Poughkeepsie Journal

Poughkeepsie, New York Tue, Oct 28, 1800 — Page 3