln and aipana of aal. on inn, and in .atv a n.t ill yuur aii.wr I W.R KLnaa, in ti.a au rilmra Ml II. i ll .aw nttuv In tii Oily I 11 Jltd Traafurar. I be D. C. bridge crew are at work I Dartelero. Court, Eighth Judi.'iiii Werthelmtr Ephrlaiti - I'ircult. Henrietta City, Custer and Bdga-tnonL 1:00 a. m. repairing mid putting In good Rhnpel The following In the Wlldy Encamp- Analytical iii inv ilit if lia.iaiaal, H.i.lli liakula. aitluli llilrty ilar. I m. j. ... ,,. . . ... ... i ......... ,w ..r..-i ., iiiw na,r.i u inrat-Trtra or lllnr ... uu aiiiiiniuiiB UL.ni, uu. I it.. . ..... ....u ........ . . .. . Fowler, Cull & Whitfield . I ...... u.'i.i a-.u.iia uiiutani ilia n.i. nr in. ..ilu.l.-uf tba da, ..I ,,,, Plbiuiii ar;,,. l-llniu. will utk-j.i.ibii-nt a.. i,-l yub tnr II. auui ol ,i,B,ri 2 l" or for winter the IhIiIkch between Lead ment No. K: D. D. O. P., R. Grady; ami I'liima. C. P.. C. F. Johnaon; 8. W.. Chaa. Han Chief of Police Jiimea Corcoran ro- n: J. W., Wm. Hartelero; Scribe. W. DKADWOOD AND LEAD CITY. i'laintlff, vi: Kdward .. Kldd and Kiltie Kldd h wife, Jacob UoUIIhtk, Win. It. Sleliliin.., ATTORNEYS AT LAW. A .b i-l, A. II ll7, l.aauliat lha t.rt III till. aCtlllU. lmia.1 Ml liamlWiMHl, tt. It,, tuia ttb Ua ll kia Henry Schnitzel a. Bloat. Mala SUwet Sylveater C. r'aro and Chun. U. l-'ai); 1 1 turiit'd i n .veHlenlaya Klkhorn f rom " neeter and Treaa. ..loeepn Hhan- u. .-r, A. I). ,"W1 TKWI'I.R k McLAI'dllLi. ci .'ii.. i. ml ,.ih..r mtlnlb nf inter.lnon. iaaa,aD., r.to. bob mk Leave Lead City. . ...I:C2 a. m ...l:6t a. m... ...10:12 a. m.... amnla aw baiuoa T bibil aw est in uieea-i. I FOB SALE, on eaay tarma, or A 1,1k.' concert and dance Ih talked .ifl-hange for 8parflah pro party, a wi- Leave Deadwood. a. m ...S:S0 a. v ...10:10 a. m ..11:07 p. m. ....1:10 p. m..... ...M:08 p. m pCOBBBai btwaBMiab. ANTHONY TROUT, (W. I. Elder, AMortiaw, M. A. Kn. inoa. btPI tCATION FOH A rATt-NT I' M. Land ufflcw, kauld I'lly, H. l laoralar 2, 1 MIT. Nolle la hrtiy ln. Thai Rainbow Hln-t'iiuiii.y, h .Sail Mi lNiu.nibb Ha aiai t, linaa laiat-nin ..lilrtauj la Ilwad-ioikl, tuiilb Unkutia, baa Ihla .'ay flld I a anill-ailuii for a iiaianl fur Kiis a Hnaar fal of tba TmUbuuI, ot tba aal aOitilHatniw Ai All.truaya f .r r'laintlft'. irllal ralilliatlnu NntaU-tHtril, lall.) iMmtlu a llb.oii, Atlurtiaya ; i i 1 1 f MiL'in iMkurA-i'oUMV r In 1... i ti i uu I'iiui I In and fi.r ( aiaui' cnunly V , i ILiih, ta-i ii I Uia Allmrll'MU ItaVa Ilia A I .Hi Aa.. a lull. -i. I , nil, till, co-purtuera, aa S. C. Kirgo & con. Dtailwuo.l Nutlonal Itank, Wru. I'. Lowe and Audrew F. Sceblck co-ari uera, aa V. E. Lowe Ac Co., the Star ilullock Hardwure Co and Lawri!i v County. S. D., DefetiduiitM. .Notice lb hereby Klvcn, That liy 1.' in Pythiiin i hclea. If It cornea to pan built, warm, Ave room houae, with it will be uu nil I'yihlan doing have I panflea, clOMta, ellar and pure iprlng Plumber and Steam Fitter, orw inl lor ba Klaotte Cyanld roim, V. g, ralaa No. Ma,0. t.bboraUirr bud aanitiliu. works tb Paaal batrMaajf. M OSoalu rm.bJI Hoiia Ua'amtti ..1I:U p. m..... ....1;M p. m ..2:21 p. tn ....I:4S p. BL.... ....4:50 p. m..... ..5:57 p. en..... ....7:22 p. m.... ....2:22 p. Oa.... ....8:20 p. m ....4:25 v. m water; let IuukNO, fenced and orna-mented with shrubbery. In connec tlou i a good barn and carriage shad i.u blnl l.y 1 tab loilaa, Minranr valna ra- iia.ti.aiy naarli.a tf'ilil wnn auriati-t u nuinl mail, in, ,.l I,,, l.. ..I l. ........ I...,, r.. ,,,,. ... ..I.I, ii .... V Haaal, J. hli , , Irr.w. Uu-. ..ml Hmi.iii y t!,,,,.. r I. I,, I aa 1 1 in i' I'. -UI.I) , H n., t . - - - -- - -K- v-. iwnai ii mi uny i I , a i.l ' V..I-... ll..- I"1) 'I I'. . lli'l) Hun i b . - II Joy ct ZiXotts23LOS'. inula i,i-iin. i-.iuiii, ur i.awranra ann i nu.e in ine auove Clllllietl UCllOU Clll tile i, been a meat hiici i'mh. 111'. It A. WlUotl, who Home weea ago wuk called to PlttHbiirgh, Pa., by Hit. l.-HlU of lila niutlii.r, returned to Lead on Tueaday afternoon. MIhk Marth" Thayer, who ha been t -al I I 11 tr U..UK linr alatnr r. John ..I,. ja-es y. nm ....5:10 p. m..... ....7:00 p. Ba.. . . ....l:0 p. m..... ...t:00 p. bl.... ...10:10 p. to..... with plenty of room for chlckeu. cow and horaoa. Will bs aold at a bargain for caab or exchanged tor Spearflih city or valley real estate. U. HI ui, Al ri I H. lialta. mill ..l I lifi a aa H. Iialti'l a tt' i ii. a i'iii..i itlniii, I talani i, a i-i.;u.iiatluli, t:harlta a. Kvbi-lB , iu bat tliata aa mlaa anil ullli.tai ilat un blalb Ibla olbu aa M. 'r'l llu' uf i.uinltlk'r, A. L., 'J7, blitl nutubar I'JUJ, In T.iwn.nlw N, M.nna No. I K. ull ..,.. ,n iaaiin.1 mwni I In .. IH H M Marldiang-ald Lot hu. bain d l,"ltatlon IbHUCd Upon BUul JU l '';)!T1.n;.',"tJ,f,nWa,: . . v. iilflit. the aubacrtbcr. Matt Plunk.::;. unUwii MLOUk, BralbnlBw at mra. r No. t..f:tS p. n.... uiii. .t-hea mi. i. i.. ) I aiai i.l I1I1..1 11 I a.'lliiiK.. ami I I nil , i , k ' 1 xo'.u . Tho JEWELER a bil a., una.., J..UII Vfii-M h .iim n. ..lar. 1 lu-iiiirbi wnb onruar No. , E lamar fai. I nherlft of laawrenco County, ialale Ll dft w Ira Wew. M. f.r aome day past, returned Jllhrt- Oay-llle. 8. D, Dbariaa II laa.ainl I.. A. walaaa, .lull,- buai-naa aa t'hurl.-a . H'wati a t n.. Ja aa dark. Daily. All nthtra dally esoept Sunday u,S?a"pl",!,,',?i!. 0,O8k- "irj. Dia aooiU Otteat Tim fttjwet, Oa eatwa Caeft rj4 .-! Deadwood, So. BsJc. .n.n.-a u. a. i.iaiin b num.nt No. T4 hrr-1 South Dakota, tor ' b ll pui'l obe up- i.urili C BO', waa, ,140. fat, tb.n.- nuth 3' 6 , I ,l ..il MHM ,,.,1,11,. unell-li H -a-lMXIfattloournar . Ill.lo. null, .0. a..t I po"Uetl. will bell ai puuiic bll.ll II .11 to her home at Spoarflah yestterday. aa l Sllvetwaiw ef all klada. tiabl.'l U Calk, lunt 1., I'lar- ainl t yrila b. Ilia, t , .i-Uaiii a, a .a J aina- i lai k A 0-1 , aiillll Mo Thla tra'a ounnacta with Burlington ANNUAL MEKT1NO NOTICE. Omit Irk iii. I r.lu.i'r 4. Al.-t :nriul.- a, ihli.lli,.r. a 1 1,J a ..a. Ul a 11... ...ik ... u I i .. . . -i.. - ... . i. .. ..... . I Krank Pel era baa been Indlapoaed for EVERYTHINQ NEW. The regular annual etockholdera' I through trair tor the south and east. " - a.u.i.1 n.aa..,.r..i, ,.., J.) fat to OilDar Nn. 4. than., anulk lb I . I I . . . . .. to attend H... . . ti . .. a- .... -u 11 anil.... t. M ! ............. a 1 . ... ..' . . - h . - ,. .... . ......... .. .. lll...tuaP Iflll' llilVB B n 11 IITlllll.tl furn.ning I meeting of The Flan ft Hunter Co, for t i rial r. i wa. i. i i i aai mciTnar ni i, tb plan of ba-1 .00 t iy ol in'atiwoou, county oi taU'v- I " i'"" - I'llJ Tb'l of riuuth linkuta aan.l. -r,tlBi hiV:'.".'"""-". ?r''mr??,",,.!hr r. e. .nil Stale of South Dakota nn to hla illltlea In the genta' Tb only Blae m the RUIa Ibr Una fpalrtae STEIN . . ...... , ... .aa waa, iu. uauoi.i uiraiii .a oi w mm I i - - I the ptirpoae or electing a ooara oi aireci r. S. ft M. V, K. R. . " apwuiaiiy of wtivraf nf and dlbiaood wut .1, aad Sua wbtcb rapairtibi .." " 1'"." . .... - . . -- I aorta and nuibwat,oUlmlna';iw fa. I In al ic.ju.j. id. enh t,iu ..f Itnuri I diitmrtment of the Hrlck atore tor for the emulna year and the trans a bat t aa al a. A. I (Sejiiani t Tltaa Malttaf.) Neil door to rawoett ft Ovlebant. vnn iv I H . Waa. kiialnaaa as ma I trix-Ba v?rvta rf f 0icl.r tro IlT f VH , .mar. .....,. u.iiiui.a., . ., ra.,,,,. o an. .,mbw.Btrl, dlroti..n fmra tb diaoovary, and VM ' 1 rBa':... 1" o'M !u the forenoon .,1 A new pump and conden.., ,i..,a.uiiii-.ic.irit iH...i. rinuut iittiiu. Llv a . aa Loog. BVainBiB at wrwf No. 1.1 that day. the real e.tate and .oortaaged I reived yeatrday by the Belt I ' "K" mix STT, . Vt"TI " J I ..I. aim Kafnr. Ilia tntUttlnaV Willi Tlt?lVlT. tlctaaaa IVa.ala'rf an, I 1lt,a ASSAY ER uia a.,i,a.r.iM.a a. n.air i.n,.-. in tb Marnu a "T' " " nrtnilwi iltuate In the Couuty or t-nv- iJktht o.. which will be piaceti in poai-i. v .. .... m,... I j. .. Waa..., Illiak, fa, l. aal, numb Oakilta. Wilb Ii I ww9 , ... ' "' ''" BBOBUBWBI Jo 11 M ,1 . W lioiu ll low 'uuii.. - va.., a..a . - i nuwi., iii. i) .l.i. aiwr lb aar.lc of tin. auikBMv a oi I ' " wawaiaa I is lb-bo aoaw i rent e, anu otaie Ol notltn UUKOia, ant: I tou at once iu incir new pump nouan. ... ........ i ii.. a-.. ... ....... ...a H l . Mil NU lt ti ulMf Nik a. tbanaa no tk I ... ... I Arrives. Depart. I THE BIG BRICK Oftea aeii Sew w Tiiae m- m at i.u'i.,1 u. .I,..-, 'in. couibiaiB. witiiii, Aaiuni. w" ' ' . I dlrtcud In aald Judgmeut and Exwu Tne hoin of Mr anrj jri. ptt Up- g'.i, p, mi Wednesday, Jan. 11 I Though trains to Omaha """ w VMS Natovajl lad, iba..n,iul am k,.) in in. Cuuri fur tb r I . t auu t t to ornr pin. , inaccw I . , i. ,hrln rl.,a. ;rlb-.l llhl in Terravllle. wa brightened CHA8. H. KRAU8R. Sec. Ui .la,i.ai..lai in ti.a luiuulaint. i-uutu w , wm i.m im tu sorut r No 1, tb!" Chicago, St. Paul, Mln- Deadwo vd South Dakota Bepnrtinsnl Storo ! I..,.-. ., in. buum Hbkou. uu. I iu. d.) ?t ;. a.XZT&!"aXZ followa: Tuemiav morulna by the aafe arrival neapolts, with close ooo N.'M'rK.'.'m"' , . yamSrta. Commencing at the Nurthea.t oru,r (f , ,,ttby Rlrl, mothr ,, , on. nations (or all points NOTICE. ruliUaa of arairtbiuc oinaaU; oa k&Bd, V4j.UajU 'ViaatlW ribiunira aitornay. I uM.umi, aloua lb aio b I4W.I lat. tba I thereof and Which la Corner .No. i till ,ininr nlrelv Tho Deadwood Fire Densrtmeul wllllwaart and south, at Fre- ro ui uMiaitilaut- naiuait alio. I ia-.aumd dlrevu.ia nf wbleb tb Boitbaaat bud iiai. BTaaar. LlaDl W. J.TH0RMBY the tract deacrlbed In the Proline Tab nullv lli.it tl. cwiuliilbl In th bbnv B- I atiulltwaat. elaluilnb 'i0 f. al In b aouthwaatarl. Harney Conloy. while at work In the I uv ,mmrA ft. .KM lor information 1 nont d Omaha .... Ml a m.f M p n. tiii.,i eaua wa. aii in tha ..in., of th dark of auction Imai tn diaoovary and llla.a i mi ia a I Judge deed Of April 27th 18b. and I Jr.-b .la. .nl'il .1 .a tut al HailwiNl Hnutb I ul tbaaatarll ulrweuon. Nat ara. lAwm a. Lo.il"u " !" .na " "" IliKhlaud on Tueaday night, fell four ,UBjng t0 lh convlct!on of any p-r-l DEPOT: Loer Main Btrwet, iloora. breaking one rib and ma.hlng intentionally turning In a falss flrtWhltewood 8turris.Rap iibbiaa. onui bib .if uf Nmaiui-r, . ii. ia-. I a bk-ra. bvabiBat total at ara oi botb Ooid-1 ing the aame corner No. 1 for the l ur M.blta a MaanH I -t.iu . bnd Llv utkLodanif lltbiuM- btaa. I fia.nui;'. tinrua. I uuc briatiiia i ju to a g. I poe of tbl deacriptlun; ruunu.K iPIOIIEER IBM. REMEMBER THAI two flngera. He called at the hoaptul I )trra I Id Chad roa aad Inter- ( Fir.' Cub. Nn. a. IHVT. i lib Uatatloa of lb. elalai ta reord4 la Ul i I ba.'nrila a nrtlea r I aa...,. aka..h and had hla wound dreaaed. I w tl MOORK JAB KRAWLRY. I mediate point 10:45am,l:I .lil (Bt.bTia k Maaua. ttrua.) I uak.ita. Iu bonk it, taw. 3 uf Mlnlua Olaliva. I SoUtheaat Comer; Uit'llC Njrlh 9i A Iicadlte who on Tue.day had a r,. a Po,. chief of Fire Dc tit I Bs Fourche Il:40am 11am The esaralnatloa and sassIltf of UnaMoN-hEuar-ccMeLAiNr ru.ab .aiJr fft.,t to Bouthwct corn W. A. QUINBY'S all kinds ot mlalsg pro petti' give RMmnl a Maa H a, f I.n k4 SI "- M. J. DONOVAN. I WMtewood only .... :7:30 am !4 iira Chief of Police . lD;iy. t Dally, eicept Bundsy. State or Hou u-h nan. .ia. M.hin Judicial nrit ,.'Jnu;,dw-b SuU-bob u Ntu-aai I th8nce North 17 IV Eaat luO feet moin irctuiotmrt, irau.1 f.a L.-nrut. I utM-ijBl,B(, Tr ,B, Lr le; theme along line of City Cte u Cla- fracaa with hla better half. In which be got the worat of It, called on a doctor and had a had cut on hla forehead m. In iba lithe place for Holi-lay Oo.di Uipertsaoe la this work ia the tzA WllliB-P. Hale re,.Wa, of lh. ai.rlc. 1, Bar. inn auu Loan Hjlbllol.. I'laluUfi. I . ."'.'."c a " '? '.. i to place of beginning. Alao the uatt Ths Blkhon Is the ImK Una from dreaatHl. tlla wife, who waa the beat HlUa IN OLDEN TIMES I -..aa. "i.u mi. nnM.r ui vua unit I i 11 ...i a..ti i. .oe,.bi..n...u., A 11 tile Ii.h.tu, hi. TZXZ.? man .,f the two. threw a butcher knife OaSoe: Prestoa, lUcged Tep gls- People overlooked the Importance of I h .Htboi. araeuiu,: T. " l.r'T .7!... .. St him with the above reaulL Itriet, toaUi Ci.ksV. v..-...-. -It. kaaaH.I.I Bttauala ailrl wm ra I Deadwood to the East Thla statement la verified by everyone who has traveled ever the road. Splendid equip meat, eieelleat servloe, urpaasel No. 2 bcara North t 03' ICaat 41U0 fel j Jewelery and Silverware. . Sirrarlrif Don Fro. lha !. Ii.lll.rt .U li liilBtlt.: w-k-t.v.-k-w.w-bBwa . aau-a M. C CamplMn haa let the contract I , " " j dlaUnt; thence North bl 15' Wcat be 1 1 Hi ri- nervijr tiiiiia im n aim rrajmiwi u jtnMlalf . 1...IIJI.. m.m I amklbUOU WIUI inamai awiva,-. I awer ui eouifiaiui n t" " nam i piaiutin, ,. ., h.b. orH.-. n-a. n,. ij. w HIT It IWtf HIIHJ IIOHin uiiiiuiu, i ... . -v.. ' . ,,,r. w... that It Is gene-ally known that Syrup on fluid street, and carpenters hsvei " liana, ball BMar-I MBBaaVtlltaa. fta)! bl fa t Tho Nov Whl.hwllll..fll.-.llii.b..onio.0 Uteoleikol Uir .pJl UTl thellc 8 45' WeHl 150 ti vl :!rr:r,,r:r,,rv.,,ri n- feet. ' I .ut .a- 1. nw.rim. b.h I " " ' v.v commenced work on the aame. which "' - "" elegant new paMBr de?Ot aad get thi aubarrlliera at thi-ti ofOtw In th Martin at Iltual eonatlpatlon, well-informed peo Oaadwuod, '.hence North 8 45' Kaat 150 feet to the k at. . rata. Ttroagh Bieeper leavae vU ths they expect to have ready for occupan & D, Nat. ple will not buy other laxatlvee, which o. s. abb roassai, Elkhora every might at o'clock. Saalaka.. ryim ra'i. eta St,lb.f.) Thoroughly Rff::t:i. Rtites $2.50 to $4 'trEiy. cy In three week. It will be occupied I It.. II a. ...J balaaaaBM 1 Bl It tt PATEI1TS fact for a time, but finally Injure ths place of beginning. Thl deacriptlun Is Intended to and does cover and Include the Dwelling H.iue lot, and prcm PROCURED. tla-ou blink, IHalwu-rf. rbHltb Dbki.ta. wltlila tblrljr daa bftur tha rvior ol thla aiiiu-baona ob y..u, a luaiv c f Ut day of i rvlua, bnii If jolt tbil to bii-wr Hi rtimuulnl within bat Uir., th pialiitin win ai.i with, eutirl lor Uia rllf natuabilail III Ilia tillliplaillt. IJairrt, bl iHiailwiai I, anuib ubk.ita, tbla liib day uf ootolaji , A u, j ruinllT'i Allonnyi IIV Vi n 1 1 Hit All'l f ill l nirnui iaunui i . . - . . ..... i - ..i-i. thai system. Buy the genuine, made by the Altottt 11 o clock a. m.. yeaterday, thai .". Co. DR. BABGOOC'B OIT1CB VriCB TO OWNBHS BCrOBg TAS OBKU k. MUall laB. EUGENE W. JOHNSON, California Fig Syrup laea on City Creek la Deadwood, S. !., I ifiaBlBl ratba by wwa ar .vMaoawaia fire Im II Iu l ad rang and In a very Is bow looated la room 14. Byadieau ' "a, . wa twr a, ii ww an, rau aoa.u. . , , , . . . .e.ibOi idbarg, a. Matbbrann, kiia McUbgb-1 occupied on December 2ta by Ihr few minute the streets were full ofK.nT.rr, Tn nWMirR nr LAND BR.Lt..b. ... .. s .i.v.. iu . I f "I ll7fJ Hn . lTTf,Mrwl EglLUrwir. i. m rnc iiii, w. n. nwi.annii. u. -.imi. i ,, f,l,l 7 WI.M ami k'lttl. ...W. ... TKa.n.H. "'.,r. 7- I BWHB. BbBUatBJ UVbt MatWB baww v" I WwwIU 1 1 tl ftltkl Ml iWrilSLI I flw U-.J. To lh dwaurianta a t.v tiami d , d. ia.ioani. a i. nam. a: Yoabrabrhy notlAad lhat oa tb 4tk day all l,,u""'"" . -... Nn silwr, 1M. tba li.imwiuw d acribad pl-c of I Klj,i ihelr residence and homo, t.r laun .k-v ... "T r.i'lV'' met, i.n.aiiia n..-.... . I FORE TAX Dh.lT.LI BrlALiia looua.; I Mai at mtmtA. I I rMi n SATENT OASBa, ment reaminderl tiromptly. but their I ' thai tha ronvlalnt In th I .outiB.1 o.- ... a i in tn. .,m.. of tba I '; 'T"'h,."!jd Mtba.bur. .nim.it ciirt at DubdwooU, I "T" fi"' "h.h?TJ klmf. oU To W. E. Rothermel: ti,.4.wa.,s ft, . f'.,V ", f-. , aaaail l.lS ll Bt.a.A U... I . lark ol (tbr txiua Bootbrbia- ao much thereof a may be aumcteni to aial do) lor ta, a thaa do I .. . , I TT Paw Tort At., Waahlnarlnwa D. 0. You are hereby notified that oa the bniilh aervlce were not needed aa the Are which waa In the baaement of the MaariN a ma.in, riaiutut'. auorurya and delinqiwnl for lh far la. H-wit: Iba Mr-1 atlary aalil judgment ana CORli', rJXVAZXi r?? .mounting in all to One Thouaand four Fifth day of November. A. D.. 184, the irtrai iiid uvu. a. inyi.i OSes XeUMlabed 18B. Chargea! following deacrlbed piece or pareel of I ISederate. JRl r. ... Vi, r ""?'"!'! I'". ""T rr1 S! - hundred and fifty-three ($1463.35) Dol- TAS I'KKU I .ana. aald a.lll alt altandin 4li0 fat aaatbr fr.Bi I DZLI0I0U3. a - J A X.' oTin 10 tiWMUKa iigruHK f . a S. Real Eatate, Used la the name of M. ' I tha Dntia.a. s nf n.au.biar Mnoaa wwiak with I lara and Thlrlv-flve Centa. With Intt r- alUI.I. M-li w)V. )' b e b-a iw att.taa C. Hamilton, et al., and situated la ths J ...,l, 0,.l,lla.r, . .'aaibaraii.i, l.o Lbiiabliii, I kh m.iuib of lb'kl Hafiiaio Unual. Iaartn to I p"t then On from th data of aald Jti'lg' Jacob building, had been put out. 8ome day ago Leroy Allen received a letter from hla wife who haa been In lloaion for Borne weeks pat, receiving medical treatment, wrltea that aba la getting elc.ig nicely under the aklllful -TH- County of Lawrcncs, Bute of Bouth w i. aiaanami ii. i- oiaaia. i iuownia of .am MM ta neat to anna ail or tV P M UUu.l.i If mei.t rnd all accruing coat ot aale. nu ara baraht uoiiRa.! lhat ua th 4tb nar o I wilbia tb li, I a nf aald loo ea aald a III !. Dakota, a tollowa: Lady Maud Lodal N .tan. bar tana, iha iollwl.i .laaoribwd pia. nl I rbbt IB oartiaubta wrldwelna aweb aala bbw raai nr.iHirl aaa ai.lil at 10,1 aalb to latwrwo I iaan dill Muruvd to tba annarat-aad. Jnba B MILLARD M. C. Nc . 268 and O. K. Lode M. C. No. uu.;. Hnutb lukutb. iliir hainif bo othr Jld-1 jonwi and a la aowth lb fill owaar aad bmdr car of Dr. Crockett, ths world renown 2C being In Two Bit Mining District, flar.i.iiari a in aiiiuuiit .iu.) lur ti-a inaa aie 1 1 brnf aad that ta - ri. cl ef rwda i uUob wiut-au.l .t-iibua-ni fur iii k.r Ibv4. to-wli: I ha 1 1 Dtr. .ro a dd for abld Land ba aaad a tb it- ed magnettlc doctor, and that ah a..tntttia aai-ltt N-i I litlf. In N.t It. rroaaa.. I ratl.ab of alktf daya frobb th Bld aartrtea I Lawrenoe County. Bute of Bouth Da Obd Deadwood, 8. D., December ll, 187. MATT PLUNKETT. Sheriff of Lawrence Count v. MARTIN ft MASON, Plaintiff' Attorney. Dy JAMES D. HARRIS. tj ill. wiiinrM. hp. a ttr.ini "f an a w awt i tHi, UflP Ba .11.1 J. E Markel & Son, thlnka that '.n two montha aha wllll be kota was sold for usee then due and tn Iba liwr B r- o. ina mwn ui itaian.t aio nii,i iaabwd tabawbBBsr. tt, 17T. IM I'll niilllB im ...lar'i ir ui-n. n,i.na .1 Ml ,11.1,1., ili.u-a luli-h .lilt Uar Hulla llravb delinquent for the year 1192 at tax eale completely cured. General Custer Lodge No 4, K. of P. --0PIT0a, an1 Iii wl.ltn tim (aai .nuih from tb. amuth of It. I V OTICB Of FCarglTTJgS kl M.fiutio Him i iirln in tb ' wo r. ol aaiil I .w by the Treasurer of aald County to Lawrence County, and was by said pur Initialled officers tor ths ensuing term To Wm. A. Uray, hla hlr nr aaalfna. You ar Inform I Ibat I hbw t m uad la labor IihI. th. rlbbt tn uiina all n...a weiiin tba linilia ol bblil l.atb un ablil lull. alia. Dial Iba oaHtBotlt. Dcpu'y. Thlrusjitli and DoujIm Bta. a i ininroTn,i'ta ob lb Cnmara lod tb aaia ol chaser duly assigned to R. E. Ortm- laat evening. Invitations had been extended to nelghbonlng towns, and they bra bundnd (MliO) d 'liar In Ih Id Uray uia shaw who Is now the lawful holder of af latilrl, lawrane Ooaaty. Bonta Dakota, to lb ar lawv I aa, ndin lbsaihr tl, Imrl, all of LEASING MOTEL OF GHANA. the certificate of purchase. Thau said eirii-t,cini( ".'h aala bar. bn dmy aaaiauatt to lh. uiiiir-lMHil, J ilm H. Jun a, ami h la now th, law ii, uwuar bnri b ii.lar tbrof, and that Iba rl.ln o, ... ni.tlut will aiptr ann a nad 'or aai.1 Ian-1 i a m.'ia at Ihr aii.traltiib of albly dba from tb i.tiuii tail aar'r har.uf. ! I u lii .-aiul r 11, lnV7, Joaa a. Jokaa. were largely repreaented. The K. of P hand went over In abody and assist wui a wa oon ntr in purpoa ot aoMibwt ta al l Oonira loda aad.r tb Brorwloa of rtlou SrM, Hiad aula a ol tha Daitad Blala bad JBUNQCZBT SALB CbaitBt MIBlBB OomfMBy. rntasloai piao of bBBIB, taa-aiWood, ffeath Dakota. tamHna of Bblawa, Two But, lawroaet anua y, SoBtb Uabota. Uses thsa dus and delinquent amount- purfcty feu th SttltftH, ed to Ui ii have been paid, with Inter- v., .v. Cr9- d gteatly during ths evening's enjoy KmI Swatpakle l',toa ant am.Bdatory tbrto, lor lb (arrlod aediaa Do.Bib- r 11, IbVT, and iba ao da from yoa ta.r on tba aaa of MOO. T-tan bar by BotlSwd that 111) BaMf ea ail WarfwaVB y Ikafli MtMbb f Mail !.. isaai tarawui law 1 wirut I ment. A banquet waa aerved and general good time waa had. Notiita, Tbr ta dllnqnnl apna tb rntktwina b orit it or roarriTrag. awesarbaat wtwe ia aeabvaauoav. a, penalty, and eoste aotrraed. ,14.11 making total amount aeceeeary to r ' , , V deem 5J.7 and In addition thereto. Xt XU24? CI BO CJJXTt. If witbia BIBty aay Ima a piboeauoa . Ihlm ootlo. y..a fall loaaalrlbrtB yoar porU.-a of aald daaailbad atork. OB aopounl of waiiaaamwal No. I W O a k j i f THI laW Miwl ta J V. 1 1 .. ti W .. J p,,p .1 I b.ia.i 1, . i ' On liarir.tiLnlTL!rJ AH aw bjr -a.- -ui. m Full particulart t tJ hi " local cr.s, nt, t'.x, careJ fresi .... P . -,.,.- a. 5 . a - . . HHHidllur aa atauwaar with lb. od.rBitd I "f () aai a .b.r. tTld by lb. B-rd of Tu J b K-l-o, Mb h.i' .f baaigna Standing room was at a premium at at . a . . . i iMraMtrara am Uk mil daw ftv aWMTt.ititiee. inn. inm l.n.i. in nrniwii tb.i, I ua. aiuandari In Ibbor i". a. "n ..id . ibibib wm tmm. u proparty of " ai ibu ovprb, tb. abroa. of tb. Society hall on Tueaday evening at the bi.il .ni..iu.am u a ni th. a Alii iii fn tiun aik the coat of service of this notice, together with suoh Intereet aa may ac I an.) I''a -an klil. ml-. . lai-tn' l.t.1. th. auoauftwu The Club Restaurant r:- 4. , m.t.llatlon of Lead City Lodge buu'ii I i..r in r.a l.i. it .y mtuina ,la.rtct, l.aara.,. i-uui I . . H.i h I a t o a. f if tit. taar bd crue after thle date, must be paid aad, Inn la,Mnila.r SI"', "ll, ll uf wlilrn wa. i'on to. a-, ' e- r . sst .seNU that the right of r ode-option win ea- Ilia i i,rp i-a nl li l.li. at ll) aalil tan Antonio Fra ll.,., Nu. 1 ami lh an n.umlo Imi n. riar m iim "iVd-o7 d7ror. .d. r.p.T-,r. Taibday DP"ln- na eiP"-.w ' i tl-lnli. I -aO'li.b .'4 H.lal HtltltaSof lh plre and deed for said land be aade wntia. I --" - - . ' - - .... . - . vBiTiuvuic. .ti. .i lai.ttnuu, ttt. N0T1CB. I awsb Mok aa but ba Baary. will h. atililal I . . I 1 Wnrlrw l krrbt alwan 'kaf tb. bbbbI BbMttna I rabll aaetloa al tb nfbr nf tb aacral-r. I between tnetn tnere Wa mUBte. Tn wtthla aizty daya from the eompleted yy SriDISblST L.'w ' w easte am. ' as t,4 II ,l.a.l atata an t ana aman ' . r ibarato hr lb t-.l.. t an.llli lit- b.ra-r al t, bV, bbO IBaB ao d,i ti.tni y..u ih-.ann tb .ilni of tfto uaob wwl' ot Bald rlblii... or I HO In all. Votl ar h a y Bull! : aervlce of this notice. Of lh. tnrkbo.ra Ot Ul DMdwnod Ovatrai Bal.- I IV. B rra.iklln. In Dwan wo. al, Boulh ImtnU, ",. -. -anaa.il k. Ttrtaflll nana rVaid oatpaay wl.l ta held at ta ea of u,- I .k day of Jaaaary, l-, at t o'-noek . a. nl 'SP supper prepared 6y Upatlll Bros., eoaipany la U-.dw. iwl, Boalh Ukota, at I ewioal I tkat day, pay -Jd d-liftquwul un..U proprietors Of the Eureka CkiS WM flD i--.- ii i Bob. I ll -Ttana. ttwralba wnb tba maaa of adtnartialaaf I v " vw-iw www a... baa. ' ' w-. ea a Ih.t If within uiua , ,,, from boblln llou of tba) Bono yuu fall cuiitril..iu itmr krnbaHtlitn i-f aaia koaniitiur aa o- wn r wnb tiia ai driat.d da. iba t d nf lb. ypr ab.v mnttund tour IB. Tha mtwtiBaT wiii k kaid for tha altlaa af I bad aaB.a., of aal. . . . .. . . . 1 I M hi.n M. Ia.t. a Holder of CerUfloatet. tat ta tr.BwaiHI.wt uf aah attar taala M aaay I By ordar el tba Board of ntraatnra ol th Jorlty Of WhOB after Atlsfylng th 'O- Deadwood, January 4, 1121 warwvt In wtld ci.im. will ta-.-om lb btub ny of tb. autat.irlbar. tunr 00-nwn.r. who baa mad. b. laanvlly oaa Mm It. . . " I CbaiWaaw MtBIMt aBpaay, lb aai. nf in. ahora n.r m.- .nrit a few koura Va-T BlCduV ilcab nil Hcisr.3. Ticket! $5. S1NQ YOU, Prop. a-a. .aa """ I d.Utibj at abnnk ba bwwa potpobat4 to aVatda, I " I watt M tu. , Ut , H -4 JwarrF-" " ttawwawBaw, ttlbawa) rwquu-vd Mpvadllur ba raqulrad by aaotinn Slat. I m. . taaaiaaaiaaiw. I Paadwaaa, S. I , Jaaaaaf lit, IMS. i vwaia, SatJ ' r 'Aa, I IAAAAIJ Bvb, lava. M IB. i at. I BBUT aaDClDK. Leesl Elaaks at this OSes. ta btsat teKaV gnb, t .... CVvywtra. 1 ,'11, A. B- reaaaua, Saaittary. -7 - .'al

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page