Clipped From The Courier-Journal

tho_mae Member Photo

Clipped by tho_mae

 - harropburg7ky. rarthar Pataeataea at the Dm the...
harropburg7ky. rarthar Pataeataea at the Dm the tm if i ej a i a laa ta .waay, km. tttnal lami t le laa f iaiaa luaal 1 Hiaai.narB. Kl-. Kl-. Kl-. Jmij K-Om K-Om K-Om Frlda alSbt, the Mia, aartac a headef-etom. headef-etom. headef-etom. Oaa. Meatay aad wtfa aa Inter, aed a lalilrn naaaac Maadaa'a fieaTr. whfie Maaaar'a inaii, weaa BMlaaaly Habralac. )aata aa aid lady. Oeora1 t r, aad ke two Juij rbflhea hi the haaaa, wka if ml lee whale af the aat wtth theaaaraaaa Mtaa, eke yeaaigaat cafla ery. I bgiatcaubc to the Maleaa lorai ef na I attar The aid lady bed preaaaea of aaad I aat aja ta by the g' ' ij. lhaa aartag the head aad ibflaiaa. TbeBMlhar waa baUrag bar haT Bi Wr areM ebea aba waa kffled, btd tbe cbOd aMapad aaaajared.

Clipped from
  1. The Courier-Journal,
  2. 28 Jul 1874, Tue,
  3. Page 1

tho_mae Member Photo
  • Clipped by tho_mae – 24 Apr 2013

Want to comment on this Clipping? Sign up for a free account, or sign in