The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on August 16, 1960 · Page 11
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 11

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, August 16, 1960
Page:
Page 11
Start Free Trial
Cancel

aq4 uio.14 pajpaqs uaqM Xpsdojd ejnjsiouj 340011453 noX d|3i| o| 4Joq3 UOISJ3AUOD o jno 5)JOM o» 3|qo 3q ||,noX OMt 314,4 Buuodiuop Xg -jaXjp 344 uiojj uajjot si ajduios am 3UJJ4 aq4 40 ajnisioiu am >p3ip os|y -ajniojadiua; UIQOJ piujou saipDaj (i J344D JSJDJ sjnoq xis (noqo 41 5)3043 puo jol jinjj D ui 3|diuos 344 |oas 04 oapi poo6 o s,j| -sjnoq JDJ3A3S 6UJ4IOM J344D SO 3UIDS 3U,4 3q 4,UOM J3AJp 31(4 U1OJJ 4U,6U UJOD UO U3)|O4 ^DdlJD 3Jn4SIOUI y •6lllXjpJ3AO UI U3440 ||IM asou am uo (spojB j -ON ujoa ajjoiu 04) %S'S L *!H °' 6u !^ J i '33U3J3JJJP aq4 dn a>puj 4noqo 450! | p|os ajnjsioiu DJjxa 344 ssuis a|H!| XJBA 54503 41 jnq 4unoDsip 3Jn4s;oiu ||ouis D a>|D4 ||,nox 'a|DS ajo^aq ajrusioui %g*9[ 04 %9i jnoqo 04 UMOp BuiXjp puaiuuiooaj sisippads 4soyy •X|4SO3 XJ3A SI BuiXjpJSAQ *3|DS JO} UJO3 p3||3l(S 3JO noX 4j 4$nui atnpsqo uo si ajnisioiu uo •»tr ,v> •p3J3AO33J aq 4,UD3 4DL|» UJO3 3UJOS ||3qS s||OJ Buiddous |puoi(U3AUO3 LJJJM pdddmbs si 41 aauis aujqujos UJOD 344 so Xouapiya 6u;4saAJoq qBiq so ajmb 3A3{q30 4,UOM J3||dqs-Jd)pid sqj_ -p|3[4 3q4 UJQJJ pdJip UJOD ^Moy-jaAO,, ||3s puo 6ui||3qs 04 5)3oq 06 U3q4 ||IM sjaouo.4 3UJO9 -qiJD o ui pajojs puo pa>|Did si UJOD puo psBuoqs si jmn Bui||3qs 344 %QJ 04 UMOp si ajnjSjoiu UJO3 uaqM uo Ja»o-) -sjiun SuiXjp a6DJojs-u; ny 04 pasn s; 4U3Uiq3044D 6uj||3qs aqj %gj oj %gj UJOJ4 saBuoj 3JH4SIOUJ uiojS uaqM uosoas aqi ui X|JDg -|D3pi si J3||aqs -J3)|3id 3q4 'X||onpDJ6 4S3AJoq UJO3 p3||3qs 04 tsaAJoq UJO3 JD3 UJOJ4 J3AO 36UDq3 04 S4UOM OLJM UOUI 3l|» JOJ aq ttBD s3oq yex$ os paznreqpdui si uia4sA*s am SB 8uoi SB poaj Xjopnispes B uiBJ3 rani ponoj aABq sjaonpoid 3oq naAg - AABSq JO SB3JB UI 84BJ pldBJ B 48 SuidoiaAaD SI 33BJ1S uioo JBa jo uioo pajpqs ajiqsioui q8ii| p 93B "' Jaup Bjfxa miM joqqSrau B JO.OAXO) at am aapisuoo SuiXjp joj -aajquioD ad siq joj pnaq oioo B ya ^ooj 3uo{ B ajjBi pjnoqs aq 'XjannpBui or juauqsaAnr umnntnui B qjiAv uioo j|3qs -ppg 04 S)OBA\ a§Baj3B pajiunj q^pw jauiiBj aqj ji •apis [{Bins aq> uo si azis ssauisnq uurej ajaqM JopBj fUBpodun UB aq UBO siqj, MaAM>i ^ OS F IIP^ W Supojs pus SupsaAJBq jo S4SOD qsBO jjaqj 'ssaj )BqAvauios aq ABUI dojo ujoo aq» mojj miqaj ^404 jjaqj ajiqAV •jaJpoJAJts sasso[ ppg uaqM )saAjBq 8481 qjiM }qSnBO XpJBJ BJB pus amp jioqs XpAtjBpj B m ppg aq} jo. ino moo ja9 oj Xinnqjoddo aq> aABq Aaqj, -sjauuBj J|BUIS joj poipaui jBoniiouooa ^soui aq} aq 04 sjBaddB quo B UI a3BJ04S pUB UJOO JB3 JO ;S3AJBq (BUOpuaAUOQ •aSuBqo B jo uia[qojd snp Supej ajB oqA\ asoifj JGJ apinS B SB aAjas UBO qoiqM dn Supwoqs BJB spuax) ureijaQ -Xp)Bjaqipp XjaA saAoui Jiaq) 3up[Bui uaaq aABq pus JOBJ snp aziuSo -oai SBaJB Suionpojd jofem aqj jnoqSnooop sjauxiBj •Xpq3i[ ua2(B4 aq 04 dajs B }ou si poqpui a3BJO)s pUB SupsdAJBq ujoo {BuopuaAUOo aq4 3ui3uBqr| B9VH01SONV mm •luauidinba uuof /o asai/amd 'NOISMIQ iN3WdinO3^ VVSYJ 'S«mYHD-Smv 0103 aiom q;pw psaqe Xanora ag .-Q TH» jasptd u3oo jno/C qSncuip Xp^ooms SutMog ILIOO •peads do? IB SUTAOOI JJJOAV dagjj 'Xppmb 'A"{ • • • o8-aqi-uo a3uKi qSiq OJOT )}iqg -sjods aqj in Buppid }SBJ jo; paads ajoui ;uao -jad. 9> J3AO q}im *a6usH t|6|H — •}|inq sjaipjd^saies aqj pue '440— pue— uo ja>)oid sj3tu|eto-si|t\f ue iqe^sofpe pue s||oi 3ut -do|s 'MO) aqj Aq paxes, oioo aq^ L(}JM )p;d noA Aep qoe» peaqe jaqyn^ pue • • • s^oo jsjij, uo SJB||op 40 spajpunq Aq peaqe 3J,no A sjaiu|eqo-s!iiv ue g)iM>-UJOD pus sjsoa 3ig aip ipwd pajdnoa (xid SEAI1 3 H? P 9 !^ »A,no^ ujun aq WK> suorj QLd -raisra qonui A\oq afBpajddB oaAau lL n °A "-reap axp m aj.noA jprni qa^np pauotqsno -{to 'q)ooms qjiM PJBMJOJ qour uaq^ pire ueap jajpid jaj '{erjnau o? jjrqs 'uorjom {Houou ao} qSnoj oo? suoprpuoo ppg jo 'pa3po[ PUB UMOp si ujoo uaq^ uotjBjado snonurjuoD in j}o-a?[F; jaMod aAi^ q?MA *|*J|naN — OA\JL •0103 jo peo[uo3BA\ dn jo SuioS qSno) PUB SUFJS q;oouis joj aioca luabjad •& saAjg sjopai; uo 3jot»s Sig aq^ qjiM 'aSuen MO~t — 3NO 4 ** u\ spuej) •6ui6Bn|d 5O|is Ja||O| jo ioo4-Q£ o;ui dn Ljsnd 04 XtpodoD 944 aADij L|DILJ/ -/v\0|q aAijp-otd paJip paaj 04 aBojis Suunp pasn 6u;aq /AOU ajo suo6o/v\ Bu;poo|un-4|as ujapoyy 'SJa -4S3AJoq a6oJO4 40 /Duapij^a p|3|_f 344 aAOJduji 04 40) D padjaq SADLJ sjoaB v oB ai)4 uo i4!H 5 ,, P uo s ,°l ci Buiuunj 4UO4S -UOD 'J3>WOd 3JOUJ 3AOLJ 4DLJ4 SJO4DOJJ^ •>poq sjoaX MBJ, D so>w 41 uoi)4 qol Jai -SDS ipnuj o aBojis UJOD ^o BUIJOIS puo 6UIJS3AJDL( 944 apOUl SOIJ /J3UIL|3DUI 'sassoDJOD a|440D adXj Bupnpojd pjoM O(U| ||3M X|JO|nD;4Jod 5414 puo sujOJBojd Bujp33^ a|44OD Xuouj 04 UOJ4OpUnO^ O SO 3AJ3S 04 S3nUJ4UOD aBojis ujo^ -aJDD jad an|DA paoj 104 -04 4souj am saDnpojd 4; asnoDaq JoaX ijDoa apoui 6ujaq s; a6c|is ajotu 4DU.4 sjoaddo 4; ja 6ui4saAJoq UJOD A^^u .40 suoissnDSip ui pajouBi U34.JO si aBogis UJOD

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,900+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free